(၁၂) ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ (မတ္ ၁၃ မွ ၁၉ ) ၂၀၁၈ ေဟာစတမ္း

စံ- ဇာဏီဘို၏
(၁၂) ရာသီဖြားမ်ားအတြက္
(မတ္ ၁၃ မွ ၁၉ ) ၂၀၁၈ ေဟာစတမ္း
—–
မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ လုပ္သမွ် ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမည္။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လြယ္မည္။ အလြယ္တကူၿပီးေျမာက္ မည့္ကိစၥကို အခ်ိန္ယူျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ ထင္ရာစိုင္းလိုျခင္း ႏွင့္ ဇြတ္တရြတ္လုပ္လိုျခင္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ရမည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပ်ာက္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား၍ ေငြ ေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဆားပုလင္းအသစ္သံုးစြဲပါ။ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

အညံ့ကင္းစင္၍ အဆင္ေျပျခင္းမ်ားရွိလာမည္။ ရန္ပဋိပကၡမ်ားေအးခ်မ္းသြားမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရမည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းစကားၾကားရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းသည္။
ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သြပ္ျပားေဟာင္း၊ သစ္ေဆြးမ်ားစြန္႔ပါ။ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

အကုန္အက်၊ အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ လာဘ္ပိတ္မည္။ ေငြကုန္မည္။ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာမ်ားႀကံဳမည္။ ေရနစ္တတ္သည္။ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္လဲၿပိဳျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ယြင္းတတ္သည္။
ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လီလီပန္းဘုရားကပ္လွဴပါ။ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အရာရာသတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္အခံမ်ားဝန္းရံေနသည္။ အနီးကပ္လူဒုကၡေပးမည္။ မွန္းထားသည္ ႏွင့္လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္တိို႔ကြာဟေနမည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆိုခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ လက္ငင္းလုပ္ျခင္းျဖင့္တိုးတက္မႈရမည္။ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးလုပ္ေလ အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳေလျဖစ္မည္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔ ေကာ္ဖီပန္းကန္ကိုင္းက်ိဳးမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းပဲ့မ်ားစြန္႔ပါ။သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္ မတူေသာလမ္းေၾကာင္းမွေအာင္ျမင္မည္။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ မေတာ္တဆအပူေလာင္တတ္သည္။ မွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကေျပာင္းကျပန္ကြာဟလင့္ကစားေအာင္ျမင္မည္။ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ဆက္သြယ္၍ ထူးျခားမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အိုးေပါက္၊ အိုးကြဲမ်ားစြန္႔ပါ။ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေအာင္ျမင္မည္။ အရာရာအဆင္ေျပေသာ အေနအထားက်ေရာက္မည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မွခြဲထြက္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ျမင့္မားမည္။ အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ထူးျခားေသာအက်ိဳးဆက္ရမည္။ မိသားစုတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပဲကုလားဟင္း ဆြမ္းေလာင္းပါ။တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အေျပာင္းအလဲမ်ားသူမ်ား၊ စကားမတည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေနရမည္။ သစၥာမဲ့သူမ်ားဒုုကၡေပးလိမ့္မည္။ ခုတံုးလုပ္၍အသံုးခ်ခံရတတ္သည္။ အခက္အခဲပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ထိပ္ တိုက္ေတြ႕ရတတ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ယံုၾကည္အားကိုး၍မရ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား အသံုးခ်၍တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ မေတာ္တဆ အႏၱရာယ္သတိရွိရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဟင္းရြက္ေၾကာ္ ဆြမ္းေလာင္းပါ။ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ပါးသူ၏ အထင္မွားမႈ၊ စြပ္စြဲမႈမ်ားခံရတတ္သည္။ မနာလိုသူမ်ား၊ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႀကံဳရ တတ္သည္။ ရွိေနေသာေငြထက္ပို၍ သံုးစြဲလိုစိတ္မ်ားႀကံဳမည္။ ေငြမေခ်းရ။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ပါ။ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္တတ္သည္။
ယၾတာ ။  ။ အဂၤါေန႔တြင္ စက္ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားစြန္႔ပါ။ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)-

သူတစ္ပါးျပႆနာမ်ား ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ေျဖရွင္းၿပီး ေအးေနေသာ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ ေရာဂါေဝဒနာေဟာင္းမ်ားျပန္ေပၚတတ္သည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံ ေကာင္းမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ေသာကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပဲျပားသုပ္ဒါနျပဳပါ။မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မည္။ ရန္၊ မနာလိုအတိုက္အခံျပဳသူမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေပာဆိုမႈမ်ားအဆင္ေျပမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွေဆာင္ရြက္ပါ။ စာရြက္စာတမ္း၊ စာရင္းဇယားအမွားကို လက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႀကံဳတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးနီတစ္လက္ဘုရားလွဴပါ။ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ရန္အားလံုးကိုရင္ဆိုင္ၿပီးတိုးတက္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ခက္ခဲေနသည္မ်ားအဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွအကူအညီရမည္။ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ား သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတစ္ခုလက္ေဆာင္ရ မည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ နဂါးေမာက္သီးဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

ကာလအတန္ၾကာေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို အၿပီးသတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွထင္ရွားေသာတက္လမ္းရမည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားမည္။ ႐ုတ္တရက္ခရီးသြားရမည္။ အညံ့အဆိုး၊ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈရွာရမည္။ သံုးသပ္မႈမွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို ႏွစ္ႀကိမ္မက ျပန္လုပ္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။
စံ-ဇာဏီဘို

စံ- ဇာဏီဘို၏
(၁၂) ရာသီဖွားများအတွက်
(မတ် ၁၃ မှ ၁၉ ) ၂၀၁၈ ဟောစတမ်း
—–
မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)

ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ လုပ်သမျှ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်လွယ်မည်။ အလွယ်တကူပြီးမြောက် မည့်ကိစ္စကို အချိန်ယူခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ရှိမည်။ ထင်ရာစိုင်းလိုခြင်း နှင့် ဇွတ်တရွတ်လုပ်လိုခြင်းများကိုလျှော့ရမည်။ အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများပျောက်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှား၍ ငွေ ကြေးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်မည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆားပုလင်းအသစ်သုံးစွဲပါ။ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)

အညံ့ကင်းစင်၍ အဆင်ပြေခြင်းများရှိလာမည်။ ရန်ပဋိပက္ခများအေးချမ်းသွားမည်။ အခက်အခဲများကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ကြန့်ကြာနေသောရပိုင်ခွင့်များ လက်ဝယ်ပြန်ရမည်။ ကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်။ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သော ကောင်းသတင်းစကားကြားရမည်။ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးကံကောင်းသည်။
ယတြာ ။  ။ သောကြာနေ့တွင် သွပ်ပြားဟောင်း၊ သစ်ဆွေးများစွန့်ပါ။မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)

အကုန်အကျ၊ အပျောက်အရှများမည်။ ဆန့်ကျင်သူများနှင့် တွေ့တတ်သည်။ ရန်အနှောင့်အယှက်ပြုသူများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်မည်။ လာဘ်ပိတ်မည်။ ငွေကုန်မည်။ ဆုံးရှုံးနစ်နာစရာများကြုံမည်။ ရေနစ်တတ်သည်။ ရေချိုးခန်းတွင်လဲပြိုခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စက်ပစ္စည်းများပျက်ယွင်းတတ်သည်။
ယတြာ ။  ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လီလီပန်းဘုရားကပ်လှူပါ။ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)

အရာရာသတိနှင့်ယှဉ်ပြီးဆောင်ရွက်ရမည်။ ရန်အနှောင့်အယှက် အတိုက်အခံများဝန်းရံနေသည်။ အနီးကပ်လူဒုက္ခပေးမည်။ မှန်းထားသည် နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တိို့ကွာဟနေမည်။ မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုချက်ချင်းဆောင်ရွက် လက်ငင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုရမည်။ အချိန်ဆွဲပြီးလုပ်လေ အနှောင့်အယှက်ကြုံလေဖြစ်မည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့ ကော်ဖီပန်းကန်ကိုင်းကျိုးများ၊ နှုတ်ခမ်းပဲ့များစွန့်ပါ။သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)

အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်မည်။ ရန်အတိုက်အခံများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ လူမျိုးကွဲလူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။ တစ်ပါးသူနှင့် မတူသောလမ်းကြောင်းမှအောင်မြင်မည်။ မိဘအကြီးအကဲ ကျန်းမာရေးချူချာမည်။ မတော်တဆအပူလောင်တတ်သည်။ မှန်းထားသည်နှင့် လက်တွေ့ကပြောင်းကပြန်ကွာဟလင့်ကစားအောင်မြင်မည်။ အရပ်တစ်ပါးသို့ ဆက်သွယ်၍ ထူးခြားမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အိုးပေါက်၊ အိုးကွဲများစွန့်ပါ။ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)

စိတ်ကူးသစ်နှင့် လက်တွေ့ အောင်မြင်မည်။ အရာရာအဆင်ပြေသော အနေအထားကျရောက်မည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှခွဲထွက်၍ အောင်မြင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်မြင့်မားမည်။ အတိုက်အခံကြားမှ တိုးတက်မှုဆောင်ရွက်ရမည်။ အများကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍ထူးခြားသောအကျိုးဆက်ရမည်။ မိသားစုတွင် နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက် စကားပြောအောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။  ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပဲကုလားဟင်း ဆွမ်းလောင်းပါ။တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)

အပြောင်းအလဲများသူများ၊ စကားမတည်သူများနှင့်ဆက်ဆံနေရမည်။ သစ္စာမဲ့သူများဒုုက္ခပေးလိမ့်မည်။ ခုတုံးလုပ်၍အသုံးချခံရတတ်သည်။ အခက်အခဲပဋိပက္ခများနှင့်ထိပ် တိုက်တွေ့ရတတ်သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ယုံကြည်အားကိုး၍မရ။ ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများ အသုံးချ၍တိုးတက်အောင်မြင်မှုရမည်။ မတော်တဆ အန္တရာယ်သတိရှိရမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် ဟင်းရွက်ကြော် ဆွမ်းလောင်းပါ။ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)

အရှုပ်အထွေးများကြား ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရမည်။ တစ်ပါးသူ၏ အထင်မှားမှု၊ စွပ်စွဲမှုများခံရတတ်သည်။ မနာလိုသူများ၊ ရန်အနှောင့်အယှက်များကို ထိပ်တိုက်တွေ့ကြုံရ တတ်သည်။ ရှိနေသောငွေထက်ပို၍ သုံးစွဲလိုစိတ်များကြုံမည်။ ငွေမချေးရ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသတိနှင့်ကိုင်တွယ်ပါ။ စက်ယန္တရားများနှင့် ထိခိုက်တတ်သည်။
ယတြာ ။  ။ အင်္ဂါနေ့တွင် စက်ပစ္စည်းဟောင်းများစွန့်ပါ။ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)-

သူတစ်ပါးပြဿနာများ ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးရမည်။ ဖြေရှင်းပြီး အေးနေသော ပြဿနာဟောင်းများပြန်လည်ဖြေရှင်းရမည်။ ရောဂါဝေဒနာဟောင်းများပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ပညာအတတ်နှင့်ပတ်သက်သောကံ ကောင်းမည်။ သူတစ်ပါးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး လုပ်သောကိစ္စများအောင်မြင်မည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပဲပြားသုပ်ဒါနပြုပါ။မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်မည်။ ရန်၊ မနာလိုအတိုက်အခံပြုသူများ နှင့် ကြုံမည်။ အခက်အခဲများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ ငွေကြေးကိစ္စစကားပောဆိုမှုများအဆင်ပြေမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဆောင်ရွက်ပါ။ စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းဇယားအမှားကို လက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ကြုံတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးနီတစ်လက်ဘုရားလှူပါ။ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)

အနှောင့်အယှက်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ ရန်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတိုးတက်မည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။ ကာလအတန်ကြာ ခက်ခဲနေသည်များအဆင်ပြေ အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှအကူအညီရမည်။ အာမခံခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်းများ သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဆောင်ရ မည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် နဂါးမောက်သီးဆွမ်းတော်တင်ပါ။မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)

ကာလအတန်ကြာဆောင်ရွက်ထားသည့်ကိစ္စများကို အပြီးသတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ လမ်းသစ်ထွင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှထင်ရှားသောတက်လမ်းရမည်။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစများ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမည်။ ရုတ်တရက်ခရီးသွားရမည်။ အညံ့အဆိုး၊ အပြိုင်အဆိုင်များကြားမှ တိုးတက်မှုရှာရမည်။ သုံးသပ်မှုမှားယွင်းခြင်းကြောင့် အကြောင်းအရာ တချို့ကို နှစ်ကြိမ်မက ပြန်လုပ်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါက်ပေါက်တစ်ပွဲ ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

ချမ်းမြေ့မေတ္တာ တုံ့ပြန်ပါသည်။
စံ-ဇာဏီဘို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *