၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ျခံကား မလိုခ်င္မွအဆံုး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္

၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ျခံကား မလိုခ်င္မွအဆံုး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္

မနက္အာ႐ုံတက္တိုင္း၂၇ေခါက္တိတိရြတ္ဖတ္ေပးပါကမိမိဘဝတြင္စိန္ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမား၊အိမ္တိုက္ျခံကားမလိုခ်င္မွအဆုံးေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစ၏။

ေတာေစာင့္နတ္၊ေတာင္ေစာင့္နတ္၊႐ုကၡစိုး၊ဘုမၼစိုး၊အာကာသစိုး၊လူမိန္းမ၊လူေယာက္က်ား၊တိရစာၦန္မ်ား၊စုန္းကေဝ၊အစိမ္းသရဲ၊နာနာဘာဝမ်ား၊အတြင္း၃၇မင္း၊အျပင္၃၇မင္း၊ဘုတ္၊ဘီလူး၊နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ားပါခ်စ္ခင္လာ၏။

၊ေတာင္းတိုင္းတတိုင္းရ၏သတိျပဳရန္မွာ၂၇ေခါက္သာရြတ္ရန္ႏွင့္မနက္အာ႐ုံတက္ခ်ိနိရြတ္ပါ၊ကာေမသုကံေ႐ွာင္ပါအျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ခက္ေလးေလးဘဲရြတ္ပါ၊

မာတဂၤဂါထာေတာ္
**************
(က) ယဒိ ပႆႏၲိ မံစိတၱံ တံ ပႆႏၲိ
မေနာရမၼံ ။ယ ထာ ဥမၼတၱေကာဝိယ ဒႆေနန မေနာရမၼံ ။(ခ) ေယ ေယ ပႆႏၲိ မံစိတၱံ စိတၱံ ေဟာတိပိယံ ပိယံ ။ ပိ ေယ န စိေတၱန ေဟာႏၲိ ဒိသြာမမ ပိယံ ပိယံ ။

ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ႀကီး သည္ ေလာ ကီ ဘက္ တြင္ အ လြန္ တ ရာ အ စြမ္း ထက္ လွေသာ ဂါ ထာ ေတာ္ ျဖစ္ပါ ၍ ေရွး ေရွး ေသာ သူ ေတာ္ ေကာင္း တို႔ လ်ိဴ႕ဝွက္ စြာရြတ္ ပြား ၾက ေသာ ဂါ ထာ ေတာ္ ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

ပံု မွန္ အား ျဖင့္ ေန႔ စဥ္ အ႐ုဏ္ တက္ခ်ိန္ တြင္ (၉) ေခါက္ ရြတ္ ဖတ္ သင့္ ပါ သည္ ။
အ လယ္ အ လတ္ (၁၈) ေခါက္ အ မ်ား ဆံုး (၂၇) ေခါက္ ေန႔ စဥ္ မွန္ မွန္ ရြတ္ ဖတ္ သင့္
ပါ သည္ ။(၂၇) ေခါက္ ထက္ ပို လာ ပါ က အ ေႏွာက္ အ ယွက္ ဝင္ တက္ ျခင္း စိတ္ ေလ လြင့္ ျခင္း စိတ္ ဂ ေယာက္ဂ ယတ္ ျဖစ္ တက္ ျခင္း ငို လား ရယ္ လား ျဖစ္ တက္ ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ ၍ သ တိ ထား သင့္ ပါ သည္ ။

အ ေခါက္ ေရမ်ား မ်ား စား စား မရြတ္ ဖတ္ သင့္ ေသာဂါ ထာ လဲ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ေတာ္ သည္ ( အ ခ်စ္ ေတာ္ ႀကီး ဂါ
ထာ ) ဟူ ၍ လည္း သက္ မွတ္ ေတာ္ မူ ခဲ့ ၾက သည္ ။

ထို႔ ျပင္ အ ခ်ိဴ႕ေသာ ေလာ ကီ ဆရာ ႀကီး မ်ား ဆ ရာေတာ္ ႀကီး မ်ား သည္ ဤ ဂါ ထာ ေတာ္ ကို ပင္ ဆြဲ ငင္ အား ေကာင္း ေသာ (၁၅၀၀) အ ခ်စ္ ေတာ္ဂါ ထာ ေတာ္ ႀကီး ဟု႔ တင္ စား ေခၚ ေဝၚ ၾက သည္ ။

ဤ ဂါ ထာ ေတာ္ ႀကီး ကို အ ေခါက္ ေရ မ်ား မ်ား ရြတ္မိ ပါ က ဘုမၼိဣတၳိ မ်ား ေဒဝီဣတၳိမ်ား ေဒဝကုမၼာရီ မ်ားေဒဝယုဝတီ မ်ား ႐ုကၡေဒဝီ မ်ား ႐ုကၡဣတၳိ မ်ား ဥစၥာ ေစာင့္ မိန္း မ မ်ား သူ ေယာင္ မ မ်ား အဖ်က္ ဝိဇၨာမမ်ား ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ကုန္တက္သည္ ။

ထို သို႔ အ ဖ်က္ အဆီး မ်ား ဝင္ လာ ႏိုင္ ၍ ဂါ ထာ ရြတ္ရာ တြင္ အ ေခါက္ ေရမ မ်ား သင့္ ဟု႔ ဆို လို ပါ သည္ ။

ဤ မာတဂၤ ဂါထာ ေတာ္ ၏ အက်ိဴး အာနိသင္ မွာ ေတာင္း တိုင္း ရ ေစ တက္ သည္ ။ ေတာင့္ တ တိုင္း လည္းျပည့္ စံု ေစ ရ ၏ ။ လူ မိန္းမ လူ ေယာက္်ား မ်ားေတာ ေစာင့္ နတ္ ေတာင္ ေစာင့္ နတ္ မ်ား ဘုမၼစိုး႐ုကၡစိုး နတ္ မ်ား အာကာသစိုး နတ္ မ်ား ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္သက္ လာ ေစ သည္ ။

စုန္း က ေဝ အ စိမ္း သ ရဲ မ်ား နာ နာ ဘာ ဝမ်ား
(၃၇) မင္း အတြင္း နတ္ အ ျပင္ နတ္ မ်ား ေျမ ဘုတ္ဘီ လူး မ်ား နတ္ ဆိုး နတ္ ဝါး မ်ား ပင္ ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္ သက္ လာ ေစ ပါ သည္ ။

ေရွး အခါ သာ သနာ ျပဳ႕ ပုဂၢိဳလ္ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး မ်ား သည္ ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ေတာ္ျဖင့္ တ ဖက္ တစ္ လမ္း က သာ သ နာ ျပဳ႕ သြား ၾကခဲ့ ဘူး သည္ ဟု႔ လည္း သိ မွတ္ ခဲ့ ရ သည္ ။


@ မာ တ ဂၤ ရု ပ္ အ စီ အ ရ င္ @
****************************
သူေတာင္းစား ထမ္းပိုးက်ိဳးကို ၊ ရွိေသာေနရာမွ —အရယူ၍ ၊ ( မာတဂၤ ) ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီး ၊လက္ ဝဲလက္က – ခြက္ကိုင္၍ – ေတာင္းဟန္ ၊ လက္်ာလက္က -ထမ္းပိုးႏွင့္ လြယ္အိတ္ ထမ္းဟန္ထု ။ ပီပီသသ

ထုၿပီးလွ်င္ —– * စုတ္ရမည့္ မႏၲာန္ကား * ——
——————-
( မာတဂၤ ) အႏွိဳး / အသက္သြင္း – ဂါထာမ်ား ။
——————–
( နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ
သမၺဳဒၶႆ ) ၃ ။

( ၁ ) သမၸေတၱ ဣႆေရဗႏၶဳ ဇေနတၱိ ဧကပုတၱံဝါ
ဒိေ႒ သႏၶာတုံ နသကၠာ ၊ နႏၵီ မိတၱံဝ ဓမၼိကာ ။
( ၂ ) ကာေယာ စႏၵန ဂေႏၶာစ ၊ ကာယံဣတၳိ ရာဇ
ပီယံ ၊ ဣတၳိနံ စတုေမဝစ ၊ ဣဒံ မႏၲႆာ
နုဘာဝါ ။
( ၃ ) သစၥာဟံ ဇီဝိတုံ ဂေစၧ ၊ နရာဘုမၼိ တထာ ဂေတာ။
မံ ပႆႏၲဳ ယထာကာေလ ၊ ေမ ဇယႏၲဳ ပရာ
ဇိေတာ ။
( ၄ ) ေယေယ ပႆႏၲိ မံ ပီယံ ၊ ေတ ေတ ေဟာႏၲဳ
မေနရမၼံ ။
ယထာ ဥမၼတၱေကာ ပီယံ ၊ ဒႆေနန မေနာ
ရမၼံ ။
( ၅ ) ရူပသေဒၵဟိ သမၸေႏၷာ ၊ သဗၺဇနံ မနံ ပီေယာ
ပီေယန စိႏၲိတံ ေကာဓံ ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသ
သေတာ ။
( ၆ ) ယဒိ ပႆႏၲိ မံဇနာ ၊ တံပႆႏၲဳ မေနာရမၼံ၊
ယထာ ဥမၼတၱေကာ ပိယံ ၊ ဒႆေနန မေနာ
ရမၼံ ။
( ၇ ) ေယေယ ပႆႏၲိ မံ စိတၱံ ၊ ေတေတ ေဟာႏၲဳ
ပိယံပိယံ ။
ပီေယန စိေတၱန ေဟာႏၲဳ ၊ မမစိတၱံ ပိယံ ပီယံ ။
( ၈ ) ယံယံ ဇနပဒံ ယာတိ ၊ သဗၺဒိသာ သိေႏၷဟာစ ။
မမပႆေႏၲာ ကရိႆံ ၊ သိဒၶိ ဘဝတု ေမ သဒါ ။
( ၉ ) ပီယေဒဝ မနဳႆာနံ ၊ ပီယျဗဟၼဏ မုတၱမံ ။
ပီယနာဂသုပဏၰာနံ ၊ ပိယိၿႏၵိယာ နမာမဟံ ။
—————————-( ၁ ) ဥဳံ – ပီယေဒဝ မနုႆာနံ ၊ ပီယျဗဟၼဏ မုတၱမံ
ပီယာနာဂ သုပႏၷာနံ ၊ ပီယိၿႏၵိယံ နမာမဟံ ။
* ေျခထြက္ႏွဳိး – ဘုရားေရွ႕မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
—————–
( ၂ ) ဥဳံ – ပီေယန ဝစသာ သေဗၺ ၊ ပီေယန ပီယ
ပါဏိေနာ ၊ ပါဒါနေတာ ဇိေနာကာသိေတ
နေမာေဟာႏၲိ မံ ပီယံ ။
* သိဟ္ လယ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၃ ) ဥဳံ – ေယေယ ပႆႏၲိ မံဇနံ ၊တံပႆႏၲိ မေနာ
ရမၼံ ၊ ယထာ ဥမၼတၱေကာ ဝိယ ၊ဒႆေနန
မေနာရမၼံ ။
* နတ္စဥ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၄ ) ဥဳံ – ယဒိစိတၱႏၲိ မံ စိတၱံ ၊ စိတၱံ ေဟာတိ ပီယံ
ပီယံ ၊
ပီေယန စိေတၱန ဒိတြာေဟာႏၲဳ မမ ပီယံ ပီယံ ။
* လမ္းေလးခြမွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၅ ) ဥဳံ – ယံယံ ဇနပတိရာတိ သဗၺဒါ ၊ သိေႏၷေဟဝစ
မမ ပႆေႏၷာ ကရိႆံ ၊ သိဒၶိ ဘဝတု ေမ သဒါ ။
* အိမ္တက္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
—————–
( ၆ ) ဥဳံ – သစၥာဟံ ဇီဝိတုံ ဂေစၧ ၊ နရာဘုမၼိ တထာ
ဂေတ ၊ မံ ပႆႏၲဳ ယထာကာေလ ၊ ေမ ဇယႏၲဳ
ပရာဇေယ ။
* ေရဆိပ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————-
( ၇ ) ဥဳံ – ေဒဝရာဇာ နဳဒရတၳ ၊ ဖလိကမၼ မဟာဇနံ
တုယွံ ပူဇာစ ရမတံ ၊
ေပတိဝရ တထာသုခံ ။
* ရြာလယ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
———————-
( ၈ ) ဥဳံ- ဧကဥၥ ပထန မယွံ ၊ ပရိပူေရ ယထာေဒဝ
ေတအည ဒါေရေရာ ၊ အေတၳာ နသကၠာ
ပရိပူရိတုံ မမ ။
* သုႆန္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။

————– ( အစီအရင္ ၿပီး ပါ ၿပီ ————-/
* ရာဇ – သဗၺ ။ လိုရာျပည့္စုံ၏ ။

Credit: မင္းသိဒိၶဂမီၻရ

၂၇ ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ ဘဝတွင် စိန်ရွှေငွေ၊ အိမ်တိုက်ခြံကား မလိုချင်မှအဆုံး ပေါများချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်

မနက်အာရုံတက်တိုင်း၂၇ခေါက်တိတိရွတ်ဖတ်ပေးပါကမိမိဘဝတွင်စိန်ရွှေငွေကျောက်သံပတ္တမြား၊အိမ်တိုက်ခြံကားမလိုချင်မှအဆုံးပေါများချမ်းသာလာစေ၏။

တောစောင့်နတ်၊တောင်စောင့်နတ်၊ရုက္ခစိုး၊ဘုမ္မစိုး၊အာကာသစိုး၊လူမိန်းမ၊လူယောက်ကျား၊တိရစ္ဆာန်များ၊စုန်းကဝေ၊အစိမ်းသရဲ၊နာနာဘာဝများ၊အတွင်း၃၇မင်း၊အပြင်၃၇မင်း၊ဘုတ်၊ဘီလူး၊နတ်စိုးနတ်ဝါးများပါချစ်ခင်လာ၏။

၊တောင်းတိုင်းတတိုင်းရ၏သတိပြုရန်မှာ၂၇ခေါက်သာရွတ်ရန်နှင့်မနက်အာရုံတက်ချိနိရွတ်ပါ၊ကာမေသုကံရှောင်ပါအဖြတ်အတောက်မှန်မှန်နှင့်ခက်လေးလေးဘဲရွတ်ပါ၊

မာတင်္ဂဂါထာတော်
**************
(က) ယဒိ ပဿန္တိ မံစိတ္တံ တံ ပဿန္တိ
မနောရမ္မံ ။ယ ထာ ဥမ္မတ္တကောဝိယ ဒဿနေန မနောရမ္မံ ။(ခ) ယေ ယေ ပဿန္တိ မံစိတ္တံ စိတ္တံ ဟောတိပိယံ ပိယံ ။ ပိ ယေ န စိတ္တေန ဟောန္တိ ဒိသွာမမ ပိယံ ပိယံ ။

ဤ မာတင်္ဂ ဂါ ထာ ကြီး သည် လော ကီ ဘက် တွင် အ လွန် တ ရာ အ စွမ်း ထက် လှသော ဂါ ထာ တော် ဖြစ်ပါ ၍ ရှေး ရှေး သော သူ တော် ကောင်း တို့ လျိူ့ဝှက် စွာရွတ် ပွား ကြ သော ဂါ ထာ တော် ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။

ပုံ မှန် အား ဖြင့် နေ့ စဉ် အရုဏ် တက်ချိန် တွင် (၉) ခေါက် ရွတ် ဖတ် သင့် ပါ သည် ။
အ လယ် အ လတ် (၁၈) ခေါက် အ များ ဆုံး (၂၇) ခေါက် နေ့ စဉ် မှန် မှန် ရွတ် ဖတ် သင့်
ပါ သည် ။(၂၇) ခေါက် ထက် ပို လာ ပါ က အ နှောက် အ ယှက် ဝင် တက် ခြင်း စိတ် လေ လွင့် ခြင်း စိတ် ဂ ယောက်ဂ ယတ် ဖြစ် တက် ခြင်း ငို လား ရယ် လား ဖြစ် တက် ခြင်း ဖြစ် နိုင် ပါ ၍ သ တိ ထား သင့် ပါ သည် ။

အ ခေါက် ရေများ များ စား စား မရွတ် ဖတ် သင့် သောဂါ ထာ လဲ ဖြစ် ပါ သည် ။ဤ မာတင်္ဂ ဂါ ထာ တော် သည် ( အ ချစ် တော် ကြီး ဂါ
ထာ ) ဟူ ၍ လည်း သက် မှတ် တော် မူ ခဲ့ ကြ သည် ။

ထို့ ပြင် အ ချိူ့သော လော ကီ ဆရာ ကြီး များ ဆ ရာတော် ကြီး များ သည် ဤ ဂါ ထာ တော် ကို ပင် ဆွဲ ငင် အား ကောင်း သော (၁၅၀၀) အ ချစ် တော်ဂါ ထာ တော် ကြီး ဟု့ တင် စား ခေါ် ဝေါ် ကြ သည် ။

ဤ ဂါ ထာ တော် ကြီး ကို အ ခေါက် ရေ များ များ ရွတ်မိ ပါ က ဘုမ္မိဣတ္ထိ များ ဒေဝီဣတ္ထိများ ဒေဝကုမ္မာရီ များဒေဝယုဝတီ များ ရုက္ခဒေဝီ များ ရုက္ခဣတ္ထိ များ ဥစ္စာ စောင့် မိန်း မ များ သူ ယောင် မ များ အဖျက် ဝိဇ္ဇာမများ ရောက် ရှိ လာ ကြ ကုန်တက်သည် ။

ထို သို့ အ ဖျက် အဆီး များ ဝင် လာ နိုင် ၍ ဂါ ထာ ရွတ်ရာ တွင် အ ခေါက် ရေမ များ သင့် ဟု့ ဆို လို ပါ သည် ။

ဤ မာတင်္ဂ ဂါထာ တော် ၏ အကျိူး အာနိသင် မှာ တောင်း တိုင်း ရ စေ တက် သည် ။ တောင့် တ တိုင်း လည်းပြည့် စုံ စေ ရ ၏ ။ လူ မိန်းမ လူ ယောက်ျား များတော စောင့် နတ် တောင် စောင့် နတ် များ ဘုမ္မစိုးရုက္ခစိုး နတ် များ အာကာသစိုး နတ် များ ချစ် ခင် နှစ်သက် လာ စေ သည် ။

စုန်း က ဝေ အ စိမ်း သ ရဲ များ နာ နာ ဘာ ဝများ
(၃၇) မင်း အတွင်း နတ် အ ပြင် နတ် များ မြေ ဘုတ်ဘီ လူး များ နတ် ဆိုး နတ် ဝါး များ ပင် ချစ် ခင် နှစ် သက် လာ စေ ပါ သည် ။

ရှေး အခါ သာ သနာ ပြု့ ပုဂ္ဂိုလ် အကျော် အမော် များဆ ရာ တော် ကြီး များ သည် ဤ မာတင်္ဂ ဂါ ထာ တော်ဖြင့် တ ဖက် တစ် လမ်း က သာ သ နာ ပြု့ သွား ကြခဲ့ ဘူး သည် ဟု့ လည်း သိ မှတ် ခဲ့ ရ သည် ။


@ မာ တ င်္ဂ ရု ပ် အ စီ အ ရ င် @
****************************
သူတောင်းစား ထမ်းပိုးကျိုးကို ၊ ရှိသောနေရာမှ —အရယူ၍ ၊ ( မာတင်္ဂ ) ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ၊လက် ဝဲလက်က – ခွက်ကိုင်၍ – တောင်းဟန် ၊ လက်ျာလက်က -ထမ်းပိုးနှင့် လွယ်အိတ် ထမ်းဟန်ထု ။ ပီပီသသ

ထုပြီးလျှင် —– * စုတ်ရမည့် မန္တာန်ကား * ——
——————-
( မာတင်္ဂ ) အနှိုး / အသက်သွင်း – ဂါထာများ ။
——————–
( နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာ
သမ္ဗုဒ္ဓဿ ) ၃ ။

( ၁ ) သမ္ပတ္တေ ဣဿရေဗန္ဓု ဇနေတ္တိ ဧကပုတ္တံဝါ
ဒိဋ္ဌေ သန္ဓာတုံ နသက္ကာ ၊ နန္ဒီ မိတ္တံဝ ဓမ္မိကာ ။
( ၂ ) ကာယော စန္ဒန ဂန္ဓောစ ၊ ကာယံဣတ္ထိ ရာဇ
ပီယံ ၊ ဣတ္ထိနံ စတုမေဝစ ၊ ဣဒံ မန္တဿာ
နုဘာဝါ ။
( ၃ ) သစ္စာဟံ ဇီဝိတုံ ဂစ္ဆေ ၊ နရာဘုမ္မိ တထာ ဂတော။
မံ ပဿန္တု ယထာကာလေ ၊ မေ ဇယန္တု ပရာ
ဇိတော ။
( ၄ ) ယေယေ ပဿန္တိ မံ ပီယံ ၊ တေ တေ ဟောန္တု
မနေရမ္မံ ။
ယထာ ဥမ္မတ္တကော ပီယံ ၊ ဒဿနေန မနော
ရမ္မံ ။
( ၅ ) ရူပသဒ္ဒေဟိ သမ္ပန္နော ၊ သဗ္ဗဇနံ မနံ ပီယော
ပီယေန စိန္တိတံ ကောဓံ ၊ ဝိနဿန္တု အသေ
သတော ။
( ၆ ) ယဒိ ပဿန္တိ မံဇနာ ၊ တံပဿန္တု မနောရမ္မံ၊
ယထာ ဥမ္မတ္တကော ပိယံ ၊ ဒဿနေန မနော
ရမ္မံ ။
( ရ ) ယေယေ ပဿန္တိ မံ စိတ္တံ ၊ တေတေ ဟောန္တု
ပိယံပိယံ ။
ပီယေန စိတ္တေန ဟောန္တု ၊ မမစိတ္တံ ပိယံ ပီယံ ။
( ၈ ) ယံယံ ဇနပဒံ ယာတိ ၊ သဗ္ဗဒိသာ သိန္နေဟာစ ။
မမပဿန္တော ကရိဿံ ၊ သိဒ္ဓိ ဘဝတု မေ သဒါ ။
( ၉ ) ပီယဒေဝ မနုဿာနံ ၊ ပီယဗြဟ္မဏ မုတ္တမံ ။
ပီယနာဂသုပဏ္ဏာနံ ၊ ပိယိန္ဒြိယာ နမာမဟံ ။
—————————-( ၁ ) ဥုံ – ပီယဒေဝ မနုဿာနံ ၊ ပီယဗြဟ္မဏ မုတ္တမံ
ပီယာနာဂ သုပန္နာနံ ၊ ပီယိန္ဒြိယံ နမာမဟံ ။
* ခြေထွက်နှိုး – ဘုရားရှေ့မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
—————–
( ၂ ) ဥုံ – ပီယေန ဝစသာ သဗ္ဗေ ၊ ပီယေန ပီယ
ပါဏိနော ၊ ပါဒါနတော ဇိနောကာသိတေ
နမောဟောန္တိ မံ ပီယံ ။
* သိဟ် လယ်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
——————
( ၃ ) ဥုံ – ယေယေ ပဿန္တိ မံဇနံ ၊တံပဿန္တိ မနော
ရမ္မံ ၊ ယထာ ဥမ္မတ္တကော ဝိယ ၊ဒဿနေန
မနောရမ္မံ ။
* နတ်စဉ်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
——————
( ၄ ) ဥုံ – ယဒိစိတ္တန္တိ မံ စိတ္တံ ၊ စိတ္တံ ဟောတိ ပီယံ
ပီယံ ၊
ပီယေန စိတ္တေန ဒိတွာဟောန္တု မမ ပီယံ ပီယံ ။
* လမ်းလေးခွမှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
——————
( ၅ ) ဥုံ – ယံယံ ဇနပတိရာတိ သဗ္ဗဒါ ၊ သိန္နေဟေဝစ
မမ ပဿန္နော ကရိဿံ ၊ သိဒ္ဓိ ဘဝတု မေ သဒါ ။
* အိမ်တက်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
—————–
( ၆ ) ဥုံ – သစ္စာဟံ ဇီဝိတုံ ဂစ္ဆေ ၊ နရာဘုမ္မိ တထာ
ဂတေ ၊ မံ ပဿန္တု ယထာကာလေ ၊ မေ ဇယန္တု
ပရာဇယေ ။
* ရေဆိပ်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
——————-
( ရ ) ဥုံ – ဒေဝရာဇာ နုဒရတ္ထ ၊ ဖလိကမ္မ မဟာဇနံ
တုယှံ ပူဇာစ ရမတံ ၊
ပေတိဝရ တထာသုခံ ။
* ရွာလယ်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။
———————-
( ၈ ) ဥုံ- ဧကဥ္စ ပထန မယှံ ၊ ပရိပူရေ ယထာဒေဝ
တေအည ဒါရေရော ၊ အတ္ထော နသက္ကာ
ပရိပူရိတုံ မမ ။
* သုဿန်မှာ ( ၃၇ ) အုပ် ။

————– ( အစီအရင် ပြီး ပါ ပြီ ————-/
* ရာဇ – သဗ္ဗ ။ လိုရာပြည့်စုံ၏ ။

Credit: မင်းသိဒ္ဓိဂမ္ဘီရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *