တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၃၀ မွ ေမလ ၆)

တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၃၀ မွ ေမလ ၆)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေဆြမ်ိဳးရင္း၊ မိတ္ေဆြရင္းတို႔ရဲ႕ အသည္းအသန္သတင္း၊ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ စကားမ်ားေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အေရာင္းမွား၊ အဝယ္မွားျဖစ္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ သားသမီးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခု ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ႀကီးစြာ ႀကံဳရတတ္တယ္။ ေဈးဆိုင္မွာ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ ခရီးကိစၥ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႕ရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားရမယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာမယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ ဆရာေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ကြဲကြာေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း ျပန္ဆံုရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ လူႀကီးမိဘေတြရဲ႕ အကူညီေကာင္းရမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းေတြ႔ျခင္း၊ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရျခင္း၊ အလုပ္မ်ား ႏွစ္ဆ တိုးခ်ဲ႕ရျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးျခင္း၊ ရပ္ေဝးကေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရား တနလၤာေထာင့္တြင္ တံခါန္ ၉ လံုး လွဴဒါန္းပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္တယ္။ ဘာသာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္လို႕ အေတြးအေခၚထူး၊ ပညာထူးေတြ ရတတ္တယ္။ အလုပ္မွာအခြင့္အေရးေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းရတာေတြႀကံဳမယ္။ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ ရာထူးကိစၥအေျခအေနေကာင္းႀကံဳမယ္။ မိသားစုထဲက၊ ေဆြမ်ိဳးထဲက ႏိုင္ငံျခားခရီး စီစဥ္ေနသူ ေအာင္ျမင္သြားလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပက္သက္လို႕လဲ သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ပ်က္တတ္၊ ထြက္တတ္တယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြနဲ႔အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေသာကေရာက္စရာ ႀကံဳမယ္။ အမိႈက္ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္ဆိုသလို ျပႆနာေသးေသးေလးကေန ႀကီးသြားတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး တရွာင္ေရွာင္ ျဖစ္ေနမယ္။ စိတ္နဲ႔လူနဲ႔မကပ္ဘဲျဖစ္ေနမယ္။ေငးတိေငးငိုင္ႀကီး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေငြဆံုးတာေပ်က္တာ၊ အေခ်းအငွားကိစၥစိတ္ညစ္ရတာ၊ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာကြဲတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမားလိုလူေတြနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ၊ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေျခအေနႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေပါက္စီ ဒါနျပဳလုပ္ပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ် ႀကံသမွ် အေနွာက္အယွက္ေတြ ႀကံဳေနမယ္။ မနာလို ရန္လိုသူေပါမယ္။ စြပ္စြဲနာမည္ဖ်က္တာေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရင္း၊ လူရင္းေတြ သစၥာေဖာက္တတ္တယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦကိစၥ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ပ်က္သြားတတ္တယ္။ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္သြားခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလဲ ညွိမရ၊ ႏိႈင္းမရျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လိမ့္က်တာ၊ ေခ်ာ္လဲတာ၊ ေျခေထာက္၊ ခါး ဒုကၡေပးတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆီး၊ မ်က္စိက်န္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္တယ္။ လက္ရွိအလုပ္ေတြကို ရပ္ပစ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတတ္တယ္။ အလွဴအတန္းကိစၥေတြ အတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္အသံုးအေဆာင္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြဝင္မယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ဝမ္းသာစရာေတြ ႀကံဳမယ္။ ျပႆနာတစ္ခု အလိုလိုရွင္းသြားမယ္။ မိမိအား ရန္လုပ္သူ ရပ္ေဝးသို႕ ထြက္သြားျခင္း၊ သူ႕တရားသူစီရင္သြားျခင္းဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာက ေငြေတြအမ်ားႀကီး ဝင္လာမယ္။ ေငြအဝင္ၾကမ္းသေလာက္ အထြက္လဲၾကမ္းတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနျပဳပါေလ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြေတာ္ေတာ္ႀကံဳမယ္။ လုပ္သမွ် ႀကံသမွ် လြဲေခ်ာ္ေနတတ္တယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တာ က်န္းမာေရးညံ့တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေငြေတြ ပစၥည္းေတြအေလအလြင့္ အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားတတ္တယ္။ အေခ်းအငွားကိစၥ ျပႆနာ႐ႈပ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႕ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ ညွိမရ၊ ႏိႈင္းမရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြ က်န္းမာေရးညံ့တတ္တယ္။ ခရီးသြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ထစ္ေငါ့လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ မသြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြ သြားရတတ္တယ္။ မၾကားခ်င္တဲ့စကားေတြ ၾကားရတတ္တယ္။ ရပ္ေဝးမိတ္ေဆြ၊ ဆရာသမားတို႕က ကူညီမယ္။ မ်က္မွန္နဲ႕လူက ကူညီလိမ့္မယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ မထင္မမွတ္တဲ့အေျပာင္းအလဲႀကံဳမယ္။ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး အဆင္ေျပသြားမယ္။ ကိုယ့္ကို ေစာ္ကားထားတဲ့သူေတြက ျပန္ၿပီးေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ေဘးပေယာဂေၾကာင့္ ေသြးကြဲရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ အထစ္အေငါ့ႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥ ဝမ္းသာစရာ အေျခအေနေကာင္းၾကံဳမယ္။ ထီေပါက္သလိုမ်ိဳးေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ေခြးမ်ားကို အစာေကြ်းပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အဘက္ဘက္က ၾကည္ႏူးဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳလာမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ရပ္ေဝးအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ဝမ္းသာစရာေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြေတြလည္း ေရာက္လာမယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာမယ္။ အေဝးေရာက္ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္တယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာ စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရ မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ခရီးေတြ သြားရမယ္။ လူႀကီးသူမ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အကူအညီေကာင္းရမယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အလုပ္ကိစၥ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ခရီးအက်ိဳးေပးမယ္။ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထီေပါက္သလို ဝင္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၾကားညပ္တတ္တယ္။ ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုထဲမွလူႏွစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးညံ့တာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး စီစဥ္ေနသူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္တအားညစ္ရမယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထစ္အေငါ့၊ အေႏွာက္အယွက္ရွိေနမယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနား၊ ကန္နားကလူေတြ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳတာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာကိစၥေတြ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုးရြားရြားမဟုတ္ေပမဲ့ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္မွာ အတိုက္အခံ၊ အေႏွာက္အယွက္ ႀကီးႀကီးမားမားႀကံဳမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သြားမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကေတာ့ အေတာ့္ကို ၾကပ္တည္းမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ က်ဥ္းထဲ၊ ၾကပ္ထဲအေျခအေနေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းေတြေတာ့ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ ထြက္ေနတဲ့ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြလည္း ျပန္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲက ထီဆုႀကီးေပါက္တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ္ထူးရတာ၊ ရာထူးတက္တာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူေတြ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ထီလက္မွတ္ ဒါနျပဳပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲသာလုပ္ေပေတာ့။ ေငြအားလူအားရွိသေလာက္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြလည္း အလြန္ရႊင္ေနမယ္။ ဟိုကဝင္ ဒီကဝင္ ဝင္ေနမယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ မတင္မက်ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အေဆာက္အဦအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေခါင္းခံေျဖရွင္း ရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ အစီအစဥ္ပ်က္မတတ္ ျဖစ္ကုန္တတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြရွိခဲ့ရင္ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ သြားမယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခုဟာလည္း သူ႕အလိုလို ရွင္းသြားပါမယ္။ အလုပ္ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးမ်ားကို နန္းႀကီးသုပ္ ဒါနျပဳပါေလ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ ဧပြီလ ၃၀ မှ မေလ ၆)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဆွေမျိုးရင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းတို့ရဲ့ အသည်းအသန်သတင်း၊ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အရောင်းမှား၊ အဝယ်မှားဖြစ်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြပ်အတည်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး နှစ်မျိုးနှစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မတော်တဆ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးစွာ ကြံုရတတ်တယ်။ ဈေးဆိုင်မှာ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ ခရီးကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားရမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ ဆရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ကွဲကွာနေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ပြန်ဆုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ အကူညီကောင်းရမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေ့ခြင်း၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ အလုပ်များ နှစ်ဆ တိုးချဲ့ရခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးခြင်း၊ ရပ်ဝေးကငွေများ၊ ပစ္စည်းများရောက်လာခြင်းများ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရား တနင်္လာထောင့်တွင် တံခါန် ၉ လုံး လှူဒါန်းပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြံုလာမယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်။ ဘာသာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ပက်သက်လို့ အတွေးအခေါ်ထူး၊ ပညာထူးတွေ ရတတ်တယ်။ အလုပ်မှာအခွင့်အရေးကောင်း၊ နေရာကောင်းရတာတွေကြံုမယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုရင် ရာထူးကိစ္စအခြေအနေကောင်းကြံုမယ်။ မိသားစုထဲက၊ ဆွေမျိုးထဲက နိုင်ငံခြားခရီး စီစဉ်နေသူ အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့လဲ သတင်းကောင်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ထွက်တတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြံုတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် သောကရောက်စရာ ကြံုမယ်။ အမှိုက်ကစ ပြဿာဒ်မီးလောင်ဆိုသလို ပြဿနာသေးသေးလေးကနေ ကြီးသွားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး တရှာင်ရှောင် ဖြစ်နေမယ်။ စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဘဲဖြစ်နေမယ်။ငေးတိငေးငိုင်ကြီး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ငွေဆုံးတာပျေက်တာ၊ အချေးအငှားကိစ္စစိတ်ညစ်ရတာ၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကွဲတာမျိုးတွေလည်း ကြံုရတတ်ပါတယ်။ ဆရာသမားလိုလူတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေကြံုလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို ပေါက်စီ ဒါနပြုလုပ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အနှောက်အယှက်တွေ ကြံုနေမယ်။ မနာလို ရန်လိုသူပေါမယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်း၊ လူရင်းတွေ သစ္စာဖောက်တတ်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပျက်သွားတတ်တယ်။ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်သွားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလဲ ညှိမရ၊ နှိုင်းမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ့်ကျတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ခြေထောက်၊ ခါး ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ ဆီး၊ မျက်စိကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မတင်မကျ ဖြစ်ရတတ်တယ်။ လက်ရှိအလုပ်တွေကို ရပ်ပစ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စတွေ အတွက်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အသုံးအဆောင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေ ကြံုမယ်။ ပြဿနာတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားမယ်။ မိမိအား ရန်လုပ်သူ ရပ်ဝေးသို့ ထွက်သွားခြင်း၊ သူ့တရားသူစီရင်သွားခြင်းဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်တဲ့နေရာက ငွေတွေအများကြီး ဝင်လာမယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်းသလောက် အထွက်လဲကြမ်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနပြုပါလေ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေတော်တော်ကြံုမယ်။ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ လွဲချော်နေတတ်တယ်။ မတော်တဆ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးတွေ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ ငွေတွေ ပစ္စည်းတွေအလေအလွင့် အဆုံးအရှုံးများတတ်တယ်။ အချေးအငှားကိစ္စ ပြဿနာရှုပ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ ညှိမရ၊ နှိုင်းမရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်တယ်။ ခရီးသွားမယ့် အစီအစဉ်တွေ ထစ်ငေါ့လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့ခရီးတွေ သွားရတတ်တယ်။ မကြားချင်တဲ့စကားတွေ ကြားရတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေ၊ ဆရာသမားတို့က ကူညီမယ်။ မျက်မှန်နဲ့လူက ကူညီလိမ့်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ မထင်မမှတ်တဲ့အပြောင်းအလဲကြံုမယ်။ ပြဿနာ ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကိုယ့်ကို စော်ကားထားတဲ့သူတွေက ပြန်ပြီးတောင်းပန်ကြလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဘေးပယောဂကြောင့် သွေးကွဲရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ အထစ်အငေါ့ကြီးစွာ ကြံုတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စ ဝမ်းသာစရာ အခြေအနေကောင်းကြံုမယ်။ ထီပေါက်သလိုမျိုးငွေတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ခွေးများကို အစာကျွေးပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြံုလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာတွေ၊ ဧည့်သည်တွေတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ အဝေးရောက် မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်တိုင်းကျအောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရ မယ်။ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ခရီးတွေ သွားရမယ်။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ခရီးအကျိုးပေးမယ်။ ငွေအတော်များများ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်သလို ဝင်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားညပ်တတ်တယ်။ ရောဂါနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှလူနှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးညံ့တာ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ရေနှင့်ပတ်သက်သော ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်တအားညစ်ရမယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်ရှိနေမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြံုတာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စတွေ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ကြံုပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ၊ အနှောက်အယှက် ကြီးကြီးမားမားကြံုမယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သွားမယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ အတော့်ကို ကြပ်တည်းမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကျဉ်းထဲ၊ ကြပ်ထဲအခြေအနေတွေ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက ထီဆုကြီးပေါက်တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ်ထူးရတာ၊ ရာထူးတက်တာတွေ ကြံုရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ရ/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ထီလက်မှတ် ဒါနပြုပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြံုလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြံုတောင့်ကြံုခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြံုလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက် သွားမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို နန်းကြီးသုပ် ဒါနပြုပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

ေညာင္ေရသြန္း ပူေဇာ္ရက်ိဳး”

“ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ႏွင့္
ေညာင္ေရသြန္း ပူေဇာ္ရက်ိဳး”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ကို
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း “ကဆုန္လျပည့္ေန႔”၌ က်င္းပ
ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသုိ႔ က်င္းပပူေဇာ္ရျခင္းမွာ-ျမတ္ဗုဒၶသည္
●ကဆုန္လျပည့္၊ “ေသာၾကာေန႔”၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၍ ၊
●ကဆုန္လျပည့္၊ “ဗုဒၶဟူးေန႔”၌ ဘုရားအျဖစ္ကို
ေရာက္ေတာ္မူျပီး၊
●ကဆုန္လျပည့္၊ “အဂၤါေန႔” ၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အတြက္
အေလးအျမတ္ထားအပ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
●ထုိ႔ျပင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္
မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ေအာက္၌
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔
ေနမ၀င္မီ မာရ္နတ္မင္းႏွင့္ စစ္သည္အေပါင္းကို
သစၥာပါရမီအဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူ၍ မိုးေသာက္ယံ၌
ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္သည္လည္း
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အတြက္ အေလးအျမတ္ ပူေဇာ္ရာ
႒ာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔သည္
ႏွစ္စဥ္ကဆုန္လျပည့္ေန႔သုိ႔ေရာက္တိုင္း
❦ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရန္သူအေပါင္းကို ေအာင္ႏုိင္ရာ၊
❦သစၥာ၄ပါး ကိုသိျမင္ရာ၊
❦ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူရာ ႒ာနျဖစ္ေသာ
မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ကို ရည္မွန္းၿပီး မိမိတုိ႔
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား၌
စိုက္ပ်ိဳးပူေဇာ္ထားအပ္ေသာ “ေညာင္ပင္”မ်ားကို
ေရသြန္းဖ်န္း ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။


အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဗာဓိပင္မ်ား မညိႇဳးႏြမ္း
မေျခာက္ေသြ႕ေစလိုေရးႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶကို
အမွတ္ရေစလိုေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ေဗာဓိေညာင္ပင္မ်ားကို
ေရသြန္းဖ်န္းပူေဇာ္ျခင္းကို “ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္”
ဟု ေခၚတြင္ကာ ျမန္မာတုိ႔၏ ၁၂လရာသီပြဲေတာ္အျဖစ္
ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မ်ားမွ
ယေန႔ေခတ္အထိ စဥ္လာမပ်က္ က်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ၾကေပသည္။
ဤသည္မွာ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ၏
အေျခခံအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ေညာင္ေရသြန္း ပူေဇာ္ရက်ဳိး”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ေညာင္ေရသြန္းပူေဇာ္ရသည့္ အက်ိဳးကို ပိဋိကတ္သံုးပံုတို႕တြင္
“ခုဒၵကနိကာယ္၊ သုတၱႏၲပိဋကေထရာအပဒါန္ ပါဠိေတာ္”၌
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ က ရဟႏၲာမေထရ္ႀကီးမ်ား
ကိုယ္တိုင္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္
ေဟာၾကားထားသည္တုိ႔ကို ေတြ႕ရွိၾကည္ညိဳရေပသည္။

“ဂေႏၶာဒကိယ ရဟႏၲာမထရ္”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ပဒုမုတၱရာ ျမတ္စြာဘုရား” လက္ထက္ေတာ္၍
သူႂကြယ္တစ္ဦးသည္ ျမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူရာ
“ထင္းရွဴး ေဗာဓိပင္”ပူေဇာ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေသာအခါ
လွပဆန္းၾကယ္ေသာ အိုးျဖင့္ နံ႔သာရည္တို႕ကို
ထည့္ယူကာ သြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ခဲ့ေလသည္။
ထိုသုိ႔ပူေဇာ္ေနစဥ္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး၊
မိုးႀကိဳးထိမွန္ကာ ေသဆံုးခဲ့ေလသည္။

ထိုဘ၀မွာေသလြန္ျပီးေနာက္ ေညာင္ေရသြန္းရေသာ
ေကာင္းမႈေၾကာင့္ နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ကာ
“ဘံုအဆင့္တစ္ရာ” ရွိေသာ နတ္ဗိမာန္၌ နတ္သမီးတစ္သိန္း
ျခံရံခစားၿပီး အနာေရာဂါမရွိ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိဘဲ
နတ္သက္ကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ ခံစားစံစားခဲ့ရေလသည္။

နတ္ျပည္မွ စုေတျပီးေနာက္ ဤကမၻာေပါင္း
ႏွစ္ေထာင္ရွစ္ရာအထက္၌ လူျပည္၀ယ္ ရတနာခုႏွစ္ပါးႏွင့္
ျပည့္စံုျပီး မ်ားျပားေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါအင္အားရွိေသာ
“သံ၀သိတ” မည္ေသာ “စၾက၀ေတးမင္း” ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာ အခါ
“ဂေႏၶာဒကိယမေထရ္” အမည္ျဖင့္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါး၊
၀ိေမာကၡရွစ္ပါး၊ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတုိ႔ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ကာ
အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ဤသည္မွာ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ၾကီးကိုယ္တိုင္
ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပသည္။“ေဗာဓိသိဥၥက ရဟႏၲာမေထရ္”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ
“ေဗာဓိပင္ေညာင္ပင္”ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပေသာအခါ
ေဗာဓိပင္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး-

“ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကိုလည္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါေစသတည္း၊
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးေသာ
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတုိ႔ကိုလည္း ဆင္းရဲဒုကၡမွ
ၿငိမ္းေအးႏုိင္ပါေစသတည္း”
ဟု ႏွလံုးသြင္းဆုပန္ကာ ပန္းတုိ႔ျဖင့္ ထံုမႊမ္းထားေသာ
ေရျဖင့္ ေဗာဓိပင္ကို သြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ခဲ့ေလသည္။

ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤကမ႓ာမွ အထက္
“ကိုးဆယ္တစ္ကမ႓ာ” ကာလပတ္လံုး အပါယ္ငရဲသုိ႔
မက်ေရာက္ရဘဲ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၌ သာက်င္လည္ခဲ့ရေပသည္။

ဤ ကမ႓ာမွ အထက္ သံုးဆယ္သံုးကမ႓ာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ
လူ႔ျပည္၌ “ဥဒကေသစန” မည္ေသာ “စၾက၀ေတးမင္း”
စည္းစိမ္ကို “ရွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္”ခံစားစံစားရခဲ့ေလသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ
“ေဗာဓိသိဥၶက မေထရ္”အမည္ျဖင့္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါး၊
၀ိေမာကၡရွစ္ပါး၊ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတုိ႔ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ကာ
အာသေ၀ါကုန္ခမ္း “ရဟႏၲာ”ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ဤသည္မွာ “ရဟႏၲာ”မေထရ္ျမတ္ႀကီးကိုယ္တိုင္
ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပသည္။“တိုက္တြန္းလႊာ”
•••••••••••••••••••••••
အထက္ပါ မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားနည္းတူ
●ေဗာဓိပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးပူေဇာ္ခဲ့ေသာ
“အသနေဗာဓိယ ရဟႏၲာမေထရ္”၊
ေဗာဓိပင္ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ခဲ့ေသာ
●“ေဗာဓိ၀ႏၵက ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီး”
တုိ႔သည္လည္း ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ိဳးထူး၊
အက်ိဳးျမတ္မ်ားကို ရရွိခဲ့ဖူးၾကေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကို ေရသြန္းေလာင္းေသာအခါ
ယၾတာေက်ရံု၊ ၿဂိဳလ္ေျပ၊ နံေျပရံု၊ အေပ်ာ္တမ္းျဖစ္ရံု
သက္သက္သာ မသြန္းေလာင္းဘဲ ျမတ္ဗုဒၶသည္
ဤေနရာဌာန၌ပင္ မာရ္စစ္သည္အပါင္းကို ေအာင္ျမင္ျပီး၊
ဤေနရာဌာန၌ပင္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ကာ၊
ဤေနရာဌာန၌ပင္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္
ဟု “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္” တုိ႔ကို ေလးေလးနက္နက္
အာရံုယူကာ
“သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ရန္”ဆုပန္ၿပီး၊
ေရွးက ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ၾကီးမ်ားကို အတုယူကာ
သြန္းေလာင္းပူေဇာ္သင့္ၾကေပသည္ဟု တိုက္တြန္းရင္း
ဤေညာင္ေရသြန္းပြဲ စာစုေလးကို နိဂံုးသတ္လိုက္ပါသည္။ ။
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ – Admin Team of
Young Buddhist Association】
-【အရွင္နာဂ၀ံသ – ေမာင္ကံေကာ္(က်ဳံေပ်ာ္)】
(သဒၶမၼသီတဂူသာသနာရိပ္သာ၊ေတာရေက်ာင္းတိုက္။)

“ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း နှင့်
ညောင်ရေသွန်း ပူဇော်ရကျိုး”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း “ကဆုန်လပြည့်နေ့”၌ ကျင်းပ
ပူဇော်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုသို့ ကျင်းပပူဇော်ရခြင်းမှာ-မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
●ကဆုန်လပြည့်၊ “သောကြာနေ့”၌ ဖွားမြင်တော်မူ၍ ၊
●ကဆုန်လပြည့်၊ “ဗုဒ္ဓဟူးနေ့”၌ ဘုရားအဖြစ်ကို
ရောက်တော်မူပြီး၊
●ကဆုန်လပြည့်၊ “အင်္ဂါနေ့” ၌ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်
အလေးအမြတ်ထားအပ်သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
●ထို့ပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
မဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်၌
မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
နေမဝင်မီ မာရ်နတ်မင်းနှင့် စစ်သည်အပေါင်းကို
သစ္စာပါရမီအဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် အောင်တော်မူ၍ မိုးသောက်ယံ၌
ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗောဓိညောင်ပင်သည်လည်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အလေးအမြတ် ပူဇော်ရာ
ဋ္ဌာနတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေသည်။

ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည်
နှစ်စဉ်ကဆုန်လပြည့်နေ့သို့ရောက်တိုင်း
❦မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ရန်သူအပေါင်းကို အောင်နိုင်ရာ၊
❦သစ္စာ၄ပါး ကိုသိမြင်ရာ၊
❦ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူရာ ဋ္ဌာနဖြစ်သော
မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကို ရည်မှန်းပြီး မိမိတို့
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ ကျောင်းကန်ဘုရားများ၌
စိုက်ပျိုးပူဇော်ထားအပ်သော “ညောင်ပင်”များကို
ရေသွန်းဖျန်း ပူဇော်လေ့ရှိကြသည်။

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗောဓိပင်များ မညှိုးနွမ်း
မခြောက်သွေ့စေလိုရေးနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓကို
အမှတ်ရစေလိုရေးပင် ဖြစ်သည်။

ဤကဲ့သို့ ဗောဓိညောင်ပင်များကို
ရေသွန်းဖျန်းပူဇော်ခြင်းကို “ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်”
ဟု ခေါ်တွင်ကာ မြန်မာတို့၏ ၁၂လရာသီပွဲတော်အဖြစ်
ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်များမှ
ယနေ့ခေတ်အထိ စဉ်လာမပျက် ကျင်းပပူဇော်ခဲ့ကြပေသည်။
ဤသည်မှာ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ၏
အခြေခံအကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။

“ညောင်ရေသွန်း ပူဇော်ရကျိုး”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ညောင်ရေသွန်းပူဇော်ရသည့် အကျိုးကို ပိဋိကတ်သုံးပုံတို့တွင်
“ခုဒ္ဒကနိကာယ်၊ သုတ္တန္တပိဋကထေရာအပဒါန် ပါဠိတော်”၌
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော် က ရဟန္တာမထေရ်ကြီးများ
ကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည်
ဟောကြားထားသည်တို့ကို တွေ့ရှိကြည်ညိုရပေသည်။

“ဂန္ဓောဒကိယ ရဟန္တာမထရ်”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ပဒုမုတ္တရာ မြတ်စွာဘုရား” လက်ထက်တော်၍
သူကြွယ်တစ်ဦးသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ ပွင့်တော်မူရာ
“ထင်းရှူး ဗောဓိပင်”ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ်သောအခါ
လှပဆန်းကြယ်သော အိုးဖြင့် နံ့သာရည်တို့ကို
ထည့်ယူကာ သွန်းလောင်း ပူဇော်ခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ပူဇော်နေစဉ် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး၊
မိုးကြိုးထိမှန်ကာ သေဆုံးခဲ့လေသည်။

ထိုဘဝမှာသေလွန်ပြီးနောက် ညောင်ရေသွန်းရသော
ကောင်းမှုကြောင့် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကာ
“ဘုံအဆင့်တစ်ရာ” ရှိသော နတ်ဗိမာန်၌ နတ်သမီးတစ်သိန်း
ခြံရံခစားပြီး အနာရောဂါမရှိ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲ
နတ်သက်ကုန်သည့်တိုင်အောင် ခံစားစံစားခဲ့ရလေသည်။

နတ်ပြည်မှ စုတေပြီးနောက် ဤကမ္ဘာပေါင်း
နှစ်ထောင်ရှစ်ရာအထက်၌ လူပြည်ဝယ် ရတနာခုနှစ်ပါးနှင့်
ပြည့်စုံပြီး များပြားသော စစ်သည်ဗိုလ်ပါအင်အားရှိသော
“သံဝသိတ” မည်သော “စကြဝတေးမင်း” ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။

ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသော အခါ
“ဂန္ဓောဒကိယမထေရ်” အမည်ဖြင့် ပဋိသမ႓ိဒါလေးပါး၊
၀ိမောက္ခရှစ်ပါး၊ အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးတို့ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ကာ
အာသဝေါကုန်ခမ်း ရဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်။
ဤသည်မှာ ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်
ဟောတော်မူခဲ့သော ဘဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေသည်။“ဗောဓိသိဥ္စက ရဟန္တာမထေရ်”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
၀ိပဿီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က
ရဟန်းတော်တစ်ပါးသည် မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာ
“ဗောဓိပင်ညောင်ပင်”ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပသောအခါ
ဗောဓိပင်သို့ သွားရောက်ပြီး-

“ကိုယ်တော်တိုင် ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်တော်မူပြီးသော
မြတ်စွာဘုရားသည် ငါတို့ကိုလည်း ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ
လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေသတည်း၊
ကိုယ်တော်တိုင် ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ငြိမ်းအေးတော်မူပြီးသော
မြတ်စွာဘုရားသည် ငါတို့ကိုလည်း ဆင်းရဲဒုက္ခမှ
ငြိမ်းအေးနိုင်ပါစေသတည်း”
ဟု နှလုံးသွင်းဆုပန်ကာ ပန်းတို့ဖြင့် ထုံမွှမ်းထားသော
ရေဖြင့် ဗောဓိပင်ကို သွန်းလောင်း ပူဇော်ခဲ့လေသည်။

ထိုကောင်းမှုကြောင့် ဤကမ႓ာမှ အထက်
“ကိုးဆယ်တစ်ကမ႓ာ” ကာလပတ်လုံး အပါယ်ငရဲသို့
မကျရောက်ရဘဲ လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်၌ သာကျင်လည်ခဲ့ရပေသည်။

ဤ ကမ႓ာမှ အထက် သုံးဆယ်သုံးကမ႓ာသို့ ရောက်သောအခါ
လူ့ပြည်၌ “ဥဒကသေစန” မည်သော “စကြဝတေးမင်း”
စည်းစိမ်ကို “ရှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်”ခံစားစံစားရခဲ့လေသည်။

ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါ
“ဗောဓိသိဥ္ဓက မထေရ်”အမည်ဖြင့် ပဋိသမ႓ိဒါလေးပါး၊
၀ိမောက္ခရှစ်ပါး၊ အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးတို့ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ကာ
အာသဝေါကုန်ခမ်း “ရဟန္တာ”ဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်။
ဤသည်မှာ “ရဟန္တာ”မထေရ်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်
ဟောတော်မူခဲ့သော ဘဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေသည်။“တိုက်တွန်းလွှာ”
•••••••••••••••••••••••
အထက်ပါ မထေရ်မြတ်ကြီးများနည်းတူ
●ဗောဓိပင်ကို စိုက်ပျိုးပူဇော်ခဲ့သော
“အသနဗောဓိယ ရဟန္တာမထေရ်”၊
ဗောဓိပင်ကို ရှိခိုးပူဇော်ခဲ့သော
●“ဗောဓိ၀န္ဒက ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီး”
တို့သည်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အကျိုးထူး၊
အကျိုးမြတ်များကို ရရှိခဲ့ဖူးကြပေသည်။

ထို့ကြောင့် ဗောဓိညောင်ပင်ကို ရေသွန်းလောင်းသောအခါ
ယတြာကျေရုံ၊ ဂြိုလ်ပြေ၊ နံပြေရုံ၊ အပျော်တမ်းဖြစ်ရုံ
သက်သက်သာ မသွန်းလောင်းဘဲ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
ဤနေရာဌာန၌ပင် မာရ်စစ်သည်အပါင်းကို အောင်မြင်ပြီး၊
ဤနေရာဌာန၌ပင် သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ကာ၊
ဤနေရာဌာန၌ပင် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခဲ့လေသည်
ဟု “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်” တို့ကို လေးလေးနက်နက်
အာရုံယူကာ
“သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရန်”ဆုပန်ပြီး၊
ရှေးက ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးများကို အတုယူကာ
သွန်းလောင်းပူဇော်သင့်ကြပေသည်ဟု တိုက်တွန်းရင်း
ဤညောင်ရေသွန်းပွဲ စာစုလေးကို နိဂုံးသတ်လိုက်ပါသည်။ ။
-【စာရိုက်ပူဇော်သူ – Admin Team of
Young Buddhist Association】
-【အရှင်နာဂဝံသ – မောင်ကံကော်(ကျုံပျော်)】
(သဒ္ဓမ္မသီတဂူသာသနာရိပ်သာ၊တောရကျောင်းတိုက်။)

အိမ္ေထာင္ေရး ယၾတာ

အိမ္ေထာင္ေရး ယၾတာ

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ႀကီးေတာ္ အန္တီ အေဒၚ အစ္မ ညီမ အေပါင္းတို႔ေရ မိမိတို႔ရဲ႕ အိမ္ဦးနတ္ အမ်ိဳးသား အခ်စ္ေတာ္ႀကီးကို တစ္ေယာက္ေယာက္က “ဘယ္သူနဲ႔ ဘယ္မွာ ေတြ႕လိုက္တယ္”၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က “ဘာသတင္းၾကားတယ္” ဆိုၿပီး ေျပာလာလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ဦးနတ္ ကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ပဲ ေျခ႐ႈပ္ေဖာက္ျပန္ေန တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံဳလာခဲ႔ရင္ စိတ္မညစ္လိုက္ ပါနဲ႔။ အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤ သင္ေပးခဲ႔ တဲ႔ ယၾတာတခုကို ေျပာပါရေစ …၊ မခက္ပါဘူး …။

မိမိတို႔ရဲ႕ အိမ္ဦးနတ္အခ်စ္ ေတာ္ႀကီးကို မၾကာမၾကာအိမ္ အျပန္လမ္းႀကံဳအေနနဲ႔ မီးဖို ေခ်ာင္သံုး ဟင္းခ်က္စရာ စားစရာ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လမ္း ႀကံဳမွာ၍ဝယ္လာခိုင္းေပး လိုက္ပါ။ မၾကာမၾကာမွာ၍ လမ္းႀကံဳဝယ္လာ ခိုင္းေပး လိုက္ပါ။ အိမ္ဦးနတ္အခ်စ္ ေတာ္ႀကီးအျမန္ဆံုးေျခၿငိမ္ သြားပါလိမ့္မယ္တဲ႔ဗ်ာ။

တစ္ေယာက္စီတိုင္း

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာၾကပါေစ

အဂၢေမာင္

(ကံတလူေလာကီပညာ)

အိမ်ထောင်ရေး ယတြာ

ကျွန်တော့်ရဲ့ကြီးတော် အန်တီ အဒေါ် အစ်မ ညီမ အပေါင်းတို့ရေ မိမိတို့ရဲ့ အိမ်ဦးနတ် အမျိုးသား အချစ်တော်ကြီးကို တစ်ယောက်ယောက်က “ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်မှာ တွေ့လိုက်တယ်”၊ တစ်ယောက်ယောက်က “ဘာသတင်းကြားတယ်” ဆိုပြီး ပြောလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဦးနတ် ကိုယ်တိုင်က အမှန်တကယ်ပဲ ခြေရှုပ်ဖောက်ပြန်နေ တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံလာခဲ့ရင် စိတ်မညစ်လိုက် ပါနဲ့။ အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ သင်ပေးခဲ့ တဲ့ ယတြာတခုကို ပြောပါရစေ …၊ မခက်ပါဘူး …။

မိမိတို့ရဲ့ အိမ်ဦးနတ်အချစ် တော်ကြီးကို မကြာမကြာအိမ် အပြန်လမ်းကြံုအနေနဲ့ မီးဖို ချောင်သုံး ဟင်းချက်စရာ စားစရာ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး လမ်း ကြံုမှာ၍ဝယ်လာခိုင်းပေး လိုက်ပါ။ မကြာမကြာမှာ၍ လမ်းကြံုဝယ်လာ ခိုင်းပေး လိုက်ပါ။ အိမ်ဦးနတ်အချစ် တော်ကြီးအမြန်ဆုံးခြေငြိမ် သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။

တစ်ယောက်စီတိုင်း

အိမ်ထောင်ရေးသာယာကြပါစေ

အဂ္ဂမောင်

(ကံတလူလောကီပညာ)

ခ်ဴခ်ာလွ်င္ မပူပါႏွင့္

ခ်ဴခ်ာလွ်င္ မပူပါႏွင့္

“သမီးရဲ႕ ဘႀကီးတစ္ေယာက္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။ ခ်ဴခ်ာေနတယ္ဆို”

“ဟုတ္တယ္ ဦးရဲ႕ …အဲဒီအတြက္ သမီးတို႔ တစ္အိမ္လံုး စိတ္ထဲ မေျဖာင့္တာအမွန္ပဲ။ ဘႀကီး သက္ေက်ာ္ကို အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ရေအာင္က လည္း အားလံုးက အလုပ္နဲ႔ လက္နဲ႔ မျပတ္လုပ္ေန ၾကတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲဆိုေတာ့ အိမ္မွာ တူမေလး အာႏိုးနဲ႔ ထားခဲ့ရတာ တထင့္ထင့္ပါပဲ”

တူမသဖြယ္ ခင္မင္ရေသာ သီသီခမ်ာ သူ႕ ဘႀကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဦးသက္ေက်ာ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေသာက ေရာက္ ေနရရွာပါသည္။

“ေနပါဦး သမီး၊ ဘႀကီးရဲ႕ ေရာဂါက ဘာ ေရာဂါတဲ့လဲ”

“ေရာဂါကေတာ့ စံုေနတာပါပဲ။ ငယ္ငယ္ တုန္းကတည္းကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ အေသာက္အစားက မဆင္ျခင္ေတာ့ တကယ္ေရာဂါ ျဖစ္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ စုၿပံဳၿပီး ခံရေတာ့တာပါပဲ။ သူနဲ႔ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ ဦးစံႀကီးတို႔၊ ဦးေနာင္ လတ္တို႔ဆို ဆံုးတာေတာင္ ၾကာလွၿပီေပါ့။ ခုေတာ့ မွ ေနာင္တရေနတယ္”

“ေအးကြယ္ေနာင္တရၿပီဆိုရင္ ေကာင္းပါ တယ္။ သူ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြ ကို သြားမျပၾကည့္ဘူးလား”

“ျပပါတယ္ဦးရဲ႕ အင္းစိန္ေဆး႐ံုက ဆရာ ဦးတည္ေအးတို႔ ဆိုရင္အမ်ားႀကီး အကူအညီေပးရွာ ပါတယ္။ စားေဆးေသာက္ေဆးေတြ သာမက အား နည္းေနရင္ ဒရစ္ေတြ ဘာေတြေတာင္ အခမဲ့ သြင္း ေပးရွာပါတယ္”

“ေကာင္းပါေလ့ကြယ္ ေခတ္မီေဆးဝါးေတြ ရွိေန၊ ေပၚေနတာနဲ႔ ေရာဂါနဲ႔ အစပ္အဟပ္ တည့္ၿပီဆိုရင္ ခ်ဴခ်ာ တာေတြ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ က်န္းမာ ဝၿဖိဳးလာမွာပါ”

“အဲဒီလိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္ဦးရယ္။ ခက္တာက ေဆးမစူးတာ ပဲဦးရဲ႕”

“ဟဲ့ ဒါဆိုေနဦး။ ယံုၾကည္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ ၾကည့္ေပါ့။ ခ်ဴခ်ာၿပီး ေနမေကာင္းတာတို႔၊ နာတာ ရွည္ေရာဂါဖိစီးေနတာတို႔၊ ေဆးမစူးတာတို႔အတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ယၾတာေတြ ဦးမွတ္ထားတာရွိ တယ္”

“ဟာ ဒါဆိုေပးပါဦးရယ္ … ယံုယံုၾကည္ ၾကည္လည္း လုပ္ပါ့မယ္။ ဘာေတြဘယ္လို လုပ္ရ မွာလဲဟင္၊ အကုန္အက်ေကာ မ်ားမွာလားဟင္”

“မမ်ားပါဘူးကြယ္ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဦးကပဲ ဒကာခံပါ့မယ္”

“ေက်းဇူးပါပဲဦးရယ္၊ သမီး တို႔မွာလည္း တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔ စားရတာဆိုေတာ့ ကသီလို႔ပါ”“ကိစၥမရွိပါဘူး”

သို႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ ေသာ ယၾတာေလးမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားရင္း သတိရလာသမွ်ကို ေျပာျပလိုက္ပါသည္။

ပထမနည္းမွာ အိပ္ရာေဘး၌ ႀကံတစ္ေခ်ာင္း ထားၿပီး အိပ္ပါ။ မနက္ေရာက္လွ်င္ ထိုႀကံအား လူမမာ ၏ သက္ေစ့ပိုင္းၿပီး ဆင္ကို ေကြ်းပါ။ မေကြ်းႏိုင္ ပါက ေရစီးေနေသာ ေခ်ာင္း/ျမစ္ထဲ စြန္႔ပစ္ပါ။

ဒုတိယနည္းမွာလူမမာ၏ အိပ္ရာနံေဘး၊ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးထား၍ အိပ္ပါ။ မနက္ေရာက္ လွ်င္ အမွန္တကယ္စားသံုးမည့္သူတစ္ဦးဦးအား စြန္႔ ႀကဲလိုက္ပါ။

တတိယနည္းမွာ ဆန္ကိုးဆုပ္ကို အိပ္ရာ ေခါင္းရင္း ေခါင္းအံုးေအာက္မွာ ထားၿပီးအိပ္ပါ။ မနက္ကို အိမ္ေရွ႕ဘက္သို႔တစ္ဝက္၊ ေရထဲသို႔ တစ္ ဝက္ စြန္႔ပစ္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္လည္း ထိုသံုးနည္းကို ေပးလိုက္၏။ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တူမငယ္သီသီေရာက္လာ ၿပီး တတိယနည္းျဖင့္ ယၾတာေခ်လိုက္ေၾကာင္း သိသိသာသာေဆးစူးလာၿပီျဖစ္၍ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရရာ ကြ်ႏု္ပ္ လည္း ခ်ဴခ်ာေနေသာ ေဆးမစူးေသာ ဦးသက္ ေက်ာ္အတြက္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါ၏။

ေရာဂါေၾကာင့္ အိပ္ရာထဲလဲေနေသာ လူမ မာမ်ား၊ ေဆးမစူးဘဲ ခ်ဴခ်ာေနပါက အထက္ပါ နည္းမ်ားမွ သင့္ရာတစ္ခုခုျဖင့္ ယၾတာေခ်ၾကည့္ေစ ခ်င္ပါ၏။ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ပါေစ သတည္း။

သုေတသီ ဆရာၿငိမ္း

ချူချာလျှင် မပူပါနှင့်

“သမီးရဲ့ ဘကြီးတစ်ယောက် ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူး။ ချူချာနေတယ်ဆို”

“ဟုတ်တယ် ဦးရဲ့ …အဲဒီအတွက် သမီးတို့ တစ်အိမ်လုံး စိတ်ထဲ မဖြောင့်တာအမှန်ပဲ။ ဘကြီး သက်ကျော်ကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရအောင်က လည်း အားလုံးက အလုပ်နဲ့ လက်နဲ့ မပြတ်လုပ်နေ ကြတဲ့သူတွေချည်းပဲဆိုတော့ အိမ်မှာ တူမလေး အာနိုးနဲ့ ထားခဲ့ရတာ တထင့်ထင့်ပါပဲ”

တူမသဖွယ် ခင်မင်ရသော သီသီခမျာ သူ့ ဘကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော ဦးသက်ကျော်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်သောက ရောက် နေရရှာပါသည်။

“နေပါဦး သမီး၊ ဘကြီးရဲ့ ရောဂါက ဘာ ရောဂါတဲ့လဲ”

“ရောဂါကတော့ စုံနေတာပါပဲ။ ငယ်ငယ် တုန်းကတည်းကနေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်အထိ အသောက်အစားက မဆင်ခြင်တော့ တကယ်ရောဂါ ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ စုပြုံပြီး ခံရတော့တာပါပဲ။ သူနဲ့ သောက်ဖော်သောက်ဖက် ဦးစံကြီးတို့၊ ဦးနောင် လတ်တို့ဆို ဆုံးတာတောင် ကြာလှပြီပေါ့။ ခုတော့ မှ နောင်တရနေတယ်”

“အေးကွယ်နောင်တရပြီဆိုရင် ကောင်းပါ တယ်။ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ကို သွားမပြကြည့်ဘူးလား”

“ပြပါတယ်ဦးရဲ့ အင်းစိန်ဆေးရုံက ဆရာ ဦးတည်အေးတို့ ဆိုရင်အများကြီး အကူအညီပေးရှာ ပါတယ်။ စားဆေးသောက်ဆေးတွေ သာမက အား နည်းနေရင် ဒရစ်တွေ ဘာတွေတောင် အခမဲ့ သွင်း ပေးရှာပါတယ်”

“ကောင်းပါလေ့ကွယ် ခေတ်မီဆေးဝါးတွေ ရှိနေ၊ ပေါ်နေတာနဲ့ ရောဂါနဲ့ အစပ်အဟပ် တည့်ပြီဆိုရင် ချူချာ တာတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။ ကျန်းမာ ဝဖြိုးလာမှာပါ”

“အဲဒီလိုပဲ မျှော်လင့်ပါ တယ်ဦးရယ်။ ခက်တာက ဆေးမစူးတာ ပဲဦးရဲ့”

“ဟဲ့ ဒါဆိုနေဦး။ ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် လုပ် ကြည့်ပေါ့။ ချူချာပြီး နေမကောင်းတာတို့၊ နာတာ ရှည်ရောဂါဖိစီးနေတာတို့၊ ဆေးမစူးတာတို့အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ ယတြာတွေ ဦးမှတ်ထားတာရှိ တယ်”

“ဟာ ဒါဆိုပေးပါဦးရယ် … ယုံယုံကြည် ကြည်လည်း လုပ်ပါ့မယ်။ ဘာတွေဘယ်လို လုပ်ရ မှာလဲဟင်၊ အကုန်အကျကော များမှာလားဟင်”

“မများပါဘူးကွယ် တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဦးကပဲ ဒကာခံပါ့မယ်”

“ကျေးဇူးပါပဲဦးရယ်၊ သမီး တို့မှာလည်း တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့ စားရတာဆိုတော့ ကသီလို့ပါ”“ကိစ္စမရှိပါဘူး”

သို့ဖြင့် ကျွနု်ပ်လည်း လေ့လာမှတ်သားခဲ့ သော ယတြာလေးများကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရင်း သတိရလာသမျှကို ပြောပြလိုက်ပါသည်။

ပထမနည်းမှာ အိပ်ရာဘေး၌ ကြံတစ်ချောင်း ထားပြီး အိပ်ပါ။ မနက်ရောက်လျှင် ထိုကြံအား လူမမာ ၏ သက်စေ့ပိုင်းပြီး ဆင်ကို ကျွေးပါ။ မကျွေးနိုင် ပါက ရေစီးနေသော ချောင်း/မြစ်ထဲ စွန့်ပစ်ပါ။

ဒုတိယနည်းမှာလူမမာ၏ အိပ်ရာနံဘေး၊ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောတစ်ဖီးထား၍ အိပ်ပါ။ မနက်ရောက် လျှင် အမှန်တကယ်စားသုံးမည့်သူတစ်ဦးဦးအား စွန့် ကြဲလိုက်ပါ။

တတိယနည်းမှာ ဆန်ကိုးဆုပ်ကို အိပ်ရာ ခေါင်းရင်း ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ထားပြီးအိပ်ပါ။ မနက်ကို အိမ်ရှေ့ဘက်သို့တစ်ဝက်၊ ရေထဲသို့ တစ် ဝက် စွန့်ပစ်ပါ။

ကျွနု်ပ်လည်း ထိုသုံးနည်းကို ပေးလိုက်၏။ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် တူမငယ်သီသီရောက်လာ ပြီး တတိယနည်းဖြင့် ယတြာချေလိုက်ကြောင်း သိသိသာသာဆေးစူးလာပြီဖြစ်၍ စားနိုင်သောက်နိုင် လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရရာ ကျွနု်ပ် လည်း ချူချာနေသော ဆေးမစူးသော ဦးသက် ကျော်အတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါ၏။

ရောဂါကြောင့် အိပ်ရာထဲလဲနေသော လူမ မာများ၊ ဆေးမစူးဘဲ ချူချာနေပါက အထက်ပါ နည်းများမှ သင့်ရာတစ်ခုခုဖြင့် ယတြာချေကြည့်စေ ချင်ပါ၏။ ယုံကြည်မှုဖြင့် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပါစေ သတည်း။

သုတေသီ ဆရာငြိမ်း

အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းမေကာင္းသိလိုေသာ္…..

အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းမေကာင္းသိလိုေသာ္…..

အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ႏွင္႔ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းကိုစစ္ေဆးရမယ္။

၁) အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ေျဖာင္႔တန္းရမည္။ ရွည္လ်ားရမည္။ ေသးသြယ္ထင္ရွားရမည္။ ပန္းေရာင္အေနအထားရွိရမည္။ အဖ်ားခြ်န္ရမည္။

၂) ေျဖာင့္တဲ႔အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းပါရွိသူဟာ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာပါမယ္။

၃) ရွည္ရင္ အရွည္သျဖင္႔ ေပါင္းဖက္ေနထိုင္ရမည္။

၄) တိုရင္ အိမ္ေထာင္သက္တိုတတ္ပါတယ္။( ေသျခင္း ကြဲကြာျခင္း)၅) ေသးသြယ္ထင္ရွားမႈမရွိဘဲ လမ္းေၾကာင္းသည္ ထူထူျပားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာစိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္ရပါမယ္။

၆) ေသးသြယ္ထင္ရွားမႈရွိရင္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာစိတ္သက္သာရမယ္။စိတ္ပင္ပန္းမႈမရွိ။

၇) ပန္းေရာင္အေရာင္အေသြးရွိလွ်င္ ႏွစ္ဦးစလုံးေပ်ာ္ရြင္မႈရမယ္။

၈) အဖ်ားခၽြန္ေနလ်င္ အၿမဲတေစခ်စ္ေနၿပီးဂ႐ုစိုက္ျခင္းခံရမည္။

၉) ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက သစၥာရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။၁၀) တက်က္က်က္အိမ္ေထာင္ေရးကို ႏွလံုလမ္းေၾကာက္ကၾကည့္ရသလို လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းကိလည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။

၁၁) အိမ္ေထာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းကို ေကြးၫြတ္ၿပီးျဖတ္ေက်ာ္လ်င္ မုဆိုးဖို/မုဆိုးမျဖစ္ေတာ႔မွာမလြဲပါဘူး။

၁၂) အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း
ဟာ အဖ်ားမွာေကာ့ေနရင္ ေဂၚမစံြ
လူပ်ိဳႀကီး/အပ်ိဳႀကီးျဖစ္မွာ ေျမႀကီး
လက္ခတ္မလြဲပါဘူး။

၁၃) အိမ္ေထာင္ေ႐းလမ္းေၾကာင္း
တိုၿပီးတံုးတိတိျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မုဆိုးဖို မုဆိုးမျဖစ္မယ္။

၁၄) အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကျဖတ္ေတာက္လိုက္လို႔ျပတ္ေနရင္ မုဆိုးဖိုမုဆိုးမျဖစ္မယ္။၁၅) အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ထိေနရင္ ေက်းေတာသူပင္ျဖစ္လင့္ကစား မိဖုရားေခါင္ႀကီးပင္ျဖစ္လိမ္႔မည္။

၁၆) အႏွီအိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေက်ာ္ျဖတ္သြားမယ္ဆိုရင္
အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ စီးပြားပ်က္မယ္။

အထက္ပါပံုမွာအိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတိုျခင္း/ထူ၍ျပားျခင္း/
အဖ်ားကတံုးတိတိရွိျခင္းတို႔က လင္ေသမုဆိုးမျဖစ္ကာပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမယ္လို႔
ေတြ႕ရပါတယ္။

ကံလမ္းေၾကာင္းက အသက္လမ္းေၾကာင္းကထြက္ေပၚလာဟန္ရွိလို႔ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမွာ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔ရဲ႕စီမံမႈကိုခံရပါမယ္။


ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းပူးေပါင္းေနသူလကၡဏာရွင္တို႔ဟာ မည္ကဲ႔သို႔ေသာဒကၡမ်ိဳး
ကိုၾကံဳေတြ႕ေစကာမူ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
သတ္မေသၾကေပ။

လက္မတုတ္ခိုက္သည္မို႔ကံတရားကို လက္ေျမာက္အရႈးမေပးၾကေခ်။
အဲဒါကိုဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းကေထာက္ခံေပးထားပါတယ္။

အသက္လမ္းေၾကာင္း အသက္ ၄၀ ေက်ာ္မွ အလြန္အင္အားေကာင္းလာလို႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း သက္သာလာမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ပငပန္းဆင္းရဲမႈနည္းလာတဲ႔
သေဘာပါ။

ဆရာေရႊမင္း

အိမ်ထောင်ရေးကောင်းမကောင်းသိလိုသော်…..

အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်း နှင့် နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုစစ်ဆေးရမယ်။

၁) အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းသည် ဖြောင့်တန်းရမည်။ ရှည်လျားရမည်။ သေးသွယ်ထင်ရှားရမည်။ ပန်းရောင်အနေအထားရှိရမည်။ အဖျားချွန်ရမည်။

၂) ဖြောင့်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းပါရှိသူဟာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာပါမယ်။

၃) ရှည်ရင် အရှည်သဖြင့် ပေါင်းဖက်နေထိုင်ရမည်။

၄) တိုရင် အိမ်ထောင်သက်တိုတတ်ပါတယ်။( သေခြင်း ကွဲကွာခြင်း)၅) သေးသွယ်ထင်ရှားမှုမရှိဘဲ လမ်းကြောင်းသည် ထူထူပြားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးမှာစိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ရပါမယ်။

၆) သေးသွယ်ထင်ရှားမှုရှိရင် အိမ်ထောင်ရေးမှာစိတ်သက်သာရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းမှုမရှိ။

၇) ပန်းရောင်အရောင်အသွေးရှိလျှင် နှစ်ဦးစလုံးပျော်ရွင်မှုရမယ်။

၈) အဖျားချွန်နေလျင် အမြဲတစေချစ်နေပြီးဂရုစိုက်ခြင်းခံရမည်။

၉) နှလုံးလမ်းကြောင်းက သစ္စာရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။၁၀) တကျက်ကျက်အိမ်ထောင်ရေးကို နှလုံလမ်းကြောက်ကကြည့်ရသလို လင်မယားကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကိလည်း အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။

၁၁) အိမ်ထောက်ရေးလမ်းကြောင်းက နှလုံးလမ်းကြောင်းကို ကွေးညွတ်ပြီးဖြတ်ကျော်လျင် မုဆိုးဖို/မုဆိုးမဖြစ်တော့မှာမလွဲပါဘူး။

၁၂) အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်း
ဟာ အဖျားမှာကော့နေရင် ဂေါ်မစွံ
လူပျိုကြီး/အပျိုကြီးဖြစ်မှာ မြေကြီး
လက်ခတ်မလွဲပါဘူး။

၁၃) အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်း
တိုပြီးတုံးတိတိဖြစ်မယ်ဆိုရင် မုဆိုးဖို မုဆိုးမဖြစ်မယ်။

၁၄) အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကဖြတ်တောက်လိုက်လို့ပြတ်နေရင် မုဆိုးဖိုမုဆိုးမဖြစ်မယ်။၁၅) အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းဟာ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းကို
ထိနေရင် ကျေးတောသူပင်ဖြစ်လင့်ကစား မိဖုရားခေါင်ကြီးပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။

၁၆) အနှီအိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းဟာ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကျော်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်
အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ စီးပွားပျက်မယ်။

အထက်ပါပုံမှာအိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းတိုခြင်း/ထူ၍ပြားခြင်း/
အဖျားကတုံးတိတိရှိခြင်းတို့က လင်သေမုဆိုးမဖြစ်ကာပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရမယ်လို့
တွေ့ရပါတယ်။

ကံလမ်းကြောင်းက အသက်လမ်းကြောင်းကထွက်ပေါ်လာဟန်ရှိလို့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာ မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့ရဲ့စီမံမှုကိုခံရပါမယ်။

ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်းပူးပေါင်းနေသူလက္ခဏာရှင်တို့ဟာ မည်ကဲ့သို့သောဒက္ခမျိုး
ကိုကြုံတွေ့စေကာမူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
သတ်မသေကြပေ။

လက်မတုတ်ခိုက်သည်မို့ကံတရားကို လက်မြောက်အရှုးမပေးကြချေ။
အဲဒါကိုဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းကထောက်ခံပေးထားပါတယ်။

အသက်လမ်းကြောင်း အသက် ၄၀ ကျော်မှ အလွန်အင်အားကောင်းလာလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း သက်သာလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပငပန်းဆင်းရဲမှုနည်းလာတဲ့
သဘောပါ။

ဆရာရွှေမင်း

A ေသြးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (မွန္လားဗ်ာ ???)

A ေသြးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (မွန္လားဗ်ာ ???)
★ ★ ★ ★ ★ ★

စိတ္ေနသေဘာထား
…………. …………..
Aေသြးပိုင္ရွင္ေတြဟာ တေယာက္တည္းဆို စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာေလးမွာေပ်ာ္ေမြ႕ေနတတ္ၾကတယ္။ မာနႀကီးတယ္ သစၥာတရားကိုတန္ဖိုးထားတယ္။ ကိုယ့္ကိုကတိေပးထားတဲ႔အတိုင္း
တည္မွသေဘာက်တယ္​။
တစ္ခါခံစားဖူးရင္ေနာက္တႀကိမ္ျပန္စဖို႔ကို ေၾကာက္ေနတတ္တယ္။အျပင္ပန္းကမာေက်ာေပမဲ့ စိတ္ထားႏူးညံ့ၿပီး ထိခ်လြယ္တယ္ ။
အားငယ္ေနခ်ိန္​ ကိုယ့္ကိုအားေပးမယ့္
လက္တစံုကိုလိုခ်င္ၾကတယ္။ စိတ္ညစ္လာၿပီဆိုရင္ စိတ္ညစ္စရာအေၾကာင္းကို တေယာက္ေယာက္ကို
ရင္ဖြင့္လိုက္ရမွေနသာထိုင္သာရွိတယ္။ Aေသြးေတြဟာ ခ်စ္သူကို အႏိုင္ယူခ်င္ၾကတယ္။ အျမဲလိုလိုတေယာက္ေယာက္အေပၚ ကေလးတေယာက္လိုဆိုးေနရတာ ဂ်ီက်ေနရတာကိုသေဘာက်ေနတတ္တယ္။ လိုခ်င္ရင္မရ ရတဲ႔နည္းနဲ႔ ယူတတ္တဲ႔အက်င့္ရွိတယ္။ Aေသြးပိုင္ရွင္ေတြဟာ စိတ္ညစ္ရင္သီခ်င္းနားေထာင္တာပိုမ်ားတယ္။ စိတ္ေကာက္ရင္လည္းခဏပဲ ဒါေပမယ့္စိတ္နာသြားရင္လံုးဝလွည့္မၾကည့္ဘူး။ အျငိဳးထားၿပီဆိုမရဘူး ကမၻာေျမျပင္အဆံုးေျမလွန္ရွာၿပီးလက္စားေခ်မယ့္သူမ်ိဳး သူတို႔ကိုေဒါသထြက္ေအာင္ လုပ္မိရင္စကားျပန္မေျပာတတ္ၾကေပမယ့္ ေခ်ာ့လိုက္ရင္ခဏေလးနဲ႔ေျပတတ္ၾကပါတယ္။

အခ်စ္စိတ္
……………
Aေသြးပိုင္ရွင္ေတြက အရမ္းကို အခ်စ္ႀကီးပါတယ္။ သေဘာထားႀကီးတယ္ လူတေယာက္ကိုခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ အသက္ႏွင့္ထပ္တူခ်စ္တတ္ၿပီး နာက်ဥ္းသြားၿပီဆိုရင္လည္း ေသြးေအးေအးနဲ႔ရက္စက္တတ္တယ္။
Aေသြးေတြဟာ မ်က္ႏွာမ်ားတယ္။ ရည္းစားကိုလြယ္လြယ္ထားတယ္။ အေခ်ာအလွေတြျမင္ရင္ႀကိဳက္တတ္ၾကေပမယ့္ လြယ္လြယ္မခ်စ္တတ္ၾကပါ ။
ခ်စ္ခဲၿပီးအခ်စ္ၿမဲတာ Aေသြးပါ ။အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အရမ္း romance ဆန္ၾကတယ္။ သဝန္တိုလြန္းၾကတယ္။ ရစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္သူရဲ႕စြန္႔ခြာျခင္းကိုခံရၾကတယ္။ Aေသြးပိုင္ရွင္နဲ႔ခ်စ္သူျဖစ္ၿပီဆိုရင္ နားလည္မႈမေပးႏိုင္တဲ႔သူနဲ႔ေတြ႕ရင္ ခဏတာခ်စ္ခြင္ရၿပီးကြဲသြားတတ္တယ္။ Aေသြးပိုင္ရွင္ေတြဟာ အခ်စ္စိတ္ႀကီးမားသေလာက္ အခ်စ္ေရးမွာကံမေကာင္းတတ္ၾကပါဘူး။ ကိုယ္ခ်စ္သေလာက္ ကိုယ့္ကိုျပန္မခ်စ္ဘဲ ဥပကၡာျပဳျခင္းအျမဲခံရတတ္ၾကပါတယ္။

ေနထိုင္မႈပံုစံ
……………
Aေသြးပိုင္ရွင္ေတြဟာ တေယာက္တည္းေနတတ္ၿပီး အေဆြးသီခ်င္းေတြကိုပိုႀကိဳက္တဲ႔ မာနခဲေလးေတြပါ လြတ္လပ္မႈကိုသေဘာက်တယ္။ အေနေအးပါတယ္ဟန္မေဆာင္တတ္ဘူး ပြင့္လင္းတယ္။ လူစည္ကားတဲ႔ေနရာေတြကိုသိပ္မသြားခ်င္ၾကဘူး။ သန္႔ရွင္းမႈကိုသေဘာက်တဲ႔သူေတြပါ။

——-

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
…………………………
Aေသြးေတြဟာ အေပါင္းအသင္း​ေတြနဲ႔ဆိုကေလးဆန္ဆန္ေနတတ္ၿပီး မိဘ တစိမ္းေတြေရွ႕မွာဆို ရင့္က်က္တဲ႔အမူအရာ
ဖမ္းတတ္တဲ႔သူေတြပါ ။friေတြနဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သလို ရွဳပ္ရွဳပ္ရွက္ရွက္မႀကိဳက္ဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး တေယာက္တည္း သီးျခားခြဲေနတတ္သူပါ။ အေပါင္းအသင္းမ်ားတယ္ထင္ရေပမယ့္ အျမဲအထီးက်န္ေနတတ္တယ္။ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆို အရမ္းစကားမ်ားၿပီး active ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ကူညီတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစတနာကိုအသိအမွတ္ျပဳမခံရရင္ ေနာက္တခါသူဘာျဖစ္ျဖစ္ဂရုမစိုက္ဘူး။ မ်က္ႏွာထားခပ္တည္တည္ေနတတ္ေပမယ့္ အစအေနာက္သန္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ ပိုက္ဆံကိုေခြ်ေခြ်တာတာစုေဆာင္းတတ္ေပမယ့္ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ဆို အသံုးအျဖဳန္းႀကီးသူေတြျဖစ္တယ္။

အားနည္းခ်က္
…………………
Aေသြးေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္က အားနာတတ္တယ္။ ရွက္တတ္တယ္။အယံုလြယ္တတ္တယ္​။
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

A သွေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ (မှန်လားဗျာ ???)
★ ★ ★ ★ ★ ★

စိတ်နေသဘောထား
…………. …………..
Aသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ တယောက်တည်းဆို စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးမှာပျော်မွေ့နေတတ်ကြတယ်။ မာနကြီးတယ် သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ကိုယ့်ကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း
တည်မှသဘောကျတယ်​။
တစ်ခါခံစားဖူးရင်နောက်တကြိမ်ပြန်စဖို့ကို ကြောက်နေတတ်တယ်။အပြင်ပန်းကမာကျောပေမဲ့ စိတ်ထားနူးညံ့ပြီး ထိချလွယ်တယ် ။
အားငယ်နေချိန်​ ကိုယ့်ကိုအားပေးမယ့်
လက်တစုံကိုလိုချင်ကြတယ်။ စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင် စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းကို တယောက်ယောက်ကို
ရင်ဖွင့်လိုက်ရမှနေသာထိုင်သာရှိတယ်။ Aသွေးတွေဟာ ချစ်သူကို အနိုင်ယူချင်ကြတယ်။ အမြဲလိုလိုတယောက်ယောက်အပေါ် ကလေးတယောက်လိုဆိုးနေရတာ ဂျီကျနေရတာကိုသဘောကျနေတတ်တယ်။ လိုချင်ရင်မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ယူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ Aသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ စိတ်ညစ်ရင်သီချင်းနားထောင်တာပိုများတယ်။ စိတ်ကောက်ရင်လည်းခဏပဲ ဒါပေမယ့်စိတ်နာသွားရင်လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ အငြိုးထားပြီဆိုမရဘူး ကမ္ဘာမြေပြင်အဆုံးမြေလှန်ရှာပြီးလက်စားချေမယ့်သူမျိုး သူတို့ကိုဒေါသထွက်အောင် လုပ်မိရင်စကားပြန်မပြောတတ်ကြပေမယ့် ချော့လိုက်ရင်ခဏလေးနဲ့ပြေတတ်ကြပါတယ်။

အချစ်စိတ်
……………
Aသွေးပိုင်ရှင်တွေက အရမ်းကို အချစ်ကြီးပါတယ်။ သဘောထားကြီးတယ် လူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင် အသက်နှင့်ထပ်တူချစ်တတ်ပြီး နာကျဉ်းသွားပြီဆိုရင်လည်း သွေးအေးအေးနဲ့ရက်စက်တတ်တယ်။
Aသွေးတွေဟာ မျက်နှာများတယ်။ ရည်းစားကိုလွယ်လွယ်ထားတယ်။ အချောအလှတွေမြင်ရင်ကြိုက်တတ်ကြပေမယ့် လွယ်လွယ်မချစ်တတ်ကြပါ ။
ချစ်ခဲပြီးအချစ်မြဲတာ Aသွေးပါ ။အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် အရမ်း romance ဆန်ကြတယ်။ သဝန်တိုလွန်းကြတယ်။ ရစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူရဲ့စွန့်ခွာခြင်းကိုခံရကြတယ်။ Aသွေးပိုင်ရှင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုရင် နားလည်မှုမပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် ခဏတာချစ်ခွင်ရပြီးကွဲသွားတတ်တယ်။ Aသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ အချစ်စိတ်ကြီးမားသလောက် အချစ်ရေးမှာကံမကောင်းတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်ဘဲ ဥပက္ခာပြုခြင်းအမြဲခံရတတ်ကြပါတယ်။

နေထိုင်မှုပုံစံ
……………
Aသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ တယောက်တည်းနေတတ်ပြီး အဆွေးသီချင်းတွေကိုပိုကြိုက်တဲ့ မာနခဲလေးတွေပါ လွတ်လပ်မှုကိုသဘောကျတယ်။ အနေအေးပါတယ်ဟန်မဆောင်တတ်ဘူး ပွင့်လင်းတယ်။ လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေကိုသိပ်မသွားချင်ကြဘူး။ သန့်ရှင်းမှုကိုသဘောကျတဲ့သူတွေပါ။

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
…………………………
Aသွေးတွေဟာ အပေါင်းအသင်း​တွေနဲ့ဆိုကလေးဆန်ဆန်နေတတ်ပြီး မိဘ တစိမ်းတွေရှေ့မှာဆို ရင့်ကျက်တဲ့အမူအရာ
ဖမ်းတတ်တဲ့သူတွေပါ ။friတွေနဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်သလို ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မကြိုက်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး တယောက်တည်း သီးခြားခွဲနေတတ်သူပါ။ အပေါင်းအသင်းများတယ်ထင်ရပေမယ့် အမြဲအထီးကျန်နေတတ်တယ်။ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆို အရမ်းစကားများပြီး active ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကူညီတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စေတနာကိုအသိအမှတ်ပြုမခံရရင် နောက်တခါသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ဘူး။ မျက်နှာထားခပ်တည်တည်နေတတ်ပေမယ့် အစအနောက်သန်သူများဖြစ်တယ်။ ပိုက်ဆံကိုချွေချွေတာတာစုဆောင်းတတ်ပေမယ့် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆို အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတွေဖြစ်တယ်။

အားနည်းချက်
…………………
Aသွေးတွေရဲ့အားနည်းချက်က အားနာတတ်တယ်။ ရှက်တတ်တယ်။အယုံလွယ်တတ်တယ်​။
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

 

26.4.2018 မွ 02.5.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ

26.4.2018 မွ 02.5.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ
၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ဒီကာလဟာ ဇာတာရွင္အတြက္အလုပ္စီးပြားအတြက္ plan ခ်ထားတဲ့ အစီအစဥ္ရွိရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိမဲ့ကာလပါ။ အလုပ္ရဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနသူမ်ား ဒီကာလအတြင္း
အလုပ္ဝင္ႏိုင္ပါၿပီ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းက႑
မ်ားတြင္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရတတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရး ေကာင္းေနမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ဝမ္းခ်ဳပ္ ေလခ်ဳပ္ျဖစ္လြယ္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အားနည္းတာကေတာ့ အိမ္တြင္းေရးအိမ္ေထာင္ေရးပါပဲ။ မိသားစုအတြင္းေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ ေသာကေရာက္ရလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ကအခ်စ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျဖစ္ရပါလိမ့္္မယ္။ ပညာေရးအလြန္ေကာင္းမည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပညာရပ္ေတြတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာသင့္တဲ့ကာလပါပဲ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၅/၉
အထူးေဟာ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္မည္
ယၾတာ က်န္းမာေရးအားနည္းသူကို ဓာတ္စာဝယ္ေပးလိုက္ပါ။တနလၤာ

ဒီကာလအတြင္း တနလၤာသားသမီးေတြကေတာ့ အလုပ္ပို ကိစၥပိုေတြၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ နီးစပ္သူေတြရဲ႕ သာေရးနာေရး ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ကူညီေပးရတာမ်ိဳးေတြလဲ ၾကံဳရမွာပါ။ ေငြကံကလဲ ဝင္သေလာက္မေလာက္ပါ။ ကုန္စရာေတြေပၚလာတတ္တယ္။ မိမိဆီ ေငြေၾကးေခ်းငွားမဲ့ သူေတြလဲေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာထက္ အမ်ားဝန္ထမ္းရတာနဲ႔ပဲ ဒီအပတ္အခ်ိန္ကုန္ေနမွာပါ။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အနည္းငယ္ သက္သာရာရၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ က်န္းမာေရးအားေကာင္းလာ
တတ္ပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္း စပ္တူဘာမွမလုပ္နဲ႔ ။ အာမခံတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့
အေကာင္းအဆိုးမွ်ေနဆဲပါပဲ။ ပညာေရးမွာေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ရင္ အရမ္းႀကိဳးစားေနၿပီး လွည့္မၾကည့္ရင္ေတာ့ လံုးဝေမ့မိတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၀/၄/၈
အထူးေဟာ အလုပ္မ်ားေနမည္။
ယၾတာ ေငြ၂၀၀က်ပ္ခန္႔ ပံ့သကူပစ္ပါ။အဂၤါ

စိတ္ထိခိုက္ေၾကကြဲစရာမ်ား ၊ လြမ္းဆြတ္တမ္းတစရာမ်ား ၾကံဳရေတြ႕ရမည္။ ခံစားလြယ္တဲ့သူေတြအတြက္ စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းအတြက္စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ေတြကိုေတာ့ မဝယ္ပါနဲ႔အံုး။ လက္ဝယ္ရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြေတာင္မွခဏခဏျခဴ ျခာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြကေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူေတြ အလုပ္ေပၚအေလးမထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စိတ္ပ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ့ အနည္းငယ္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေရခ်ိဳးမွားတတ္တယ္။ အပူရွပ္တာမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူကမိမိကို ဂ႐ုမစိုက္မိတာမ်ိဳးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးမွာ တြက္စာပိုင္းအားနည္းေနတာမ်ိဳးေတြ႕ရေၾကာင္းပါဗ်ာ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၉/၅
အထူးေဟာ စိတ္ပူပန္ရတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ ရဟန္းတစ္ပါးကို ယပ္လွဴ ပါဗုဒၶဟူး

အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုးတတ္မႈေတြရရွိပါလိမ့္မယ္။ အဘက္ဘက္က ကံေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ လက္ေဆာင္ေတြရလာတတ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပက္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္။ သားသမီးအက်ိဳးအထူးခံစားရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ သားသမီးေၾကာင့္မိမိဂုဏ္တတ္ပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ေတြလဲေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ေဖာက္သည္ေတြတိုးပြားလာမဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။
မိမိရဲ႕ဆိုင္ကို စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ေျပာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းပါတယ္။ အနာနဲ႔ေဆးတည့္ၿပီး ေဝဒနာသက္သာပါလိမ့္မယ္။
အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူ(သို႔)အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕
အၾကံေပးမႈေတြက မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးေျပာစရာမလိုေအာင္ေကာင္းပါတယ္

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၄/၉
အထူးေဟာ ကံျမင့္မားေနပါတယ္။
ယၾတာ အလွဴ အေသးေလးတစ္ခုလုပ္ပါၾကာသပေတး

စိတ္ကူးထားေလးေတြ ျပည့္ေျမာက္မဲ့ကာလပါပဲ။ အေတြးအေခၚေတြ စိတ္ကူးေတြေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ မိမိရည္ရြယ္ထားတဲ့ ကိစၥေလးဒီကာလျပည့္ဝႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ဲ႕ထြင္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွအက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ ေငြအထူးဝင္တတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး အၿမဲလုပ္သူဆိုထီထိုးသင့္တဲ့ကာလပါပဲ။ ျမဳပ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးေတြျပန္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
က်န္းမာေရးအတြက္လဲစိတ္မပူပါနဲ႔ ။ခရီးရွည္ထြက္ရတာမ်ိဳးၾကံဳရင္ေတာ့ ခရီးကျပန္လာရင္က်န္းမာေရးအားနည္းသြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တစိမ္းတစ္ရံလိင္မတူသူေတြနဲ႔ အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ပါ။ အခ်စ္ေရးအထူးေကာင္းပါတယ္။စန္းလဲပြင့္ေနပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးကေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေကာင္းေနပါတယ္ဗ်

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၁/၆
အထူးေဟာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္
ယၾတာ တရားစာအုပ္လႉပါေသာၾကာ

ခရီးတို ခရီးရွည္ေတြသြားရဖို႔စီစဥ္ထားရင္းပ်က္သြား ရတတ္ပါတယ္။ ကုန္သည္မ်ား အရွံုးျပေနမဲ့ ကာလပါပဲ။ လုပ္စရာရွိတဲ့ကိစၥေတြကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွလုပ္ေပးပါ။ ေငြကုန္စရာေတြမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ရ႔ပ္ေဝးမွ ဒုကၡေပးမဲ့သူေတြေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ မိမိနဲ႔ မတည့္တဲ့ အစားအစာေတြ မစားမိေအာင္ေနသင့္တဲ့ကာလပါ။ စိတ္အလိုမလိုက္ပါနဲ႔။
ဇိမ္ယူၿပီးေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းက မိမိကိုကံနိမ့္ေစပါတယ္။ အိပ္ရာေစာေစာထပါ။ အလုပ္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါတယ္။ ေသြးအားနည္းျခင္းေတာ့ သတိျပဳပါ။အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူကမိမိကိုဂ႐ုမစိုက္တာမ်ိဳး ၾကံဳရလိ္မ့္မယ္။ ပညာေရးကံသင့့္ပါတယ္။ မိမိကအားထည့္ႀကိဳးစားေပါ့ဗ်ာ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၄/၅
အထူးေဟာ ကံညံ့ေနမည္
ယၾတာ ထီလက္မွတ္လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါစေန

မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ရွည္ရလိမ့္မယ္။ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ေအာင္ျမင္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိေျပာသမွ်ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေပးရပါလိမ့္မည္။ မိသားစုအတြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲစရာေတြေပၚလိမ့္မယ္။ အမႈအခင္းကိစၥေတြ ျပႆ
နာေတြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ကံကေတာ့ သင့္ပါတယ္။ အလုပ္စီးပြားလဲေကာင္းတယ္။ အလုပ္သစ္ စီးပြားသစ္မ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ရတတ္ပါတယ္။
တရားစာမ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္းက မိမိရဲ႕ကံကို ျမင့္မားေစမဲ့ကာလပါပဲ။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အညံ့နည္းပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိရင္သတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရးအလြန္ပဲ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ နားလည္မႈရွိတဲ့ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ရမည္။
ပညာေရးကေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ရႈ့ေထာင့္အသစ္ကေန ေတြးႏိုင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၀/၄
အထူးေဟာ ကံညံ့ေနမည္
ယၾတာ တရားအလုပ္ အားထုတ္ႀကိဳးစားပါ။

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း
ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝၾကပါေစ။
ၿငိမ္းေအးလူ (ေဗဒင္သုေတသီ)

26.4.2018 မှ 02.5.2018 အထိ တစ်ပတ်စာ
၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

ဒီကာလဟာ ဇာတာရှင်အတွက်အလုပ်စီးပွားအတွက် plan ချထားတဲ့ အစီအစဉ်ရှိရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းများထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိမဲ့ကာလပါ။ အလုပ်ရဖို့ ကြန့်ကြာနေသူများ ဒီကာလအတွင်း
အလုပ်ဝင်နိုင်ပါပြီ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ
များတွင် တာဝန်ပေးခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေး ကောင်းနေမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဝမ်းချုပ် လေချုပ်ဖြစ်လွယ်တဲ့ အချိန်ပါ။ အားနည်းတာကတော့ အိမ်တွင်းရေးအိမ်ထောင်ရေးပါပဲ။ မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေကြောင့် သောကရောက်ရလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ကအချစ်ရေးအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်ရပါလိမ့််မယ်။ ပညာရေးအလွန်ကောင်းမည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပညာရပ်တွေတိုင်ပင်နှီးနှောသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၅/၉
အထူးဟော တိုးတတ်အောင်မြင်မည်
ယတြာ ကျန်းမာရေးအားနည်းသူကို ဓာတ်စာဝယ်ပေးလိုက်ပါ။တနင်္လာ

ဒီကာလအတွင်း တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့ အလုပ်ပို ကိစ္စပိုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ နီးစပ်သူတွေရဲ့ သာရေးနာရေး ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ကူညီပေးရတာမျိုးတွေလဲ ကြံုရမှာပါ။ ငွေကံကလဲ ဝင်သလောက်မလောက်ပါ။ ကုန်စရာတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ မိမိဆီ ငွေကြေးချေးငှားမဲ့ သူတွေလဲရောက်လာတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာထက် အများဝန်ထမ်းရတာနဲ့ပဲ ဒီအပတ်အချိန်ကုန်နေမှာပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ် သက်သာရာရပြီလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ ကျန်းမာရေးအားကောင်းလာ
တတ်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း စပ်တူဘာမှမလုပ်နဲ့ ။ အာမခံတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အချစ်ရေးကံကတော့
အကောင်းအဆိုးမျှနေဆဲပါပဲ။ ပညာရေးမှာတော့ ဂရုစိုက်ရင် အရမ်းကြိုးစားနေပြီး လှည့်မကြည့်ရင်တော့ လုံးဝမေ့မိတဲ့အချိန်ပါပဲ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၀/၄/၈
အထူးဟော အလုပ်များနေမည်။
ယတြာ ငွေ၂၀၀ကျပ်ခန့် ပံ့သကူပစ်ပါ။အင်္ဂါ

စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစရာများ ၊ လွမ်းဆွတ်တမ်းတစရာများ ကြံုရတွေ့ရမည်။ ခံစားလွယ်တဲ့သူတွေအတွက် စားမဝင်အိပ်မပျော်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုတော့ မဝယ်ပါနဲ့အုံး။ လက်ဝယ်ရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေတောင်မှခဏခဏခြူ ခြာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူတွေ အလုပ်ပေါ်အလေးမထားခြင်းကြောင့် စိတ်ညစ်စိတ်ပျက်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ပါ။ ရေချိုးမှားတတ်တယ်။ အပူရှပ်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူကမိမိကို ဂရုမစိုက်မိတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာ တွက်စာပိုင်းအားနည်းနေတာမျိုးတွေ့ရကြောင်းပါဗျာ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၉/၅
အထူးဟော စိတ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။
ယတြာ ရဟန်းတစ်ပါးကို ယပ်လှူ ပါဗုဒ္ဓဟူး

အသင်းအဖွဲ့လိုက်ပေါင်းစည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် တိုးတတ်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဘက်ဘက်က ကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ လက်ဆောင်တွေရလာတတ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပက်သက်သောပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ သားသမီးအကျိုးအထူးခံစားရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ သားသမီးကြောင့်မိမိဂုဏ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်တွေလဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်တွေတိုးပွားလာမဲ့ အချိန်ပါပဲ။
မိမိရဲ့ဆိုင်ကို စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းပါတယ်။ အနာနဲ့ဆေးတည့်ပြီး ဝေဒနာသက်သာပါလိမ့်မယ်။
အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူ(သို့)အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့
အကြံပေးမှုတွေက မိမိအတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းပါတယ်

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၄/၉
အထူးဟော ကံမြင့်မားနေပါတယ်။
ယတြာ အလှူ အသေးလေးတစ်ခုလုပ်ပါကြာသပတေး

စိတ်ကူးထားလေးတွေ ပြည့်မြောက်မဲ့ကာလပါပဲ။ အတွေးအခေါ်တွေ စိတ်ကူးတွေကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကိစ္စလေးဒီကာလပြည့်ဝနိုင်ပါတယ်။ ချဲ့ထွင်ထားသောလုပ်ငန်းများမှအကျိုးအမြတ်ရမည်။ ငွေအထူးဝင်တတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အမြဲလုပ်သူဆိုထီထိုးသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ မြုပ်နေတဲ့ ငွေကြေးတွေပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ ။ခရီးရှည်ထွက်ရတာမျိုးကြံုရင်တော့ ခရီးကပြန်လာရင်ကျန်းမာရေးအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစိမ်းတစ်ရံလိင်မတူသူတွေနဲ့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပါ။ အချစ်ရေးအထူးကောင်းပါတယ်။စန်းလဲပွင့်နေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းနေပါတယ်ဗျ

အကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၁/၆
အထူးဟော စိတ်ပျော်ရွှင်ရမည်
ယတြာ တရားစာအုပ်လှူပါသောကြာ

ခရီးတို ခရီးရှည်တွေသွားရဖို့စီစဉ်ထားရင်းပျက်သွား ရတတ်ပါတယ်။ ကုန်သည်များ အရှံုးပြနေမဲ့ ကာလပါပဲ။ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှလုပ်ပေးပါ။ ငွေကုန်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ရ့ပ်ဝေးမှ ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့ မတည့်တဲ့ အစားအစာတွေ မစားမိအောင်နေသင့်တဲ့ကာလပါ။ စိတ်အလိုမလိုက်ပါနဲ့။
ဇိမ်ယူပြီးနေထိုင်စားသောက်ခြင်းက မိမိကိုကံနိမ့်စေပါတယ်။ အိပ်ရာစောစောထပါ။ အလုပ်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားများရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းနေပါတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်းတော့ သတိပြုပါ။အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူကမိမိကိုဂရုမစိုက်တာမျိုး ကြံုရလိ်မ့်မယ်။ ပညာရေးကံသင့့်ပါတယ်။ မိမိကအားထည့်ကြိုးစားပေါ့ဗျာ။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၄/၅
အထူးဟော ကံညံ့နေမည်
ယတြာ ထီလက်မှတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါစနေ

မိမိဖြစ်ချင်တာတွေ တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှည်ရလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းတော့ အောင်မြင်ဦးမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိပြောသမျှဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့အချိန်ပေးရပါလိမ့်မည်။ မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေပေါ်လိမ့်မယ်။ အမှုအခင်းကိစ္စတွေ ပြဿ
နာတွေ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။ ကံကတော့ သင့်ပါတယ်။ အလုပ်စီးပွားလဲကောင်းတယ်။ အလုပ်သစ် စီးပွားသစ်များစတင်လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။
တရားစာများရွတ်ဖတ်ခြင်းက မိမိရဲ့ကံကို မြင့်မားစေမဲ့ကာလပါပဲ။ ကျန်းမာရေးကတော့ အညံ့နည်းပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိရင်သတိပြုပါ။ အချစ်ရေးအလွန်ပဲ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့ချစ်သူကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ရမည်။
ပညာရေးကတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရှု့ထောင့်အသစ်ကနေ တွေးနိုင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ရ/၀/၄
အထူးဟော ကံညံ့နေမည်
ယတြာ တရားအလုပ် အားထုတ်ကြိုးစားပါ။

၇ရက်သားသမီးအပေါင်း
ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။
ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ)

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ…

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ…

 

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ…