ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၄)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၄)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေဆြမ်ိဳးရင္း၊ မိတ္ေဆြရင္းတို႔ရဲ႕ အသည္းအသန္သတင္း၊ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ စကားမ်ားေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အေရာင္းမွား၊ အဝယ္မွားျဖစ္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ သားသမီးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခု ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ႀကီးစြာ ႀကံုရတတ္တယ္။ ေဈးဆိုင္မွာ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ ခရီးကိစၥ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႕ရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားရမယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာမယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ ဆရာေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ကြဲကြာေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း ျပန္ဆံုရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ လူႀကီးမိဘေတြရဲ႕ အကူညီေကာင္းရမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းေတြ႔ျခင္း၊ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရျခင္း၊ အလုပ္မ်ား ႏွစ္ဆ တိုးခ်ဲ႕ရျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးျခင္း၊ ရပ္ေဝးကေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရား တနလၤာေထာင့္တြင္ တံခါန္ ၉ လံုး လွဴဒါန္းပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္တယ္။ ဘာသာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္လို႕ အေတြးအေခၚထူး၊ ပညာထူးေတြ ရတတ္တယ္။ အလုပ္မွာအခြင့္အေရးေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းရတာေတြႀကံဳမယ္။ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ ရာထူးကိစၥအေျခအေနေကာင္းႀကံဳမယ္။ မိသားစုထဲက၊ ေဆြမ်ိဳးထဲက ႏိုင္ငံျခားခရီး စီစဥ္ေနသူ ေအာင္ျမင္သြားလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပက္သက္လို႕လဲ သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ပ်က္တတ္၊ ထြက္တတ္တယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြနဲ႔အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေသာကေရာက္စရာ ႀကံဳမယ္။ အမိႈက္ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္ဆိုသလို ျပႆနာေသးေသးေလးကေန ႀကီးသြားတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး တရွာင္ေရွာင္ ျဖစ္ေနမယ္။ စိတ္နဲ႔လူနဲ႔မကပ္ဘဲျဖစ္ေနမယ္။ေငးတိေငးငိုင္ႀကီး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေငြဆံုးတာေပ်က္တာ၊ အေခ်းအငွားကိစၥစိတ္ညစ္ရတာ၊ ႀကီးကဲသူေတါနဲ႔ စိတ္သေဘာကြဲတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမားကို လူေတြနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ၊ ဆံဳးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေျခအေနႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေပါက္စီ ဒါနျပဳလုပ္ပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ် ႀကံသမွ် အေနွာက္အယွက္ေတြ ႀကံဳေနမယ္။ မနာလို ရန္လိုသူေပါမယ္။ စြပ္စြဲနာမည္ဖ်က္တာေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရင္း၊ လူရင္းေတြ သစၥာေဖာက္ တတ္တယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦကိစၥ ရည္ရြယ္ခ်က္တြ ပ်က္သြားတတ္တယ္။ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္သြားခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလဲ ညႇိမရ၊ ႏိႈင္းမရျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လိမ့္က်တာ၊ ေခ်ာ္လဲတာ၊ ေျခေထာက္၊ ခါးဒုကၡေပးတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆီး၊ မ်က္စိက်န္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္တယ္။ လက္ရွိအလုပ္ေတြကို ရပ္ပစ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတတ္တယ္။ အလွဴအတန္းကိစၥေတြ အတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္အသံုးအေဆာင္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြဝင္မယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ဝမ္းသာစရာေတြ ႀကံဳမယ္။ ျပႆနာတစ္ခု အလိုလိုရွင္းသြားမယ္။ မိမိအားရန္လုပ္ေတသူ ရပ္ေဝးသို႕ ထြက္သြားျခင္း၊ သူ႕တရားသူစီရင္သြားျခင္းဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာက ေငြေတြအမ်ားႀကီး ဝင္လာမယ္။ ေငြအဝင္ၾကမ္းသေလာက္ အထြက္လဲၾကမ္းတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနျပဳပါေလ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြေတာ္ေတာ္ႀကံဳမယ္။ လုပ္သမွ် ႀကံသမွ် လြဲေခ်ာ္ေနတတ္ တယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တာ က်န္းမာေရးညံ့တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေငြေတြ ပစၥည္းေတြအေလအလြင့္ အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားတတ္တယ္။ အေခ်းအငွားကိစၥ ျပႆနာ႐ႈပ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႕ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။ မိသားစု အတြင္းမွာ ညႇိမရ၊ ႏိႈင္းမရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြ က်န္းမာေရးညံ့တတ္တယ္။ ခရီးသြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ထစ္ေငါ့လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ မသြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြ သြားရတတ္တယ္။ မၾကားခ်င္တဲ့စကားေတြ ၾကားရတတ္တယ္။ ရပ္ေဝးမိတ္ေဆြ၊ ဆရာသမားတို႕က ကူညီမယ္။ မ်က္မွန္နဲ႕လူက ကူညီလိမ့္မယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ မထင္မမွတ္တဲ့အေျပာင္းအလဲႀကံဳမယ္။ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး အဆင္ေျပသြားမယ္။ ကိုယ့္ကို ေစာ္ကားထားတဲ့သူေတြက ျပန္ၿပီးေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ေဘးပေယာဂေၾကာင့္ ေသြးကြဲရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ အထစ္အေငါ့ႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥ ဝမ္းသာစရာ အေျခအေနေကာင္းၾကံဳမယ္။ ထီေပါက္သလိုမ်ိဳးေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ေခြးမ်ားကို အစာေကြ်းပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အဘက္ဘက္က ၾကည္ႏူးဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳလာမယ္။ ရည္၇ြယ္ခ်က္ႀကီးေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ရပ္ေဝးအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ဝမ္းသာစရာေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြေတြလည္း ေရာက္လာမယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာမယ္။ အေဝးေရာက္ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္တယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာ စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရ မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ခရီးေတြ သြားရမယ္။ လူႀကီးသူမ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အကူအညီေကာင္း ရမယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အလုပ္ကိစၥ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ခရီးအက်ိဳးေပးမယ္။ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထီေပါက္သလို ဝင္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၾကားညပ္တတ္တယ္။ ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုထဲမွလူႏွစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးညံ့တာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး စီစဥ္ေနသူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္တအားညစ္ရမယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထစ္အေငါ့၊ အေႏွာက္အယွက္ရွိေနမယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနား၊ ကန္နားကလူေတြ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳတာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာကိစၥေတြ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုးရြားရြားမဟုတ္ေပမဲ့ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္မွာ အတိုက္အခံ၊ အေႏွာက္အယွက္ ႀကီးႀကီးမားမားႀကံဳမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သြားမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကေတာ့ အေတာ့္ကို ၾကပ္တည္းမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ က်ဥ္းထဲ၊ ၾကပ္ထဲအေျခအေနေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းေတြေတာ့ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထြက္ေနတဲ့ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြလည္း ျပန္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲက ထီဆုႀကီးေပါက္တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ္ထူးရတာ၊ ရာထူးတက္တာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူေတြ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ထီလက္မွတ္ ဒါနျပဳပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲသာလုပ္ေပေတာ့။ ေငြအားလူအားရွိသေလာက္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြလည္း အလြန္ရႊင္ေနမယ္။ ဟိုကဝင္ ဒီကဝင္ ဝင္ေနမယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ မတင္မက်ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အေဆာက္အဦအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေခါင္းခံေျဖရွင္း ရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ အစီအစဥ္ပ်က္မတတ္ ျဖစ္ကုန္တတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြရွိခဲ့ရင္ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ သြားမယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခုဟာလည္း သူ႕အလိုလို ရွင္းသြားပါမယ္။ အလုပ္ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို နန္းႀကီးသုပ္ ဒါနျပဳပါေလ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Redot

ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၉ မှ နိုဝင်ဘာ ၄)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဆွေမျိုးရင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းတို့ရဲ့ အသည်းအသန်သတင်း၊ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အရောင်းမှား၊ အဝယ်မှားဖြစ်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြပ်အတည်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး နှစ်မျိုးနှစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မတော်တဆ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးစွာ ကြုံရတတ်တယ်။ ဈေးဆိုင်မှာ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ ခရီးကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားရမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ ဆရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ကွဲကွာနေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ပြန်ဆုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ အကူညီကောင်းရမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေ့ခြင်း၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ အလုပ်များ နှစ်ဆ တိုးချဲ့ရခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးခြင်း၊ ရပ်ဝေးကငွေများ၊ ပစ္စည်းများရောက်လာခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရား တနင်္လာထောင့်တွင် တံခါန် ၉ လုံး လှူဒါန်းပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံလာမယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်။ ဘာသာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ပက်သက်လို့ အတွေးအခေါ်ထူး၊ ပညာထူးတွေ ရတတ်တယ်။ အလုပ်မှာအခွင့်အရေးကောင်း၊ နေရာကောင်းရတာတွေကြုံမယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုရင် ရာထူးကိစ္စအခြေအနေကောင်းကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက၊ ဆွေမျိုးထဲက နိုင်ငံခြားခရီး စီစဉ်နေသူ အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့လဲ သတင်းကောင်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ထွက်တတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် သောကရောက်စရာ ကြုံမယ်။ အမှိုက်ကစ ပြဿာဒ်မီးလောင်ဆိုသလို ပြဿနာသေးသေးလေးကနေ ကြီးသွားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး တရှာင်ရှောင် ဖြစ်နေမယ်။ စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဘဲဖြစ်နေမယ်။ငေးတိငေးငိုင်ကြီး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ငွေဆုံးတာပျေက်တာ၊ အချေးအငှားကိစ္စစိတ်ညစ်ရတာ၊ ကြီးကဲသူတေါနဲ့ စိတ်သဘောကွဲတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆရာသမားကို လူတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို ပေါက်စီ ဒါနပြုလုပ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အနှောက်အယှက်တွေ ကြုံနေမယ်။ မနာလို ရန်လိုသူပေါမယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်း၊ လူရင်းတွေ သစ္စာဖောက် တတ်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စ ရည်ရွယ်ချက်တွ ပျက်သွားတတ်တယ်။ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်သွားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလဲ ညှိမရ၊ နှိုင်းမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ့်ကျတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ခြေထောက်၊ ခါးဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆီး၊ မျက်စိကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မတင်မကျ ဖြစ်ရတတ်တယ်။ လက်ရှိအလုပ်တွေကို ရပ်ပစ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စတွေ အတွက်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အသုံးအဆောင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေ ကြုံမယ်။ ပြဿနာတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားမယ်။ မိမိအားရန်လုပ်တေသူ ရပ်ဝေးသို့ ထွက်သွားခြင်း၊ သူ့တရားသူစီရင်သွားခြင်းဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်တဲ့နေရာက ငွေတွေအများကြီး ဝင်လာမယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်းသလောက် အထွက်လဲကြမ်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနပြုပါလေ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေတော်တော်ကြုံမယ်။ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ လွဲချော်နေတတ် တယ်။ မတော်တဆ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ငွေတွေ ပစ္စည်းတွေအလေအလွင့် အဆုံးအရှုံးများတတ်တယ်။ အချေးအငှားကိစ္စ ပြဿနာရှုပ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။ မိသားစု အတွင်းမှာ ညှိမရ၊ နှိုင်းမရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်တယ်။ ခရီးသွားမယ့် အစီအစဉ်တွေ ထစ်ငေါ့လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့ခရီးတွေ သွားရတတ်တယ်။ မကြားချင်တဲ့စကားတွေ ကြားရတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေ၊ ဆရာသမားတို့က ကူညီမယ်။ မျက်မှန်နဲ့လူက ကူညီလိမ့်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ မထင်မမှတ်တဲ့အပြောင်းအလဲကြုံမယ်။ ပြဿနာ ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကိုယ့်ကို စော်ကားထားတဲ့သူတွေက ပြန်ပြီးတောင်းပန်ကြလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဘေးပယောဂကြောင့် သွေးကွဲရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ အထစ်အငေါ့ကြီးစွာ ကြုံတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စ ဝမ်းသာစရာ အခြေအနေကောင်းကြုံမယ်။ ထီပေါက်သလိုမျိုးငွေတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ခွေးများကို အစာကျွေးပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြုံလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာတွေ၊ ဧည့်သည်တွေတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ အဝေးရောက် မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်တိုင်းကျအောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရ မယ်။ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ခရီးတွေ သွားရမယ်။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်း ရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ခရီးအကျိုးပေးမယ်။ ငွေအတော်များများ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်သလို ဝင်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားညပ်တတ်တယ်။ ရောဂါနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှလူနှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးညံ့တာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ရေနှင့်ပတ်သက်သော ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်တအားညစ်ရမယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်ရှိနေမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စတွေ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ၊ အနှောက်အယှက် ကြီးကြီးမားမားကြုံမယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သွားမယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ အတော့်ကို ကြပ်တည်းမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကျဉ်းထဲ၊ ကြပ်ထဲအခြေအနေတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက ထီဆုကြီးပေါက်တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ်ထူးရတာ၊ ရာထူးတက်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ထီလက်မှတ် ဒါနပြုပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက် သွားမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို နန်းကြီးသုပ် ဒါနပြုပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

Redot

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၈ မွ ၁၄)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၈ မွ ၁၄)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ငန္း ကို တိုးခ်ဲ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းတာ၊ အသစ္စတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစ၊ အေဆာက္အဦးကိစအတြက္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ဆရာသမား လိုပုဂိဳလ္ေတြ၊ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ အခန္႔မသင့္ျဖစ္တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြမွာ အထစ္ အေငါ့အေႏွာက္အယွက္ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ျပနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္ တယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ႀကီးကဲသူေတြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အဆင္မေျပႀကီးစြာ ျဖစ္ တတ္တယ္။ ရပ္ေဝကပစည္းေတြ ဝင္တတ္တယ္။ ခက္ခဲထစ္ေငါ့ေနတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ကိစေတြ ေအာင္ ျမင္သြားမယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္ေသာအကူအညီေကာင္းေတြ ရရွိမယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိုထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ အဆင္ေျပမယ္။ ထီေပါက္သလို ေငြေတြဝင္လာတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ လူနာဧည့္သည္ကို ကူညီရတတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြရင္းထဲက ႀကီးကဲသူတစ္ဦး အမႈအခင္းႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို မုန္႕ဟင္းခါး လွဴပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔ မကပ္ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ အိမ္မကပ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ လုပ္သမွ် ေျပာသမွ် အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ မနာလိုသူ ေႏွာက္ယွက္သူလည္း အလြန္ေပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းေတြေၾကာင့္ စိတႈ္ပ္ရတတ္တဲ့ ကာလမ်ိဳးပါပဲ။ အိမ္ကိစ၊ ေနရာကိစအစီအစဥ္ေတြလည္း လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြက မေကာင္းျမင္ အထင္လြဲၾကလိမ့္မယ္။ ပစည္းတစ္ခု ဝယ္ဖို႔ေရာင္းဖို႔ကိစ မတင္မက်ႀကီးျဖစ္ေနမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ အိမ္က ထြက္သြားတတ္တယ္။ စကားမ်ားေျဖရွင္းရတာ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳ ရတတ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစေတြ ထစ္ေငါ့ေနတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ဝမ္းသာစရာ စာေတြ၊ အဆက္အသြယ္ေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြ အေျခအေနေကာင္းႀကံဳ မယ္။ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းေတြ ေတြ႕တတ္တယ္။ ပညာေကာင္းေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အထစ္အေငါ့ေတြ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ရပ္ထားရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္း အေဟာင္းေတြ ျပန္လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ ဆံံုႈးးၿပီလို႔ထင္ထားတဲ့အရာေတြ ျပန္ရလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲလွဴပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အလုပ္ကိစ၊ ေငြကိစေတြမွာ အပ်က္အစီး အဆံုးအံႈးမ်ားတတ္တယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ကိစေတြ လြဲေခ်ာ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ သဘာဝ ေဘးအႏရာယ္ေတြ သတိထားပါ။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ စတာေတြ ဒုကေပးတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာကြဲတာ၊ စိတ္ညစ္စရာဧည့္သည္ေရာက္လာတာ၊ မ်က္မွန္နဲ႔လူက ဒုကေပးတာ၊ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဘးကဝငႈ္ပ္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရး ကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြ မတင္မက်ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေငြဆံုးတာ၊ ေျြကးတင္တာ၊ သူခိုးခိုးခံ ရတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴမဂၤလာတစ္ခုကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ရပ္ေဝးက ဝမ္းသာစရာဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာမယ္။ အဖိုးတန္ပစည္း၊ အဝယ္အေရာင္းကိစ ေအာင္ျမင္မယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစ၊ အေဆာက္အဦးကိစေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးရလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာတစ္ခု ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္သြားမယ္။ အေရး ႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြလည္း ပ်က္ဆီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကိစ၊ စာရင္းဇယားကိစ ေတြ မွားယြင္းတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ေဆးဝါးလွဴပါေလ။ဗုဒဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္တာ၊ ရာထူးတက္သလိုမ်ိဳးေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရတာေတြ လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစည္းေတြ ပ်က္တတ္ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အလုပ္ကိစေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဝငႈ္ပ္လာတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စိတ္သေဘာႀကီးစြာ ကြဲတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူမ်ား နဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ပညာေရးကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြမွာလည္း စိတ္ႏွစ္ ခြျဖစ္စရာေတြ မတင္မက်အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ကြဲကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အမွတ္မထင္ျပန္ဆံုမယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ေကာင္းေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား မဂၤလာကိစစီစဥ္ရတာ၊ အိမ္သူ အိမ္သားထဲက ထီေပါက္တာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးကိစေတြ တို႔လို႔တန္းလန္းျဖစ္တာ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြကုန္မ်ားရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နနစီစဥ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကေတာ့ လြဲသြား၊ ပ်က္သြားတတ္ တယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ မဆင္မျခင္ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ ထိခိုက္နစ္နာရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ထီးလွဴပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ တမင္ရန္စ ေႏွာက္ယွက္တာ၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္တာေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္ တယ္။ သူတစ္ပါးျပနာဟာ ကိုယ့္ျပနာျဖစ္သြားတတ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးပါပဲ။ ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနား၊ ကန္နားကလူေတြကို သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ ေဘးစကားေၾကာင့္ ေသြးကြဲရတတ္ပါတယ္။ လူႀကီးသူမေတြက အထင္လြဲၾကလိမ့္မယ္။ စိတ္ညစ္စရာဧည့္သည္ ေရာက္လာ တတ္ပါတယ္။ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ကိစကေတာ့ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။ ကုန္ေရာင္းတာ၊ ကုန္ဝယ္တာ၊ ကုန္ေလွာင္တာေတြ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ။ လူရင္းထဲက ႏိုင္ငံျခားခရီးစီစဥ္ေနသူ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မယ္။ ပညာေရးကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြကေတာ့ မေသမခ်ာျဖစ္ရတတ္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာအခက္အခဲပဲႀကံဳႀကံဳ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး လုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္တယ္။ အေရးအႀကီး စာရြက္စာတမ္း ေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္တယ္။ ေငြဆံုးတာေပ်ာက္တာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပနာေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို ေခါက္ဆြဲေၾကာ္လွဴပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ကံနည္းနည္းကေလး ညံ့တယ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ကေတာ့ အလြန္ညစ္ရမယ္။

လုပ္သမွ်ႀကံသမွ် အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနမယ္။ စိတ္တိုင္းမက်စရာေတြ ႀကံဳေနမယ္။ အလုပ္လည္း မနားရေအာင္ ႈပ္မယ္။ ကိုယ့္ကိစထက္ သူတစ္ပါးရဲ႕ကိစေတြက ပိုၿပီႈးပ္ေန တတ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ေတြ လစ္ဟင္းခြ်တ္ေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ အထစ္အေငါ့ ေတြ မ်ားတတ္တယ္။ ပစည္းတစ္ခုအတြက္ ျငင္းခုန္ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ လက္ဝတ္ရတနာေတြ ထြက္တတ္တယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႔ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စိတႈ္ပ္ရလိမ့္မယ္။ အေဆာက္အဦးကိစ၊ ေနရာကိစ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အပူေလာင္တာ၊ ဓာတ္လိုက္တာ၊ အဖိုးတန္ပစည္းေတြ ပ်က္စီးဆံံုႈးးတာ၊ သူခိုးခိုးခံရတာေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ မိဘဆရာသမားတို႔ရဲ႕ အျမင္မၾကည္မလင္ျခင္းကို ခံရတတ္တယ္။ ပညာေရး၊ သင္တန္း အစီအစဥ္ေတြမွာ စိတ္မပါဘဲျဖစ္လာမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားရတတ္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးေတြ သြားရတတ္တယ္။ ဝမ္းသာစရာ စာေတြ၊ သတင္းေတြ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္လည္း အင္မတန္ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ မျဖစ္စေလာက္နဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျဖရွင္းရတတ္တာကိုေတာ့ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ေငြ ၅ ဂဏန္းလွဴပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ၊ မတင္မက်ျဖစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့
နစ္နာဆံံုႈးးျခင္းေတြ
မိသားစုအတြင္းမွာ
စိတႈ္ပ္ရလိမ့္မယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ဝငႈ္ပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူတို႕ဆီမွာ သတင္းေကာင္း၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဆရာသမားလို ပုဂိဳလ္ေတြက အကူအညီေကာင္းေပးလာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေငြဝင္တာ၊ ေငြကိစခရီးသြားရတာ၊ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အဘက္ဘက္က ၾကည္ႏူးဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳလာမယ္။ ရည္၇ြယ္ခ်က္ႀကီးေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ပညာေရးကိစ၊ သင္တန္းကိစေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိ က်န္းမာေရးညံ့တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Redot

ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၈ မှ ၁၄)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်း ကို တိုးချဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းပြောင်းတာ၊ အသစ်စတာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ၊ အဆောက်အဦးကိစအတွက်တော့ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ဆရာသမား လိုပုဂိုလ်တွေ၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ အခန့်မသင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေမှာ အထစ် အငေါ့အနှောက်အယှက် များနေတတ်ပါတယ်။ ပြနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ် တယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကြီးကဲသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး အဆင်မပြေကြီးစွာ ဖြစ် တတ်တယ်။ ရပ်ဝေကပစည်းတွေ ဝင်တတ်တယ်။ ခက်ခဲထစ်ငေါ့နေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကိစတွေ အောင် မြင်သွားမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေရဲ့ ထိရောက်သောအကူအညီကောင်းတွေ ရရှိမယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အဆင်ပြေမယ်။ ထီပေါက်သလို ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လူနာဧည့်သည်ကို ကူညီရတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်းထဲက ကြီးကဲသူတစ်ဦး အမှုအခင်းကြုံတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို မုန့်ဟင်းခါး လှူပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ အိမ်မကပ်ချင်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ လုပ်သမျှ ပြောသမျှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မနာလိုသူ နှောက်ယှက်သူလည်း အလွန်ပေါမယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးရင်းတွေကြောင့် စိတှု်ပ်ရတတ်တဲ့ ကာလမျိုးပါပဲ။ အိမ်ကိစ၊ နေရာကိစအစီအစဉ်တွေလည်း လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေက မကောင်းမြင် အထင်လွဲကြလိမ့်မယ်။ ပစည်းတစ်ခု ဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့ကိစ မတင်မကျကြီးဖြစ်နေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ အိမ်က ထွက်သွားတတ်တယ်။ စကားများဖြေရှင်းရတာ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေလည်း ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစတွေ ထစ်ငေါ့နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ ဝမ်းသာစရာ စာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေ အခြေအနေကောင်းကြုံ မယ်။ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်းတွေ တွေ့တတ်တယ်။ ပညာကောင်းတွေ ရတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အထစ်အငေါ့တွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့အလုပ်တွေ၊ လုပ်ငန်း အဟောင်းတွေ ပြန်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆံုံှုးးပြီလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေ ပြန်ရလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲလှူပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အလုပ်ကိစ၊ ငွေကိစတွေမှာ အပျက်အစီး အဆုံးအှုံးများတတ်တယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစတွေ လွဲချော်ကုန်တတ်ပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးအနရာယ်တွေ သတိထားပါ။ မီး၊ လျှပ်စစ် စတာတွေ ဒုကပေးတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကွဲတာ၊ စိတ်ညစ်စရာဧည့်သည်ရောက်လာတာ၊ မျက်မှန်နဲ့လူက ဒုကပေးတာ၊ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘေးကဝငှု်ပ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး ကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေ မတင်မကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ငွေဆုံးတာ၊ ေြွကးတင်တာ၊ သူခိုးခိုးခံ ရတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူမင်္ဂလာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီး စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးက ဝမ်းသာစရာဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစည်း၊ အဝယ်အရောင်းကိစ အောင်မြင်မယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ၊ အဆောက်အဦးကိစတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက် ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးရလိမ့်မယ်။ နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခု ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားမယ်။ အရေး ကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း ပျက်ဆီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ စာချုပ်ကိစ၊ စာရင်းဇယားကိစ တွေ မှားယွင်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကြီးကဲသူများကို ဆေးဝါးလှူပါလေ။ဗုဒဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်တာ၊ ရာထူးတက်သလိုမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရတာတွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစည်းတွေ ပျက်တတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အလုပ်ကိစတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝငှု်ပ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူများ နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ပညာရေးကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေမှာလည်း စိတ်နှစ် ခွဖြစ်စရာတွေ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကွဲကွာနေတဲ့ မိတ်ဆွေမောင်နှမတွေနဲ့ အမှတ်မထင်ပြန်ဆုံမယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ကောင်းသော ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သား မင်္ဂလာကိစစီစဉ်ရတာ၊ အိမ်သူ အိမ်သားထဲက ထီပေါက်တာ၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစတွေ တို့လို့တန်းလန်းဖြစ်တာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်များရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သေသေချာချာ ကျကျနနစီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ လွဲသွား၊ ပျက်သွားတတ် တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မဆင်မခြင် မိုက်မဲမှုကြောင့် ကိုယ့်မှာ ထိခိုက်နစ်နာရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကြီးကဲသူများကို ထီးလှူပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ တမင်ရန်စ နှောက်ယှက်တာ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ် တယ်။ သူတစ်ပါးပြနာဟာ ကိုယ့်ပြနာဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အချိန်မျိုးပါပဲ။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ ဘေးစကားကြောင့် သွေးကွဲရတတ်ပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေက အထင်လွဲကြလိမ့်မယ်။ စိတ်ညစ်စရာဧည့်သည် ရောက်လာ တတ်ပါတယ်။ ခက်ခဲကြန့်ကြာနေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကိစကတော့ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ ကုန်ရောင်းတာ၊ ကုန်ဝယ်တာ၊ ကုန်လှောင်တာတွေ အကျိုးအမြတ်များမယ့် အချိန်ပါပဲ။ လူရင်းထဲက နိုင်ငံခြားခရီးစီစဉ်နေသူ အဆင်ပြေ အောင်မြင်မယ်။ ပညာရေးကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေကတော့ မသေမချာဖြစ်ရတတ်တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာအခက်အခဲပဲကြုံကြုံ တိုးချဲ့ပြီး လုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်။ အရေးအကြီး စာရွက်စာတမ်း တွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်တယ်။ ငွေဆုံးတာပျောက်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး ပြနာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို ခေါက်ဆွဲကြော်လှူပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကံနည်းနည်းကလေး ညံ့တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကတော့ အလွန်ညစ်ရမယ်။

လုပ်သမျှကြံသမျှ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေမယ်။ စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေ ကြုံနေမယ်။ အလုပ်လည်း မနားရအောင် ှုပ်မယ်။ ကိုယ့်ကိစထက် သူတစ်ပါးရဲ့ကိစတွေက ပိုပြှီုးပ်နေ တတ်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ လစ်ဟင်းချွတ်ချော်သွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ အထစ်အငေါ့ တွေ များတတ်တယ်။ ပစည်းတစ်ခုအတွက် ငြင်းခုန်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ထွက်တတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတှု်ပ်ရလိမ့်မယ်။ အဆောက်အဦးကိစ၊ နေရာကိစ အပြောင်းအရွှေ့ကိစတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အပူလောင်တာ၊ ဓာတ်လိုက်တာ၊ အဖိုးတန်ပစည်းတွေ ပျက်စီးဆံုံှုးးတာ၊ သူခိုးခိုးခံရတာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ အမြင်မကြည်မလင်ခြင်းကို ခံရတတ်တယ်။ ပညာရေး၊ သင်တန်း အစီအစဉ်တွေမှာ စိတ်မပါဘဲဖြစ်လာမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ စိတ်ချမ်းသာဖွယ် သတင်းကောင်းတွေ ကြားရတတ်တယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးတွေ သွားရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာ စာတွေ၊ သတင်းတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်လည်း အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ မဖြစ်စလောက်နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြေရှင်းရတတ်တာကိုတော့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုန်းတော်ကြီးကို ငွေ ၅ ဂဏန်းလှူပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့
နစ်နာဆံုံှုးးခြင်းတွေ
မိသားစုအတွင်းမှာ
စိတှု်ပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝငှု်ပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြုံလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ ပညာရေးကိစ၊ သင်တန်းကိစတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

Redot

04.10.2018 မွ 10.10.2018အထိ

04.10.2018 မွ 10.10.2018အထိ
တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ခု မလုပ္ဘဲ ေနသြားသင့္တဲ့ ကာလပါ။ ကံစီမံရာကို လက္ခံရမဲ့ကာလပါ။ မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြမျဖစ္ဘဲ မျဖစ္ခ်င္တာေတြပဲ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိရင္လဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ပ်က္သြားတတ္ပါတယ္။ မိမိေနအိမ္၊ မိမိပိုက္ဆံအိတ္လံုျခံဳစြာထားပါ။ သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္ရွတတ္လို႔ပါပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမ်ား အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဒီကာလမွာ မခ်မွတ္သင့္ေသးပါဘူး။ ေငြကံမနိမ့္ေပမယ္ ေငြကုန္ေၾကးက်ေတာ့ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ေငြအထြက္မ်ားေနလိမ့္မယ္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေၾကာင့္ မိမိဂုဏ္တတ္ရပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အဆိုးထဲကအေကာင္းပါပဲ။ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။ ခ်စ္သူနဲ႔ စကားအေျပာအဆိုမမွားမိပါေစနဲ႔ ။ အိမ္ေထာင္ေရးကံကေတာ့ အဆင္မေျပတာေလးေတြရွိေပမဲ့ ေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ ကာလပါပဲ။ ပညာေရးႀကိဳးစားႏိုင္မွရပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၄/၅
အထူးေဟာ ကံညံ့ေနသည္။
ယၾတာ သစ္သီးယိုတစ္မ်ိဳးမ်ိဴ း ဘုရားကပ္လႉေပးပါတနလၤာ

အမ်ားနဲ႔ တစ္ေယာက္ဆိုသလို ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ အထင္လြဲၿပီး အျပစ္တင္ခံရတတ္ပါတယ္။ နားလည္မႈရဖို႔ စကားလံုးေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမဲ့ကာလပါပဲ။ တာဝန္ေတြ ဝတၱရားေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔မိမိစိတ္ထဲစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မိေနတဲ့ကာလပါပဲ။ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စိတ္ကူးနဲ႔ပုံေဖာ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္္ဖို႔ကိစၥမ်ား ၊ အလႉမဂၤလာကိစၥမ်ားလဲၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအိမ္ေထာင္ေရးသာယာမဲ့ အခိုက္အတန္႔ပါ။ အလုပ္မွာလဲေငြေၾကးေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေစတနာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေပးေနမိတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အေနအထိုင္အစားအေသာက္အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုေၾကာင့္ ဝမ္းနဲ႔ပက္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။ ပညာေရးကံက ေကာင္းၿပီးသားပါ။ႀကိဳးစားဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ စတင္ေကာင္းေနပါၿပီ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၀/၄
အထူူးေဟာ ကံသင့္ပါတယ္
ယၾတာ ဒိန္ခ်ဥ္တစ္ခြက္ ဘုရားကပ္လႉေပးပါ။အဂၤါ

ဒီကာလဟာ အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္း၊ ဆိုင္ဖြင့္ျခင္းမ်ားထူးေကာင္းပါတယ္။ အထက္လူႀကီး /အႀကီးအကဲမိဘေတြရဲ႕ ကူညီ ေထာက္ပံ့ျခင္းေတြလဲရလာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္စီးပြားလဲ အဘက္ဘက္ကေနၿပီးေကာင္းလာတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ အပူေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ မတည့္တာ စကားမ်ားရတာေတြလဲၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။ အရပ္ေဝး ခရီးေတြလဲ သြားရတတ္ပါတယ္။ ေငြကံေကာင္းၿပီး အဘက္ဘက္က ေငြဝင္လာႏိုင္သလို ေငြကုန္စရာေတြလဲ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေနတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ အညံ့ဘက္မ်ားပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံေခေနတတ္တဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာေရးကံၾကမၼာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲဗ်။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အနည္းငယ္ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဗ်ာ။ က်န္းမာေရးညံ့ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၁/၈
အထူးေဟာ စီးပြားေရးေကာင္းမည္
ယၾတာ အာလူးဟင္းနဲ႔ ဘုရားရွင္အား ဆြမ္းကပ္ပါ။ဗုဒၶဟူး

ဒီကာလအတြင္း ဘာကိစၥမဆို ေျဖးေျဖးမွန္မွန္လုပ္ပါ။မေလာပါနဲ႔ ။ ကား၊ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတာကအစ အရင္ထက္ အရွိန္ေလ်ာ့ေမာင္းပါ။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ား PPE ျပည့္စံုစြာ ဝတ္ဆင္ထားတာပိုေကာင္းပါတယ္။ ေခါင္းေအးေအးထား ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြတိုင္းက ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ေတြ ရလာမွာပါ။ရစရာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ အျပည့္မရဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ပဲရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လုပ္ကိုင္ရမဲ့ အခ်ိန္ပါ။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ အကူအညီရခဲတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ စိတ္ပူစရာ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ေလခ်ဳပ္ ျဖစ္လြယ္တဲ့ကာလအပိုင္းအျခားပါပဲ။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ ႏွစ္ကိုယ္တူူ စီစဥ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြရွိရင္ပ်က္သြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၾကားလူေတြေၾကာင့္ လင္မယားခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲရတတ္ပါတယ္။ပညာေရးကေတာ့ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၆/၉
အထူးေဟာ ပူပန္စရာေတြမ်ားေနရလိမ့္မယ္။
ယၾတာ ၾကက္သားဟင္းအက်န္နဲ႔ ထမင္းနယ္ၿပီးလမ္းေဘးေခြးေတြကို ခ်ေကၽြးလိုက္ပါ။ၾကာသပေတး

ဒီကာလအတြင္း ျပဳဖြယ္ရာကိစၥေတြအရမ္းမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ မိမိအက်ိဳးထက္ သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနရတတ္တယ္။ လူမႈေရးကိစၥမ်ားမွာလဲ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေပးေနရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေငြကုန္ေၾကးက်လဲ မ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ သူမ်ားပိုက္ဆံလာအပ္ရင္ လက္မခံထားပါနဲ႔ ။ မိမိလက္ထဲက်မွ ေပ်ာက္ရွတတ္လို႔ပါ။ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ခြဲခြာေနရတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူကို အေဝးကေန လြမ္းဆြတ္ေနရလိမ့္မယ္။ အလုပ္ထဲမွာ အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ရတဲ့ကိစၥေတြမွာ အခက္အခဲမ်ားေစပါတယ္။ ၫွိႏွိုင္းရခက္ခဲမဲ့ သေဘာေတြရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ နည္းနည္းႏုေနတဲ့ကာလပါ။ အတိမ္းအေစာင္းအခံဘူးေပါ့ေလ။ အိမ္ေထာင္ေရးကံကေတာ့ အညံ့အဆိုး သိပ္မရွိေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကေတာ့ ညံ့ဖ်င္းေနတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကေတာ့ အေကာင္းအဆိုးမွ်ေနပါတယ္ဗ်။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၈/၉
အထူးေဟာ ကိစၥမ်ားေနရလိမ့္မယ္။
ယၾတာ အိမ္က ဘုရားေဆာင္အား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါေသာၾကာ

ကံအထူးျမင့္မားေနပါလိမ့္မယ္။ ေပ်ာ္စရာ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာေတြ ဆက္တိုက္ၾကံဳရႏိုင္တဲ့ကာလပါ။ေရႊေငြ လက္ဝတ္ရတနာေတြလဲ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးကေန လက္ေဆာင္ေတြလဲ ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးေန႔ ၊အထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြကိုလဲ သတိတရက်င္းပေပးတာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ေငြေၾကးလာဘ္လာဘေတြ ဝင္လာပါလိမ့္မယ္။ဆံုးမယ္လို႔ ထင္ထားတဲ့ေငြေၾကးေတြလဲ ျပန္လည္ရရွိလာတတ္တယ္။ ရပ္ေဝးကေဆြမ်ိဳးေတြ လာလည္တာမ်ိဳးလဲၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ထမ္းထက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားမ်ား ပိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွာပါ။အခ်စ္ေရးကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္ေသးပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးနယ္ပယ္မွာေတာ့ အညံ့အဆိုးသိပ္မေတြ႕ရပါဘူး။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အနည္းငယ္ညံ့ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ေသြးအားနည္းျခင္း ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳရမွာပါ။
ပညာေရးအထူးေကာင္းေပမဲ့ႀကိဳးစားဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့ဗ်ာ

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၈/၅
အထူးေဟာ ကံေကာင္းေနမည္
ယၾတာ ၾသဇာသီး ဘုရားကပ္လႉပါစေန

ဒီကာလဟာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖတ္ေက်ာ္ရမဲ့ ကာလပါပဲ။ ေငြကံကလဲအထူးေကာင္းေနပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာလဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းရပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ကံေကာင္းေနသလို အထက္လူႀကီးရဲ႕ အေထာက္အပံ့အကူအညီေတြလဲ ရလာတတ္ပါတယ္။ ပညာထူး အသိထူးေတြလဲ ရလာတတ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖမည့္သူမ်ားရွိရင္ ထင္ထားသည္ထက္ပိုၿပီး ေျဖဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အမိအဘေတြကို ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့လုပ္ေကၽြးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ထီဝါသနာပါသူမ်ား ထီကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေလးေတြကို ဖန္တီးႏိုင္မွာပါ။ လူပ်ိဳႀကီးအပ်ိဳႀကီးမ်ား စန္းပြင့္ေနလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းေပမဲ့ ခရီးသြားလိုက္ၿပီး ျပန္ေရာက္ရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးညံ့သြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ အဆင္မေျပတာေတြ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၅/၀
အထူးေဟာ ကံျမင့္မားေနခ်ိန္ပါပဲ။
ယၾတာ နီးစပ္ရာဘုရားမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသည္အထိ ဘုရားရွစ္ခိုးပရိတ္ပဌာန္းရြတ္ေနလိုက္ပါ

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း
ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝၾကပါေစ။

ၿငိမ္းေအးလူ (ေဗဒင္သုေတသီ)

04.10.2018 မှ 10.10.2018အထိ
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

အပြောင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ခု မလုပ်ဘဲ နေသွားသင့်တဲ့ ကာလပါ။ ကံစီမံရာကို လက်ခံရမဲ့ကာလပါ။ မိမိဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲ မဖြစ်ချင်တာတွေပဲ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိရင်လဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ မိမိနေအိမ်၊ မိမိပိုက်ဆံအိတ်လုံခြုံစွာထားပါ။ သူခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ရှတတ်လို့ပါပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဒီကာလမှာ မချမှတ်သင့်သေးပါဘူး။ ငွေကံမနိမ့်ပေမယ် ငွေကုန်ကြေးကျတော့ များနေတတ်ပါတယ်။ ငွေအထွက်များနေလိမ့်မယ်။ လက်အောက်ငယ်သားများကြောင့် မိမိဂုဏ်တတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အဆိုးထဲကအကောင်းပါပဲ။ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ချစ်သူနဲ့ စကားအပြောအဆိုမမှားမိပါစေနဲ့ ။ အိမ်ထောင်ရေးကံကတော့ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိပေမဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ ကာလပါပဲ။ ပညာရေးကြိုးစားနိုင်မှရပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၄/၅
အထူးဟော ကံညံ့နေသည်။
ယတြာ သစ်သီးယိုတစ်မျိုးမျိူ း ဘုရားကပ်လှူပေးပါတနင်္လာ

အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုသလို ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် အထင်လွဲပြီး အပြစ်တင်ခံရတတ်ပါတယ်။ နားလည်မှုရဖို့ စကားလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရမဲ့ကာလပါပဲ။ တာဝန်တွေ ဝတ္တရားတွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့မိမိစိတ်ထဲစတင်အကောင်အထည်ဖော်မိနေတဲ့ကာလပါပဲ။ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်နေမိတတ်ပါတယ်။ စေ့စပ်ဖို့ကိစ္စများ ၊ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများလဲကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များအိမ်ထောင်ရေးသာယာမဲ့ အခိုက်အတန့်ပါ။ အလုပ်မှာလဲငွေကြေးကြောင့် လုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စေတနာကြောင့် လုပ်ကိုင်ပေးနေမိတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနေအထိုင်အစားအသောက်အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကြောင့် ဝမ်းနဲ့ပက်သက်သော ရောဂါများ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံက ကောင်းပြီးသားပါ။ကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ စတင်ကောင်းနေပါပြီ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၇/ဝ/၄
အထူူးဟော ကံသင့်ပါတယ်
ယတြာ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက် ဘုရားကပ်လှူပေးပါ။အင်္ဂါ

ဒီကာလဟာ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်း၊ အလုပ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းများထူးကောင်းပါတယ်။ အထက်လူကြီး /အကြီးအကဲမိဘတွေရဲ့ ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်းတွေလဲရလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်စီးပွားလဲ အဘက်ဘက်ကနေပြီးကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အပူတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ညီအကို မောင်နှမတွေနဲ့ မတည့်တာ စကားများရတာတွေလဲကြုံရပါလိမ့်မယ်။ အရပ်ဝေး ခရီးတွေလဲ သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေကံကောင်းပြီး အဘက်ဘက်က ငွေဝင်လာနိုင်သလို ငွေကုန်စရာတွေလဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ အညံ့ဘက်များပါတယ်။ အချစ်ရေးကံခေနေတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးကံကြမ္မာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဗျ။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျန်းမာရေးညံ့နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၁/၈
အထူးဟော စီးပွားရေးကောင်းမည်
ယတြာ အာလူးဟင်းနဲ့ ဘုရားရှင်အား ဆွမ်းကပ်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူး

ဒီကာလအတွင်း ဘာကိစ္စမဆို ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ပါ။မလောပါနဲ့ ။ ကား၊ဆိုင်ကယ်မောင်းတာကအစ အရင်ထက် အရှိန်လျော့မောင်းပါ။ အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ကိုင်နေရသူများ PPE ပြည့်စုံစွာ ဝတ်ဆင်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းအေးအေးထား ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုင်းက ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေ ရလာမှာပါ။ရစရာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေ အပြည့်မရဘဲ တစ်ချို့ တစ်ဝက်ပဲရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လုပ်ကိုင်ရမဲ့ အချိန်ပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အကူအညီရခဲတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ စိတ်ပူစရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဝမ်းချုပ်၊လေချုပ် ဖြစ်လွယ်တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားပါပဲ။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူူ စီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေရှိရင်ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားလူတွေကြောင့် လင်မယားချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကတော့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၆/၉
အထူးဟော ပူပန်စရာတွေများနေရလိမ့်မယ်။
ယတြာ ကြက်သားဟင်းအကျန်နဲ့ ထမင်းနယ်ပြီးလမ်းဘေးခွေးတွေကို ချကျွေးလိုက်ပါ။ကြာသပတေး

ဒီကာလအတွင်း ပြုဖွယ်ရာကိစ္စတွေအရမ်းများနေတတ်ပါတယ်။ မိမိအကျိုးထက် သူများအကျိုးစီးပွားများ လုပ်ဆောင်ပေးနေရတတ်တယ်။ လူမှုရေးကိစ္စများမှာလဲ ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်ပေးနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ငွေကုန်ကြေးကျလဲ များနေရတတ်ပါတယ်။ သူများပိုက်ဆံလာအပ်ရင် လက်မခံထားပါနဲ့ ။ မိမိလက်ထဲကျမှ ပျောက်ရှတတ်လို့ပါ။ အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ချစ်သူနဲ့ ခွဲခွာနေရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူကို အဝေးကနေ လွမ်းဆွတ်နေရလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာ အများနဲ့ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲများစေပါတယ်။ ညှိနှိုင်းရခက်ခဲမဲ့ သဘောတွေရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ နည်းနည်းနုနေတဲ့ကာလပါ။ အတိမ်းအစောင်းအခံဘူးပေါ့လေ။ အိမ်ထောင်ရေးကံကတော့ အညံ့အဆိုး သိပ်မရှိပေမဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကတော့ ညံ့ဖျင်းနေတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကတော့ အကောင်းအဆိုးမျှနေပါတယ်ဗျ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၈/၉
အထူးဟော ကိစ္စများနေရလိမ့်မယ်။
ယတြာ အိမ်က ဘုရားဆောင်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါသောကြာ

ကံအထူးမြင့်မားနေပါလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံရနိုင်တဲ့ကာလပါ။ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေလဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ လက်ဆောင်တွေလဲ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ ၊အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေကိုလဲ သတိတရကျင်းပပေးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဆုံးမယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေလဲ ပြန်လည်ရရှိလာတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးကဆွေမျိုးတွေ လာလည်တာမျိုးလဲကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ထမ်းထက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားများ ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပါ။အချစ်ရေးကတော့ မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်သေးပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးနယ်ပယ်မှာတော့ အညံ့အဆိုးသိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ်ညံ့နေတာတွေ့ရတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်း ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်းမျိုး ကြုံရမှာပါ။
ပညာရေးအထူးကောင်းပေမဲ့ကြိုးစားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ

အကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၈/၅
အထူးဟော ကံကောင်းနေမည်
ယတြာ သြဇာသီး ဘုရားကပ်လှူပါစနေ

ဒီကာလဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဖြတ်ကျော်ရမဲ့ ကာလပါပဲ။ ငွေကံကလဲအထူးကောင်းနေပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာလဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကံကောင်းနေသလို အထက်လူကြီးရဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီတွေလဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ ပညာထူး အသိထူးတွေလဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေမည့်သူများရှိရင် ထင်ထားသည်ထက်ပိုပြီး ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမိအဘတွေကို ကောင်းစွာထောက်ပံ့လုပ်ကျွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထီဝါသနာပါသူများ ထီကံစမ်းသင့်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ ပျော်စရာအချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ လူပျိုကြီးအပျိုကြီးများ စန်းပွင့်နေလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းပေမဲ့ ခရီးသွားလိုက်ပြီး ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးညံ့သွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၅/ဝ
အထူးဟော ကံမြင့်မားနေချိန်ပါပဲ။
ယတြာ နီးစပ်ရာဘုရားမှာ စိတ်အေးချမ်းသည်အထိ ဘုရားရှစ်ခိုးပရိတ်ပဌာန်းရွတ်နေလိုက်ပါ

၇ရက်သားသမီးအပေါင်း
ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။

ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ)

၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း (၂၃-၉-၂၀၁၈) မွ (၂၉-၉-၂၀၁၈) အထိ

၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း (၂၃-၉-၂၀၁၈) မွ (၂၉-၉-၂၀၁၈) အထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အခုအပတ္၌ လူမွႈေရးက႑ မ်ားတြင္ မလုပ္သင့္တာကို လုပ္ကိုင္ျခင္း ၊ မေပါင္းသင့္သူကို ေပါင္းမိျခင္း၊ သူမ်ားရဲ႕ျပႆနာကိုယ့္ျပႆ နာ ျဖစ္တတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အထူးအသိတရားထားျပီး သတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ျပႆနာတစ္ခုၿပီး တစ္ခု လာတတ္သည္။ စီပြားေရး – ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အႏုပညာ႐ွင္ဂီတသ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ပညာရပ္သင္တန္းကိစၥမ်ား အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မည္။ စိပြားေရးတိုးခ်ဲ့ျခင္း၊ အခြင့္လမ္းမ်ားရရိွႏိုင္ပါသည္။ ဝန္းထမ္းမ်ား ရာထူးတိုး၊ သာမန္လူတန္းစား ထီေပါက္သလို အဘက္ဘက္မွ ေငြဝင္လာမယ္။ အခ်စ္ေရး – အရမ္းဂရုစုိက္တဲ့ယုယၾကင္နာမႈေတြ စတုိင္ေတြျပတတ္ျပီး အေနၾကာသြားတာနဲ႔ ေမသြားေရာ သူနဲ့မျဖစ္ခဲ့သလိုလုပ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး -သားသမီးရတနာ သေႏၶတည့္ျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး ခိုင္ျမဲၿပီး သားသမီးရတနာကံေၾကာင့္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္မ်ား ေျပလည္လာမည္။ ဥစၥာပစၥည္း ေရႊေငြရတနာ စုေဆာင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး – ဦးေခါင္း ကိုက္ခဲေဝဒနာ ခံစားရမယ္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီးခိုးေရာင္၊ အျပာႏုေရာင့္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – မီးခိုးေရာင္၊ အျပာႏုေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၂.၈.၄)

ေ႐ွာင္ရန္ – အေနာက္ေတာင္အရပ္

ယၾတာ – ဘုရားမွာ အုန္းေရ ၁ခြက္ ကပ္လွဴ ၍ အက်ီၤအေဟာင္းတစ္ထည့္ ေပးလွဴပါ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

အခုအပတ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ တိုးတတ္ၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ထားဘဲ သူတစ္ပါးရဲ႕ ေခ်ာက္တြန္းမႈ လုပ္ၾကံမႈကိုလည္း ခံရတတ္သည္။ လူမႈေရး – အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ စူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း ေငြေပၚလာသလို႔ ေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ပါးသူေခ်ာက္တြန္းလို႔ အခ်ဴပ္ေထာင္ေရာက္သြားတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္သည္မို႕ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ စေန႔၊ တနဂၤေႏြ သတိထားပါ။ စီးပြားေရး – အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီျခင္း ႏွင့္ အလုပ္သစ္လုပ္ျခင္း ေကာင္း၍ လုပ္ငန္မ်ားအဆင္ေျပမည္။ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး – အိမ္ေထာင္ေရးမွာ လက္ရိွအိမ္ေထာင္ရိွလ်က္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္မူမ်ားျဖစ္လာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး – အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္း အခ်စ္က႑မ်ား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ ဘဝတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီးမွ ေနာင္တြင္ မရွင္းလင္းသည့္ ျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ စကားမ်ား အ႐ွက္တကြဲ ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ပညာေရး အသစ္အဆန္းမ်ား သင္ယူရမည္။ ပညာသင္တန္းအသစ္၊ ျပည္ပ ဒီဂရီဘြဲ႔ဆြတ္ခူးျခင္း ခ်ီးေျမာက္ျခင္း ခံရမည္။ က်န္းမာေရး – အညံမရိွ သို႔ေသာ္ သြားေရာဂါေဝဒနာေတာ့ခံစားရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကည္ျပာေရာင္၊ အျဖဴ ေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – ၾကည္ျပာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၅.၃.၉)

ေ႐ွာင္ရန္ – အေ႐ွ႕အရပ္

ယၾတာ – အိမ္ဘုရား၌ ေကာင္းညႇင္းေပါင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီ ၁ခြက္ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

အဂၤါသားသမီးမ်ား အခုအပတ္တြင္ ေလာ​ေလာဆယ္​ ​ေငြမရသည္​့အလုပ္​တို႔ကို ​ေစတနာဝန္​ထမ္​းလုပ္​​ေနရမည္​၊ လူမႈေရး – သာသာေရး ပရိဟိတအက်ိဳးေဆာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိအခိ်န္မ်ား ကုန္တတ္သည္။ ေရြေငြ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအက်ိဳးမေပးသလို ဆံုးရႈံးျခင္း၊ အလိမ္ခံရျခင္း၊ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ စီးပြားေရး – သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္မ်ား ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျမတ္ရ၍ ေငြအစုအခဲ ဝင္လိမ့္မည္။ ဆရာသမား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္အဆင္မေျပမႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး – အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမည္။ ေနရပ္လုပ္ငန္း ေရႊ႕ေျပာင္းရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး – အခ်စ္ေရးမွာခ်စ္ဟန္ေဆာင္ျပီး မိမိကိုလွည့္စား၊အေပ်ာ္ၾကံ သစၥာေဖာက္ျခင္း၊ နာမည္ပ်က္အလိမ္ခံရမည္။ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ပညာေရးညံမည္။က်န္းမာေရးေကာင္မြန္ပါမည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ မိုးျပာေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – ၾကက္ေသြးေရာင္၊ မိုးျပာေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၃.၈.၁)

ေ႐ွာင္ရန္ – အေနာက္ေျမာက္အရပ္

ယၾတာ – ရာဟုေထာင့္တြင္ ကံေကာ္ ၈ၫြန္႕ ဇီးယိုထုပ္ကပ္လွဴပါ။ဗုဒၶြဟူးသားသမီးမ်ား

ဗုဒၶြဟူးသားသမီးမ်ား အခုအပတ္တြင္ အလုပ္​ကိုထြင္​ၿပီးခ်ဲ့ၿပီး လုပ္​ခ်င္​​ေပမယ္​့ လက္​​ေတြမွာ အဆင္​မ​ေျပ​ေသးပါ။အ​ေျပာင္​းအလဲမ်ားရိွပါသည္​။ ေငြအလံုးအခဲ နွင့္ဝင္တတ္သည္။သို့ေသာ္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ၿပီးစိတ္ပင္ပန္းၿပီးမွဝင္ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈေရး – မိမိမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သားေရးသမီးေရး စကားေျပာဆိုနားေဖာက္ျခင္း သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဒါေပမဲ့ သားသမီးမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ခ်င္း သေဘာမတူ ကန္လန္႔အတိုက္ခံျပဳမည္။ စီးပြားေရး – ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေငြးေခ်းဌားလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အထည္စက္ပစၥည္းယက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္သမားႏွင့္လုပ္ငန္း႐ွင္ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ရျခင္း လူမျမဲျခင္း ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး – အိမ္ေထာင္ရိွသူမ်ားကေတာ့သတိထားရမယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္က ကိုယ့္ကိုအထင္လြဲတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး – ကံဇာတာမ်ားတက္လာမည္၊ အလိုလိုေနရင္း စန္းပြင့္မည္။ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားမွ ပ႐ို႔ပိုစ့္လုပ္လိမ့္မည္။ ပညာေရး ေကာင္းမြန္ထားသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာအရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ က်န္းမာေရး – ေျခေထာက္အေၾကာညႇပ္တာ၊ ေသြးအားနည္း အေၾကာတက္၊ ဒူးနာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အညိဳေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – အညိဳေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၄.၂.၀)

ေ႐ွာင္ရန္ – ေျမာက္အရပ္

ယၾတာ – မိမိေနနံ ၿဂိဳဟ္ဘုရားမွာ သနပ္ခါးၫြန္႔ သက္ေစ့ ႏွင့္ သံပုရာသီး ၁ လံုး ကပ္လွဴ ပါ။ရာဟုသားသမီးမ်ား

ရာဟုသားသမီးမ်ား အလုပ္​အကိုင္​အတြက္​ နည္​းနည္​းအဆင္​​ေျပလာပါမည္။ မိမိကိုယ္​ကိုယ္ ယံုယံုၾကည္​ၾကည္​ႏွင္​့အလုပ္​လုပ္​ပါ။​ ေအာင္​ျမင္​လာပါမည္​။ ပညာေရး ေကာင္းမြန္ထားသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာအရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါမည္။ သူမ်ားကလည္​း ​ေငြယူပါ အလုပ္​လုပ္​ပါ၊ ကံေကာင္းေနပါသည္။ အားမငယ္​ပါႏွင္​့ ထိုင္​မ​ေနပါႏွင္​့။ စီပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္၌ ဝန္ထမ္းအလုပ္သမားျပႆ နာ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္တတ္သည္။ လစာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း ရလိမ့္မည္။ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေငြေခ်းဌားလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အထည္စက္ပစၥည္းယက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရး – အိမ္ေထာင္ရိွသူမ်ားကေတာ့သတိထားရမယ္။ ကိုယ့္ကိုအထင္လြဲတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္းေရး – လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပ႐ိုပို႔စ္ လုပ္တတ္သည္။ ခ်စ္စကားဆုိထားသူမ်ား အခ်စ္ေရးကံေခတတ္သည္။ က်န္းမာေရး – ေျခေထာက္အေၾကာညႇပ္တာ၊ ေသြးအားနည္း အေၾကာတက္။ ဒူးနာျဖစ္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အညိဳေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – အညိဳေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၂.၀.၄)

ေ႐ွာင္ရန္ – ေျမာက္အရပ္

ယၾတာ – မိမိေနနံ ၿဂဳိဟ္ဘုရားမွာ သီးၫြန္႔ သက္ေစ့ ႏွင့္ သံပုရာသီး ၈ လံုး ကပ္လွဴ ပါ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ခုခ်ိန္​မွာ အလုပ္​အကိုင္​သစ္​လုပ္​ခ်င္​လ်င္​​ေကာင္​းပါသည္​။အၾကံအစည္​သစ္​မ်ားရိွပါက ေအာင္​ျမင္​မည္​၊ အက်ိဳးရိွမည္​။ ဤလ​အပတ္မွာအား​ေမြးလုပ္​ပါ၊ စီစဥ္​ထားသည္​့ကိစၥမ်ား အထစ္အေငါ့ တစ္​လြဲတစ္​​ေခ်ာ္​ျဖစ္​ႏိုင္​​ေပမယ္​့ ​ေနာက္​ဆံုး​ေအာင္​ျမင္​ပါမည္​။ မပူပါႏွင္​့။ စီးပြားေရး – ေငြဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ျဖစ္မည္ ဝန္ထမ္းလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား နာမည္သတင္းႀကီး ေက်ာ္ေဇာတတ္သည္။ ေငြေၾကးမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အနည္းအထစ္အေငါ့မ်ားႏွင့္ သူတစ္ပါး ေခ်ာက္တြန္းမႈေၾကာင့္လဲ မိမိလုပ္ငန္းစီးပြားေရး ထိခိုက္လိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး -အထူးေပ်ာ္ရႊင္ရမည္၊ အေဝးေရာက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္သားသမီး မ်ားထံမွ ေငြပို႔ျခင္း မဂၤလာသတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး – လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား အသက္ ၃၇မွာ ၄၇ၾကား အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္သလိုမိမိအသက္အရြယ္ႏွင့္ ထက္ဝက္နီးကြာ သည့္ ခ်စ္သူရလိမ့္မယ္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ထမ္းေနရာ ေတြ႔ရမည္။ ပညာေရး – ျပည္ပပညာေရး အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္​းမာ​ေရး – လက္ထိခိုက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးႏွင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္​။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဝါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – အဝါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၃.၁.၉)

ေ႐ွာင္ရန္ – ေတာင္အရပ္

ယၾတာ – မိမိေဘးအိမ္ ၅အိမ္ေျမာက္ အိမ္ကို႔ မုန္႔ႂကြပ္သို႔ မုန္႔စိမ္းေပါင္း ဒါနျပဳပါ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အခုအပတ္တြင္ အခ်စ္​​ေရး၊ အိမ္​​​ေထာင္​ေရး အနည္​းငယ္​အထစ္​​ေငါ့ၾကံဳႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ယာယီသာျဖစ္ျပီး ျပန္​လည္​အဆင္​​ေျပလာမည္​။ ခဲအိုႏွင့္ ခယ္မ အေျခအတင္စကားမ်ားျခင္းႏွင့္ ျပႆနာအေသးမႊားကို ပံုႀကီးၾကဲ စြတ္စြဲခံရမႈ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ *၅.၁၄.၂၃*ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးသတိထားပါ။ အညံ့ရိွသည္။ ေငြ​ေၾကး​ေၾကာင္​့ ကိုယ့္အေပၚ သူမ်ားအထင္​​ေသးလိမ္​့မည္​၊ အထင္​လြဲလိမ္​့မည္​၊ ဘာမဟုတ္​သည္​့ ကိစၥႏွင္​့ အ႐ွက္​တကြဲျဖစ္​ရတတ္​သည္​။ သိကၡာက်လိမ္​့မည္​။ လူမႈေရးကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ရမယ္။ မိမိလုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးရပ္တန္႔ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားၿပီး ျပန္လည္လည္ပတ္ရလိမ့္မယ္။ သူမ်ားေငြယူပါ၊ လုပ္ပါ။ ကူညီမယ္သူေပၚလာလိမ့္မယ္။ မိမိပိုင္မဟုတ္ေသာေငြေၾကး၊လက္ဝတ္ရတနာ ေရႊ ေငြ မ်ားလက္မခံသင့္ပါ။ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး အလုပ္အကိုင္အၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ရရွိႏိုင္သည္။ တိရစာၦန္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီး၊ ပန္းပု၊ လက္မႈပညာတီထြင္သည့္ လုပ္ငန္း ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ငန္းအက်ိဳးျဖစ္မည္။ ပညာေရး အထစ္ေငါ့မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ေသာကေပးလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရး ေထြေထြထူးထူး မရိွပါ ေကာင္းမြန္၍ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – ဆင္စြယ္ေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၆.၂.ဝ)

ေ႐ွာင္ရန္ – အေနာက္အရပ္

ယၾတာ – အိမ္ဘုရားမွာ ပန္းအျဖဴ ေရာင္၊ ဇီးယို၊ ေ႐ွာက္ယို၊ ေျမပဲယို ကပ္လွဴပါ။စေနသားသမီးမ်ား

စေနသားသမီးမ်ား အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ထြက္တတ္တယ္။ပ်က္တတ္၊ ေငြေၾကး၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈအခင္းၾကံဳရတတ္သည္။ ေငြေခ်းငွားျခင္းကိုအထူး ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ေငြ​ေၾကးႏွင္​့ႀကီးႀကီးက်ယ္​က်ယ္​ မလုပ္​သင္​့ပါ မလုပ္​ပါႏွင္​့၊​ေငြဆံုးရံႈးတတ္​သည္​၊​၊ အခင္​မင္​ရဆံုးသူ၊ အားထားရဆံုးသူ၊ အယံုၾကည္​ရဆံုးသူႏွင္​့ မုန္​းရတတ္​သည္​။ စီးပြားေရး – ဒန္၊ သြပ္၊ သံဂေဟ၊ အထည္စက္ယက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္မ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း၍ အက်ိဳးအျမတ္ျပႏိုင္လိမ့္မယ္။ ခရီးနီးေဝးစီစဥ္ထားသူမ်ား အဆင္ေျပပါမည္။ ျပည္ပႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ပညာေရးေကာင္းမြန္သည္။ စာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပ ျပည္တြင္း အလုပ္ကိစၥ၊ ပညာေရးကိစၥေတြမွာလည္း ဝမ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး -သာယာ၍ အိမ္မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးျဖစ္မည္၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္ကိန္းရိွ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား အိမ္သံုးအလွဆင္ပရိေဘာ ဝင္လိမ့္မယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ နဲ႔ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင့္ အနည္းငယ္အေျခအတင္စကား မ်ားရတတ္သည္။ အပ်က္အကြဲမရိွပါ။ အခ်စ္းေရး စံပြင္၍ ခ်စ္သူထံေကာင္းသတင္းၾကားရလိမ့္မည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘနားေဖာက္ေျပာျခင္း သေဘာတူညီမႈရမည္။ ေစ႔စပ္မဂၤလာ ျပဳလုပ္ရမည္။ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးအေရာင္ – ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အဝါေရာင္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – (၇.၂.၅)

ေ႐ွာင္ရန္ – အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္

ယၾတာ – ဘုရားတြင္ အတာအိုးတြင္ ကန္စြန္းညြန္႔ သို႔ ကံေကာ္ၫြန္႔ ႏွင့္ ႏွင္းဆီပန္း ၇ပြင့္ ၾကံ(၁)ေခ်ာင္း ကပ္လွဴပါ။

၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၂၃-၉-၂၀၁၈) မှ (၂၉-၉-၂၀၁၈) အထိ

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

အခုအပတ်၌ လူမှှုရေးကဏ္ဍ များတွင် မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ မပေါင်းသင့်သူကို ပေါင်းမိခြင်း၊ သူများရဲ့ပြဿနာကိုယ့်ပြဿ နာ ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အထူးအသိတရားထားပြီး သတိနှင့် လုပ်ဆောင်ပါ။ ပြဿနာတစ်ခုပြီး တစ်ခု လာတတ်သည်။ စီပွားရေး – ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အနုပညာရှင်ဂီတသရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ပညာရပ်သင်တန်းကိစ္စများ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့မည်။ စိပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ အခွင့်လမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝန်းထမ်းများ ရာထူးတိုး၊ သာမန်လူတန်းစား ထီပေါက်သလို အဘက်ဘက်မှ ငွေဝင်လာမယ်။ အချစ်ရေး – အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ယုယကြင်နာမှုတွေ စတိုင်တွေပြတတ်ပြီး အနေကြာသွားတာနဲ့ မေသွားရော သူနဲ့မဖြစ်ခဲ့သလိုလုပ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေး -သားသမီးရတနာ သန္ဓေတည့်ခြင်း အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲပြီး သားသမီးရတနာကံကြောင့် အခြေအနေပြောင်းလဲမှု စီးပွားရေးအကြပ်အတည်များ ပြေလည်လာမည်။ ဥစ္စာပစ္စည်း ရွှေငွေရတနာ စုဆောင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး – ဦးခေါင်း ကိုက်ခဲဝေဒနာ ခံစားရမယ်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မီးခိုးရောင်၊ အပြာနုရောင့် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – မီးခိုးရောင်၊ အပြာနုရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၂.၈.၄)

ရှောင်ရန် – အနောက်တောင်အရပ်

ယတြာ – ဘုရားမှာ အုန်းရေ ၁ခွက် ကပ်လှူ ၍ အကျီၤအဟောင်းတစ်ထည့် ပေးလှူပါ။တနင်္လာသားသမီးများ

အခုအပတ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် တိုးတတ်ပြီး မမျှော်လင့်ထားဘဲ သူတစ်ပါးရဲ့ ချောက်တွန်းမှု လုပ်ကြံမှုကိုလည်း ခံရတတ်သည်။ လူမှုရေး – အပေါင်းအဖော်နှင့် စူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း ငွေပေါ်လာသလို့ အောင်မြင်ပြီး တစ်ပါးသူချောက်တွန်းလို့ အချူပ်ထောင်ရောက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်သည်မို့ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ စနေ့၊ တနင်္ဂနွေ သတိထားပါ။ စီးပွားရေး – အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီခြင်း နှင့် အလုပ်သစ်လုပ်ခြင်း ကောင်း၍ လုပ်ငန်များအဆင်ပြေမည်။ အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမည်။ အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ရေးမှာ လက်ရှိအိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ ဖောက်ပြန်မူများဖြစ်လာတတ်သည်။ အချစ်ရေး – အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်း အချစ်ကဏ္ဍများ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှု ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးမှ နောင်တွင် မရှင်းလင်းသည့် ပြဿနာများရင်ဆိုင် စကားများ အရှက်တကွဲ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ပညာရေး အသစ်အဆန်းများ သင်ယူရမည်။ ပညာသင်တန်းအသစ်၊ ပြည်ပ ဒီဂရီဘွဲ့ဆွတ်ခူးခြင်း ချီးမြောက်ခြင်း ခံရမည်။ ကျန်းမာရေး – အညံမရှိ သို့သော် သွားရောဂါဝေဒနာတော့ခံစားရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြည်ပြာရောင်၊ အဖြူ ရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – ကြည်ပြာရောင်၊ အဖြူရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၅.၃.၉)

ရှောင်ရန် – အရှေ့အရပ်

ယတြာ – အိမ်ဘုရား၌ ကောင်းညှင်းပေါင်းနှင့် ကော်ဖီ ၁ခွက်ကပ်လှူ ဆုတောင်းပါ။အင်္ဂါသားသမီးများ

အင်္ဂါသားသမီးများ အခုအပတ်တွင် လောလောဆယ် ငွေမရသည့်အလုပ်တို့ကို စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်နေရမည်၊ လူမှုရေး – သာသာရေး ပရိဟိတအကျိုးဆောင်းများနှင့် မိမိအချိန်များ ကုန်တတ်သည်။ ရွေငွေ ကျောက်မျက်ရတနာအကျိုးမပေးသလို ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အလိမ်ခံရခြင်း၊ဖောက်ထွင်းမှုများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ စီးပွားရေး – သရုပ်ဆောင်လုပ်များ ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ အကျိုးမြတ်ရ၍ ငွေအစုအခဲ ဝင်လိမ့်မည်။ ဆရာသမား၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိတ်ဆွေရင်းများနှင့်အဆင်မပြေမှု၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်တတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ရေး သာယာမည်။ နေရပ်လုပ်ငန်း ရွှေ့ပြောင်းရတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေး – အချစ်ရေးမှာချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး မိမိကိုလှည့်စား၊အပျော်ကြံ သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ နာမည်ပျက်အလိမ်ခံရမည်။ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်း အရောင်းအဝယ်များ အကျိုးပေးမည်။ ပညာရေးညံမည်။ကျန်းမာရေးကောင်မွန်ပါမည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြက်သွေးရောင်၊ မိုးပြာရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – ကြက်သွေးရောင်၊ မိုးပြာရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၃.၈.၁)

ရှောင်ရန် – အနောက်မြောက်အရပ်

ယတြာ – ရာဟုထောင့်တွင် ကံကော် ၈ညွန့် ဇီးယိုထုပ်ကပ်လှူပါ။ဗုဒ္ဓွဟူးသားသမီးများ

ဗုဒ္ဓွဟူးသားသမီးများ အခုအပတ်တွင် အလုပ်ကိုထွင်ပြီးချဲ့ပြီး လုပ်ချင်ပေမယ့် လက်တွေမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။အပြောင်းအလဲများရှိပါသည်။ ငွေအလုံးအခဲ နှင့်ဝင်တတ်သည်။သို့သော် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းပြီးမှဝင်နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေး – မိမိမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် သားရေးသမီးရေး စကားပြောဆိုနားဖောက်ခြင်း သတင်းကောင်းကြားရမည်။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးများက မနှစ်မြို့ချင်း သဘောမတူ ကန်လန့်အတိုက်ခံပြုမည်။ စီးပွားရေး – ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်း၊ ငွေးချေးဌားလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အထည်စက်ပစ္စည်းယက်ကန်းလုပ်ငန်းများ အကျိုးဖြစ်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်သမားနှင့်လုပ်ငန်းရှင်ပြဿနာ ရင်ဆိုင်ရခြင်း လူမမြဲခြင်း ကြုံတွေ့ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ရှိသူများကတော့သတိထားရမယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး – ကံဇာတာများတက်လာမည်၊ အလိုလိုနေရင်း စန်းပွင့်မည်။ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသက်ကြီးသူများမှ ပရို့ပိုစ့်လုပ်လိမ့်မည်။ ပညာရေး ကောင်းမွန်ထားသည်။ ရည်ရွယ်ထားသောအရာများ အကောင်အထည်ဖော်မည်။ ကျန်းမာရေး – ခြေထောက်အကြောညှပ်တာ၊ သွေးအားနည်း အကြောတက်၊ ဒူးနာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၄.၂.ဝ)

ရှောင်ရန် – မြောက်အရပ်

ယတြာ – မိမိနေနံ ဂြိုဟ်ဘုရားမှာ သနပ်ခါးညွန့် သက်စေ့ နှင့် သံပုရာသီး ၁ လုံး ကပ်လှူ ပါ။ရာဟုသားသမီးများ

ရာဟုသားသမီးများ အလုပ်အကိုင်အတွက် နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပါမည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ အောင်မြင်လာပါမည်။ ပညာရေး ကောင်းမွန်ထားသည်။ ရည်ရွယ်ထားသောအရာများ အကောင်အထည်ဖော်မည်။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါမည်။ သူများကလည်း ငွေယူပါ အလုပ်လုပ်ပါ၊ ကံကောင်းနေပါသည်။ အားမငယ်ပါနှင့် ထိုင်မနေပါနှင့်။ စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကတော့ လုပ်ငန်းခွင်၌ ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားပြဿ နာ ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်တတ်သည်။ လစာကိစ္စများ ဖြေရှင်း ရလိမ့်မည်။ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်း၊ ငွေချေးဌားလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အထည်စက်ပစ္စည်းယက်ကန်းလုပ်ငန်းများ အကျိုးဖြစ်မည်။ အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်ရှိသူများကတော့သတိထားရမယ်။ ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတတ်ပါတယ်။ အချစ်းရေး – လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသက်ကြီးရွယ်အိုများ ပရိုပို့စ် လုပ်တတ်သည်။ ချစ်စကားဆိုထားသူများ အချစ်ရေးကံခေတတ်သည်။ ကျန်းမာရေး – ခြေထောက်အကြောညှပ်တာ၊ သွေးအားနည်း အကြောတက်။ ဒူးနာဖြစ်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၂.ဝ.၄)

ရှောင်ရန် – မြောက်အရပ်

ယတြာ – မိမိနေနံ ဂြိုဟ်ဘုရားမှာ သီးညွန့် သက်စေ့ နှင့် သံပုရာသီး ၈ လုံး ကပ်လှူ ပါ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ခုချိန်မှာ အလုပ်အကိုင်သစ်လုပ်ချင်လျင်ကောင်းပါသည်။အကြံအစည်သစ်များရှိပါက အောင်မြင်မည်၊ အကျိုးရှိမည်။ ဤလအပတ်မှာအားမွေးလုပ်ပါ၊ စီစဉ်ထားသည့်ကိစ္စများ အထစ်အငေါ့ တစ်လွဲတစ်ချော်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံးအောင်မြင်ပါမည်။ မပူပါနှင့်။ စီးပွားရေး – ငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်ဖြစ်မည် ဝန်ထမ်းလက်အောက်ငယ်သားများ၏ အားထုတ်ကြိုးစားမှုကြောင့် မိမိလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ နာမည်သတင်းကြီး ကျော်ဇောတတ်သည်။ ငွေကြေးများ ပို့ဆောင်ရာတွင် အနည်းအထစ်အငေါ့များနှင့် သူတစ်ပါး ချောက်တွန်းမှုကြောင့်လဲ မိမိလုပ်ငန်းစီးပွားရေး ထိခိုက်လိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး -အထူးပျော်ရွှင်ရမည်၊ အဝေးရောက် အမျိုးသားနှင့်သားသမီး များထံမှ ငွေပို့ခြင်း မင်္ဂလာသတင်းကောင်းများ ကြားရလိမ့်မည်။ အချစ်ရေး – လူပျိုလူလွတ်များ အသက် ၃၇မှာ ၄၇ကြား အချစ်ရေး စန်းပွင့်သလိုမိမိအသက်အရွယ်နှင့် ထက်ဝက်နီးကွာ သည့် ချစ်သူရလိမ့်မယ်၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းနေရာ တွေ့ရမည်။ ပညာရေး – ပြည်ပပညာရေး အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး – လက်ထိခိုက်ခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့် ဦးခေါင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၃.၁.၉)

ရှောင်ရန် – တောင်အရပ်

ယတြာ – မိမိဘေးအိမ် ၅အိမ်မြောက် အိမ်ကို့ မုန့်ကြွပ်သို့ မုန့်စိမ်းပေါင်း ဒါနပြုပါ။သောကြာသားသမီးများ

သောကြာသားသမီးများ အခုအပတ်တွင် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အနည်းငယ်အထစ်ငေါ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ယာယီသာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အဆင်ပြေလာမည်။ ခဲအိုနှင့် ခယ်မ အခြေအတင်စကားများခြင်းနှင့် ပြဿနာအသေးမွှားကို ပုံကြီးကြဲ စွတ်စွဲခံရမှု သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ *၅.၁၄.၂၃*ရက်မွေးဖွားသူများ အထူးသတိထားပါ။ အညံ့ရှိသည်။ ငွေကြေးကြောင့် ကိုယ့်အပေါ် သူများအထင်သေးလိမ့်မည်၊ အထင်လွဲလိမ့်မည်၊ ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စနှင့် အရှက်တကွဲဖြစ်ရတတ်သည်။ သိက္ခာကျလိမ့်မည်။ လူမှုရေးကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ မင်္ဂလာကိစ္စများပြုလုပ်ရမယ်။ မိမိလုပ်ငန်းနှောင့်နှေးရပ်တန့်နေသောလုပ်ငန်းများပြီး ပြန်လည်လည်ပတ်ရလိမ့်မယ်။ သူများငွေယူပါ၊ လုပ်ပါ။ ကူညီမယ်သူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မိမိပိုင်မဟုတ်သောငွေကြေး၊လက်ဝတ်ရတနာ ရွှေ ငွေ များလက်မခံသင့်ပါ။ စီးပွားရေး အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားပြီး အလုပ်အကိုင်အကြံအစည်များ အောင်မြင်နိုင်ပါမည်။ မိတ်ဆွေဟောင်းများ၏ အထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ပန်းချီး၊ ပန်းပု၊ လက်မှုပညာတီထွင်သည့် လုပ်ငန်း ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းအကျိုးဖြစ်မည်။ ပညာရေး အထစ်ငေါ့များ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် သင်တန်းသားအချင်းချင်း စိတ်သောကပေးလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး ထွေထွေထူးထူး မရှိပါ ကောင်းမွန်၍ စိတ်ချမ်းသာမည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆင်စွယ်ရောင်၊ ကြေးနီရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – ဆင်စွယ်ရောင်၊ ကြေးနီရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၆.၂.ဝ)

ရှောင်ရန် – အနောက်အရပ်

ယတြာ – အိမ်ဘုရားမှာ ပန်းအဖြူ ရောင်၊ ဇီးယို၊ ရှောက်ယို၊ မြေပဲယို ကပ်လှူပါ။စနေသားသမီးများ

စနေသားသမီးများ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ထွက်တတ်တယ်။ပျက်တတ်၊ ငွေကြေး၊ စာချုပ်စာတန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှုအခင်းကြုံရတတ်သည်။ ငွေချေးငှားခြင်းကိုအထူး ရှောင်ရှားသင့်သည်။ ငွေကြေးနှင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မလုပ်သင့်ပါ မလုပ်ပါနှင့်၊ငွေဆုံးရှုံးတတ်သည်၊၊ အခင်မင်ရဆုံးသူ၊ အားထားရဆုံးသူ၊ အယုံကြည်ရဆုံးသူနှင့် မုန်းရတတ်သည်။ စီးပွားရေး – ဒန်၊ သွပ်၊ သံဂဟေ၊ အထည်စက်ယက်ကန်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်း၍ အကျိုးအမြတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ခရီးနီးဝေးစီစဉ်ထားသူများ အဆင်ပြေပါမည်။ ပြည်ပနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ပညာရေးကောင်းမွန်သည်။ စာမေးပွဲများအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ပြည်ပ ပြည်တွင်း အလုပ်ကိစ္စ၊ ပညာရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ဝမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အိမ်ထောင်ရေး -သာယာ၍ အိမ်မိသားစုလုပ်ငန်းများအကျိုးဖြစ်မည်၊ ခြေနှစ်ချောင်းဝင်ကိန်းရှိ၊ စက်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးအလှဆင်ပရိဘော ဝင်လိမ့်မယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ နဲ့ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ဘက် နှင့် အနည်းငယ်အခြေအတင်စကား များရတတ်သည်။ အပျက်အကွဲမရှိပါ။ အချစ်းရေး စံပွင်၍ ချစ်သူထံကောင်းသတင်းကြားရလိမ့်မည်။ နှစ်ဖက်မိဘနားဖောက်ပြောခြင်း သဘောတူညီမှုရမည်။ စေ့စပ်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ရမည်။ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြက်သွေးရောင်၊ အဝါရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးအရောင် – ကြက်သွေးရောင်၊ အဝါရောင်

အကျိုးပေးဂဏန်း – (၇.၂.၅)

ရှောင်ရန် – အရှေ့မြောက်အရပ်

ယတြာ – ဘုရားတွင် အတာအိုးတွင် ကန်စွန်းညွန့် သို့ ကံကော်ညွန့် နှင့် နှင်းဆီပန်း ၇ပွင့် ကြံ(၁)ချောင်း ကပ်လှူပါ။

 

 

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၇ မွ ၂၃)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၇ မွ ၂၃)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ရပ္ေဝးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေငြဝင္တာ၊ ေငြကိစၥ ခရီးသြားရတာ၊ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစၥေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ၊ မတင္မက်ျဖစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ ထားတဲ့ကိစၥေတြလည္း လြဲသြား၊ ေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ ႀကီးႀကီးမားမား နစ္နာဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညွိမရ ႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္လည္း စိတ္႐ႈပ္ရလိမ့္မယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူတို႕ဆီမွာ သတင္းေကာင္း၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဆရာသမားလိုပုဂၢိဳလ္ေတြက အကူအညီေကာင္းေပးလာမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ဒါနလုပ္ပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ကိုယ္ကက်ဴးရင္ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ေတာင္ မယံုရဘူးဆိုတဲ့ကိန္းမ်ိဳး ဆိုက္ေနပါတယ္။ လုပ္သမွ် ႀကံသမွ် အေႏွာက္အယွက္ေတြ ႀကံဳေနမယ္။ မနာလို ရန္လိုသူ ေပါမယ္။ စြပ္စြဲနာမည္ဖ်က္တာေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရင္း၊ လူရင္းေတြ သစၥာေဖာက္တတ္တယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦကိစၥ ရည္ရြယ္ခ်က္တြ ပ်က္သြားတတ္တယ္။ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္သြားခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ညွိမရ၊ ႏိႈင္းမရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လိမ့္က်တာ၊ ေခ်ာ္လဲတာ၊ ေျခေထာက္၊ ခါး ဒုကၡေပးတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆီး၊ မ်က္စိက်န္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္တယ္။ လက္ရွိအလုပ္ေတြကို ရပ္ပစ္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာတတ္တယ္။ အလွဴအတန္းကိစၥေတြ အတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္အသံုးအေဆာင္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြဝင္မယ္။ ေအာက္လက္ ငယ္သားအတြက္ ဝမ္းသာစရာေတြ ႀကံဳမယ္။ ျပႆနာတစ္ခု အလိုလိုရွင္းသြားမယ္။ မိမိအားရန္လုပ္ေနသူ ရပ္ေဝးသို႕ ထြက္သြားျခင္း၊ သူ႕တရားသူ စီရင္သြားျခင္းဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာက ေငြေတြ အမ်ား ႀကီး ဝင္လာမယ္။ ေငြအဝင္ၾကမ္းသေလာက္ အထြက္လည္း ၾကမ္းတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ စံပယ္ ၈ ကံုး လွဴဒါန္းပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ခရီးကိစၥ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႕ရဲ႕ သတင္းေကာင္း ၾကားရမယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာမယ္။ မိတ္ေဆြ ေဟာင္း၊ ဆရာေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ကြဲကြာေနတဲ့ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း ျပန္ဆံုရတတ္ ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးရင္း၊ မိတ္ေဆြရင္းတို႔ရဲ႕ အသည္းအသန္သတင္း၊ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အေရာင္းမွား၊ အဝယ္မွား ျဖစ္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ သားသမီးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခု ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိ ခိုက္မိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ႀကီးစြာ ႀကံဳရတတ္တယ္။ ေဈးဆိုင္မွာ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ လူႀကီးမိဘေတြရဲ႕ အကူအညီေကာင္းရမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းေတြ႔ျခင္း၊ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရျခင္း၊ အလုပ္မ်ား ႏွစ္ဆတိုးခ်ဲ႕ရျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးျခင္း၊ ရပ္ေဝးကေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားေရာက္ လာျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အဝတ္အစား လွဴဒါန္းပါေလ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ထီကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ထိုးသင့္ပါတယ္။ ၄ အစ၊ ၆ အစ ရွာၿပီးထိုးသင့္ပါတယ္။ ေငြအရႊင္ႀကီးရႊင္ေနမယ္။ အဘက္ဘက္က ေငြေတြဝင္လာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေငြေတြဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြဝင္တာ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြရတာ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ထြက္ေနတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ျပန္ဝင္လာတာ၊ ရပ္ေဝးက ဝမ္းသာစရာဧည့္သည္ ေတြေရာက္လာတာ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ အေဆာက္အဦးကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရတာေတြ လုပ္ျဖစ္မယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီးအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ ပညာေရးကိစၥ၊ ခရီးကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသူ အဆင္ေျပသြားၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ၾကားညပ္ ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းလုပ္သူေတြေၾကာင့္ မိသားစုစိတ္ဝမ္းကြဲရတတ္တယ္။ မေတာ္တဆထိခိုက္အႏၱရာယ္ႀကံဳတာ၊ အပူေလာင္တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ အတိုက္ အခံအၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ တမင္ေႏွာက္ယွက္တာ ဒုကၡေပးတာေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္က အၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳး၊ ရန္တိုက္ေပးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘက္က ေအာင္ျမင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနလုပ္ပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ခရီးတိုေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု မနားရေအာင္ သြားေနရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိစၥသာမက သူတစ္ပါးအတြက္ပါ ခရီးေတြသြားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ သြားပါမ်ားခရီးေရာက္ ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ အလုပ္အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ စိတ္ေတြ တအား႐ႈပ္ေထြးေနမယ္။ ဟိုဟာလုပ္ရ ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ ဒီဟာလုပ္ရ ေကာင္းႏိုးႏိုးနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားလိမ့္မယ္။ အမွားမွားအယြင္းယြင္းေတြ လုပ္မိ၊ ဗျပာမိ တတ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမ်ား တိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီေကာင္း ရရွိမယ္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြရင္းရဲ႕ ရာထူးတက္တဲ့ သတင္း၊ ထီဆုႀကီးေပါက္တဲ့သတင္း စသည္ျဖင့္ ဝမ္းသာစရာ ႀကံဳရ၊ ၾကားရတတ္ပါတာယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ အထင္လြဲစြပ္စြဲခံရတာ၊ အတို႔အေထာင္ ခံရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာကိစၥ အဆင္မေျပတာ၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ အိပ္မက္ဆိုးေတြ မက္တာ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျပာဆိုေျဖရွင္းရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ရန္လုပ္ေနတဲ့လူ၊ ဒုကၡေပးေနတဲ့လူ ရပ္ေဝးကို ေရာက္သြားမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေသတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားမွာေတာ့ ညွိႏိႈင္းမရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရွ႕တိုးရခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရခက္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ၊ လူႀကီးေတြဝင္႐ႈပ္လို႔ အပူမီးေတြ ပိုေတာက္တဲ့ကိန္း ဆိုက္သြားတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၉/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို တရားစာအုပ္ ဒါနျပဳလုပ္ပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အိမ္မွာ၊ အလုပ္မွာ ရွိတဲ့ပစၥည္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထြက္တတ္၊ ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြထဲက မိန္းမတစ္ေယာက္ ဒုကၡေပးလာတတ္တယ္။ လူရင္းထဲက အမႈအခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ မိသားစု၊ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔လည္း အတိုက္အခံႀကီးစြာ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား၊ လူမ်ိဳးျခားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈေတြ ႀကံဳမယ္။ ေကာင္းေသာခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္အဝတ္အထည္၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္တယ္။ ရွိၿပီးသားပစၥည္းေတြကေတာ့ ထြက္တတ္၊ ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြမွာ ညွိမရႏိႈင္းမရ ျဖစ္တတ္တယ္။ မိခင္၊ အေဒၚ၊ အစ္မ စသူေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာႀကီးစြာ ကြဲရတတ္ပါတယ္ …။ အဖိုးတန္ ယာဥ္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ အလွဆင္ ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ မီး၊ အပူ ႀကံဳရတတ္တယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိ ခိုက္မိျဖစ္တတ္တယ္။ အိမ္က၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္က ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ထြက္သြားမိတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အဖုအထစ္ေတြရွိေနရင္ ေျပလည္သြားလိမ့္မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာေတာ့ ေရွ႕တိုးရအခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရအခက္ ျဖစ္ေနရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ထီေပါက္သလိုလည္း ေငြေတြ ေဝါကနဲ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ လက္၊ ရင္ဘတ္၊ ေအာင့္တာ၊ နာတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားေသာၾကာေထာင့္တြင္ သာသနာ့အလံ ၆ လက္ လွဴဒါန္းပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ၊ မတင္မက်ျဖစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြလည္း လြဲသြား၊ ေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ ႀကီးႀကီးမားမား နစ္နာဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ားေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညွိမရ ႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္လည္း စိတ္႐ႈပ္ရလိမ့္မယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူတို႕ဆီမွာ သတင္းေကာင္း၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဆရာသမားလို ပုဂၢိဳလ္ေတြက အကူအညီေကာင္းေပးလာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေငြဝင္တာ၊ ေငြကိစၥခရီးသြားရတာ၊ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစၥေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိ က်န္းမာေရးညံ့တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သရက္ယိုကပ္လွဴပါေလ။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Redot

ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ မှ ၂၃)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စ ခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ် ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဒါနလုပ်ပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကိုယ်ကကျူးရင် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်တောင် မယုံရဘူးဆိုတဲ့ကိန်းမျိုး ဆိုက်နေပါတယ်။ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အနှောက်အယှက်တွေ ကြုံနေမယ်။ မနာလို ရန်လိုသူ ပေါမယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်း၊ လူရင်းတွေ သစ္စာဖောက်တတ်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စ ရည်ရွယ်ချက်တွ ပျက်သွားတတ်တယ်။ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်သွားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ညှိမရ၊ နှိုင်းမရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ့်ကျတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ခြေထောက်၊ ခါး ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆီး၊ မျက်စိကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မတင်မကျ ဖြစ်ရတတ်တယ်။ လက်ရှိအလုပ်တွေကို ရပ်ပစ်ချင်စိတ် ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စတွေ အတွက်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အသုံးအဆောင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ အောက်လက် ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေ ကြုံမယ်။ ပြဿနာတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားမယ်။ မိမိအားရန်လုပ်နေသူ ရပ်ဝေးသို့ ထွက်သွားခြင်း၊ သူ့တရားသူ စီရင်သွားခြင်းဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်တဲ့နေရာက ငွေတွေ အများ ကြီး ဝင်လာမယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်းသလောက် အထွက်လည်း ကြမ်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ စံပယ် ၈ ကုံး လှူဒါန်းပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခရီးကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ သတင်းကောင်း ကြားရမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။ မိတ်ဆွေ ဟောင်း၊ ဆရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ပြန်ဆုံရတတ် ပါတယ်။ ဆွေမျိုးရင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းတို့ရဲ့ အသည်းအသန်သတင်း၊ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အရောင်းမှား၊ အဝယ်မှား ဖြစ်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြပ်အတည်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး နှစ်မျိုးနှစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မတော်တဆ ထိမိ ခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးစွာ ကြုံရတတ်တယ်။ ဈေးဆိုင်မှာ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေ့ခြင်း၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ အလုပ်များ နှစ်ဆတိုးချဲ့ရခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးခြင်း၊ ရပ်ဝေးကငွေများ၊ ပစ္စည်းများရောက် လာခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို အဝတ်အစား လှူဒါန်းပါလေ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထီကို ဂရုစိုက်ပြီး ထိုးသင့်ပါတယ်။ ၄ အစ၊ ၆ အစ ရှာပြီးထိုးသင့်ပါတယ်။ ငွေအရွှင်ကြီးရွှင်နေမယ်။ အဘက်ဘက်က ငွေတွေဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်တာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတာ၊ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာတာ၊ ရပ်ဝေးက ဝမ်းသာစရာဧည့်သည် တွေရောက်လာတာ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ အဆောက်အဦးကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်တာတွေ ကြုံလာမယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရတာတွေ လုပ်ဖြစ်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သား သားသမီးအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ ပညာရေးကိစ္စ၊ ခရီးကိစ္စတွေ အောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံလာမယ်။ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသူ အဆင်ပြေသွားကြပါလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကြားညပ် ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းလုပ်သူတွေကြောင့် မိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်တယ်။ မတော်တဆထိခိုက်အန္တရာယ်ကြုံတာ၊ အပူလောင်တာမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက် အခံအပြိုင်အဆိုင်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရမယ်။ တမင်နှောက်ယှက်တာ ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံလာတတ်ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတစ်ယောက်က အကြပ်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်တာမျိုး၊ ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်က အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနလုပ်ပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခရီးတိုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု မနားရအောင် သွားနေရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စသာမက သူတစ်ပါးအတွက်ပါ ခရီးတွေသွားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သွားပါများခရီးရောက် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ်အဆက်အသွယ် ကောင်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်တွေ တအားရှုပ်ထွေးနေမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရ ကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာလုပ်ရ ကောင်းနိုးနိုးနဲ့ အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ လုပ်မိ၊ ဗပြာမိ တတ်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကောင်း ရရှိမယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်းရဲ့ ရာထူးတက်တဲ့ သတင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့သတင်း စသည်ဖြင့် ဝမ်းသာစရာ ကြုံရ၊ ကြားရတတ်ပါတာယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အထင်လွဲစွပ်စွဲခံရတာ၊ အတို့အထောင် ခံရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စ အဆင်မပြေတာ၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်တာ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့ကို အကြောင်းပြုပြီး ပြောဆိုဖြေရှင်းရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်နေတဲ့လူ၊ ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူ ရပ်ဝေးကို ရောက်သွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးများမှာတော့ ညှိနှိုင်းမရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေမျိုးတွေ၊ လူကြီးတွေဝင်ရှုပ်လို့ အပူမီးတွေ ပိုတောက်တဲ့ကိန်း ဆိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို တရားစာအုပ် ဒါနပြုလုပ်ပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အိမ်မှာ၊ အလုပ်မှာ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထွက်တတ်၊ ပျက်တတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေထဲက မိန်းမတစ်ယောက် ဒုက္ခပေးလာတတ်တယ်။ လူရင်းထဲက အမှုအခင်း၊ အချုပ်အနှောင် ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစု၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့လည်း အတိုက်အခံကြီးစွာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေ ကြုံမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အဝတ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်တယ်။ ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေကတော့ ထွက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေမှာ ညှိမရနှိုင်းမရ ဖြစ်တတ်တယ်။ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ စသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲရတတ်ပါတယ် …။ အဖိုးတန် ယာဉ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အလှဆင် ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ မီး၊ အပူ ကြုံရတတ်တယ်။ မတော်တဆ ထိမိ ခိုက်မိဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်က၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်က ပြဿနာဖြစ်ပြီး ထွက်သွားမိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အဖုအထစ်တွေရှိနေရင် ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာတော့ ရှေ့တိုးရအခက်၊ နောက်ဆုတ်ရအခက် ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထီပေါက်သလိုလည်း ငွေတွေ ဝေါကနဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ လက်၊ ရင်ဘတ်၊ အောင့်တာ၊ နာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားသောကြာထောင့်တွင် သာသနာ့အလံ ၆ လက် လှူဒါန်းပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သရက်ယိုကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

Redot

ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္းပါ။

( ေမ ၃၀ မွ ဇြန္ ၅) ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ ၃ ခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္၀္ …၊

မိတ္ေဆြတို႔၏အက်ဳိးကို အစဥ္လိုလားလ်က္ …

ဇင္ေယာ္နီ

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ…