ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္းပါ။

( ေမ ၃၀ မွ ဇြန္ ၅) ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ ၃ ခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္၀္ …၊

မိတ္ေဆြတို႔၏အက်ဳိးကို အစဥ္လိုလားလ်က္ …

ဇင္ေယာ္နီ

၅၀၀ က်ပ္တန္ထီ က်ပ္သိန္းတေသာင္းနွင့္ သူေဌးေလာင္းအိပ္မက္

၅၀၀ က်ပ္တန္ထီ က်ပ္သိန္းတေသာင္းနွင့္ သူေဌးေလာင္းအိပ္မက္

ယေန႔ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ စတင္ေရာင္းခ်ေပးၿပီ ျဖစ္သည္။ ထီတေစာင္ ၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ထီထိုးကံစမ္းသည့္အခါ ယခင္ကကဲ့သို႔ ၁၀ ဆယ္ေစာင္တဲြ၊ အုပ္လိုက္ကံစမ္းသူမ်ားထက္ ေစာင္ေရအလိုက္ ကံစမ္းသူမ်ားပိုမ်ား လာနိုင္သည္ဟု ထီကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ေနၾကသည္။

”၅၀၀ တန္ထီကို ဒီေန႔စေရာင္းတယ္။ ခါတိုင္းဆိုရင္ ဒီေန႔ထီဖြင့္ ေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ ထီစေရာင္းတယ္။ အခု ၅၀၀ တန္ထီေတြကို ကိုယ္စား လွယ္ေတြဆီမွာ ရရိွၿပီးလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔စတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔ပဲ ထီတေစာင္ကို ၅၀၀ နဲ႔ပဲ ေရာင္းေပးပါတယ္။ သူက အကၡရာအလံုး ၃၀ ေရာင္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တေစာင္ကို ၅၀၀ နဲ႔ဆိုရင္ ထီတအုပ္အေစာင္ ၃၀ ကို က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်မွာေပါ့။ သာမန္လက္လုပ္လက္စားကေတာ့ ေစာင္ေရအလိုက္ပဲ ထိုးဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ စ,စဖြင့္ခ်င္းကိုပဲ တေစာင္ခ်င္းကေန စေရာင္းေပးပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၇ လမ္းအတြင္းရိွ ေအာင္ဘာေလထီအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ တြင္“’က’အကၡရာမွ ‘သ’အကၡရာအထိ အကၡရာ (၃၀)လံုး၊ အရန္ထီအျဖစ္ ‘ဟ’အကၡရာနွင့္ ‘ဠ’အကၡရာ (‘အ’အကၡရာ မပါ၀င္) အပါအ၀င္ အရန္ထီ ‘ကက’ အကၡရာမွစ၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အကၡရာ ၃၀ လံုး ထီလက္မွတ္မ်ားကို ထီကိုယ္စား လွယ္ၾကီးမ်ာကတဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ထပ္မံ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားရိွပါက က်ပ္ ၅၀၀ တန္ အရန္ထီလက္မွတ္စာအုပ္မ်ားကို အနည္းဆံုးအုပ္ေရ ၁၀၀ နွင့္ အထက္၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအား ဘဏ္ေငြသြင္း ခ်လန္ (TF-1) ျဖင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြတည္ရိွရာ အမွတ္ ၃၈၄၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းနွင့္ ၃၇ လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၃ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ ဆုမဲမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုးဆု က်ပ္သိန္းတေသာင္း (က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀)နွင့္က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ နွင့္ ဆုမ်ားပါ၀င္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးဆုမဲမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း က်ပ္ ၂၀၀မွ က်ပ္ ၅၀၀ သို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္သြားေသာ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ ဆုေၾကးမွာလည္း က်ပ္သိန္းတေသာင္း အထိျမင့္တက္သြားရာ သူေဌးေလာင္းအျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအတြင္း ကံစမ္းသူမ်ားထြက္ေပၚမည္လား၊ ေငြျဖဴလုပ္ခ်င္သူတို႔အတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ေပၚေနမည္လားဆိုသည္မွာ ေလ့လာရမည္ပင္ ျဖစ္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္၏ စည္း ကမ္းခ်က္တြင္ ဆုရလက္မွတ္တင္ျပသူကိုသာလွ်င္ ဆုေငြရထိုက္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ရရိွသည့္ ဆုေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေပ။

ယခု စတင္ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီစနစ္သည္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို တနိုင္ငံလံုးရိွထီအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္စားလွယ္စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထီကံစမ္းမည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထီလက္မွတ္ေစ်းကို မူရင္းထက္ ျမင့္မားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ထီလက္မွတ္ေပၚတြင္ ရိုက္နိွပ္ထားေသာ မူရင္းထီလက္မွတ္တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္နွင့္ တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပါက ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း ထီကိုယ္စားလွယ္အား အမည္ပ်က္စာရင္း Blacklist အျဖစ္သတ္မွတ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ လစဥ္ထီစာအုပ္၀ယ္ယူခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ထီအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကဌာနသို႔ ေပးသြင္းထားသည့္အာမခံေငြ Deposit အား ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထီထိုးကံစမ္းမည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထီတေစာင္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အတဲြလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္လိုက္ျဖစ္ေစ မူရင္းေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားတြင္သာ ၀ယ္ယူကံစမ္းၾကရန္နွင့္ ေစ်းပိုေရာင္းသည္မ်ားကို ေတြ႕ရိွပါက ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္သည့္ဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေၾကညာခ်က္တို့ေၾကာင့္ မူရင္းထီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ာမွာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို က်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ပင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔အျမတ္ေ၀စုရရိွနိုင္မႈ နည္းပါးနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ ယခင္ထီစနစ္တြင္ နံပါတ္အလွ၊ အကၡရာအလွ၊ အပူးအခြစသည္ျဖင့္ အမို်းမို်းတဲြစပ္ကာ ေဈးနႈန္း ေျပာင္းလဲေရာင္းခ်မႈမ်ားရိွၿပီး အျခားေသာ မက္လံုးေပးထားသည့္ သံုးလံုးတိုက္၊ ငါးလံုးတိုက္ စသည့္တို႔ေၾကာင့္လည္း ထီေဈးနႈန္းမွာ မူရင္းထက္ ပိုမိုေဈးတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယခုစတင္လိုက္သည့္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီစနစ္တြင္ ေဈးပိုတင္ေရာင္းျခင္းမျပုရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေဈးတင္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားမွလည္း ၀ယ္ ယူကံစမ္းျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးထားသည္။ ထီထိုး ကံစမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း က်ပ္ ၅၀၀ ထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ကာ ကံစမ္းၾကရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလြန္းေသာ ေၾကာင့္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ထီသည္ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ယခင္ကကဲ့သို႔ တြက္ေျခကိုက္ အျမတ္မ်ားနိုင္သည့္ အေနအထားမရိွနိုင္ဟု သိရသည္။ ထီထိုးကံစမ္းသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ထီစနစ္သည္ ျပည္သူ လူထုနွင့္နီးစပ္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏လက္ထဲမွ အမွန္တကယ္ ထီေပါက္သူ ထြက္ေပၚျခင္းရိွ၊ မရိွမွာလည္း ေရတိုေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ဟု ထီစနစ္အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထီေပါက္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုျခင္းအျပင္ တရား၀င္ေငြျဖဴျပနိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

”ဒီေန႔ ၅၀၀ တန္ ထီစေရာင္းေတာ့ ပထမဦးဆံုး စ,စခ်င္းေန႔မွာ ကံစမ္းခ်င္တာလည္းပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တေစာင္ ၅၀၀ ဆိုေတာ့ တေစာင္ နွစ္ေစာင္ခ်င္းပဲ ထိုးျဖစ္တယ္။ ခါတိုင္း ၂၀၀ တန္တုန္းကလည္း သံုးေစာင္တဲြ၊ ငါးေစာင္တဲြေလာက္ပဲ ထိုးတာပါပဲ။ ၂၀၀ တန္တုန္းကလည္း ထီတေစာင္ကို ၃၀၀၊ ၃၅၀ ေပးရေတာ့ အုပ္လိုက္မထိုးနိုင္ပါဘူး။ အခုက သိန္းတေသာင္းဆိုေတာ့လည္း ကံစမ္းခ်င္တာလည္းပါတယ္”ဟု ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အေနွးယာဥ္လုပ္သားတဦးက ဆိုသည္။

ယခု မတ္လ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်လိုက္ျပီျဖစ္ေသာ္ လည္း က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားဦးမည္ဟု ျပည္ တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြ မွ သိရသည္။ သို့ရာတြင္ လာမည့္ ဧျပီ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၃၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ၂၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ ‘က’အကၡရာမွ ‘ဂ’အကၡရာ အထိ အကၡရာသံုးလံုးသာ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သြားမည္ ဟု သိရသည္။ ဆုေၾကးက်ပ္သိန္းတေသာင္းရရိွမည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္သည္ အကၡရာသံုးလံုး သာေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစိတ္ ၀င္စားမႈနည္းပါးျပီး ထီကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၀ က်ပ္ တန္ထီလက္မွတ္၏ေရာင္းအား က်ဆင္းသြားနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အဆိုပါ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္၏ဆုမဲမွာ ယခင္ကဲ့သို႔ပင္ အျမင့္ဆံုးဆု က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ျဖစ္ျပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆု မပါ၀င္ေတာ့ဘဲ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး အနိမ့္ဆံုးဆုမဲမွာ က်ပ္တသိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခဲြမွ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားတို႔သည္ ထီထိုးကံစမ္း ေလ့ရိွေသာ္လည္း ထီေပါက္ကံနည္းလြန္းသည္ဆိုေသာ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းမႈအေပၚ ထီထိုးကံစမ္းျခင္းကို မႀကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ားလည္း ရိွသည္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထီထိုးကံစမ္းလာသူတေယာက္အေန ျဖင့္ ထီထိုးမည့္ ေငြေၾကးအား လစဥ္ပံုမွန္စုေဆာင္း လာပါက မည္မွ်ရနိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္သူမ်ားရိွသလို ထီထိုးသည့္သူသာလွ်င္ ထီေပါက္ကိန္းရိွနိုင္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္လည္း လစဥ္ မိမိတို႔၀င္ေငြ၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ပမာဏကို ထီထိုးကံစမ္းေလ့ရိွ ၾကသည္။


ယင္းအျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထီလုပ္ငန္းတြင္ ထီတေခတ္ဆန္းသည့္ကာလမ်ားရိွခဲ့ၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ထီဆုႀကီးေပါက္သူမ်ားအား အပိုဆု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္ခဲြအား ဆုခီ်းျမင့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုမွတဖန္ အပိုဆုေပးသည့္စနစ္ကိုလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ သိန္း ၁၀၀၀ ေပါက္သူကို အပိုဆု က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ထပ္ေဆာင္း ခီ်းျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ထီထိုးကံစမ္းလိုသူတို႔ကို ဆဲြေဆာင္ကာ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အပိုဆု ေၾကးစနစ္ကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ နိုင္ငံေတာ္မွ ခီ်းျမႇင့္သည့္ဆုေၾကးအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေစရာ ယင္းတြင္ လည္း ထီလက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္သူသည္သာလွ်င္ ဆုေၾကးခံစားခြင့္ရိွမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထီေပါက္ေသာသူထံမွ ထီလက္မွတ္ျပန္၀ယ္ျခင္းသည္လည္း ေစ်းကြက္ တမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ထီစနစ္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္၍ မရရန္ လည္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ထီကံစမ္းသူ ျပည္သူမ်ားက တိုက္တြန္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ e-Lottery စနစ္ကို က်င့္သံုး နိုင္မည္ဆိုပါက ကိုယ္စားလွယ္အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ် ေနမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထီထိုးကံစမ္း သူကိုယ္တိုင္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ထီထိုးကံစမ္းနိုင္မည္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ ရန္မွာ ညိႇႏိႈင္းဆဲပင္ရိွေသးၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာနွင့္ ေငြအရင္းအနီွးမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဈးနႈန္းတိုးျမွင့္ ထားေသာဆိုင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခဲြအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအ၀င္ ေဒသအသီးသီးသို႔ ထီကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၃၁၉ ဦး ထံသို႔ ထီစာအုပ္ ၂၈၈၆၉၉၉ အုပ္၊ ထီလက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ၃၁၇၅၆၉၈၉ ေစာင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးပို႔ထားၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ထီလက္မွတ္မ်ားအျပင္ အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ရာ ပထမအႀကိမ္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာ ေလထီဖြင့္လွစ္မည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မတိုင္ခင္ တပတ္အလိုတြင္ ေရာင္းခ်ရသည့္ ထီလက္မွတ္၊ ထီအုပ္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ခဲြေ၀ေပးမည့္ ဆုေၾကးမ်ားကိုသိရိွနိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ေအာင္ဘာေလထီစနစ္သည္ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ား ၏ ၆၀ ရာခိုင္နႈန္းကို ဆုမဲမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ခဲြေ၀ ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ပထမအႀကိမ္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီဆုမဲမ်ားအတြက္ ထီလက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ် သည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူစိတ္၀င္စားလ်က္ရိွသည့္အျပင္ က်ပ္သိန္းတေသာင္းနွင့္သူေဌး ေလာင္းအိပ္မက္ကိုလည္း စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထီေစ်းနႈန္းသည္ ထီဖြင့္ရက္နီးလာ သည္နွင့္အမွ် ျမင့္တက္ေလ့ရိွတတ္သည္။ ထီကံစမ္း သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လကုန္နီးရက္မ်ားတြင္သာ ကံစမ္းေလ့ရိွတတ္ရာ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီစနစ္တြင္ ထီေစ်းနႈန္းမွာ ႀကိဳတင္ေၾကညာသတိေပး ထားသည့္အတိုင္း ေရာင္းခ်မည္လား၊ ထို႔အတူ က်ပ္သိန္းတေသာင္းအပါအ၀င္ ဆုေၾကးမ်ားအေပၚ အမ်ား ျပည္သူကံစမ္းသူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာရရိွခံစားၾကမည္လားဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ဟိုးယခင္ က သီခ်င္းစာသားေလးတြင္ပါခဲ့သည့္ ၂ က်ပ္ဖိုးနွင့္ သိန္းထီတိုးဆိုသည့္ ၂ က်ပ္တန္ထီ က်ပ္တသိန္းဆုမွ သည္ ယခုက်ပ္ ၅၀၀ တန္ ဆုေၾကး က်ပ္သိန္း တေသာင္းတြင္ သူေဌးျဖစ္နိုင္ေျခရိွ၊ မရိွဆိုသည္မွာ။

ရွင္းသန္႔လြင္

၅၀၀ ကျပ်တန်ထီ ကျပ်သိန်းတသောင်းနှင့် သူဌေးလောင်းအိပ်မက်

ယနေ့ မတ်လ ၁ ရက်တွင် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီ လက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ စတင်ရောင်းချပေးပြီ ဖြစ်သည်။ ထီတစောင် ၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ထီထိုးကံစမ်းသည့်အခါ ယခင်ကကဲ့သို့ ၁၀ ဆယ်စောင်တွဲ၊ အုပ်လိုက်ကံစမ်းသူများထက် စောင်ရေအလိုက် ကံစမ်းသူများပိုများ လာနိုင်သည်ဟု ထီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းရှင်များက ခန့်မှန်းသုံးသပ်နေကြသည်။

”၅၀၀ တန်ထီကို ဒီနေ့စရောင်းတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ဒီနေ့ထီဖွင့် တော့ နောက်နေ့မှ ထီစရောင်းတယ်။ အခု ၅၀၀ တန်ထီတွေကို ကိုယ်စား လှယ်တွေဆီမှာ ရရှိပြီးလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ပဲ ထီတစောင်ကို ၅၀၀ နဲ့ပဲ ရောင်းပေးပါတယ်။ သူက အက္ခရာအလုံး ၃၀ ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစောင်ကို ၅၀၀ နဲ့ဆိုရင် ထီတအုပ်အစောင် ၃၀ ကို ကျပ် ၁၅,၀၀၀ ကျမှာပေါ့။ သာမန်လက်လုပ်လက်စားကတော့ စောင်ရေအလိုက်ပဲ ထိုးဖို့များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ စ,စဖွင့်ချင်းကိုပဲ တစောင်ချင်းကနေ စရောင်းပေးပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ ၂၇ လမ်းအတွင်းရှိ အောင်ဘာလေထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောသည်။

ပထမအကြိမ်မြောက် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် တွင်“’က’အက္ခရာမှ ‘သ’အက္ခရာအထိ အက္ခရာ (၃၀)လုံး၊ အရန်ထီအဖြစ် ‘ဟ’အက္ခရာနှင့် ‘ဠ’အက္ခရာ (‘အ’အက္ခရာ မပါဝင်) အပါအဝင် အရန်ထီ ‘ကက’ အက္ခရာမှစ၍ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အက္ခရာ ၃၀ လုံး ထီလက်မှတ်များကို ထီကိုယ်စား လှယ်ကြီးမျာကတဆင့် အများပြည်သူများကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ထပ်မံ ဝယ်ယူလိုသူများရှိပါက ကျပ် ၅၀၀ တန် အရန်ထီလက်မှတ်စာအုပ်များကို အနည်းဆုံးအုပ်ရေ ၁၀၀ နှင့် အထက်ဝယ်ယူလိုသူများအား ဘဏ်ငွေသွင်း ချလန် (TF-1) ဖြင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲတည်ရှိရာ အမှတ် ၃၈၄၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။

ကျပ် ၅၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီတွင် ဆုမဲများမှာ အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်းတသောင်း (ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀)နှင့်ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ နှင့် ဆုများပါဝင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကြောင့်လည်း ကျပ် ၂၀၀မှ ကျပ် ၅၀၀ သို့ ဈေးနှုန်းမြင့်သွားသော အောင်ဘာလေထီတွင် ဆုကြေးမှာလည်း ကျပ်သိန်းတသောင်း အထိမြင့်တက်သွားရာ သူဌေးလောင်းအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ဖွယ်ရာကောင်းလှသည်။ သို့သော် အများပြည်သူမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကံစမ်းသူများထွက်ပေါ်မည်လား၊ ငွေဖြူလုပ်ချင်သူတို့အတွက် ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေမည်လားဆိုသည်မှာ လေ့လာရမည်ပင် ဖြစ် သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်၏ စည်း ကမ်းချက်တွင် ဆုရလက်မှတ်တင်ပြသူကိုသာလျှင် ဆုငွေရထိုက်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ရရှိသည့် ဆုငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပေ။

ယခု စတင်ရောင်းချလိုက်သော ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေ ထီစနစ်သည် ကျပ် ၂၀၀ တန်ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်များကို တနိုင်ငံလုံးရှိထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀၀ ကျော်က ဖြန့်ချိရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စားလှယ်စနစ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထီကံစမ်းမည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ထီလက်မှတ်ဈေးကို မူရင်းထက် မြင့်မားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က ကြေညာချက်တစောင်ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြီး ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထီလက်မှတ်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော မူရင်းထီလက်မှတ်တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချရန်နှင့် တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချခြင်းမပြုပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အတိုင်း ထီကိုယ်စားလှယ်အား အမည်ပျက်စာရင်း Blacklist အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် လစဉ်ထီစာအုပ်ဝယ်ယူခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကဌာနသို့ ပေးသွင်းထားသည့်အာမခံငွေ Deposit အား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။


ထီထိုးကံစမ်းမည့် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ထီတစောင်ချင်းဖြစ်စေ၊ အတွဲလိုက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်လိုက်ဖြစ်စေ မူရင်းဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချသည့်ဆိုင်များတွင်သာ ဝယ်ယူကံစမ်းကြရန်နှင့် ဈေးပိုရောင်းသည်များကို တွေ့ရှိပါက ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့်ဌာန၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သည်။

ယင်းကဲ့သို့သော ကြေညာချက်တို့ကြောင့် မူရင်းထီကိုယ်စားလှယ်ကြီးမျာမှာ ထီလက်မှတ်များကို ကျပ် ၅၀၀ ဖြင့်ပင် ရောင်းချပေးခဲ့ကြ သော်လည်း ယခင်ကကဲ့သို့အမြတ်ဝေစုရရှိနိုင်မှု နည်းပါးနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယခင်ထီစနစ်တွင် နံပါတ်အလှ၊ အက္ခရာအလှ၊ အပူးအခွစသည်ဖြင့် အမိုျးမိုျးတွဲစပ်ကာ ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲရောင်းချမှုများရှိပြီး အခြားသော မက်လုံးပေးထားသည့် သုံးလုံးတိုက်၊ ငါးလုံးတိုက် စသည့်တို့ကြောင့်လည်း ထီဈေးနှုန်းမှာ မူရင်းထက် ပိုမိုဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ယခုစတင်လိုက်သည့် ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီစနစ်တွင် ဈေးပိုတင်ရောင်းခြင်းမပြုရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အပြင် ဈေးတင်ရောင်းချသော ဆိုင်များမှလည်း ဝယ် ယူကံစမ်းခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားသည်။ ထီထိုး ကံစမ်းသူများအနေဖြင့်လည်း ကျပ် ၅၀၀ ထက် ပိုမိုပေးဆောင်ကာ ကံစမ်းကြရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလွန်းသော ကြောင့် ၅၀၀ ကျပ်တန်ထီသည် ထီကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ယခင်ကကဲ့သို့ တွက်ခြေကိုက် အမြတ်များနိုင်သည့် အနေအထားမရှိနိုင်ဟု သိရသည်။ ထီထိုးကံစမ်းသူ ပြည်သူများအတွက်မူ ထီစနစ်သည် ပြည်သူ လူထုနှင့်နီးစပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အများပြည်သူများ၏လက်ထဲမှ အမှန်တကယ် ထီပေါက်သူ ထွက်ပေါ်ခြင်းရှိ၊ မရှိမှာလည်း ရေတိုရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်ဟု ထီစနစ်အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်နေသူများက ဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထီပေါက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုခြင်းအပြင် တရားဝင်ငွေဖြူပြနိုင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။

”ဒီနေ့ ၅၀၀ တန် ထီစရောင်းတော့ ပထမဦးဆုံး စ,စချင်းနေ့မှာ ကံစမ်းချင်တာလည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစောင် ၅၀၀ ဆိုတော့ တစောင် နှစ်စောင်ချင်းပဲ ထိုးဖြစ်တယ်။ ခါတိုင်း ၂၀၀ တန်တုန်းကလည်း သုံးစောင်တွဲ၊ ငါးစောင်တွဲလောက်ပဲ ထိုးတာပါပဲ။ ၂၀၀ တန်တုန်းကလည်း ထီတစောင်ကို ၃၀၀၊ ၃၅၀ ပေးရတော့ အုပ်လိုက်မထိုးနိုင်ပါဘူး။ အခုက သိန်းတသောင်းဆိုတော့လည်း ကံစမ်းချင်တာလည်းပါတယ်”ဟု ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အနှေးယာဉ်လုပ်သားတဦးက ဆိုသည်။

ယခု မတ်လ ၁ ရက်တွင် ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီလက်မှတ်များကို စတင်ရောင်းချလိုက်ပြီဖြစ်သော် လည်း ကျပ် ၂၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရောင်းချသွားဦးမည်ဟု ပြည် တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ မှ သိရသည်။ သို့ရာတွင် လာမည့် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ၃၃၉ ကြိမ်မြောက် ၂၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီတွင် ‘က’အက္ခရာမှ ‘ဂ’အက္ခရာ အထိ အက္ခရာသုံးလုံးသာ ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမည် ဟု သိရသည်။ ဆုကြေးကျပ်သိန်းတသောင်းရရှိမည့် ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီလက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချခြင်း၊ ကျပ် ၂၀၀ တန် ထီလက်မှတ်သည် အက္ခရာသုံးလုံး သာရောင်းချမည်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် လူအများစိတ် ဝင်စားမှုနည်းပါးပြီး ထီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ၂၀၀ ကျပ် တန်ထီလက်မှတ်၏ရောင်းအား ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ အဆိုပါ ကျပ် ၂၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်၏ဆုမဲမှာ ယခင်ကဲ့သို့ပင် အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ဆု မပါဝင်တော့ဘဲ ကျပ် သိန်း ၁၀၀၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ်တသိန်းဖြစ်ကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့သည် ထီထိုးကံစမ်း လေ့ရှိသော်လည်း ထီပေါက်ကံနည်းလွန်းသည်ဆိုသော ဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းနည်းမှုအပေါ် ထီထိုးကံစမ်းခြင်းကို မကြိုက်နှစ်သက်သူများလည်း ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထီထိုးကံစမ်းလာသူတယောက်အနေ ဖြင့် ထီထိုးမည့် ငွေကြေးအား လစဉ်ပုံမှန်စုဆောင်း လာပါက မည်မျှရနိုင်သည်ဟု တွက်ချက်သူများရှိသလို ထီထိုးသည့်သူသာလျှင် ထီပေါက်ကိန်းရှိနိုင်သည် ဟူသော ယူဆချက်ဖြင့်လည်း လစဉ် မိမိတို့ဝင်ငွေ၏ အနည်းငယ်မျှသော ပမာဏကို ထီထိုးကံစမ်းလေ့ရှိ ကြသည်။

ယင်းအပြင် ခေတ်အဆက်ဆက် ထီလုပ်ငန်းတွင် ထီတခေတ်ဆန်းသည့်ကာလများရှိခဲ့ပြီး အပြိုင်အဆိုင် ကြော်ငြာခြင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်သူများအား အပိုဆု မော်တော်ယာဉ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ခွဲအား ဆုချီးမြင့်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ထိုမှတဖန် အပိုဆုပေးသည့်စနစ်ကိုလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြန်သည်။ သိန်း ၁၀၀၀ ပေါက်သူကို အပိုဆု ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ထပ်ဆောင်း ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ထီထိုးကံစမ်းလိုသူတို့ကို ဆွဲဆောင်ကာ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အပိုဆု ကြေးစနစ်ကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့်ဆုကြေးအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်စေရာ ယင်းတွင် လည်း ထီလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်သူသည်သာလျှင် ဆုကြေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထီပေါက်သောသူထံမှ ထီလက်မှတ်ပြန်ဝယ်ခြင်းသည်လည်း ဈေးကွက် တမျိုးဖြစ်ကြောင်း နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။

ယင်းကြောင့် ထီစနစ်သည် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မမှန်မကန်ဆောင်ရွက်၍ မရရန် လည်း ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ထီကံစမ်းသူ ပြည်သူများက တိုက်တွန်းကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများ တွင် အသုံးပြုနေသည့် e-Lottery စနစ်ကို ကျင့်သုံး နိုင်မည်ဆိုပါက ကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ဆင့် ရောင်းချ နေမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထီထိုးကံစမ်း သူကိုယ်တိုင် အင်တာနက်မှတဆင့် ထီထိုးကံစမ်းနိုင်မည်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းစနစ်ကို ဆောင်ရွက် ရန်မှာ ညှိနှိုင်းဆဲပင်ရှိသေးပြီး ခေတ်မီနည်းပညာနှင့် ငွေအရင်းအနှီးများလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့် ထားသောဆိုင်များကို သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားရန်သာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ၁၄ ခု၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင် ဒေသအသီးသီးသို့ ထီကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၂၃၁၉ ဦး ထံသို့ ထီစာအုပ် ၂၈၈၆၉၉၉ အုပ်၊ ထီလက်မှတ်စောင်ရေပေါင်း ၃၁၇၅၆၉၈၉ စောင် ဖြန့်ဝေပေးပို့ထားပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ထီလက်မှတ်များအပြင် အရန်ထီလက်မှတ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ပထမအကြိမ် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာ လေထီဖွင့်လှစ်မည့် ဧပြီ ၁ ရက်မတိုင်ခင် တပတ်အလိုတွင် ရောင်းချရသည့် ထီလက်မှတ်၊ ထီအုပ်များနှင့် ပြန်လည်ခွဲဝေပေးမည့် ဆုကြေးများကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ အောင်ဘာလေထီစနစ်သည် ရောင်းချရငွေများ ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုမဲများအဖြစ် ပြန်လည်ခွဲေ၀ ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

လက်ရှိတွင် ပထမအကြိမ် ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီဆုမဲများအတွက် ထီလက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချ သည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည့်အပြင် ကျပ်သိန်းတသောင်းနှင့်သူဌေး လောင်းအိပ်မက်ကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထီဈေးနှုန်းသည် ထီဖွင့်ရက်နီးလာ သည်နှင့်အမျှ မြင့်တက်လေ့ရှိတတ်သည်။ ထီကံစမ်း သူများအနေဖြင့်လည်း လကုန်နီးရက်များတွင်သာ ကံစမ်းလေ့ရှိတတ်ရာ ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီစနစ်တွင် ထီဈေးနှုန်းမှာ ကြိုတင်ကြေညာသတိပေး ထားသည့်အတိုင်း ရောင်းချမည်လား၊ ထို့အတူ ကျပ်သိန်းတသောင်းအပါအဝင် ဆုကြေးများအပေါ် အများ ပြည်သူကံစမ်းသူများ ပျော်ရွှင်စွာရရှိခံစားကြမည်လားဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ ဟိုးယခင် က သီချင်းစာသားလေးတွင်ပါခဲ့သည့် ၂ ကျပ်ဖိုးနှင့် သိန်းထီတိုးဆိုသည့် ၂ ကျပ်တန်ထီ ကျပ်တသိန်းဆုမှ သည် ယခုကျပ် ၅၀၀ တန် ဆုကြေး ကျပ်သိန်း တသောင်းတွင် သူဌေးဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာ။

ရှင်းသန့်လွင်

ထီေပါက္ဂါထာ

ထီေပါက္ဂါထာ
******************

“ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေ၀ မမသာ၀ကာနံ၊
ဘိကၡဴနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏွာာႏၱာနံ။
ယဒိဒံ ကု႑ဓါေနာ၊
ဧေတနံသစၥ၀ေဇၨန တထာေမေဟာတု သဗၺဒါ။”

အနက္အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဘိကၡေ၀၊ ရဟန္းတို႔။ ဧတံ၊ ဤကု႑ဓါနသည္။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာ၀ကာနံ၊ သာ၀ကျဖစ္ကုန္ေသာ။ ဘိကၡဳနံ၊ ရဟန္းတို႔တြင္။ ပဌမံ၊ ေရွးဦးစြာ။ သလာကံ၊ စာေရးတံဆုကို။ ဂဏွႏၱာနံ၊ ေရတြက္ျခင္းတို႔တြင္။ ယဒိဒံယံေသာ အယံကု႑ဓါေနာ၊ အၾကင္အရွင္ကု႑ဓါန မေထရ္သည္။

အဂၢံံအေဂၢါ၊ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဧေတန သစၥ၀ေဇၹန၊ ဤသို႔ဟုတ္မွန္ မေဖါက္ျပန္ေသာ စကားကိုဆိုရျခင္းေၾကာင့္။ ေမ၊ အကၽြႏ္ုပ္အား။ တထာ၊ ထိုကု႑ဓါန မေထရ္အလားတူ။ သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။ (ေသာတၳိ ံ၊ ခ်မ္းသာျခင္းသည္) ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ေဖာ္ျပပါဂါထာေတာ္ကို နံနက္ ၉ ေခါက္၊ ည ၉ ေခါက္ရြတ္ပါက ထီေပါက္ျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၊ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားရရွိျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရလိမ့္မည္။

credit း မင္းသိခၤ

ထီပေါက်ဂါထာ
******************

“ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခေ၀ မမသာဝကာနံ၊
ဘိက္ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏှာာန္တာနံ။
ယဒိဒံ ကုဏ္ဍဓါနော၊
ဧတေနံသစ္စဝဇ္ဇေန တထာမေဟောတု သဗ္ဗဒါ။”

အနက်အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ ဧတံ၊ ဤကုဏ္ဍဓါနသည်။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာဝကာနံ၊ သာဝကဖြစ်ကုန်သော။ ဘိက္ခုနံ၊ ရဟန်းတို့တွင်။ ပဌမံ၊ ရှေးဦးစွာ။ သလာကံ၊ စာရေးတံဆုကို။ ဂဏှန္တာနံ၊ ရေတွက်ခြင်းတို့တွင်။ ယဒိဒံယံသော အယံကုဏ္ဍဓါနော၊ အကြင်အရှင်ကုဏ္ဍဓါန မထေရ်သည်။

အဂ္ဂံံအဂ္ဂေါ၊ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်တော်မူ၏။ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဖေန၊ ဤသို့ဟုတ်မှန် မဖေါက်ပြန်သော စကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်။ မေ၊ အကျွန်ုပ်အား။ တထာ၊ ထိုကုဏ္ဍဓါန မထေရ်အလားတူ။ သဗ္ဗဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း။ (သောတ္ထိ ံ၊ ချမ်းသာခြင်းသည်) ဟောတု၊ ဖြစ်ပါစေသတည်း။ဖော်ပြပါဂါထာတော်ကို နံနက် ၉ ခေါက်၊ ည ၉ ခေါက်ရွတ်ပါက ထီပေါက်ခြင်း၊ ဝင်ငွေကောင်းခြင်း၊ ထူးချွန်ဆုများရရှိခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရလိမ့်မည်။

credit း မင်းသိင်္ခ

 

* မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔ *

* မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔ *
————————————–

နယုန္လျပည့္ေန႔

ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ နယုန္လျပည့္ေန႔၌ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား မဟာသမယ သုတ္ေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဟာေတာ္မူသည္ကို အစြဲျပဳ၍ နယုန္လျပည့္ေန႔တြင္ မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔ပြဲကို ဆင္ယင္က်င္းပၾကသည္။ မဟာသမယ သုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း ျပဳၾကသည္။

မဟာသမယသုတ္ေတာ္ကို ဘုရားရွင္သည္ ကပၸိလဝတ္ျပည္အနီး မဟာဝုန္ေတာႀကီးတြင္ သီတင္းသုံး ေနထိုင္လ်က္ ေဟာေတာ္မူသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ဝင္လာၾကေသာ သာကီဝင္မင္းသား ရဟႏၲာ ၅၀ဝ-တို႔သည္လည္း အတူရွိေနသည္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ထိုရဟႏၲာမ်ားကို ဖူးေျမာ္လိုၾကသျဖင့္ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အသုရာ၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္ တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာႀကီးသို႔ အုပ္စုလိုက္ အုပ္စုလိုက္ စု႐ုံးေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူနတ္ျဗဟၼာ စသည္တို႔ စု႐ုံးေရာက္လာၾကေသာ အခါကာလကို မဟာသမယ-ဟု ေခၚသည္။

ထိုသို႔ နတ္ျဗဟၼာစုံညီ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ကို ဘုရားရွင္က ႏွစ္လိုစြာျဖင့္ နတ္ျဗဟၼာတို႔၏ အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ႁမြက္ၾကား ႏႈတ္ခြန္းဆက္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ စကားေတာ္မ်ားကို မဟာသမယသုတ္-ဟုေခၚသည္။

ဤမဟာသမယသုတ္တြင္ နတ္ျဗဟၼာအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမည္နာမမ်ား ပါရွိသျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္ၾကသည္။ ထိုသုတ္ေတာ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ နာၾကားလိုၾကသည္။ မဟာသမယသုတ္သည္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား အလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ သုတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤမဟာသမယသုတ္ကို အစဥ္အျမဲ ရြတ္ဖတ္ေနပါက နတ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိနိုင္ၾကသည္။ အိမ္သစ္၊ တိုက္သစ္၊ ေနရာသစ္တို႔၌ မဂၤလာယူလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤမဟာသမယသုတ္ကို ရြတ္ဆိုဖတ္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အ႒ကထာဆရာက ျပဆိုထားေပသည္။

ဤကား နယုန္လ၏ ေလးစားျမတ္နိုးဖြယ္ ထူးျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာတို႔၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီတြင္ ”နယုန္လ”သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္တို႔ အေလးအျမတ္ထား သတ္မွတ္အပ္ေသာလျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္သည္ နယုန္လျပည့္ေန႔၌ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာပရိသတ္တို႔ အစည္းအေဝးေရာက္ရွိစဥ္ ”မဟာသမယ သုတ္” တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ-

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ စတုတၳဝါအေရာက္၌ မဇၩိမေဒသတြင္ ကပိလဝတ္ႏွင့္ ေကာလိယႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔သည္ ေရာဟိဏီျမစ္ေရ ရရွိေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္ခင္းရန္ စစ္ေျမျပင္သို႔ စု႐ုံးခ်ီတက္ခဲ့ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈ၍ ရန္ေျပမာန္ေၿပ တရားေတာ္တို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ေၾကာင့္ အသိဉာဏ္အျမင္မွန္ရကာ ေျပၿငိမ္းေအးခ်မ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ တစ္ဖက္လၽွင္ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္စီ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မင္းသားငါးရာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္သို႔ဝင္၍ ရဟန္းျပဳၾက၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္၌ မေပ်ာ္ပိုက္ၾကသည္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သိေတာ္မူ၍ ရဟန္းငါးရာတို႔အား ဟိမဝႏၲာေတာအတြင္းရွိ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ကုဏာလအိုင္သို႔ ေခၚေဆာင္ကာ ဂါထာသုံးရာျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ကုဏာလငွက္မင္း၏ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ဇာတ္ေတာ္အဆုံး၌ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ေသာတာ ပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္ငါးရာတို႔ႏွင့္အတူ ကပိလဝတ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ မဟာဝုန္ေတာသို႔ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၍ ထိုရဟန္းငါးရာတို႔အား ကမၼ႒ာန္းကိုေပးေတာ္မူရာ မၾကာျမင့္မီေသာ ကာလ၌ပင္ ထိုရဟန္းငါးရာတို႔သည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူၾကသည္။

ရဟန္းေတာ္ငါးရာတို႔သည္ မိမိတို႔ရရွိၿပီးေသာ တရားထူးကို ေလၽွာက္ထားရန္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ နယုန္လျပည့္ေန႔ ညခ်မ္း အခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ စု႐ုံးေရာက္ရွိလာၾက၏။ ဤကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ဖူးေတြ႕ၾကည္ညိဳလိုၾကကုန္ေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အသူရာႏွင့္ ဂဠဳန္၊ နဂါးတို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာႀကီးသို႔ အုပ္စုလိုက္ စု႐ုံးေရာက္ရွိၾက၏။ ဤသို႔ ပရိသတ္မ်ားစုံလင္စြာ စည္းေဝးမိေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တရားနာရန္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ား၏ အမည္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔ကို ရဟႏၲာငါးရာႏွင့္ နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ားအား သိေစလို၍ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔အား အမ်ိဳးတူအလိုက္ စုေပါင္းကာ အမည္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္ မူျခင္းျဖစ္သည့္ ”မဟာသမယသုတ္” တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ား စု႐ုံးစည္းေဝးမိေသာအခ်ိန္ကို ”မဟာသမယ”ဟုေခၚ၍ နတ္၊ ျဗဟၼာအစည္းအေဝး၌ အမည္၊ နာမ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ႁမြတ္ၾကား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေသာအားျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေသာ စကားမ်ားကို ”မဟာသမယသုတ္” ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ဤ”မဟာသမယ သုတ္” တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ စရိုက္အားေလ်ာ္စြာ-(၁) ”ရာဂ” စရိုက္အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”သမၼာပရိဗၺာဇနိယသုတ္”၊
(၂) ”ေဒါသ”စရိုက္ အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”ကလဟဝိဝါဒသုတ္”၊
(၃) ”ေမာဟ”စရိုက္ အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”မဟာဗ်ဴဟသုတ္”၊
(၄) ”ဝိတက္”စရိုက္အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”စူဠဗ်ဴဟသုတ္”၊
(၅) ”သဒၶါ”စရိုက္ အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”တုဝဋကသုတ္”၊
(၆) ”ပညာ” စရိုက္ အားႀကီးသူတို႔အတြက္ ”ပုရာေဘဒသုတ္”၊
တရားေတာ္တို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

တရားေတာ္ျမတ္အဆုံးတြင္ နတ္၊ ျဗဟၼာေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းစီ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၾကပါသည္။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္ စသည္တို႔ကို ေရာက္ရွိၾကကုန္ေသာ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ အေရ အတြက္ကား ဂဏန္းခ်၍ မျပနိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွ၏ဟု အ႒ကထာတြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ”မဟာသမယသုတ္” ကို နတ္တို႔သည္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျမတ္နိုးၾက၏။ နတ္တို႔သည္ ”မဟာသမယသုတ္” ကို နာၾကားကုန္အံ့ဟူ၍ ေရွးရႈထားအပ္ေသာ နားျဖင့္ သြားလာလွည့္လည္ေနၾက၏။ ၿမိဳ႕သစ္၊ ရြာသစ္၊ တိုက္သစ္၊ အိမ္သစ္၊ အိုးသစ္ ထူေထာင္ျခင္းစေသာ မဂၤလာအခမ္းအနားတို႔၌ ”မဟာသမယသုတ္”ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သင့္ေၾကာင္း အ႒ကထာဆရာအရွင္ျမတ္က ထုတ္ေဆာင္ဖြင့္ျပထားပါသည္။

သို႔ပါ၍ ”နယုန္လျပည့္ေန႔”သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္တိုင္အျဖစ္ စိုက္ထူ နိုင္ေသာ သာသနာ့သမိုင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ”နယုန္လျပည့္ ေန႔”ကို အေလးအျမတ္ထားသတ္မွတ္ရန္ ထူးျခားခ်က္မ်ားအျဖစ္-

(၁) ေရလုပြဲႀကီးဆင္ႏႊဲၾကေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္သားတို႔ ျငင္းခုံခိုက္ရန္ ေဘးမွ ကင္းရွင္း၍ ထူးျခားျခင္း၊
(၂) ကပိလဝတ္ႏွင့္ ေကာလိယႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္ခင္းေတာ့မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
(၃) နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အသူရာႏွင့္ ဂဠဳန္၊ နဂါးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဤတစ္ႀကိမ္သာစု႐ုံးမိေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
(၄) မဟာသမယကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဂဠဳန္ႏွင့္နဂါး တို႔ ခိုက္ရန္မဖက္၊ ေမတၱာသက္ဝင္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
(၅) မဟာသမယဆိုင္ရာ သုတၱန္ (၇)မ်ိဳးကို ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ ေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤထူးျခားခ်က္မ်ားကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔သည္ ”နယုန္လျပည့္ေန႔” တြင္ ”မဟာသမယသုတ္” တရားေတာ္ကို နာယူၾက၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္မႈ ျပဳနိုင္ၾကပါရန္ နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမၽွာ္၍ ႏွိုးေဆာ္ရပါသည္။ ။

သေတဟိ ပဥၥမေတၱဟိ၊ ခီဏာသေဝဟိ ေကဝလံ။
ဘိကၡဴဟိ ဘူပဝံေသဟိ၊ သတၳာ ဇိေနာ ပရိဝုေတာ။

သေကၠ ကပိလဝတၳဳသၼႎ၊ ဆာယာရေမၼ မဟာဝေန။
သမႏၲေတာ သဟႆေဟိ၊ စကၠဝါေဠဟိ ဒသဟိ။

အဂမၼ သႏၷိသိႏၷာနံ၊ ေဒဝါနံ ယမေဒသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗၺ−သမၸတၱိသာဓကံ ဝရံ။

သုဒၶါဝါသပၸဘူတီဟိ၊ ေဒေဝဟိ ပဋိနႏၵိတံ။
သဗၺေရာဂဘယုဂၣါတံ၊ သမယံ တံ ဘဏာမ ေဟ။[၁]

၁။ ဧဝံ ေမ သုတံ−ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၳဳသၼႎ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံ ေဃန သဒၶႎ ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ, ဘိကၡဳသံဃဥၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝဟရတိ ကပိလဝတၳဳသၼႎ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶႎ ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုယ်န သႏၷိပတိဟာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ, ဘိကၡဳသံဃဥၥ၊ ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂဝါ၊ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာတိ။

အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ေသယ်တာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိေသာ သမိဥၨိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ်၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ်၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိၪ္ေဇယ်၊ ဧဝေမဝ သုဒၶါဝါေသသု ေဒေဝသု အႏၲရဟိတာ ဘဂဝေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသုံ။ အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ံသု။ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

မဟာသမေယာ ပဝနသၼႎ၊
ေဒဝကာယ သမာဂတာ။
အာဂတမွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊
ဒကၡိတာေယ အပရာဇိတသံဃႏၲိ။၂။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

တၾတ ဘိကၡေဝါ သမာဒဟံသု၊
စိတၱမတၱာေနာ ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ ေနတၱာနိ ဂေဟတြာ၊
ဣျႏၵိယာနိ ရကၡႏၲိ ပ႑ိတာတိ။၃။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ေဆတြာ ခိလံ ေဆတြ ပလဃံ၊
ဣႏၵခိလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။
ေတ စရႏၲိ သုဒၶါ ဝိမလာ၊
စကၡဳမတာ သုဒႏၲာ သုဘုနာဂါတိ။

၄။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ေယ ေကစိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂတာေသ၊
န ေတ ဂမိႆႏၲိ အပါယဘူမႎ။
ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊
ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆႏၲီတိ။[၁]

ေဒဝတာသႏၷိပါတ၅။ အထ ေခါ ဘဂဝါ

ဘိကၡဴ အမေႏၲသိ ေယဘုေယ်န ဘိကၡေဝ ဒသဝ ေလာကဓာတူသု ေဒဝတာ သႏၷီပတိတာ ေဟာႏၲိ တထာဂတံ ႆေနာယ ဘိကၡ သဃဥၥ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ အေဟသုံ အတိတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ ေတသမၸိ ဘဂဝႏၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတာ သႏၷိပတီတာ ေဟသုံ ေသယ်ထာပိ မယွံ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ ဘဝႆႏၲီ အနာဂတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝႏၲာနံ ဧတံပရမာ ေယဝ ေဒဝတာ သႏၷိပတိတာ ဘဝီႆႏၲိ၊ ေသယ်ထာပိ မယွံ ေတရဟိ။ အစိကၡိႆာမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကယာယာနံ နမာနိ၊ ကိတၱယိႆာမီ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာန္ေဒေသႆာမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သုဓုကံ မနသိကေရာထ တာသိႆာမိတိ။ ဧဝံ ဘေႏၲ တိ ေခါ တ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ပစၥႆောသုံ။

၆။ ဘဂဝါ ဧတ ဒေဝါစ

သိေလာက မႏုကႆာမိ၊ ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ ပဟိတတၱာ သမာဟိတာ။
ပုထူ သိဟာဝ သလႅိနာ၊ ေလာမဟံသာဘိသမၻဳေနာ။
ဩဒါတမနသာ သုဒၶါ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလာ။

၇။ ဘိေယ်ာ ပဥၥသေတ ဥတြာ၊ ဝေန ကာပိလဝတၳေဝ။
တေတာ အာမႏၲယိ သတၳာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸ မက႐ုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၈။ ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမႏုႆာန ဒႆနံ။
အေပၸေက သတ မဒၵကၡဳံ၊ သဟႆံ အထ သတၱရႎ။
သတံ ဧေက သဟႆာနံ၊ အမႏုႆာန မဒၵသုံ။
အေဗၺေကနႏၲမဒၵကၡဳံ၊ ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာ အဟုံ။

၉။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ဝဝတၳိတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယိ သတၳာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေယ ေဝါဟံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ဂိရာဟိ အႏုပုဗၺေသာ။

၁၀။ သတၱသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊ ဘုမၼာ ကာပိလဝတၳဝါ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၁။ သာတာဂိရာ တိသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။၁၃။ ဣေစၥေတ ေသဠသသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၄။ ေဝႆာမိတၱာ ကဥၥသတာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎဝနံ။

၁၅။ ကုမၻိီေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေဝပုလႅႆ နိေဝသနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊ ယကၡာနံ ပယိ႐ုပါသတိ။
ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။

၁၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ မတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂႏၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိ ေသာ။
ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၇။ ဒကၡိဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိ႐ူေ႒ာ တံ ပသာသတိ။
ကုမၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိ ေသာ။
ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာပုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၈။ ပစၧိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိ႐ူပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိ ေသာ။
ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၁၉။ ဥတၱရ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုေဝေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိ ေသာ။
ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၂၀။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ဝိ႐ူဠေကာ။
ပစၧိေမန ဝိ႐ူပေကၡာ၊ ကုေဝေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

၂၁။ စတၱေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
ဒဒၵလႅမာနာ အ႒ံသု၊ ဝေန ကာပိလဝတၳေဝ။

၂၂။ ေတသံ မာယာဝိေနာ ဒါသာ၊ အာဂုံ ဝဥၥနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုေဋ႑ဳ ဝိေဋ႑ဳ၊ ဝဋုစၥ ဝိဋုေဋာ သဟ။
စႏၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊ ကိႏၷိဠ႑ဳ နိဃ႑ဳ စ။
ပနာေဒါ ဩပမေညာ စ၊ ေဒဝသူေတာ စ မာတလိ။

၂၃။ စိတၱေသေနာ စ ဂႏၶေဗၺာ၊ နာေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။
အာဂုံ ပဥၥသိေခါ ေစဝ၊ တိမၺ႐ူ သူရိယပစၧသာ။
ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊ ဂႏၶဗၺာ သဟရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။ (ဘူမ႒ေဒဝတာက႑)

၂၄။ အထာဂုံ နာဂယာ နာဂါ၊ ေဝသာလာ သဟတစၧကာ၊
ကမၺလႆတရာ အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ညတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရ႒ာ စ၊ အာဂုံ နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာဝေဏာ မဟာနာေဂါ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။

၂၅။ ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရႏၲိ၊
ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ဝိသုဒၶစကၡဴ၊
ေဝဟာယသာ ေတ ဝန မဇၥ်ပတၱာ။
စိၾတာ သုပဏၰာ ဣတိ ေတသ နာမံ။

၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန မာသိ၊
သုပဏၰေတာ ေခမ မကာသိ ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝွယႏၲာ၊
နာဂါ သုပဏၰာ သရဏ မကံသု ဗုဒၶံ။ (နာဂက႑)


၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟေတၳန၊ သမုဒၵံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတေရာ ဝါသဝႆေေတ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ကာဠကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊ အသုရာ ဒါနေဝဃသာ။
ေဝပစိတၱိ သုစိတၱိ စ၊ ပဟာရာေဒါ နမုစိ သဟ။
သတဥၥ ဗလိပုတၱာနံ၊ သေဗၺ ေဝေရာစနာမကာ။
သႏၷယွိတြာ ဗလိေသနံ၊ ရာဟု ဘဒၵမုဂါပမုံ၊
သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေႏၲ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။ (အသုရေဒဝတာက႑)

၂၈။ အာေပါ စ ေဒဝါ ပထဝီ၊ ေတေဇာ ဝါေယာ တဒါဂမုံ။
ဝ႐ုဏာ ဝါရဏာ ေဒဝါ၊ ေသာေမာ စ ယသသာ သဟ။
ေမတၱာ က႐ုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသ ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမတႎ ဝနံ။

၂၉။ ေဝ႑ဳေဒဝါ သဟလႎ စ၊ အသမာ စ ဒုေဝ ယမာ။
စႏၵႆူပနိသာ ေဒဝါ၊ စႏၵ မာဂုံ ပုရကၡတြာ။
သူရိယႆူပနိသာ ေဒဝါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရကၡတြာ။
နကၡတၱာနိ ပုရကၡတြာ၊ အာဂုံ မႏၵဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသေဝါ ေသေ႒ာ၊ သေကၠာပါဂါ ပုရိႏၵေဒါ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၃၀။ အထာဂုံ သဟဘူ ေဒဝါ၊ ဇလ မဂၢသိခါရိဝ။
အရိ႒ကာ စ ေရာဇာ စ၊ ဥမာပုပၸနိဘာသိေနာ။
ဝ႐ုဏာ သဟဓမၼာ စ၊ အစၥဳတာ စ အေနဇကာ။
သူေလယ်႐ုစိရာ အာဂုံ၊ အာဂုံ ဝါသဝေနသိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာႏုသာ မြာ့ႏုသုတၱမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ မေနာပေဒါသိကာ။
အထာဂုံ ဟရေယာ ေဒဝါ၊ ေယ စ ေလာဟိတဝါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသ ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺနာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၃၂။ သုကၠာ ကရမၻာ အ႐ုဏာ၊ အာဂုံ ေဝဃနသာ သဟ။
ဩဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ဝိစကၡဏာ။
သဒါမတၱာ ဟာရဂဇာ၊ မိႆကာ စ ကသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨဳေႏၵာ၊ ေယာ ဒိသာ အဘိဝႆတိ။
ဒေသ ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၃၃။ ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊ ေဇာတိနာမာ စ အာသေဝါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမၼိတာ။
ဒေသ ေတ ဒႆဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ဝနံ။

၃၄။ သေ႒ေတ ေဒဝနိကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
နာမႏြေယန အဂစၧဳံ၊ ေယ စေည သာဒိသာ သဟ။
ပဝု႒ဇာတိ မခီလံ၊ ဩဃတိဏၰမနာသဝံ။
ဒေကၡေမာ ဃတရံ နာဂံ၊ စႏၵံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသ႒ေဒဝတာက႑)

၃၅။ သူျဗဟၼာ ပရမေတၱာ စ၊ ပုတၱာ ဣဒၶိမေတာ သဟ။
သနကၤဳမာေရာ တိႆော စ၊ ေသာပါ၍ သမိတႎ ဝနံ။

၃၆။ သဟႆံ ျဗဟၼေလာကာနံ၊ မဟာျဗဟၼာဘိတိ႒တိ။
ဥပပေႏၷာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဘိသၼာကာေယာ ယသႆိ ေသာ။
ဒေသတၱ ဣႆရာ အာဂုံ၊ ပေစၥကဝသဝတၱိေနာ။
ေတသဥၥ မဇၥ်ေတာ အာဂ၊ ဟာရိေတာ ပရိဝါရိေတာ။ (ျဗဟၼက႑)

၃၇။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေႏၲ၊ သဣေႏြ ေဒေဝ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊ ပႆ တဏွႆ မႏၵိယံ။
ဧထ ဂဏွထ ဗႏၶထ၊ ရာေဂန ဗဒၶမတၳဳ ေဝါ။
သမႏၲာ ပရိဝါေရထ၊ မာ ေဝါ မုဥၥိတၱ ေကာစိ နံ။
ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ၊ ကေဏွာ ေသနံ အေပသယီ။
ပါဏိနာ တလမာဟစၥ၊ သရံ ကတြာန ေဘရဝံ။
ယထာ ပါဝုႆေကာ ေမေဃာ၊ ထနယေႏၲာ သဝဇၨဳေကာ၊
တဒါ ေသာ ပစၥဳဒါဝတၱိ၊ သကၤဳေဒၶါ အသယံဝေသ။

၃၈။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ဝဝတၳိတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
မာရေသနာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸမက႐ုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
ဝီတရာေဂဟိ ပကၠာမုံ၊ ေနသံ ေလာမာပိ ဣဥၥယုံ။

၃၉။ သေဗၺ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊ ဘယာတိတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒႏၲိ သဟ ဘူေတဟိ၊ သာဝကာ ေတ ဇေနသုတာတိ။

crd- wiki

* မဟာသမယ အခါတော်နေ့ *
————————————–

နယုန်လပြည့်နေ့

ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် နယုန်လပြည့်နေ့၌ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား မဟာသမယ သုတ်တော်ကို ဟောတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောတော်မူသည်ကို အစွဲပြု၍ နယုန်လပြည့်နေ့တွင် မဟာသမယ အခါတော်နေ့ပွဲကို ဆင်ယင်ကျင်းပကြသည်။ မဟာသမယ သုတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း ပြုကြသည်။

မဟာသမယသုတ်တော်ကို ဘုရားရှင်သည် ကပ္ပိလဝတ်ပြည်အနီး မဟာဝုန်တောကြီးတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်လျက် ဟောတော်မူသည်။ ထိုအချိန်တွင် သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်လာကြသော သာကီဝင်မင်းသား ရဟန္တာ ၅၀ဝ-တို့သည်လည်း အတူရှိနေသည်။ ဘုရားရှင်နှင့် ထိုရဟန္တာများကို ဖူးမြော်လိုကြသဖြင့် နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသုရာ၊ နဂါး၊ ဂဠုန် တို့သည် မဟာဝုန်တောကြီးသို့ အုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် စုရုံးရောက်ရှိ လာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူနတ်ဗြဟ္မာ စသည်တို့ စုရုံးရောက်လာကြသော အခါကာလကို မဟာသမယ-ဟု ခေါ်သည်။

ထိုသို့ နတ်ဗြဟ္မာစုံညီ ရောက်ရှိလာကြသည်ကို ဘုရားရှင်က နှစ်လိုစွာဖြင့် နတ်ဗြဟ္မာတို့၏ အမည်နာမအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဖော်မြွက်ကြား နှုတ်ခွန်းဆက်၍ ဟောကြားတော်မူသော စကားတော်များကို မဟာသမယသုတ်-ဟုခေါ်သည်။

ဤမဟာသမယသုတ်တွင် နတ်ဗြဟ္မာအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့၏ အမည်နာမများ ပါရှိသဖြင့် အလွန်ကျေနပ်ကြသည်။ ထိုသုတ်တော်ကို အကြိမ်ကြိမ် နာကြားလိုကြသည်။ မဟာသမယသုတ်သည် နတ်ဗြဟ္မာများ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော သုတ်တော်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဤမဟာသမယသုတ်ကို အစဉ်အမြဲ ရွတ်ဖတ်နေပါက နတ်များ၏ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိနိုင်ကြသည်။ အိမ်သစ်၊ တိုက်သစ်၊ နေရာသစ်တို့၌ မင်္ဂလာယူလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤမဟာသမယသုတ်ကို ရွတ်ဆိုဖတ်ကြားသင့်ကြောင်း အဋ္ဌကထာဆရာက ပြဆိုထားပေသည်။

ဤကား နယုန်လ၏ လေးစားမြတ်နိုးဖွယ် ထူးခြားသော အကြောင်းအချက်များပင် ဖြစ်ပေသည်။

မြန်မာတို့၏ ဆယ့်နှစ်လရာသီတွင် ”နယုန်လ”သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ အလေးအမြတ်ထား သတ်မှတ်အပ်သောလဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်သည် နယုန်လပြည့်နေ့၌ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှအောင် များပြားလှသော နတ်၊ ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့ အစည်းအဝေးရောက်ရှိစဉ် ”မဟာသမယ သုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။ ဟောကြားတော်မူခြင်း၏ အကြောင်းမှာ-

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် စတုတ္ထဝါအရောက်၌ မဇ္ဈိမဒေသတွင် ကပိလဝတ်နှင့် ကောလိယနှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့သည် ရောဟိဏီမြစ်ရေ ရရှိရေးကို အကြောင်းပြု၍ စစ်ခင်းရန် စစ်မြေပြင်သို့ စုရုံးချီတက်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအချိန် မြတ်စွာဘုရား ကြွရောက်တော်မူလာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု၍ ရန်ပြေမာန်ပြေ တရားတော်တို့ကို ဟောကြားတော်မူရာ နှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တရားတော်ကြောင့် အသိဉာဏ်အမြင်မှန်ရကာ ပြေငြိမ်းအေးချမ်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိကြသည်။ တစ်ဖက်လျှင် နှစ်ရာ့ငါးဆယ်စီ နှစ်ပြည်ထောင် မင်းသားငါးရာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်သို့ဝင်၍ ရဟန်းပြုကြ၏။

ထိုရဟန်းတို့သည် သာသနာတော်၌ မပျော်ပိုက်ကြသည်ကို မြတ်စွာဘုရားရှင် သိတော်မူ၍ ရဟန်းငါးရာတို့အား ဟိမဝန္တာတောအတွင်းရှိ အလွန်မွေ့လျော်ဖွယ်ရာကောင်းသော ကုဏာလအိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ဂါထာသုံးရာဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော ကုဏာလငှက်မင်း၏ ဇာတ်ကြောင်းကို ဟောကြားတော်မူသည်။ ဇာတ်တော်အဆုံး၌ ရဟန်းငါးရာတို့သည် သောတာ ပတ္တိဖိုလ်၌ တည်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်းတော်ငါးရာတို့နှင့်အတူ ကပိလဝတ်ပြည်၏ အနီးဖြစ်သော မဟာဝုန်တောသို့ ကြွချီတော်မူ၍ ထိုရဟန်းငါးရာတို့အား ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပေးတော်မူရာ မကြာမြင့်မီသော ကာလ၌ပင် ထိုရဟန်းငါးရာတို့သည် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူကြသည်။

ရဟန်းတော်ငါးရာတို့သည် မိမိတို့ရရှိပြီးသော တရားထူးကို လျှောက်ထားရန်နှင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် နယုန်လပြည့်နေ့ ညချမ်း အချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ စုရုံးရောက်ရှိလာကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ထူးခြားသော သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးကို တွေ့မြင်ဖူးတွေ့ကြည်ညိုလိုကြကုန်သော နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသူရာနှင့် ဂဠုန်၊ နဂါးတို့သည် မဟာဝုန်တောကြီးသို့ အုပ်စုလိုက် စုရုံးရောက်ရှိကြ၏။ ဤသို့ ပရိသတ်များစုံလင်စွာ စည်းဝေးမိသော အချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တရားနာရန် ရောက်ရှိနေကြသော နတ်၊ ဗြဟ္မာများ၏ အမည်၊ အမျိုးအနွယ်တို့ကို ရဟန္တာငါးရာနှင့် နတ်၊ ဗြဟ္မာများအား သိစေလို၍ နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့အား အမျိုးတူအလိုက် စုပေါင်းကာ အမည်၊ အမျိုးအနွယ်တစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ထုတ်ပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား မိန့်ကြားတော် မူခြင်းဖြစ်သည့် ”မဟာသမယသုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။

ဤကဲ့သို့ နတ်၊ ဗြဟ္မာများ စုရုံးစည်းဝေးမိသောအချိန်ကို ”မဟာသမယ”ဟုခေါ်၍ နတ်၊ ဗြဟ္မာအစည်းအဝေး၌ အမည်၊ နာမ၊ အမျိုးအနွယ်တို့ကို ထုတ်ဖော်မြွတ်ကြား နှုတ်ခွန်းဆက်သောအားဖြင့် မိန့်ကြားတော်မူသော စကားများကို ”မဟာသမယသုတ်” ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ဤ”မဟာသမယ သုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားပြီးနောက် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့၏ စရိုက်အားလျော်စွာ-(၁) ”ရာဂ” စရိုက်အားကြီးသူတို့အတွက် ”သမ္မာပရိဗ္ဗာဇနိယသုတ်”၊
(၂) ”ဒေါသ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”ကလဟဝိဝါဒသုတ်”၊
(၃) ”မောဟ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”မဟာဗျူဟသုတ်”၊
(၄) ”ဝိတက်”စရိုက်အားကြီးသူတို့အတွက် ”စူဠဗျူဟသုတ်”၊
(၅) ”သဒ္ဓါ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”တုဝဋကသုတ်”၊
(၆) ”ပညာ” စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”ပုရာဘေဒသုတ်”၊
တရားတော်တို့ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။

တရားတော်မြတ်အဆုံးတွင် နတ်၊ ဗြဟ္မာပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်းစီ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ကြပါသည်။ သောတာပတ္တိဖိုလ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ် စသည်တို့ကို ရောက်ရှိကြကုန်သော နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့၏ အရေ အတွက်ကား ဂဏန်းချ၍ မပြနိုင်လောက်အောင် များပြားလှ၏ဟု အဋ္ဌကထာတွင် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထို့အပြင် ”မဟာသမယသုတ်” ကို နတ်တို့သည် ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးကြ၏။ နတ်တို့သည် ”မဟာသမယသုတ်” ကို နာကြားကုန်အံ့ဟူ၍ ရှေးရှုထားအပ်သော နားဖြင့် သွားလာလှည့်လည်နေကြ၏။ မြို့သစ်၊ ရွာသစ်၊ တိုက်သစ်၊ အိမ်သစ်၊ အိုးသစ် ထူထောင်ခြင်းစသော မင်္ဂလာအခမ်းအနားတို့၌ ”မဟာသမယသုတ်”ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်သင့်ကြောင်း အဋ္ဌကထာဆရာအရှင်မြတ်က ထုတ်ဆောင်ဖွင့်ပြထားပါသည်။

သို့ပါ၍ ”နယုန်လပြည့်နေ့”သည် ငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်တိုင်အဖြစ် စိုက်ထူ နိုင်သော သာသနာ့သမိုင်းဝင် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့်အပြင် ”နယုန်လပြည့် နေ့”ကို အလေးအမြတ်ထားသတ်မှတ်ရန် ထူးခြားချက်များအဖြစ်-

(၁) ရေလုပွဲကြီးဆင်နွှဲကြသော နှစ်ပြည်ထောင်သားတို့ ငြင်းခုံခိုက်ရန် ဘေးမှ ကင်းရှင်း၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၂) ကပိလဝတ်နှင့် ကောလိယနှစ်ပြည်ထောင် စစ်ခင်းတော့မည့် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရသောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၃) နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသူရာနှင့် ဂဠုန်၊ နဂါးများ၊ ရဟန်းတော်များ ဤတစ်ကြိမ်သာစုရုံးမိသောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၄) မဟာသမယကို အကြောင်းပြု၍ ရန်ဘက်ဖြစ်သော ဂဠုန်နှင့်နဂါး တို့ ခိုက်ရန်မဖက်၊ မေတ္တာသက်ဝင်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၅) မဟာသမယဆိုင်ရာ သုတ္တန် (၇)မျိုးကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော နေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤထူးခြားချက်များကို အာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည် ”နယုန်လပြည့်နေ့” တွင် ”မဟာသမယသုတ်” တရားတော်ကို နာယူကြ၍ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်မှု ပြုနိုင်ကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုး မျှော်၍ နှိုးဆော်ရပါသည်။ ။

သတေဟိ ပဉ္စမတ္တေဟိ၊ ခီဏာသဝေဟိ ကေဝလံ။
ဘိက္ခူဟိ ဘူပဝံသေဟိ၊ သတ္ထာ ဇိနော ပရိဝုတော။

သက္ကေ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ၊ ဆာယာရမ္မေ မဟာဝနေ။
သမန္တတော သဟဿဟေိ၊ စက္ကဝါဠေဟိ ဒသဟိ။

အဂမ္မ သန္နိသိန္နာနံ၊ ဒေဝါနံ ယမဒေသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗ္ဗ−သမ္ပတ္တိသာဓကံ ဝရံ။

သုဒ္ဓါဝါသပ္ပဘူတီဟိ၊ ဒေဝေဟိ ပဋိနန္ဒိတံ။
သဗ္ဗရောဂဘယုဂ္ဃါတံ၊ သမယံ တံ ဘဏာမ ဟေ။[၁]

၁။ ဧဝံ မေ သုတံ−ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံ ဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လေကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျေန သန္နိပတိတာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ။ အထ ခေါ စတုန္နံ သုဒ္ဓါဝါသကာယိကာနံ ဒေဝတာနံ ဧတဒဟောသိ အယံ ခေါ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လောကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျန သန္နိပတိဟာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ၊ ယံနူန မယမ္ပိ ယေန ဘဂဝါ၊ တေနုပသင်္ကမေယျာမ၊ ဥပသင်္ကမိတွာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ပစ္စေကံ ဂါထံ ဘာသေယျာမာတိ။

အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ သေယျတာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိသော သမိဉ္ဇိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရေယျ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရေယျ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိဉ်ဇေယျ၊ ဧဝမေဝ သုဒ္ဓါဝါသေသု ဒေဝေသု အန္တရဟိတာ ဘဂဝတော ပုရတော ပါတုရဟေသုံ။ အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ ဘဂဝန္တံ အဘိဝါဒေတွာ ဧကမန္တံ အဋ္ဌံသု။ ဧကမန္တံ ဌိတာ ခေါ ဧကာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

မဟာသမယော ပဝနသ္မိံ၊
ဒေဝကာယ သမာဂတာ။
အာဂတမှ ဣမံ ဓမ္မသမယံ၊
ဒက္ခိတာယေ အပရာဇိတသံဃန္တိ။၂။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

တတြ ဘိက္ခဝေါ သမာဒဟံသု၊
စိတ္တမတ္တာနော ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ နေတ္တာနိ ဂဟေတွာ၊
ဣန္ဒြိယာနိ ရက္ခန္တိ ပဏ္ဍိတာတိ။၃။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ဆေတွာ ခိလံ ဆေတွ ပလဃံ၊
ဣန္ဒခိလံ ဦဟစ္စ မနေဇာ။
တေ စရန္တိ သုဒ္ဓါ ဝိမလာ၊
စက္ခုမတာ သုဒန္တာ သုဘုနာဂါတိ။

၄။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ယေ ကေစိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂတာသေ၊
န တေ ဂမိဿန္တိ အပါယဘူမိံ။
ပဟာယ မာနုသံ ဒေဟံ၊
ဒေဝကာယံ ပရိပူရေဿန္တီတိ။[၁]

ဒေဝတာသန္နိပါတ၅။ အထ ခေါ ဘဂဝါ

ဘိက္ခူ အမန္တေသိ ယေဘုယျေန ဘိက္ခဝေ ဒသဝ လောကဓာတူသု ဒေဝတာ သန္နီပတိတာ ဟောန္တိ တထာဂတံ ဿနောယ ဘိက္ခ သဃဉ္စ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ အဟေသုံ အတိတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတီတာ ဟေသုံ သေယျထာပိ မယှံ ဧတရဟိ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ ဘဝဿန္တီ အနာဂတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ၊ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာ ယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတိတာ ဘဝီဿန္တိ၊ သေယျထာပိ မယှံ တေရဟိ။ အစိက္ခိဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကယာယာနံ နမာနိ၊ ကိတ္တယိဿာမီ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကာယာနံ နာမာန်ဒေသေဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သုဓုကံ မနသိကရောထ တာသိဿာမိတိ။ ဧဝံ ဘန္တေ တိ ခေါ တ ဘိက္ခူ ဘဂဝတော ပစ္စဿောသုံ။

၆။ ဘဂဝါ ဧတ ဒဝေါစ

သိလောက မနုကဿာမိ၊ ယတ္ထ ဘုမ္မာ တဒဿိတာ။
ယေ သိတာ ဂိရိဂဗ္ဘရံ ပဟိတတ္တာ သမာဟိတာ။
ပုထူ သိဟာဝ သလ္လိနာ၊ လောမဟံသာဘိသမ္ဘုနော။
ဩဒါတမနသာ သုဒ္ဓါ၊ ဝိပ္ပသန္နမနာဝိလာ။

၇။ ဘိယျော ပဉ္စသတေ ဥတွာ၊ ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ။
တတော အာမန္တယိ သတ္ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
ဒေဝကာယာ အဘိက္ကန္တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
တေ စ အာတပ္ပ မကရုံ၊ သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။

၈။ တေသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမနုဿာန ဒဿနံ။
အပ္ပေကေ သတ မဒ္ဒက္ခုံ၊ သဟဿံ အထ သတ္တရိံ။
သတံ ဧကေ သဟဿာနံ၊ အမနုဿာန မဒ္ဒသုံ။
အဗ္ဗေကေနန္တမဒ္ဒက္ခုံ၊ ဒိသာ သဗ္ဗာ ဖုဋာ အဟုံ။

၉။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
တတော အာမန္တယိ သတ္ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
ဒေဝကာယာ အဘိက္ကန္တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
ယေ ဝေါဟံ ကိတ္တယိဿာမိ၊ ဂိရာဟိ အနုပုဗ္ဗသော။

၁၀။ သတ္တသဟဿာ တေ ယက္ခာ၊ ဘုမ္မာ ကာပိလဝတ္ထဝါ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၁။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။၁၃။ ဣစ္စေတေ သေဠသသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၄။ ဝေဿာမိတ္တာ ကဉ္စသတာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံဝနံ။

၁၅။ ကုမ္ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ ဝေပုလ္လဿ နိဝေသနံ။
ဘိယျော နံ သတသဟဿံ၊ ယက္ခာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမ္ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။

၁၆။ ပုရိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ မတရဋ္ဌော ပသာသတိ။
ဂန္ဓဗ္ဗာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၇။ ဒက္ခိဏဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူဋ္ဌော တံ ပသာသတိ။
ကုမ္ဘဏ္ဍာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာပုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၈။ ပစ္ဆိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူပက္ခော ပသာသတိ။
နာဂါနဉ္စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၁၉။ ဥတ္တရ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုဝေရော တံ ပသာသတိ။
ယက္ခာနဉ္စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၂၀။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရဋ္ဌော၊ ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠကော။
ပစ္ဆိမေန ဝိရူပက္ခော၊ ကုဝေရော ဥတ္တရံ ဒိသံ။

၂၁။ စတ္တရော တေ မဟာရာဇာ၊ သမန္တာ စတုရော ဒိသာ။
ဒဒ္ဒလ္လမာနာ အဋ္ဌံသု၊ ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ။

၂၂။ တေသံ မာယာဝိနော ဒါသာ၊ အာဂုံ ဝဉ္စနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုဋေဏ္ဍု ဝိဋေဏ္ဍု၊ ဝဋုစ္စ ဝိဋုဋော သဟ။
စန္ဒနော ကာမသေဋ္ဌော စ၊ ကိန္နိဠဏ္ဍု နိဃဏ္ဍု စ။
ပနာဒေါ ဩပမညော စ၊ ဒေဝသူတော စ မာတလိ။

၂၃။ စိတ္တသေနော စ ဂန္ဓဗ္ဗော၊ နာဠော ရာဇာ ဇနေသဘော။
အာဂုံ ပဉ္စသိခေါ စေဝ၊ တိမ္ဗရူ သူရိယပစ္ဆသာ။
ဧတေ စညေ စ ရာဇာနော၊ ဂန္ဓဗ္ဗာ သဟရာဇုဘိ။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (ဘူမဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ)

၂၄။ အထာဂုံ နာဂယာ နာဂါ၊ ဝေသာလာ သဟတစ္ဆကာ၊
ကမ္ဗလဿတရာ အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ညတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရဋ္ဌာ စ၊ အာဂုံ နာဂါ ယသဿိနော။
ဧရာဝဏော မဟာနာဂေါ၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။

၂၅။ ယေ နာဂရာဇေ သဟသာ ဟရန္တိ၊
ဒိဗ္ဗာ ဒိဇာ ပက္ခိ ဝိသုဒ္ဓစက္ခူ၊
ဝေဟာယသာ တေ ဝန မဇ္ဈပတ္တာ။
စိတြာ သုပဏ္ဏာ ဣတိ တေသ နာမံ။

၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန မာသိ၊
သုပဏ္ဏတော ခေမ မကာသိ ဗုဒ္ဓေါ။
သဏှာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝှယန္တာ၊
နာဂါ သုပဏ္ဏာ သရဏ မကံသု ဗုဒ္ဓံ။ (နာဂကဏ္ဍ)

၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟတ္ထေန၊ သမုဒ္ဒံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတရော ဝါသဝဿေတေ၊ ဣဒ္ဓိမန္တော ယသဿိနော။
ကာဠကဉ္စာ မဟာဘိသ္မာ၊ အသုရာ ဒါနဝေဃသာ။
ဝေပစိတ္တိ သုစိတ္တိ စ၊ ပဟာရာဒေါ နမုစိ သဟ။
သတဉ္စ ဗလိပုတ္တာနံ၊ သဗ္ဗေ ဝေရောစနာမကာ။
သန္နယှိတွာ ဗလိသေနံ၊ ရာဟု ဘဒ္ဒမုဂါပမုံ၊
သမယော ဒါနိ ဘဒ္ဒန္တေ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (အသုရဒေဝတာကဏ္ဍ)

၂၈။ အာပေါ စ ဒေဝါ ပထဝီ၊ တေဇော ဝါယော တဒါဂမုံ။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ဒေဝါ၊ သောမော စ ယသသာ သဟ။
မေတ္တာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမတိံ ဝနံ။

၂၉။ ဝေဏ္ဍုဒေဝါ သဟလိံ စ၊ အသမာ စ ဒုဝေ ယမာ။
စန္ဒဿူပနိသာ ဒေဝါ၊ စန္ဒ မာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
သူရိယဿူပနိသာ ဒေဝါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
နက္ခတ္တာနိ ပုရက္ခတွာ၊ အာဂုံ မန္ဒဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသဝေါ သေဋ္ဌော၊ သက္ကောပါဂါ ပုရိန္ဒဒေါ။
ဒသေတေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၃၀။ အထာဂုံ သဟဘူ ဒေဝါ၊ ဇလ မဂ္ဂသိခါရိဝ။
အရိဋ္ဌကာ စ ရောဇာ စ၊ ဥမာပုပ္ပနိဘာသိနော။
ဝရုဏာ သဟဓမ္မာ စ၊ အစ္စုတာ စ အနေဇကာ။
သူလေယျရုစိရာ အာဂုံ၊ အာဂုံ ဝါသဝနေသိနော။
ဒသေတေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာနုသာ မွာ့နုသုတ္တမာ။
ခိဍ္ဍာပဒေါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ မနောပဒေါသိကာ။
အထာဂုံ ဟရယော ဒေဝါ၊ ယေ စ လောဟိတဝါသိနော။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေနာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၃၂။ သုက္ကာ ကရမ္ဘာ အရုဏာ၊ အာဂုံ ဝေဃနသာ သဟ။
ဩဒါတဂယှာ ပါမောက္ခာ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ဝိစက္ခဏာ။
သဒါမတ္တာ ဟာရဂဇာ၊ မိဿကာ စ ကသဿိနော။
ထနယံ အာဂ ပဇ္ဇုန္ဒော၊ ယော ဒိသာ အဘိဝဿတိ။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၃၃။ ခေမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ ကဋ္ဌကာ စ ယသဿိနော။
လမ္ဗီတကာ လာမသဋ္ဌော၊ ဇောတိနာမာ စ အာသဝေါ။
နိမ္မာနရတိနော အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမ္မိတာ။
ဒသေ တေ ဒဿဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

၃၄။ သဋ္ဌေတေ ဒေဝနိကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
နာမနွယေန အဂစ္ဆုံ၊ ယေ စညေ သာဒိသာ သဟ။
ပဝုဋ္ဌဇာတိ မခီလံ၊ ဩဃတိဏ္ဏမနာသဝံ။
ဒက္ခေမော ဃတရံ နာဂံ၊ စန္ဒံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ)

၃၅။ သူဗြဟ္မာ ပရမတ္တော စ၊ ပုတ္တာ ဣဒ္ဓိမတော သဟ။
သနင်္ကုမာရော တိဿော စ၊ သောပါ၍ သမိတိံ ဝနံ။

၃၆။ သဟဿံ ဗြဟ္မလောကာနံ၊ မဟာဗြဟ္မာဘိတိဋ္ဌတိ။
ဥပပန္နော ဇုတိမန္တော၊ ဘိသ္မာကာယော ယသဿိ သော။
ဒသေတ္တ ဣဿရာ အာဂုံ၊ ပစ္စေကဝသဝတ္တိနော။
တေသဉ္စ မဇ္ဈတော အာဂ၊ ဟာရိတော ပရိဝါရိတော။ (ဗြဟ္မကဏ္ဍ)

၃၇။ တေ စ သဗ္ဗေ အဘိက္ကန္တေ၊ သဣနွေ ဒေဝေ သဗြဟ္မကေ။
မာရသေနာ အဘိက္ကာမိ၊ ပဿ တဏှဿ မန္ဒိယံ။
ဧထ ဂဏှထ ဗန္ဓထ၊ ရာဂေန ဗဒ္ဓမတ္ထု ဝေါ။
သမန္တာ ပရိဝါရေထ၊ မာ ဝေါ မုဉ္စိတ္တ ကောစိ နံ။
ဣတိ တတ္ထ မဟာသေနော၊ ကဏှော သေနံ အပေသယီ။
ပါဏိနာ တလမာဟစ္စ၊ သရံ ကတွာန ဘေရဝံ။
ယထာ ပါဝုဿကော မေဃော၊ ထနယန္တော သဝဇ္ဇုကော၊
တဒါ သော ပစ္စုဒါဝတ္တိ၊ သင်္ကုဒ္ဓေါ အသယံဝသေ။

၃၈။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
တတော အာမန္တယီ သတ္ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
မာရသေနာ အဘိက္ကန္တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
တေ စ အာတပ္ပမကရုံ၊ သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။
ဝီတရာဂေဟိ ပက္ကာမုံ၊ နေသံ လောမာပိ ဣဉ္စယုံ။

၃၉။ သဗ္ဗေ ဝိဇိတသင်္ဂါမာ၊ ဘယာတိတာ ယသဿိနော။
မောဒန္တိ သဟ ဘူတေဟိ၊ သာဝကာ တေ ဇနေသုတာတိ။

crd- wiki

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေမလ ၂၈ မွ ဇြန္လ ၃)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေမလ ၂၈ မွ ဇြန္လ ၃)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အဘက္ဘက္က ၾကည္ႏူးဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳလာမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ရပ္ေဝးအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ဝမ္းသာစရာေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြေတြလည္း ေရာက္လာမယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာမယ္။ အေဝးေရာက္ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္တယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာ စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ခရီးေတြ သြားရမယ္။ လူႀကီးသူမ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အကူအညီေကာင္းရမယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အလုပ္ကိစၥ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ခရီးအက်ိဳးေပးမယ္။ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထီေပါက္သလို ဝင္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၾကားညပ္တတ္တယ္။ ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုထဲမွလူႏွစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးညံ့တာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး စီစဥ္ေနသူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္တအားညစ္ရမယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထစ္အေငါ့၊ အေႏွာက္အယွက္ရွိေနမယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနား၊ ကန္နားကလူေတြ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳတာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာကိစၥေတြ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုးရြားရြားမဟုတ္ေပမဲ့ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္မွာ အတိုက္အခံ၊ အေႏွာက္အယွက္ ႀကီးႀကီးမားမားႀကံဳမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သြားမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကေတာ့ အေတာ့္ကို ၾကပ္တည္းမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ က်ဥ္းထဲ၊ ၾကပ္ထဲအေျခအေနေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းေတြေတာ့ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထြက္ေနတဲ့ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြလည္း ျပန္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲက ထီဆုႀကီးေပါက္တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ္ထူးရတာ၊ ရာထူးတက္တာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူေတြ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ဆီးယို ဒါနျပဳပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲသာလုပ္ေပေတာ့။ ေငြအားလူအားရွိသေလာက္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြလည္း အလြန္ရႊင္ေနမယ္။ ဟိုကဝင္ ဒီကဝင္ ဝင္ေနမယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ မတင္မက်ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အေဆာက္အဦအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေခါင္းခံေျဖရွင္း ရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ အစီအစဥ္ပ်က္မတတ္ ျဖစ္ကုန္တတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြရွိခဲ့ရင္ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ သြားမယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခုဟာလည္း သူ႕အလိုလို ရွင္းသြားပါမယ္။ အလုပ္ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနျပဳပါေလ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ထြက္ေနတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ျပန္ဝင္လာမယ္။ ရပ္ထားရတဲ့ အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္။ ကြဲကြာေနသူေတြနဲ႕ ျပန္ဆံုမယ္။ လုပ္ငန္းေဟာင္း၊ ေနရာေဟာင္း၊ လူေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ပတ္သက္ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳပါေလ။ ရွိေနတဲ့ပစၥည္းေတြ ပ်က္တတ္၊ ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းအဝယ္၊ အေရာင္းကိစၥတစ္ခု လြဲေခ်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ မနာလိုသူလည္း ေပါလိမ့္မယ္။ တမင္ရန္စ ေႏွာင့္ယွက္တာမ်ိဳးေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ မတင္မက်အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ကတိေပးမွားတာ၊ စာခ်ဳပ္မွားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ သားသမီးအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အဖိုးတန္ ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမယ္။ က်န္းမာေရးညံ့ေနသူေတြ ျပန္ၿပီး နာလန္ထလိမ့္မယ္။ ေရခ်ိဳးမွားတာ၊ အပူေလာင္တာေတြေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေအာင္ျမင္မယ္။ ရပ္ေဝးလူႀကီးေတြက ကူညီမယ္။ ေကာင္းေသာခရီးေတြ သြားရတတ္ပါတယ္။ ေငြအတြက္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာရလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ေဆးဝါးလွဴဒါန္းပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ၊ မတင္မက်ျဖစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြလည္း လြဲသြား၊ ေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ ႀကီးႀကီးမားမား နစ္နာဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ားေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညွိမရ ႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္လည္း စိတ္႐ႈပ္ရလိမ့္မယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူတို႕ဆီမွာ သတင္းေကာင္း၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဆရာသမားလို ပုဂၢိဳလ္ေတြက အကူအညီေကာင္းေပးလာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေငြဝင္တာ၊ ေငြကိစၥခရီးသြားရတာ၊ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစၥေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိ က်န္းမာေရးညံ့တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ်၊ ႀကံသမွ် ထစ္ေငါ့ၾကန္႕ၾကာၿပီးမွ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ိဳးေတြ ရတတ္ပါတယ္။ အပင္ပမ္းခံၿပီး အက်ိဳးထူးခံစားရမယ့္ ကာလမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ေငြအဝင္ၾကမ္း အထြက္ၾကမ္းျဖစ္ေနမယ္။ ထီကိန္း ထီကံေကာင္းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႕ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဒုကၡက ကိုယ့္ဒုကၡျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္၊ ဒူး၊ ခါး က်န္းမာေရး ညံ့တတ္ပါတယ္။ အတို႕အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္တယ္။ စြပ္စြဲနာမည္ဖ်က္ ခံရတတ္တယ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အနီးကပ္လူသံုးဦး ကိုယ့္ကို မေကာင္းႀကံတတ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳမယ္။ မိသားစုထဲက ရပ္ေဝးခရီးသြားတာ၊ ရပ္ေဝးက အိမ္သူအိမ္သားျပန္ေရာက္ လာတာ၊ ရပ္ေဝးႀကီးကဲသူ ဆရာသမားတို႕ရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူဆိုလွ်င္ မဂၤလာကိစၥစီစဥ္ရတတ္ပါတယ္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ႏွင္းဆီ ၇ ပြင့္ လွဴဒါန္းပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ် ဒုကၡဆိုသလို ျဖစ္ေနမယ္။ အင္မတန္ ရန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ္မွာလည္း အထစ္အေငါ့၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳမယ္။ မကူညီခ်င္တဲ့အျပင္ ဒုကၡေပးမယ့္လူေတြ တန္းစီ ေနတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြေတြက သစၥာေဖာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြကလည္း အျမင္ေစာင္းလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါး ျပႆနာၾကားမွာ ညပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး႐ႈပ္ေထြးလိမ့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကပ္ကိုင္ ဒုကၡေပးျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္စရာ ဧည့္သည္ေတြ၊ သတင္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အၾကပ္အတည္းေတြၾကားထဲကပဲ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့ အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္လာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရတာ ကြဲကြာေနသူေတြနဲ႕ ျပန္ဆံုတာ၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာႀကံဳတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဦးေခါင္းပိုင္း ေဝဒနာခံစားရတတ္ပါတယ္။ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တာ ေျခေထာက္ဒုကၡေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ေက်းငွက္မ်ားကို အစာေကြ်းပါေလ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ မေလ ၂၈ မှ ဇွန်လ ၃)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြုံလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာတွေ၊ ဧည့်သည်တွေတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ အဝေးရောက် မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်တိုင်းကျအောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ခရီးတွေ သွားရမယ်။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ခရီးအကျိုးပေးမယ်။ ငွေအတော်များများ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်သလို ဝင်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားညပ်တတ်တယ်။ ရောဂါနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှလူနှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးညံ့တာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်တအားညစ်ရမယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်ရှိနေမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စတွေ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ၊ အနှောက်အယှက် ကြီးကြီးမားမားကြုံမယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သွားမယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ အတော့်ကို ကြပ်တည်းမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကျဉ်းထဲ၊ ကြပ်ထဲအခြေအနေတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက ထီဆုကြီးပေါက်တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ်ထူးရတာ၊ ရာထူးတက်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ဆီးယို ဒါနပြုပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက် သွားမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနပြုပါလေ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရမယ်။ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံမယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်း၊ လူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုပါလေ။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်းကိစ္စတစ်ခု လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်။ မနာလိုသူလည်း ပေါလိမ့်မယ်။ တမင်ရန်စ နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာမယ်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အဖိုးတန် ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမယ်။ ကျန်းမာရေးညံ့နေသူတွေ ပြန်ပြီး နာလန်ထလိမ့်မယ်။ ရေချိုးမှားတာ၊ အပူလောင်တာတွေတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးလူကြီးတွေက ကူညီမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကြီးကဲသူများကို ဆေးဝါးလှူဒါန်းပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာပြီးမှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုကြီးမျိုးတွေ ရတတ်ပါတယ်။ အပင်ပမ်းခံပြီး အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ ထီကိန်း ထီကံကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခက ကိုယ့်ဒုက္ခဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ဒူး၊ ခါး ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက် ခံရတတ်တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်လူသုံးဦး ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက ရပ်ဝေးခရီးသွားတာ၊ ရပ်ဝေးက အိမ်သူအိမ်သားပြန်ရောက် လာတာ၊ ရပ်ဝေးကြီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဆိုလျှင် မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ နှင်းဆီ ၇ ပွင့် လှူဒါန်းပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ အင်မတန် ရန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်တွေ အများကြီးကြုံမယ်။ မကူညီချင်တဲ့အပြင် ဒုက္ခပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီ နေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သစ္စာဖောက်ကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေကလည်း အမြင်စောင်းလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားမှာ ညပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြပ်ကိုင် ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်တွေ၊ သတင်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အကြပ်အတည်းတွေကြားထဲကပဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတာ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတာ၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြုံတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ခြေထောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကျေးငှက်များကို အစာကျွေးပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

 

​ေငြ​ေၾကး လာဘ္​ပြင္​့ေစရန္… မခက္​ပါဘူး လုပ္​ၾကည့္လိုက္​ပါ.

​ေငြ​ေၾကး လာဘ္​ပြင္​့ေစရန္… မခက္​ပါဘူး လုပ္​ၾကည့္လိုက္​ပါ.

မခက္​ပါဘူး လုပ္​ၾကည္​့ပါ လြယ္​သ​ေလာက္​

အစြမ္​းထက္​…​ေငြ​ေၾကး လာဘ္​ပြင္​့ရန္​ အဝက််ယ္​​ေသာ စတီး ခြက္​ထဲတြင္​ …

ဆန္​ ..သၾကား ..ဆား ၃မ်ဳိးကို ဆတူ ထည္​့ၿပီး အလယ္​တြင္​ ..အပ္​ ၁​ေခ်ာင္​းကို အခြၽန္​အား အ​ေပါ ဘက္​သို႔ ​​ေထာင္​​​ေန​ေသာအ​ေန အထား ျဖင္​့ ​ေထာင္​ထားပါ ။

အပ္​ ကို တဝတ္​ခန္​ ့ျမဳပ္​ထားရပါမည္​။အိမ္​​ေဒါင္​့္​့ တ​ေနရာ လူအသြားအလာနည္​း​ေသာ ​ေနရာတြင္​ အၿမဲထားပါ ။

စတီးသည္​ သည္​သံမဏီ ျဖစ္​​ေသာ​ေၾကာင္​့ စတီးခြက္​သာ အသုံးျပဴရပါမည္​ ။

အပ္​သည္​ အာကာသဓာတ္​ကို ဆဲြယူၿပီး အျခားနက္​နဲ​ေသာ ဓာတ္​ျပဳမူမ်ားကို ျဖစ္​​ေပါ​ေစၿပီး ​ေနအိမ္​တြင္​း အညံဓာတ္​မ်ား လြင္​့စင္​ကာ အပြင္​့ဓာတ္​မ်ားကို ရရွိ​ေစပါသည္​။

​ေငြ​ေၾကးနင္​့ပက္​​သက္​​ေသာ လြယ္​ကူ​ေသာ Post မ်ားကို ထက္​မံ တင္​​ေပးပါမည္​ ​ေငြ​ေၾကးအခက္​ခဲျဖစ္​​ေန​သူမ်ား အလြန္​မ်ားလ်က္​ရွ​ိ​ေသာ​ေၾကာင္​့ျဖစ္​ပါသည္​

crd; noble sun

ငွေကြေး လာဘ်ပွင့်စေရန်… မခက်ပါဘူး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ.

မခက်ပါဘူး လုပ်ကြည့်ပါ လွယ်သလောက်

အစွမ်းထက်…ငွေကြေး လာဘ်ပွင့်ရန် အဝကျျယ်သော စတီး ခွက်ထဲတွင် …

ဆန် ..သကြား ..ဆား ၃မျိုးကို ဆတူ ထည့်ပြီး အလယ်တွင် ..အပ် ၁ချောင်းကို အချွန်အား အပေါ ဘက်သို့ ထောင်နေသောအနေ အထား ဖြင့် ထောင်ထားပါ ။

အပ် ကို တဝတ်ခန့်မြုပ်ထားရပါမည်။


အိမ်ဒေါင့့်် တနေရာ လူအသွားအလာနည်းသော နေရာတွင် အမြဲထားပါ ။

စတီးသည် သည်သံမဏီ ဖြစ်သောကြောင့် စတီးခွက်သာ အသုံးပြူရပါမည် ။

အပ်သည် အာကာသဓာတ်ကို ဆွဲယူပြီး အခြားနက်နဲသော ဓာတ်ပြုမူများကို ဖြစ်ပေါစေပြီး နေအိမ်တွင်း အညံဓာတ်များ လွင့်စင်ကာ အပွင့်ဓာတ်များကို ရရှိစေပါသည်။

ငွေကြေးနင့်ပက်သက်သော လွယ်ကူသော Post များကို ထက်မံ တင်ပေးပါမည် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေသူများ အလွန်များလျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်

crd; noble sun

ဒီေနရာ (၇)ခု မွာ တစ္ေနရာေလာက္ မွဲ႔ပါတဲ့သူဆို လံုး၀ လက္လႊတ္မခံနဲ႔ေနာ္

ဒီေနရာ (၇)ခု မွာ တစ္ေနရာေလာက္ မွဲ႔ပါတဲ့သူဆို လံုး၀ လက္လႊတ္မခံနဲ႔ေနာ္

မွဲ႔ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။ မွဲ႔တစ္ခုစီတုိင္းမွာ ဘဝနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဖုံးကြယ္ထားတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ တစ္ခုစီရွိပါတယ္လို႔ မွဲ႔ပညာရွင္ေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ေနရာအမ်ဳိးမ်ိဳးမွာ မွဲ႔ေတြရွိႏုိင္ျပီး အခုေဖာ္ျပမယ့္ ေနရာေတြမွာရွိတဲ့မွဲ႔ေတြကေတာ့ ကံေကာင္းျခင္းနဲ႔ စည္း စိမ္ဥစၥာၾကြယ္ဝျခင္းကို ေပးႏုိင္ပါတယ္တဲ့။ႏႈတ္ခမ္းအေပၚဘက္မွာရွိတဲ့မွဲ႔

အရမ္းကို ေကာင္းတဲ့မွဲ႔တစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ရြယ္တူတန္းတူေတြထက္ ေငြေၾကး၊ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိတတ္တဲ့မွဲ႔လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္ ။

ဒီလိုမွဲ႔ပိုင္ရွင္ေတြက ေခါင္းနည္းနည္းမာတဲ့ သဘာဝရွိေပမဲ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္အရမ္း ကို ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ေ အာင္ျမင္တတ္ တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ႏွာေခါင္းေပၚမွာရွိတဲ့မွဲ႔

ႏွာေခါင္းရဲ႕တစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွာမွဲ႔ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ခ်မ္းသာမယ္ဆုိတဲ့လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာ င္ျမင္မႈနဲ႔

ေငြေၾကးႏွစ္ခုစလုံးက အသက္ ၃၀ ေနာက္ပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေထာင္က်ျပီးမွ ရရွိတတ္ပါတယ္။ညာဘက္ပါးျပင္ေပၚကမွဲ႔

ညာဘက္ပါးေပၚမွာ ထင္ရွားျပီး ျပတ္သားတိက်တဲ့ မွဲ႔တစ္လုံးရွိမယ္ဆုိရင္ အိမ္ ေထာင္ျပဳျပီးေနာက္မွာ အရမ္းကို ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာမယ္လုိ႔ သိႏုိင္ပါတယ္။မ်က္ခုံး/မ်က္လုံးႏွစ္ခုၾကားကမွဲ႔

မ်က္ခုံးႏွစ္ခုၾကားမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္လုံးႏွစ္လုံးၾကားမွာျဖစ္ျဖစ္ မွဲ႔တစ္လုံး ရွိမယ္ဆိုရင္ ခ်မ္းသာျပီး ဘဝတစ္ခုကို သာသာ ယာယာနဲ႔ အေျခခ်ႏုိင္မယ့္ သူတစ္ဦးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘဝမွာ

ေတာင့္တစရာမလုိ ဘဲ ေငြေၾကးျပည့္ျပည့္ စုံစုံနဲ႔ ေနရ တတ္ပါတယ္။ခါး

ခါးရဲ႕ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာရွိတဲ့ မွဲ႔က ကံေကာင္းျခင္းေရာ ကံဆုိးျခင္းေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးျဖစ္ေစနုိင္ ပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္းျပည့္စုံၾကြယ္ဝျပီး ၾကီးပြားတုိးတက္မွာ ျဖစ္ေပမဲ့

ဘဝရဲ႕အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝမ္းနည္းစရာ၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာေတြၾကဳံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ညာဘက္လက္ဝါးျပင္ကမွဲ႔

ညာဘက္လက္ဝါးျပင္မွာ မွဲ႔ရွိရင္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ၾကြယ္ဝမႈႏွစ္မ်ဳိးလုံး ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကံေကာင္းမယ့္အခ်ိန္ က လက္ဝါးျပင္ေပၚက မွဲ႔ရဲ႕

တည္ေနရာအေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ မွဲ႔က လက္ဝါးရဲ႕ အေပၚပိုင္းမွာရွိမယ္ဆုိရင္ငယ္ ရြယ္ တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံမွာျဖစ္ျပီးလက္ဝါးရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းမွာ ရွိမယ္ဆုိရင္

အသက္ရလာတဲ့အခ်ိ္န္မွာမွ စည္းစိမ္ ဥစၥာနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိႏုိင္မွာပါ။ရင္ဘတ္ေပၚမွာရွိတဲ့မွဲ႔

ရင္ဘတ္ရဲ႕ ညာဘက္အျခမ္းမွာရွိတဲ့မွဲ႔က စည္းစိမ္ဥစၥာ အမ်ားအျပားပိုင္ဆုိင္ေစျပီး ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ျခင္းကုိ ျပတဲ့မွဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ေမးေစ့ေပၚမွာရွိတဲ့မွဲ႔

ေမးေစ့ေပၚမွာရွိတဲ့မွဲ႔က စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျပေပမဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အား နည္းျပီး အထီးက်န္ေနရတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံး၀ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်

မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ် တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်း စိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့မှဲ့

အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။

ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရမ်း ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ေ အာင်မြင်တတ် တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့

နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာမှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော င်မြင်မှုနဲ့

ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။ညာဘက်ပါးပြင်ပေါ်ကမှဲ့

ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် အိမ် ထောင်ပြုပြီးနောက်မှာ အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။မျက်ခုံး/မျက်လုံးနှစ်ခုကြားကမှဲ့

မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ

တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရ တတ်ပါတယ်။ခါး

ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့

ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်လက်ဝါးပြင်ကမှဲ့

ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့

တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ် ရွယ် တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ်ဆိုရင်

အသက်ရလာတဲ့အချိန်မှာမှ စည်းစိမ် ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပါ။ရင်ဘတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့

ရင်ဘတ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြတဲ့မှဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့

မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အား နည်းပြီး အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။

 

24.5.2018 မွ 30.5.2018 အထိ

24.5.2018 မွ 30.5.2018 အထိ
တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ဒီကာလဟာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စရာေတြမ်ားတတ္ပါတယ္။ ခရီးသြားျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ အလုပ္ဒဏ္ပိေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ စပ္တူအလုပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲတတ္တယ္။ နားလည္မႈရွိပါ။ ေငြကံက ရစရာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ ရက္ေရြ႕ျခင္း ၊ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမေၾကလည္စရာကိစၥေတြရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ျမံဳမထားဘဲ နားလည္းသည္အထိ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေခ်းငွားတာမ်ိဳးေရွာင္ပါ။ လက္ခက္တဲ့သူကို ေခ်းမိသလိုျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာျဖစ္ေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေရွာင္သင့္သလို အစာခံၿပီးေနျခင္းမ်ိဳးလဲေရွာင္ပါ။ အခ်စ္ေရးကံ အားအနည္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၆/၈
အထူးေဟာ အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူမ်ား ဆင္ျခင္သင့္တဲ့ကာလပါ။
ယၾတာ ေျမပဲေၾကာ္ဘုရားကပ္လႉပါ။တနလၤာ

ဒီကာလအတြင္း လုပ္စရာကိစၥေတြတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးေပၚလာရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အလုပ္ရႈပ္၊ စိတ္ရႈပ္ရတာမ်ိဳးကေတာ့ ရွိေနမွာပါ။ ေငြေၾကးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ထားသလားေအာက္ေမ့ရေအာင္ ေငြကမိမိဆီကိုအလည္အပတ္မလာတာမ်ိဳးၾကံဳရမွာပါ။ ဘိုင္ျပတ္ေနတတ္တယ္ေပါ့ဗ်။ အလုပ္ကံကမဆိုးပါဘူး ။ ဒါေပမဲ့ မိမိလုပ္ထားၿပီး လုပ္အားခခ်က္ခ်င္းမရတာ အေႂကြးက်တာမ်ိဳးလဲရွိတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး စိတ္တထင့္ထင့္ျဖစ္ေနတာ၊ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနရတာမ်ိဳးလဲၾကံရမွာပါ။ ခ်စ္သူနဲ႔ကေတာ့ ခြဲခြာေနရတတ္ၿပီး အေဝးကေနပဲလြမ္းဆြတ္တမ္းတေနရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ မဆိုးပါဘူး။ ႏွားေစးတာ ၊ေခါင္းကိုက္တာေလာက္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၂/၆
အထူးေဟာ .ေျခမ်ားေနရမည္။
ယၾတာ အသက္ဂုဏ္ဝါႀကီးသူေတြကို အာဟာရျဖစ္ေနမဲ့ အစားအစာတစ္ခုလႉဒါန္းလိုက္ပါ။အဂၤါ

ဒီကာလအတြင္း မိမိစိတ္ထဲေတာင္းတေနတာေလးေတြ ျဖစ္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မဲ့အခ်ိန္ပါ။ ခရီးကိစၥမ်ား ရပ္ေဝးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း ေနရာေပးျခင္းခံရမည္။ အလုပ္သစ္မ်ား/အလုပ္orderမ်ား လက္ခံရရွိမည္။
ေငြေျကးကံေကာင္းေနသလို ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြလဲ ဝယ္စရာေပၚလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေငြကလဲကုန္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အထူးေကာင္းမြန္ေနမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ အဆင္မေျပတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကို အကူအညီေပးရတတ္ပါတယ္။ အားနည္းမႈေတြရွိေနတာကေတာ့ အခ်စ္ေရးပါ။ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္မေျပမႈေတြၾကံဳေတြ႕ရမဲ့ကာလပါပဲ။ စာေမးပြဲကိစၥမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴ းကိစၥမ်ားရွိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာေျဖဆိုႏိုင္မွာပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၄/၈
အထူးေဟာ ကံေကာင္းေနမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။
ယၾတာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခု ရဟန္းတစ္ပါးကို လႉဒါန္းေပးပါ။ဗုဒၶဟူး

ဒီကာလအတြင္းက ဇာတာရွင္အတြက္ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးစရာ အခ်ိန္ပါ။ ေဝကြားေနတဲ့ မိသားစုေတြ ျပန္ဆံုရတတ္သလို အေပ်ာ္ခရီးေတြလဲ မိသားစုလိုက္သြားရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးမွ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြရလာတတ္ပါတယ္။ ေရႊေငြလက္ဝတ္ရတနာေတြဝင္တတ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား ၊ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ိဳးေပးမည္။ သားသမီးေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ရပါလိမ့္မည္။ ေငြကံကလဲအေကာင္းဘက္မွာ အေလးသာေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါအျပင္ က်န္းမာေရးလဲအလြန္ေကာင္းေနလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအေပၚမွာ မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ပါဝင္စားမႈ နည္းေနပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး ရႈပ္ေထြးမႈေတြရွိလာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္ဗ်။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၈/၇
အထူးေဟာ ေပ်ာ္စရာကာလပါ
ယၾတာ လက္ဖက္ထမင္း ဘုရားလႉေပးပါ။ၾကာသပေတး

ဒီကာလဟာၾကာသပေတးသားသမီးေတြအတြက္ အိမ္မႈကိစၥေတြ မိသားစုကိစၥေတြနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္နားရက္ အိမ္တြင္းျပင္ဆင္စရာကိစၥေတြနဲ့ မနားနိုင္ျဖစ္ေနရမွာပါ။ လူငယ္မ်ားအိမ္မကပ္ႏိုင္ဘဲ ေလေနတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးက႑ကေတာ့ ကုန္စရာေတြမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ေငြအထြက္မ်ားတတ္တဲ့ကာလပါ။ အလုပ္စီးပြားကေတာ့ ေကာင္းလိုက္ မေကာင္းလိုက္ တစ္လွည့္စီ ၾကံဳေနရတတ္တဲ့ အေနအထားပါ။ လခစား ဝန္ထမ္းမ်ား လူႀကီး ၿငိဳျငင္ျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး မညံ့ေပမဲ့ တေရွာင္ေရွာင္နဲ႔ေတာ့ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးမေကာင္းေသးပါ။ ရလဒ္နည္းေနတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံၾကမၼာက ခ်စ္သူနဲ႔ သေဘာထားလြဲေနတတ္တယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၂/၉
အထူးေဟာ အခ်ိန္ေတြကုန္မွန္းမသိ ကုန္ေနရတတ္တယ္။
ယၾတာ လူႀကီးသူမေတြကို တတ္ႏိုင္သ၍ေထာက္ပံံ့ပါေသာၾကာ

ကံေကာင္းျခင္းေတြ ကံဆိုးျခင္းေတြ ဒြန္တြဲၾကံဳေတြ႕ရမဲ့ကာလပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အစအဦးကာလ၊ မိုင္ေထာင္ခ်ီခရီးအတြက္ ပထမေျခလွမ္း လို႔ေျပာရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၊ စိတ္ကူးထားသည္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။ခရီးကိစၥမ်ား ကုန္သြယ္မႈကိစၥမ်ား အထူးအဆင္ေျပေနမဲ့ အခ်ိန္ပါ။ လက္လီထက္လက္ကားအလုပ္ေတြ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအေနနဲ႔ႀကိဳးစားသေလာက္ ထြန္းေပါက္မဲ့ကာလပါပဲ။ဒါေပမဲ့ အေပ်ာ္အပါး ဆင္ျခင္ပါ။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ အျပင္မထြက္ပါနဲ႔။ျပႆ နာတတ္ႏိုင္လို႔ပါ။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ပစၥည္းေတြေမ့က်န္တတ္တဲ့အတြက္ သတိျပဳရမဲ့ကာလပါ။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ အေကာင္းဘက္မွာရွိေနတဲ့ကာလပါပဲ။ ေပ်ာ္စရာ ၾကည္ႏူးစရာကာလပါပဲ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၄/၈
အထူးေဟာ ကံသင့္ပါသည္။
ယၾတာ ေသာၾကာေထာင့္မွာ ဆီမီးပူေဇာ္ပါစေန

စီးပြားေရးကံ အလုပ္ကံကေတာ့ ေျပာစရာမလိုေအာင္ေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည္အထိ အက်ိဳးေပးပါတယ္။ မိမိဆိုင္လူစည္ကားေနတတ္သလို ေဖာက္သည္အသစ္ေတြလဲတိုးပြားပါလိမ့္မယ္။ႏိုင္ငံျခားကိစၥ ရပ္ေဝးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ရေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအေနနဲ႔ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲေနရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ ေခါင္းမၾကည္တာ ၊ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္တာမ်ိဳး ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးကေန သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းေသးပါ။ ခ်စ္သူရဲ႕ အထင္လြဲျခင္း စိတ္ေကာက္ျခင္းမ်ိဳးုၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၀/၈
အထူးေဟာ မလန္းဆန္းသလို ခံစားရတတ္သည္။
ယၾတာ ထန္းလ်က္နဲ႔ လုပ္တဲ့မုန္႔ ဘုရားလႉပါ။

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း
ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝၾကပါေစ။

ၿငိမ္းေအးလူ (ေဗဒင္သုေတသီ)

24.5.2018 မှ 30.5.2018 အထိ
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

ဒီကာလဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စရာတွေများတတ်ပါတယ်။ ခရီးသွားခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အလုပ်ဒဏ်ပိနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ စပ်တူအလုပ်များ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တယ်။ နားလည်မှုရှိပါ။ ငွေကံက ရစရာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေ ရက်ရွေ့ခြင်း ၊ဆိုင်းငံ့ခြင်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမကြေလည်စရာကိစ္စတွေရှိရင် ချက်ချင်းဖြေရှင်းသင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ မြုံမထားဘဲ နားလည်းသည်အထိ ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ငွေကြေးချေးငှားတာမျိုးရှောင်ပါ။ လက်ခက်တဲ့သူကို ချေးမိသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာဖြစ်စေသော အစားအသောက်များ ရှောင်သင့်သလို အစာခံပြီးနေခြင်းမျိုးလဲရှောင်ပါ။ အချစ်ရေးကံ အားအနည်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၆/၈
အထူးဟော အစာအိမ်ရောဂါရှိသူများ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ကာလပါ။
ယတြာ မြေပဲကြော်ဘုရားကပ်လှူပါ။တနင်္လာ

ဒီကာလအတွင်း လုပ်စရာကိစ္စတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အလုပ်ရှုပ်၊ စိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးကတော့ ရှိနေမှာပါ။ ငွေကြေးနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားသလားအောက်မေ့ရအောင် ငွေကမိမိဆီကိုအလည်အပတ်မလာတာမျိုးကြုံရမှာပါ။ ဘိုင်ပြတ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဗျ။ အလုပ်ကံကမဆိုးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ မိမိလုပ်ထားပြီး လုပ်အားခချက်ချင်းမရတာ အကြွေးကျတာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်တထင့်ထင့်ဖြစ်နေတာ၊ ပူပန်သောကရောက်နေရတာမျိုးလဲကြံရမှာပါ။ ချစ်သူနဲ့ကတော့ ခွဲခွာနေရတတ်ပြီး အဝေးကနေပဲလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ နှားစေးတာ ၊ခေါင်းကိုက်တာလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၂/၆
အထူးဟော .ခြေများနေရမည်။
ယတြာ အသက်ဂုဏ်ဝါကြီးသူတွေကို အာဟာရဖြစ်နေမဲ့ အစားအစာတစ်ခုလှူဒါန်းလိုက်ပါ။အင်္ဂါ

ဒီကာလအတွင်း မိမိစိတ်ထဲတောင်းတနေတာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့အချိန်ပါ။ ခရီးကိစ္စများ ရပ်ဝေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချောမွတ်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်ခွင်အတွင်း နေရာပေးခြင်းခံရမည်။ အလုပ်သစ်များ/အလုပ်orderများ လက်ခံရရှိမည်။
ငွေကြေးကံကောင်းနေသလို ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေလဲ ဝယ်စရာပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ငွေကလဲကုန်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အထူးကောင်းမွန်နေမဲ့အချိန်ပါပဲ။ အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို အကူအညီပေးရတတ်ပါတယ်။ အားနည်းမှုတွေရှိနေတာကတော့ အချစ်ရေးပါ။ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရမဲ့ကာလပါပဲ။ စာမေးပွဲကိစ္စများ၊ အင်တာဗျူ းကိစ္စများရှိရင်တော့ အောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်မှာပါ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၄/၈
အထူးဟော ကံကောင်းနေမဲ့အချိန်ပါပဲ။
ယတြာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခု ရဟန်းတစ်ပါးကို လှူဒါန်းပေးပါ။ဗုဒ္ဓဟူး

ဒီကာလအတွင်းက ဇာတာရှင်အတွက်ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးစရာ အချိန်ပါ။ ဝေကွားနေတဲ့ မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံရတတ်သလို အပျော်ခရီးတွေလဲ မိသားစုလိုက်သွားရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးမှ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရလာတတ်ပါတယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေဝင်တတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား ၊ဘာသာခြားတွေနဲ့ ပက်သက်ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းများ အထူးအကျိုးပေးမည်။ သားသမီးကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါလိမ့်မည်။ ငွေကံကလဲအကောင်းဘက်မှာ အလေးသာနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါအပြင် ကျန်းမာရေးလဲအလွန်ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအပေါ်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားမှု နည်းနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ အတွက် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်ဗျ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၈/၇
အထူးဟော ပျော်စရာကာလပါ
ယတြာ လက်ဖက်ထမင်း ဘုရားလှူပေးပါ။ကြာသပတေး

ဒီကာလဟာကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွေ မိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်များနေရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နားရက် အိမ်တွင်းပြင်ဆင်စရာကိစ္စတွေနဲ့ မနားနိုင်ဖြစ်နေရမှာပါ။ လူငယ်များအိမ်မကပ်နိုင်ဘဲ လေနေတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကဏ္ဍကတော့ ကုန်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ငွေအထွက်များတတ်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်စီးပွားကတော့ ကောင်းလိုက် မကောင်းလိုက် တစ်လှည့်စီ ကြုံနေရတတ်တဲ့ အနေအထားပါ။ လခစား ဝန်ထမ်းများ လူကြီး ငြိုငြင်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မညံ့ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်နဲ့တော့ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးမကောင်းသေးပါ။ ရလဒ်နည်းနေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကြမ္မာက ချစ်သူနဲ့ သဘောထားလွဲနေတတ်တယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၂/၉
အထူးဟော အချိန်တွေကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေရတတ်တယ်။
ယတြာ လူကြီးသူမတွေကို တတ်နိုင်သ၍ထောက်ပံံ့ပါသောကြာ

ကံကောင်းခြင်းတွေ ကံဆိုးခြင်းတွေ ဒွန်တွဲကြုံတွေ့ရမဲ့ကာလပါပဲ။ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အစအဦးကာလ၊ မိုင်ထောင်ချီခရီးအတွက် ပထမခြေလှမ်း လို့ပြောရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်စရာလုပ်ငန်းများ၊ ရည်မှန်းချက်များ ၊ စိတ်ကူးထားသည်များ စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ခရီးကိစ္စများ ကုန်သွယ်မှုကိစ္စများ အထူးအဆင်ပြေနေမဲ့ အချိန်ပါ။ လက်လီထက်လက်ကားအလုပ်တွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအနေနဲ့ကြိုးစားသလောက် ထွန်းပေါက်မဲ့ကာလပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အပျော်အပါး ဆင်ခြင်ပါ။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အပြင်မထွက်ပါနဲ့။ပြဿ နာတတ်နိုင်လို့ပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့ကျန်တတ်တဲ့အတွက် သတိပြုရမဲ့ကာလပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ အကောင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ကာလပါပဲ။ ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာကာလပါပဲ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၄/၈
အထူးဟော ကံသင့်ပါသည်။
ယတြာ သောကြာထောင့်မှာ ဆီမီးပူဇော်ပါစနေ

စီးပွားရေးကံ အလုပ်ကံကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်အထိ အကျိုးပေးပါတယ်။ မိမိဆိုင်လူစည်ကားနေတတ်သလို ဖောက်သည်အသစ်တွေလဲတိုးပွားပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စ ရပ်ဝေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသောကိစ္စများ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအနေနဲ့ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ခေါင်းမကြည်တာ ၊ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံမကောင်းသေးပါ။ ချစ်သူရဲ့ အထင်လွဲခြင်း စိတ်ကောက်ခြင်းမျိုးုကြုံရပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၇/ဝ/၈
အထူးဟော မလန်းဆန်းသလို ခံစားရတတ်သည်။
ယတြာ ထန်းလျက်နဲ့ လုပ်တဲ့မုန့် ဘုရားလှူပါ။

၇ရက်သားသမီးအပေါင်း
ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။

ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ)

 

ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေရာင္းပန္း ၀ယ္ပန္း အဆင္ေျပလိုလွ်င္ တနဂၤေႏြ အစ စေနအဆံုး

ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေရာင္းပန္း ၀ယ္ပန္း အဆင္ေျပလိုလွ်င္ တနဂၤေႏြ အစ စေနအဆံုး
—————–
မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို ေအာက္ပါအတိုင္း ဓါတ္႐ိုက္ ဓါတ္ဆင္ျပဳလုပ္၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ရပါသည္။အိမ္၊ အိုးစေသာ တနဂၤေႏြနံပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————တနဂၤေႏြေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————-ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(ဠ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္ အသား———-သရက္ကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္ အခ်က္ေပါင္း—————————၆-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္ အရပ္————————–အေရွ့ေတာင္အရပ္

ဥပမာ သင္သည္ အိမ္တစ္လံုးကို အျမန္ေရာင္းထြက္ခ်င္သည္ ဆိုပါစို႔။ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း အိမ္တံခါးေပၚတြင္ (ဠ)အကၡရာကို ေရးပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္၏

မ်က္ႏွာကို အေရွ့ေတာင္ဘက္သို႔ လွည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎ (ဠ) အကၡရာအား သရက္ကိုင္းျဖင့္

၆-ခ်က္႐ိုက္ပါ။ သင္ေရာင္းလိုေသာ အိမ္သည္ ျမန္ဆန္စြာ တန္ရာတန္ဖိုးေငြျဖင့္ ေရာင္းထြက္ သြားပါလိမ့္မည္။ကား၊ၿခံစေသာ တနလၤာနံ ပစၥည္းမ်ားအျမန္ ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————တနလၤာေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————–နံက္ ၉း၀၀ မွ ၁၀း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(န)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-တမာကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၇-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေနာက္အရပ္

ဆိုင္၊စက္စေသာ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————အဂၤါေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ————–နံက္ ၇း၃၀ မွ ၉း၀၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(အ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-အုန္းညြန္႔

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၁-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေရွ့ေျမာက္အရပ္

ေရႊ၊ေလွ၊လွည္းစေသာ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ဗုဒၶဟူးေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ———–နံက္ ၆း၀၀ မွ ၇း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(င)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ကတက္

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၂-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–ေတာင္အရပ္ေျမ ၊ ျမင္းစေသာ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ၾကာသပေတးေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ——————ေန႔လည္ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀-အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(ည)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ဇီးႏွင့္ အုန္းတြဲ၍

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၃-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေရွ့အရပ္

သြတ္၊ သံ ၊သစ္စေသာ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————ေသာၾကာေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ—————နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ၁၂း၀၀အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(၀)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ရင္ခတ္ကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း—————————၄-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–အေနာက္ေတာင္အရပ္

အထည္ ၊ ထီး စေသာ စေနနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ လိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔————————————စေနေန႔

ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ————–မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ မွ ၁း၃၀ အတြင္း

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး——(မ)အကၡရာ

ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား———-ပင္စိမ္းကိုင္း

႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း————————–၅-ခ်က္

မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္————————–ေျမာက္အရပ္

ref: Techbayda

ဘာပဲရောင်းရောင်း ရောင်းပန်း ဝယ်ပန်း အဆင်ပြေလိုလျှင် တနင်္ဂနွေ အစ စနေအဆုံး
—————–
မည်သည့် ပစ္စည်းမဆို အောက်ပါအတိုင်း ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်ပြုလုပ်၍ လျှင်မြန်စွာ ရောင်းချနိုင် ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါသည်။အိမ်၊ အိုးစသော တနင်္ဂနွေနံပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————တနင်္ဂနွေနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————-ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတွင်း

ရောင်းမည့် ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(ဠ)အက္ခရာ

ရောင်းမည့် ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့် အသား———-သရက်ကိုင်း

ရိုက်ရမည့် အချက်ပေါင်း—————————၆-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့် အရပ်————————–အရှေ့တောင်အရပ်

ဥပမာ သင်သည် အိမ်တစ်လုံးကို အမြန်ရောင်းထွက်ချင်သည် ဆိုပါစို့။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတွင်း အိမ်တံခါးပေါ်တွင် (ဠ)အက္ခရာကို ရေးပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏

မျက်နှာကို အရှေ့တောင်ဘက်သို့ လှည့်ပါ။ ထို့နောက် ၎င်း (ဠ) အက္ခရာအား သရက်ကိုင်းဖြင့်

၆-ချက်ရိုက်ပါ။ သင်ရောင်းလိုသော အိမ်သည် မြန်ဆန်စွာ တန်ရာတန်ဖိုးငွေဖြင့် ရောင်းထွက် သွားပါလိမ့်မည်။ကား၊ခြံစသော တနင်္လာနံ ပစ္စည်းများအမြန် ရောင်းထွက်စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————တနင်္လာနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————–နံက် ၉း၀၀ မှ ၁၀း၃၀ အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(န)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-တမာကိုင်း

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း—————————၇-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–အနောက်အရပ်

ဆိုင်၊စက်စသော အင်္ဂါနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————အင်္ဂါနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ————–နံက် ရး၃၀ မှ ၉း၀၀ အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(အ)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-အုန်းညွန့်

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း—————————၁-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–အရှေ့မြောက်အရပ်

ရွှေ၊လှေ၊လှည်းစသော ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ———–နံက် ၆း၀၀ မှ ရး၃၀ အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(င)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-ကတက်

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း—————————၂-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–တောင်အရပ်မြေ ၊ မြင်းစသော ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————ကြာသပတေးနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ——————နေ့လည် ၁း၃၀ မှ ၃း၀၀-အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(ည)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-ဇီးနှင့် အုန်းတွဲ၍

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း—————————၃-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–အရှေ့အရပ်

သွတ်၊ သံ ၊သစ်စသော သောကြာနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————သောကြာနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————နံနက် ၁၀း၃၀ မှ ၁၂း၀၀အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(ဝ)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-ရင်ခတ်ကိုင်း

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း—————————၄-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–အနောက်တောင်အရပ်

အထည် ၊ ထီး စသော စနေနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် လိုလျှင်

ပြုလုပ်ရမည့်နေ့————————————စနေနေ့

ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ————–မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ မှ ၁း၃၀ အတွင်း

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(မ)အက္ခရာ

ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-ပင်စိမ်းကိုင်း

ရိုက်ရမည့်အချက်ပေါင်း————————–၅-ချက်

မျက်နှာလှည့်ရမည့်အရပ်————————–မြောက်အရပ်

ref: Techbayda