၂၀၁၇-ခု ၊ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း


၂၀၁၇-ခု ၊ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

—-

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရႊ၀င္မည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ 

ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။ သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈအခင္ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။ သြပ္၊ သံ၊ သစ္တစ္ပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။ ဆရာသမားကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊။ ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊ ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ ။ ယပ္ျဖဴ သက္ေစ့လွဴပါ။ ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ပါ၊ ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴပါ။


တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္္

ယခုလသည္ မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။ သိၾကားမ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။ လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံုမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္မ်ား ေတြ႕မည္။ အဖိုးတန္စက္ပစၥည္မ်ား၀င္မည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။ ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။

 ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။ လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။ ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကလာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ား ကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဘုရားဖူးခရီးသြားပါ၊ ခရီးစရိတ္ျပတ္ေနသူကို ေငြလွဴပါ၊ ေမြးေန႔တုိင္း အိပ္ရာေရႊ႕ ေျပာင္း၍အိပ္ပါ။


အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာက္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ 

သူခိုး၊ မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။ အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေျမအ ၀င္မခံရပါ။ ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္ ဘုရာဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳမည္။ အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။ မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖခင္ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အုန္းထမင္း၊ အုန္းႏို႔ႏွင့္ခ်က္ထား ေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးလွဴပါ၊ တံခြန္းကုကၠား မေလးပြား ၿဂိဳလ္တိုင္သက္ေစ့လွဴပါ


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ဤကာလမ်ိဴးး၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ား စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္းမလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီး၊ မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။ 

လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေရႊထြက္ျခင္း၊ ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အဂၤါနံ စိန္၊ စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊ အစားမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊ အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။ ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တစ္လက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။ အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဘုရားဆင္တုေတာ္၊ ပံုေတာ္၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြက္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။ မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။

 အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံး အေလအလြင့္မ်ားေနလိမ့္မည္။ ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ။ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ခါး၊ သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္း မဌားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပညာအသစ္တစ္ခု ရတတ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။ ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။ ေက်ာဒုကၡေျပးျခင္း၊ ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ ေဆာင္၊ အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။ အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။ စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ေလ။ ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ ေသာက္ေရအိုး ကိုယ္တိုင္ ေရထည့္ပါ။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အဓိ႒ာန္၀င္ပါ။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ခရီးတိုး ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။ ဤလအတြင္း အစစအရာရာသတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။ မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။ ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကႏၷာ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါက်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။

 မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။ ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။ ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးနီသက္ေစ့လွဴပါ။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။


စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္ အဆက္သြက္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။

 ေရႊထြက္မည္။ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ျခင္း၊ ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လမ္းခြဲရတတ္သည္။ သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။ ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။ ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။ မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။ ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။ အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင့္ ဤကာအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေကာဖီ (၁)ခြက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔(၁) ခ်ပ္ ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာဝစဥ္လိုလားေသာ

ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ 


၂၀၁၇-ခု ၊နိုဝင်ဘာလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း

—-

တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်

ဤလအတွင်း၌ သင်သည် အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့လာရလိမ့်မည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။ 

ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအခင်ဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံ မလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ သစ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းလက်မခံပါနှင့်၊ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ နာရေးကိစ္စကို အကြောင်းပြ၍ ခရီးသွားရတတ်သည်။ ဆရာသမားကဲသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်လက်များ မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ဆောက်လျှင် မကောင်းပါ အစားမှား ဆေးမှားဖြစ်ခြင်း သွားဒုက္ခပေး ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မြေကိစ္စ အမွေနှစ်ကိစ္စများကြုံရတတ်သည်။ ငွေရှာရ လွယ်ကူပေမယ့် စုဆောင်း၍ မရ၊။ ငွေဝင်လျှင် ကိုင်မထားရ၊ ရွှေဝယ်ထားပါ။ ဤကာလတွင် ကိုယ်စိတ်နှုတ်သုံးပါးကို မဖောက်မပြန် တည်တည် ကြည်ကြည် ထိ်န်းသိမ်းနိုင်သူတွေ တန်ဖိုးကြီးမားသော ဘဝသို့ ရောက်နိုင်သည်။ မထိန်းသိမ်းနိုင်သူ အဖို့ ရေနှင့်ထိသော ရွှံ့နွံဘ၀ ရောက်နိုင်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ၊ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာ များကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ ။ ယပ်ဖြူ သက်စေ့လှူပါ။ ဘုရားရင်ဘတ်တော် ရွှေချပါ၊ ရေသက်စေ့ကပ်လှူပါ။


တနင်္လာသားသမီးများအတွက််

ယခုလသည် မိဘကို ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားသိသိသာသာ တက်မည်။ သိကြားမ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ လုပ်ငန်သစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအဝင်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။ ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေလမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံမည်။ အထူးသတိပြုရန် အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ကြုံရတတ်သည်။ အမှုအခင်း ရုံပြင်ကန္နားနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အကြီးအကဲ ကောင်းရနိုင်၏။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဖက် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။

 ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကျန်းမာရေး အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်သည်။ လာမည့် မွေးလ မွေးရက်အထိ အသုဘပို့ခြင်း မပြုပါနှင့် အထူးသတိပြုပါ။ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း။ လေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ဒူး နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လိမ့်မည်။ လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့်ကလာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါ ယတြာများ ကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ ဘုရားဖူးခရီးသွားပါ၊ ခရီးစရိတ်ပြတ်နေသူကို ငွေလှူပါ၊ မွေးနေ့တိုင်း အိပ်ရာရွှေ့ ပြောင်း၍အိပ်ပါ။


အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်

အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် ကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ။ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောကျ်ားဖြစ်ပါက အိမ်ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် စည်ကားသော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀င်တတ်သည်။ 

သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည်။ ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ရောက်လာတတ်သည်။ အိမ်သို့ အတောင်ပါသော သတ္တဝါများ ၀င်လာတတ်သည်။ ၀င်လျှင် နိမိတ်ကောင်းသည်။ သွပ် သံ သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ၀င်လာတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် မိတ်ဆွေရင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တို့က ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မြေကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မြေအ ၀င်မခံရပါ။ မြေဝင်လျှင် ကြာသပတေးနံ ထုတ်ပစ်ပါ။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်း လှူဒါန်းပါ။ ရွှေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်လာမည် ဘုရာဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ လက်ဝတ်ရတနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံမည်။ အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေများဝင်တတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက် ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ အုန်းထမင်း၊ အုန်းနို့နှင့်ချက်ထား သော ဘဲသားဟင်းကို ဘုန်းကြီးလှူပါ၊ တံခွန်းကုက္ကား မလေးပွား ဂြိုလ်တိုင်သက်စေ့လှူပါ


ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်

အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချလုပ်ရမည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏ အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ ထီပေါက်၍လည်းကောင်း ၀င်လာတတ်သည်။ ဤကာလမျိူးး၌ သာမန်အခြေအနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများ စီးပွားတက်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်းမလိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။ မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ 

လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရတတ်သည်။ ထိုခရီးများသည်လည်း အကျိုးပေး အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ၀န်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်းအခြေအနေ မြင်တတ်ခြင်း ကြုံရလိမ့်မည်။ ပညာရေးကိစ္စများ သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ရွှေထွက်ခြင်း၊ ရွှေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အင်္ဂါနံ စိန်၊ စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ်သည်။ ရွှေထည်ဝယ်လျှင် အသစ်များသာ ၀ယ်သင့်သည် အပျက် အဟောင်း မဝယ်သင့်ပါ။ အထူးသတိပြုရန် အောက်လက်ငယ်သား သားသမီး ထွက်သွားခြင်း၊ ၎င်းတို့အတွက် သောကရောက်ရခြင်းများ ကြုံ ရတတ်သည်။ ဆီးရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါများ ဒုက္ခပေးခြင်း၊ အစားမှားခြင်း၊ ဆေးမှားခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း စာချုပ်ကိစ္စ များအတွက်စိတ်ညစ်ရခြင်း၊ ပစ်စာ တိုင်စာ ရောက်ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာ အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့် မည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မဝင်စားခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ်များ ကြုံလာတတ်သည်။ အိမ်ဝယ်နိုင်သော် လည်း အိမ်အနားအဆာ မလွတ်၊ အိမ်ဧည့်သည်မပြတ်၊ အိမ်ဆောက်လျှင် တန်းလန်းဖြစ်တတ်သည်။ ခိုင်မာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ထားပါ။ ရရှိသော အကြွေးများကို ယခုကာလတွင် ကြိုတင်စုဆောင်းထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ဆုံးတတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ ထီးဖြူအသေးသက်စေံနှင့် ထီးဖြူအကြီး တစ်လက်ကို မွေးနေ့နက်တွင် ဘုရားလှူပါ။ အမွှေးနဲ့သာနှင့် ဘုရားအားရေသပ္ပာယ်ပါ။


ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်

ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွက်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ မိမိထက်မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးလာတတ် သောအချိန် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အောင်မြင်တော့မလိုလိုနှင့် အခက် အခဲကြီးစွာ ကြုံတတ်သည်။

 အလုပ်တွင် အပျက်စီးအဆုံးရှုံး အလေအလွင့်များနေလိမ့်မည်။ ငွေပျောက်ခြင်း ကြွေးတင်ခြင်း ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ကြီးကဲသူ အထက်လူကြီးများကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီစဉ်များ အထစ်အငေါ့ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင်စိတ်ပေါ်လာမည်။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွားတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် ။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက် ခါး၊ သွား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ဤလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ် သည်။ ငွေနှင့်လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်း မဌားရမ်းပါနှင့် ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ အောက်လက်ငယ်သား ထွက်သွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရ တတ်သည်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပညာအသစ်တစ်ခု ရတတ်သည်။ 

အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့လိမ့်မည်။ ခါး အောက်ပိုင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွားရတတ်သည်။ ကျောဒုက္ခပြေးခြင်း၊ ကျော၌ရောဂါရခြင်း ဖြစ်မည်။ အိမ်ပြင်၊ အိမ် ဆောင်၊ အိမ်ပြောင်း မပြုပါနှင့်။ အာမခံမလုပ်ပါနှင့်။ စပ်တူအရောင်းဝယ် အကြီးအကျယ် မလုပ်ပါနှင့်။ ဤကာလအတွင်းကောင်းကျိုးချမ်း သာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အည့ံအခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်လေ။ နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းရေး၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ သောက်ရေအိုး ကိုယ်တိုင် ရေထည့်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ။


သောကြာသားသမီးများအတွက်

ခရီးတိုး ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်သည်။ ဤလအတွင်း အစစအရာရာသတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိုခိုက်တတ်သည်။ ပြဿနာကြီးစွာ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကန္နာ၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအထိ ရောက်ရတတ်သည်။ မီး၊ လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အထူးသတိပြုပါ။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သားသမီး လက်အောက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ညစ်စရာကြုံမည်။ စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ် သည်။ ရွှေနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ငွေဒလဟောထွက်ခြင်း၊ ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။

 မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့ လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်သည်။ ခြေထောက် တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ယခင်နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ငွေ၊ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်သည်။ လောကဓံတရား၏ မတရားညှဉ်းပမ်းမှုကို ခံရပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ သံဝေဂတရား ရလိမ့်မည်။ အစစ်အဆေး အမေးအမြန်း ခံရတတ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဒာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ထိခိုက်တတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ ထီးနီသက်စေ့လှူပါ။ ဆေးဝါးဓာတ်စာလှူပါ။


စနေသားသမီးများအတွက်

ဤလအတွင်း စိန်ထည်ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် အကြံအစည်ကောင်းများ အဆက် အဆက်သွက်ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကာလအတွင်း ပစ္စည်များကို ထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းအသစ် ကြီးကြီးမားမား စရန် မကောင်းသေးပါ။ ဤကာလအတွင်း ထီမထိုးသင်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သွားတတ်သည်။ မသွားချင်သော ခရီးများ စိတ်ညစ်စရာခရီးများ သွားရတတ်သည်။ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က မိမိအပေါ် အထင်လွဲတတ်သည်။ သားသမီးများ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။

 ရွှေထွက်မည်။ ခြေ၊ လက်၊ မျက်ခြင်း၊ ခါးနားခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်လျှင် အောင်မြင်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ငွေလူလိမ်ခံရမည်။ ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း များနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ဒီကာလမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတွေ အထူးသတိပြုပါ။ မွေးလျှင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်သည်။ သူ့သဘော သူဆောင် ရလာသောငွေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေပါ။ ဘာမှလုပ်စရာ မရှိပါက ထိုင်နေပါ။ ဉာဏ်ကို ဉာဏ်သုံးလုပ်မှ ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ အမှု မဖြေရှင်းရပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ဆွဲပါ။ မဖြစ်မနေ ပြဿနာမှုတွေ ရှင်းရမယ်ဆိုလျှင် အရှုံးပေးလိုက်ပါ။ ငွေဝင်လာလျှင် မြေဝယ်ထားပါ။ အိမ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဆောက်ပါနှင့် ဤကာအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသားများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ကောဖီ (၁)ခွက်နှင့် ကိတ်မုန့်(၁) ချပ် ကပ်လှူလိုက်ပါ။

သင်တို့၏အကျိုးကိုထာဝစဉ်လိုလားသော

ဆရာဟိန်းတင့်ဇော် 

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ မွ ႏို၀င္ဘာ ၅)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ မွ ႏို၀င္ဘာ ၅)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ကံေတာ္ေတာ္နိမ့္ပါတယ္။ ဘာမဆို သတိႀကီးစြာထားဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္သမွ် ဒုကၡဆိုသလိုျဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္ေတြပ်က္စီးကုန္တာ၊ အလုပ္ျပဳတ္တာမ်ဳိးေတြဟာ ဒီကိန္းမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတာ့္ကို သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ မျဖစ္စေလာက္နဲ႔ အမႈအခင္းလို ေျဖရွင္းရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးအထိ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ အေရာင္းမွား အ၀ယ္မွားတတ္တယ္ မိတ္ေဆြေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔လည္း စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ မထင္မွတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးမယ္။ 

ဒုကၡေပးမယ့္ဧည့္သည္ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိတ္႐ႈပ္တာေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္သြားတတ္ပါတယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္က အကူအညီေကာင္းေတြ ေပးလာတတ္ပါတယ္။ ေငြကံကေလးကလည္း ေကာင္းေနပါတယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၂^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၁၅ ညြန္႔လွဴပါေလ။


တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ဘာမဆို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္ခု ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ႏွစ္မ်ဳိး ၀င္ေငြႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕တာ၀န္ကိုလည္း ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။ ခရီးကိစၥေတြ၊ ရပ္ေ၀းနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ေငြလည္းတအားရႊင္ေနလိမ့္မယ္။ ထီထိုး သင့္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ၀င္လာမယ္။ ဘာသာေရးပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြလည္း ၀င္လာတတ္ပါ တယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ စိတ္ညစ္ရတာ၊ မိသားစုအတြင္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါ တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ေတာ့ ၀မ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။

 ရပ္ေ၀းက ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုရတတ္ပါတယ္္။ အနီးကပ္ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ကေတာ့ အဆင္မေျပႀကီးစြာျဖစ္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရပ္ေ၀းခြဲရတတ္ပါတယ္။ စာရြက္စာ တမ္းအတြက္ စိတ္ညစ္ရတာ၊ စာရင္းဇယားမွားယြင္းတာ၊ ဆရာသမား ႀကီးကဲသူေတြက အထင္လြဲတာ၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ကိစၥ ၾကားညပ္ေျဖရွင္းရတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မွာ အထစ္အေငါ့ ႀကီးစြာႀကံဳမယ္။ မိသားစုနဲ႔ စိတ္သေဘာကြဲၿပီး အိမ္ကထြက္သြားမိတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၃^၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ နွင္းဆီ ၇ ပြင့္ လွဴပါေလ။


အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အၾကပ္အတည္းေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ခရီးကိစၥေတြ လြဲေခ်ာ္မယ္။ ေျခေထာက္မွာ ထိခိုက္မိတတ္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ စိတ္သေဘာ ႀကီးစြာကြဲရတတ္တယ္။ ညၽိမရႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိဘဆရာသမား ႀကီးကဲသူေတြ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ အစီအစဥ္ေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အလုပ္မွာ အေႏွာက္အယွက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြ ေပၚလာမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။ 

ရပ္ေ၀းပစၥည္းေတြေရာက္လာတာ၊ ရပ္ေ၀းမိတ္ေဆြေမာင္ႏွမက အကူအညီေကာင္းေပးတာ ႏိုင္ငံျခား၊ လူမ်ဳိးျခား အဆက္အသြယ္ေကာင္းရတာ၊ ရပ္ေ၀းေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ သတင္းေကာင္း ၾကားတာ၊ ျပႆနာတစ္ခု ႀကီးႀကီးမားမား ရွင္းရေတာ့မလိုနဲ႔ အဆင္ေျပသြားတာေတြ ႀကံဳလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ အေတာ့ကို သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ လမ္းခြဲရမတတ္ ျဖစ္ ကုန္တတ္ပါတယ္။ ခရီးတိုေတြလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သြားေနရတတ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာ တမ္းေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတာ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွားတာ၊ ကတိေပးမွားတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးမရွိလွေပမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈနဲ႔ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္တစ္မ်ဳိး ပတ္သက္ရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၈^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေမၿမိဳ႕ပန္း ၅ ပြင့္ ညြန္႔လွဴပါေလ။


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြအတြက္ ေဆး႐ံုေဆးခန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ႐ံုးေတြဂါတ္ေတြ ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခု အ၀ယ္အေရာင္းကိစၥ ျပႆနာျဖစ္တတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား အိမ္ကထြက္သြားတာ၊ သူတစ္ပါးကိစၥ ေခါင္းခံရွင္းရတာ၊ တမင္ရန္စေႏွာက္ယွက္ခံရတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေ၀းမိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိးေတြက အကူအညီေကာင္း ေပးလာလိမ့္မယ္။ ၀မ္းသာစရာ စာေတြ၊ အဆက္အသြယ္ေတြ ေရာက္လာမယ္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အေဆာက္အဦးကိစၥ အေျခအေနေကာင္း ႀကံဳလာမယ္။ ေကာင္းေသာခရီးေ၀း သြားရတတ္ပါတယ္။

 အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အထစ္အေငါ့ေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာင္းေသာ အေျခအေနကို ေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါ၊ အမ်ဳိးသား ဆိုရင္ အစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတိထား ပါ။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ အေျခအေနေကာင္းႀကံဳမယ္။ ဆရာေကာင္းသမား ေကာင္းေတြ ေတြ႕မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဆရာရင္းထဲက ဆုထူးဂုဏ္ထူး ရတာမ်ဳိးႀကံဳမယ္။ ေငြေတြလည္း ေ၀ါကနဲ ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ေစ်းဆိုင္္မွာ စကားမ်ားရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာတစ္ခု ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၅^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ စံပယ္ ၈ ကံုး လွဴပါေလ။


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ ကိစၥေတြ အဆင္ေျပသြားမယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ အကူအညီေကာင္း ရလိမ့္မယ္။ စပ္တူလုပ္ငန္း စီစဥ္ရတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအလုပ္ ေအာင္ျမင္မယ္။ မိသားစုအတြင္း အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခု အဆင္ေျပသြားမယ္။ ပစၥည္းတစ္ခု အ၀ယ္အေရာင္းကိစၥမွာေတာ့ ညွိမရႏိႈင္းမရ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အိမ္သားတစ္ေယာက္ လိမ့္က်ေခ်ာ္လဲတာ၊ လက္မွာခိုက္မိတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုကိစၥ၊ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ ပစၥည္းငွားတဲ့ကိစၥ ျပႆနာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အဆင္ေျပစိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူမ်ား မဂၤလာကိစၥ စီစဥ္ရတတ္ပါတယ္။

 အလုပ္အဆက္အသြယ္ေကာင္း၊ အခြင့္အေရးေကာင္းေပၚလာတာ၊ အက်ဳိးထူးခရီးေ၀းသြားရတာ၊ ဆံုးၿပီလို႔ထင္ထားတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ၀င္လာတာ၊ ၀င္ေငြသိသိသာ သာ တိုးတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေရာဂါတစ္ခု ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္သြားမယ္။ ဆရာသမား ႀကီးကဲသူေတြရဲ႕ အထင္အျမင္ လြဲျခင္းကို ခံရတတ္တယ္။ အတို႔အေထာင္ေခ်ာက္တြန္းလုပ္တာမ်ဳိးေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၆^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေဇာ္စိမ္း ၈ ညြန္႔လွဴပါေလ။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေနရင္းထိုင္ရင္း စိတ္တိုေနရတတ္ပါတယ္။ စိတ္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔မကပ္ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ တဇြတ္ထိုးလုပ္မိၿပီး အမွားေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အနားယူသင့္တဲ့ ကာလပါပဲ။ မိတ္ေဆြရင္းေတြ၊ ေမာင္ႏွမသားေတြအတြက္ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္တယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ကိစၥေတြ လြဲေခ်ာ္ကုန္တတ္တယ္။ ေနေရးထိုင္ေရး အေဆာက္အဦကိစၥ မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကိစၥ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရတတ္တယ္။ မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္၊ မသြားခ်င္တဲ့ခရီး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္က ဒုကၡေပးလာတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ၀င္တတ္တယ္။ 

ဘာသာေရး လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ဆရာသမားေတြက အကူအညီေကာင္း ေပးလာလိမ့္မယ္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲက အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲ လုပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ျပႆနာႀကီးတစ္ခု အလိုလိုရွင္းသြားလိမ့္မယ္။ မိမိကို ရန္လုပ္ေနသူေတြ သူ႔တရားသူ စီရင္ သြားလိမ့္မယ္။ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္တာ၊ အထားမွားတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ေကာင္းေသာအလွည့္အေျပာင္းေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာ စရာေတြ ႀကံဳလာပါလိမ့္မယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၇^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သေျပ ၆ ညြန္႔လွဴပါေလ။


စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အစစအရာရာ သတိရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပႆနာေတြ မ်ားတတ္တယ္။ မိသားစုက ကိုယ့္အေပၚမွာ အထင္အျမင္လြဲတတ္တယ္။ က်န္းမာေရးညံ့တာ၊ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတာ၊ အမႈအခင္းလိုမ်ဳိး ရွင္းရလင္းရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ခရီးမ်ားမ်ားသြားေနေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ အိပ္ရာ ေရႊ႕အိပ္သင့္ပါတယ္။ ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားစရာေတြ၊ နိမိတ္ဆိုးေတြ ေတြ႕ရႀကံဳရ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေျခအေန တင္းတင္းမာမာ ျဖစ္တတ္တယ္။ လူႀကီးေတြ၀င္႐ႈပ္လို႔ ပိုဆိုးသြားတတ္ပါတယ္။ ခက္ခဲထစ္ေငါ့ေနတဲ့ ပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ ေအာင္ျမင္မယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားမယ္။ ျပႆနာျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္အဆင္ေျပသြား မယ္။ ဆရာေဟာင္းသမားေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ပညာေရး သင္တန္းအစီစဥ္ေတြ ပ်က္မလိုလိုနဲ႔ ေအာင္ျမင္သြားလိမ့္မယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ညံ့ပါတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္အျပင္ တာ၀န္အပိုေတြ ထမ္းေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။ 

အလွဴကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း ဟိုမွာေနရမလို ဒီမွာေနရမလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၈^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ခေရ ၈ ညြန္႔လွဴပါေလ။

သေဗၺဓမၼၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

(Unicode version)


ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ ၃၀ မှ နိုဝင်ဘာ ၅)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကံတော်တော်နိမ့်ပါတယ်။ ဘာမဆို သတိကြီးစွာထားဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလိုဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်တွေပျက်စီးကုန်တာ၊ အလုပ်ပြုတ်တာမျိုးတွေဟာ ဒီကိန်းမျိုးနဲ့ ပတ်သက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတော့်ကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်စလောက်နဲ့ အမှုအခင်းလို ဖြေရှင်းရတဲ့ အခြေအနေမျိုးအထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ အရောင်းမှား အဝယ်မှားတတ်တယ် မိတ်ဆွေမောင်နှမများနဲ့လည်း စကားများရတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ မထင်မှတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးမယ်။ 

ဒုက္ခပေးမယ့်ဧည့်သည် ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ရှုပ်တာတွေကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်က အကူအညီကောင်းတွေ ပေးလာတတ်ပါတယ်။ ငွေကံကလေးကလည်း ကောင်းနေပါတယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ကံ့ကော် ၁၅ ညွန့်လှူပါလေ။


တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဘာမဆို နှစ်မျိုးနှစ်ခု ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နှစ်မျိုး ၀င်ငွေနှစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့တာဝန်ကိုလည်း ပူးတွဲထမ်းဆောင်ရတတ်ပါတယ်။ ခရီးကိစ္စတွေ၊ ရပ်ဝေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ ငွေလည်းတအားရွှင်နေလိမ့်မယ်။ ထီထိုး သင့်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်။ ဘာသာရေးပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ၀င်လာတတ်ပါ တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတာ၊ မိသားစုအတွင်း စကားများရန်ဖြစ်ရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါ တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်တော့ ၀မ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။

 ရပ်ဝေးက ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်ပါတယ််။ အနီးကပ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကတော့ အဆင်မပြေကြီးစွာဖြစ်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေမယ်။ ဒါပေမယ့် ရပ်ဝေးခွဲရတတ်ပါတယ်။ စာရွက်စာ တမ်းအတွက် စိတ်ညစ်ရတာ၊ စာရင်းဇယားမှားယွင်းတာ၊ ဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေက အထင်လွဲတာ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စ ကြားညပ်ဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မှာ အထစ်အငေါ့ ကြီးစွာကြုံမယ်။ မိသားစုနဲ့ စိတ်သဘောကွဲပြီး အိမ်ကထွက်သွားမိတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃^၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ နှင်းဆီ ရ ပွင့် လှူပါလေ။


အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြပ်အတည်းတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ ခရီးကိစ္စတွေ လွဲချော်မယ်။ ခြေထောက်မှာ ထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ စိတ်သဘော ကြီးစွာကွဲရတတ်တယ်။ ညျိမရနှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိဘဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ အစီအစဉ်တွေ လွဲချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ အနှောက်အယှက် အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပေါ်လာမယ်။ ငွေရေးကြေးရေး ရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။ 

ရပ်ဝေးပစ္စည်းတွေရောက်လာတာ၊ ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေမောင်နှမက အကူအညီကောင်းပေးတာ နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြား အဆက်အသွယ်ကောင်းရတာ၊ ရပ်ဝေးအောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်း ကြားတာ၊ ပြဿနာတစ်ခု ကြီးကြီးမားမား ရှင်းရတော့မလိုနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာတွေ ကြုံလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးကတော့ အတော့ကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ လမ်းခွဲရမတတ် ဖြစ် ကုန်တတ်ပါတယ်။ ခရီးတိုတွေလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားနေရတတ်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာ တမ်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတာ၊ စာချုပ်စာတမ်းမှားတာ၊ ကတိပေးမှားတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိလှပေမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မေမြို့ပန်း ၅ ပွင့် ညွန့်လှူပါလေ။


ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအတွက် ဆေးရုံဆေးခန်း၊ ဒါမှမဟုတ် ရုံးတွေဂါတ်တွေ ရောက်ရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု အဝယ်အရောင်းကိစ္စ ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား အိမ်ကထွက်သွားတာ၊ သူတစ်ပါးကိစ္စ ခေါင်းခံရှင်းရတာ၊ တမင်ရန်စနှောက်ယှက်ခံရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက အကူအညီကောင်း ပေးလာလိမ့်မယ်။ ၀မ်းသာစရာ စာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ ရောက်လာမယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦးကိစ္စ အခြေအနေကောင်း ကြုံလာမယ်။ ကောင်းသောခရီးဝေး သွားရတတ်ပါတယ်။

 အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အထစ်အငေါ့လေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် ကောင်းသော အခြေအနေကို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင် အမျိုးသမီးရောဂါ၊ အမျိုးသား ဆိုရင် အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ သတိထား ပါ။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ အခြေအနေကောင်းကြုံမယ်။ ဆရာကောင်းသမား ကောင်းတွေ တွေ့မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆရာရင်းထဲက ဆုထူးဂုဏ်ထူး ရတာမျိုးကြုံမယ်။ ငွေတွေလည်း ဝေါကနဲ ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ စျေးဆိုင််မှာ စကားများရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတစ်ခု ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ စံပယ် ၈ ကုံး လှူပါလေ။


ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခက်ခဲကြန့်ကြာနေတဲ့ ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီကောင်း ရလိမ့်မယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်း စီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအလုပ် အောင်မြင်မယ်။ မိသားစုအတွင်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု အဆင်ပြေသွားမယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု အဝယ်အရောင်းကိစ္စမှာတော့ ညှိမရနှိုင်းမရ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သားတစ်ယောက် လိမ့်ကျချော်လဲတာ၊ လက်မှာခိုက်မိတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကိစ္စ၊ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ၊ ပစ္စည်းငှားတဲ့ကိစ္စ ပြဿနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသေးသူများ မင်္ဂလာကိစ္စ စီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။

 အလုပ်အဆက်အသွယ်ကောင်း၊ အခွင့်အရေးကောင်းပေါ်လာတာ၊ အကျိုးထူးခရီးဝေးသွားရတာ၊ ဆုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ၀င်လာတာ၊ ၀င်ငွေသိသိသာ သာ တိုးတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခု ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားမယ်။ ဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေရဲ့ အထင်အမြင် လွဲခြင်းကို ခံရတတ်တယ်။ အတို့အထောင်ချောက်တွန်းလုပ်တာမျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ စကားများရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ဇော်စိမ်း ၈ ညွန့်လှူပါလေ။


သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း စိတ်တိုနေရတတ်ပါတယ်။ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ တဇွတ်ထိုးလုပ်မိပြီး အမှားတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အနားယူသင့်တဲ့ ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ မောင်နှမသားတွေအတွက် စိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ လွဲချော်ကုန်တတ်တယ်။ နေရေးထိုင်ရေး အဆောက်အဦကိစ္စ မတင်မကျ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကိစ္စ ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်။ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊ မသွားချင်တဲ့ခရီး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်က ဒုက္ခပေးလာတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ၀င်တတ်တယ်။ 

ဘာသာရေး လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အောင်မြင်မယ်။ ဆရာသမားတွေက အကူအညီကောင်း ပေးလာလိမ့်မယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲ လုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပြဿနာကြီးတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ မိမိကို ရန်လုပ်နေသူတွေ သူ့တရားသူ စီရင် သွားလိမ့်မယ်။ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပျောက်တာ၊ အထားမှားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ကောင်းသောအလှည့်အပြောင်းတွေ ကြုံလာမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်အေးချမ်းသာ စရာတွေ ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ရ^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သပြေ ၆ ညွန့်လှူပါလေ။


စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အစစအရာရာ သတိရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြဿနာတွေ များတတ်တယ်။ မိသားစုက ကိုယ့်အပေါ်မှာ အထင်အမြင်လွဲတတ်တယ်။ ကျန်းမာရေးညံ့တာ၊ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတာ၊ အမှုအခင်းလိုမျိုး ရှင်းရလင်းရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ခရီးများများသွားနေလေ ကောင်းလေပါပဲ။ အိပ်ရာ ရွှေ့အိပ်သင့်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတွေ၊ နိမိတ်ဆိုးတွေ တွေ့ရကြုံရ ကြားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အခြေအနေ တင်းတင်းမာမာ ဖြစ်တတ်တယ်။ လူကြီးတွေဝင်ရှုပ်လို့ ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ခက်ခဲထစ်ငေါ့နေတဲ့ ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ကိစ္စ အောင်မြင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ပြဿနာဖြစ်နေသူတွေနဲ့ သင့်မြတ်အဆင်ပြေသွား မယ်။ ဆရာဟောင်းသမားဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်တယ်။ ပညာရေး သင်တန်းအစီစဉ်တွေ ပျက်မလိုလိုနဲ့ အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ တော်တော်ညံ့ပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်အပြင် တာဝန်အပိုတွေ ထမ်းဆောင်ရတတ်ပါတယ်။ 

အလှူကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စ စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း ဟိုမှာနေရမလို ဒီမှာနေရမလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ခရေ ၈ ညွန့်လှူပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မ္မာ

ဇင်ယော်နီ

? သင့္ ဘ၀ အေဖာ္မြန္ အေၾကာင္း ?

? သင့္ ဘ၀ အေဖာ္မြန္ အေၾကာင္း ?

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍သင္၏ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ?

❝ ၁၂၈၂ ၊ ၁၂၈၉ ၊ ၁၂၉၆ ၊ ၁၃၀၃ ။ ၁၃၁၀ ၊ ၁၃၁၇ ၊ ၁၃၂၄ ၊ ၁၃၃၁ ၊ ၁၃၃၈ ၊ ၁၃၄၅ ၊ ၁၃၅၂ ၊ ၁၃၅၉ ❞ 

စေသာ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါက….

? သူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ?

သူသည္ လူေျဖာင့္စိတ္တိုျဖစ္၏။ ေနရာတကာတြင္ ဦးေဆာင္လိုေသာသူျဖစ္၏။ စိတ္လည္း အလြန္ျမန္သူ ျဖစ္၏။ သည္းခံလိုေသာ စိတ္လည္း မရွိ။ မည္သည့္အရာကိုမွ် အားမနာတတ္ေပ။ သူသည္ ခက္ထန္၏။ မခံခ်င္ စိတ္လည္း အလြန္ႀကီးမားသူျဖစ္ေလသည္။

? သူ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ?

သူ႕ကိုႀကည့္လွ်င္ အစဥ္အၿမဲ ျဖတ္လတ္ေန၏။ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ၏။ သူ၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ မာေက်ာ၍ က်စ္လစ္ေန၏။ အရပ္အနည္းငယ္ ပုဟန္ရွိ၏။ ဟန္ေဆာင္ေကာင္း၏။ ရဲရင့္၏။ သူ၏အသံသည္ အစဥ္က်ယ္၏။ ? သူ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ?

? သူ၏ စီပြားေရး ၊ လူမွဳ႕ေရးဆိုင္ရာ ?

ေစ်းသည္၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္း အက်ိဳးမျပဳျခင္း ။ လူအမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ အက်ိဳးမခံစားရျခင္း ၊ သူတစ္ပါး ကို အားကိုးယံုၾကည္လွ်င္ ဒုကၡျဖစ္လြယ္ျခင္း ၊ ကိုယ္ဒူး ကိုယ္ခြ်န္မွ အက်ိဳးခံစားရျခင္း ၊ မိဘ ၊ ေဆြမ်ိဳး ၊အိမ္ေထာင္ဖက္ ၊ ဆရာတပည့္မ်ား၏ အက်ိဳး မခံစားရျခင္း။

? က်န္မာေရးဆိုင္ရာ ?

သူသည္ ေလေရာဂါ ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ၊ ဒူလာေရာဂါ ၊ မီးယပ္ေရာဂါ ၊ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ၊ ရင္ေခါင္းစသည္ တို႔တြင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါမ်ား။ အစာအိမ္ေရာဂါ။ သည္းေျခေရာဂါ။ ေရခ်ိဳးမွားျခင္း။ အဆုတ္ေရ၀င္ျခင္း စေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

? လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ဖြယ္ ?

လူေအာက္ႀကိဳ႕ေပါင္းရမယ္တဲ့။ သူတစ္ပါးေတြကို လံုး၀ အားမကိုးရဘူး။ ကိုယ္ေပါင္း စိတ္ခြါေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ရမယ္။ လူေတြနဲ႔ စိတ္ရွည္ သီခံတတ္မယ္ဆိုရင္ သင္၏ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္သည္ မုခ် ေအာင္ျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ?

❝ ၁၂၆၉ ၊ ၁၂၇၆ ၊ ၁၂၈၃ ၊ ၁၂၉၀ ၊ ၁၂၉၇ ၊ ၁၃၀၄ ၊ ၁၃၁၁ ၊ ၁၃၁၈ ၊ ၁၃၂၅ ၊ ၁၃၃၂ ၊ ၁၃၃၉ ၊ ၁၃၄၆ ၊၁၃၅၃ ၊ ၁၃၆၀ ❞

စေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါက

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

သူဟာ တစ္ဖက္သတ္တစ္ယူသန္ဆန္တယ္။ တရားတစ္ဖက္ ဓားတစ္ဖက္ ျပဳက်င့္လြယ္တယ္။ သူ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳ ကို အလြန္ဆန္႔က်င္တတ္တယ္။ အယူအဆအစြဲအလမ္း ႀကီးမားတတ္တယ္။ ဘာသာတရားနဲ႔ နတ္ကို ယံုၾကည္ တတ္တယ္။

? ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

အေၾကာမ်ားသန္စြမ္းမာေၾကာျခင္း၊ အေနအထိုင္ သတ္ရပ္သိမ္ေမြ႕ဟန္ရွိျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ပူးတြဲေနထိုင္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း။ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတယ္။ လက္ေတြ႕ဆန္လြန္းတယ္။

? စီးပြားေရး၊လက္ေတြ႕ဆန္လြန္းတယ္။

မိမိသေဘာအတိုင္း စြန္႕စားလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ အမွားမ်ားမယ္။ ပ်က္စီးမယ္။ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ႕ ေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကီးပြားလြယ္တယ္။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ႕ကို သည္းမခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ သူ႔မွာ အတိုက္အခံေတြ မ်ားမယ္။ စိတ္ဆင္းရဲရမယ္။

? က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ? 

ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာေတြ ပ်က္စီးလြယ္တယ္။ ႏွလံုးေရာဂါလည္း ျဖစ္ပြားလြယ္တယ္။ မ်က္ေစ့၊နား။ အာ႐ံုခံစားမွဳမ်ား ပ်က္စီးလြယ္တယ္။ သည္းေျခပ်က္ မွတ္ညာဏ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္တယ္။

? လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ ? 

မိမိသေဘာနဲ႔ စိတ္ထင္ရာ မလုပ္နဲ႔။ မိဘ ဆရာ အုပ္ထိမ္းသူတို႔၏ သေဘာကို လိုက္နာရမယ္။ အရမ္းႀကီး လြတ္လြတ္လတ္လတ္ မေနရဘူး။ ႐ုတ္တရက္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မလုပ္ရဘူး။ ဒါဆိုေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္မယ္။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍ သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ? 

❝ ၁၂၇၀ ၊ ၁၂၇၇ ၊၁၂၈၄ ၊၁၂၉၁ ၊၁၂၉၈ ၊၁၃၀၅ ၊၁၃၁၂ ၊၁၃၁၉ ၊ ၁၃၁၉ ၊ ၁၃၂၆ ၊ ၁၃၃၃ ၁၃၄၀ ၊ 

၁၃၄၇ ၊ ၁၃၅၄ ၊ ၁၃၆၁ ❞

စေသာျမန္မာ သကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက……………. 

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

စိတ္တိုျခင္း ၊ စိတ္ျမန္ျခင္း ၊ ႏွဳတ္ထြက္စကားဆိုးျခင္း ၊ ၾကမ္းျခင္း ၊ ဘုေဘာက္ဆက္ဆံျခင္း ၊ အတိုက္အခံ စိတ္ ႀကီးမားျခင္း ၊မ်ိဳသိပ္မထားနိဳင္ျခင္း ။

? ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

လွဳပ္ရွားေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျခင္း ၊ေသြးသားအုပ္စုႏွင့္မတည့္ျခင္း ၊ေမြးရပ္ေျမမွ လြင့္ပါးေနရျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ရုတ္တရက္က်ျခင္း ၊ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း ၊ေမြးခ်င္းမိဘႏွင့္ ခြဲခြါရတတ္ျခင္း ။

? စီးပြားေရး ၊ လူမွူ ့ေရးဆိုင္ရာ ? 

မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း ၊ စကားမ်ားမ်ားေျပာက အတိုက္အခံႀကံဳရျခင္း ၊ ခရီးမ်ားမ်ားသြားပါက ရန္ မ်ားျခင္း ၊ က်န္းမားေရးည့ံျခင္း ၊ သြားေလရာ အိမ္ေထာင္က်လြယ္ျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားျခင္း ။

? က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ ? 

ခံတြင္းႏွင့္သြား ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း ၊ ေလေအာင့္ ရင္ေအာင့္ ေရာဂါရလြယ္ျခင္း ၊ ေျခေထာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း ၊ ခြဲစိပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြါးလြယ္ျခင္း ၊ေလျဖတ္တတ္ျခင္း ။

? လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ ? 

စကားေျပာသိမ္ေမြ ့ပါ ၊ အတိုက္အခံသေဘာေရွာင္ ၊ ခရီးသြားလာမွူ ့ မ်ားျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ျခင္း ၊ စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္း တည္ၿငိမ္စြာေနျခင္း ၊ရုတ္တရက္ တဇြတ္ထိုးစကားမေျပာရ ။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍ သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ?

❝ ၁၂၇၁ ၊ ၁၂၇၈ ၊၁၂၈၅ ၊၁၂၉၂ ၊၁၂၉၉ ၊၁၃၀၆ ၊၁၃၁၃ ၊၁၃၂၀ ၊ ၁၃၂၇ ၊ ၁၃၃၄ ၊ ၁၃၄၁ ၊ ၁၃၄၈ ၊ ၁၃၅၅ ၊ ၁၃၆၂ ❞

စေသာျမန္မာ သကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက…..

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ေလာဘႀကီးဟန္ျဖစ္ျခင္း ၊ ျဖတ္လမ္းသေဘာလုပ္ငန္းလုပ္လိုျခင္း ၊ မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္လြယ္ ျခင္း ၊ စိတ္ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမွူ ့နည္း၍ အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္း ၊အယံုလြယ္ျခင္း ။

? ရုပ္ပိုင္းဆိုင္းရာ ? 

ဟန္- မာန္-အၾကြား သေဘာေဆာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရာတြင္ မေသသပ္ျခင္း ၊ ဂဏာမၿငိမ္ေသာ အမူအ ရာ ျဖစ္ျခင္း ၊ ဘုမသိဘမသိ သေဘာႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ျခင္း ။

? စီးပြားေရး ၊ လူမွႈေရးဆိုင္ရာ ? 

အတုိက္အခံ ရန္ေပါမ်ားျခင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ဳိးမ်ိဳးေျပာင္းလဲျခင္း ၊ လက္ေတြ ့ဆန္ျခင္း ၊ စီးပြားေရးေလာဘႀကီး ေသာေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း ၊ ဧည့္၀တ္ မေက်ပြန္တတ္ျခင္း ။ 

? က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ? 

ေသြးႏွင့္ပတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္း ၊ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ ေရာဂါမ်ား ၾကံဳလြယ္ျခင္း ၊ ရုတ္တရက္ ေဘး ဥပါဒ္ၾကံဳျခင္း ၊ ေသြးတိုး ၊ အေၾကာျပတ္ ၊ ေသြးသြန္ ၊ သားပ်က္ျဖစ္လြယ္ျခင္း ။

? လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ ? 

ျဖတ္လမ္းသေဘာပါေသာ စီးပြားေရးမ်ားမလုပ္ျခင္း ၊မခံခ်င္စိတ္ ေလာဘစိတ္ ၊ထိန္းသိမ္းနိုင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး မေျပာင္းလဲျခင္း ၊ တစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းျပဳပါ 


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 


? အကယ္၍ သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ? 

❝ ၁၂၇၂ ၊ ၁၂၇၉ ၊၁၂၈၆ ၊၁၂၉၃ ၊၁၃၀၀ ၊၁၃၀၇ ၊ 

၁၃၁၄ ၊၁၃၂၁ ၊ ၁၃၂၈ ၊ ၁၃၃၅ ၊ ၁၃၄၂ ၊ ၁၃၄၉ ၊ ၁၃၅၆ ၊ ၁၃၆၃ ❞

စေသာျမန္မာ သကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက…..

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 
တစ္သီးတစ္သန္႔ ေနလိုစိတ္ႀကီးမားတယ္။ ေသြးသားေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြနဲ႔ မေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း။ အိမ္ေထာင္ေရးကို စိတ္ကုန္ျမန္ျခင္း။ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ တည္ျငိမ္ခန္႔ျငားတယ္။

? ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

အေနအထိုင္သန္႔ျပန္တယ္။ လူေနဟန္ထား ခန္႔ျခားတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို မခံစားရျခင္း။ အျပင္ လူမ်ား၏ ေလးစားခံရလြယ္ျခင္း အထင္ႀကီးခံရျခင္း။

? စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ ? 

အိမ္တြင္းစီးပြားေရး မထြန္းကားဘူး။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး စပ္တူစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မရဘူး။ အိမ္ အျပင္မွာဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္လြယ္တယ္။ ေက်ာ္ၾကားလြယ္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြေပးတဲ့ ဒုကၡကို ခါးစည္း ခံရမယ္။

? က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ? 

ဦးခါင္း၊ဦးေႏွာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားလြယ္တယ္။ ေခါင္းမူးမယ္။ ေသြးတက္တယ္။ ဆီးေရာဂါျဖစ္ပြားလြယ္တယ္။ ဒူလာမုတ္ က်ေရာဂါ ျဖစ္လြယ္တယ္။ ဒူးေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေရာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဆိုပါက သားအိမ္ တြင္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

? လိုက္နာက်င္ေဆာင္ရန္ ? 

တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္သင့္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဆန္စြာ မေနသင့္ပါဘူး။ ေဆြမ်ိဳးေတြနွင့္ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနထိုင္သင့္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ မိသားစုအေပၚမွာ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္မယူသင့္ပါဘူး။

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍ သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ? 

❝ ၁၂၇၃ ၊ ၁၂၈၀ ၊၁၂၈၇ ၊၁၂၉၄ ၊၁၃၀၁ ၊၁၃၀၈ ၊ 

၁၃၁၅ ၊၁၃၂၂ ၊ ၁၃၂၉ ၊ ၁၃၃၆ ၊ ၁၃၄၃ ၊ ၁၃၅၀ ၊ ၁၃၅၇ ၊ ၁၃၆၄ ❞

စေသာျမန္မာ သကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက…..

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

သူဟာ စိတ္ကူးအရမ္း ယဥ္တတ္တယ္။ လူတစ္ဖက္သားကို ခြင့္လႊတ္တတ္တယ္။ ဟန္ေဆာင္ အရမ္းေကာင္း တယ္။ အားနာတတ္တယ္။ ပရိယာယ္ ၾကြယ္၀တယ္။ လိမ္တတ္တယ္ ၊ လွည့္စားတတ္တယ္။ စိတ္အေျပာင္း အလဲ ျမန္တယ္။ 

? ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

ဟန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္။ စကားကို လြယ္လြယ္ေျပာတတ္တယ္။ ဂတိေပး အရမ္းျမန္ တယ္။ အာမခံ ရဲတယ္။ လူေတြကို အေပၚယံ သကာေလာင္း ဆက္ဆံတတ္တယ္။

? စီးပြားေရး-လူမႈေရးဆိုင္ရာ ? 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းေပမယ့္ သူရဲ့ ဟန္ေဆာင္တတ္တာရယ္၊ ၾကြားတတ္တာရယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ မရတတ္ဘူး။ အားနာတတ္လို႔လည္း မၾကာခဏ အခက္ေတြ႕ရတတ္တယ္။ သူတို႔ဘ၀မွာ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အ႐ႈပ္အေထြးေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဂတိေပးၿပီး ဂတိပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြက သူ႕ကို မယံုမၾကည္ ျဖစ္တတ္တယ္။

? က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ? 

အေၾကာႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္တယ္။ အစာအိမ္ေရာဂါ ႏွင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ေရာဂါေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျခလက္ကပ္ျခင္း အေၾကာေသျခင္းေတြကိုလည္း သတိထားသင့္တယ္။

? လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ ? 

လူေတြကို ဟန္ေဆာင္မႈ႕ မရွိဘဲ ဆက္ဆံပါ။ ေပးထားေသာ ဂတိတစ္ခုကို တန္ဖိုးထားပါ။ အားမနာတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အခ်စ္ေရးႏ်င့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သစၥာရွိပါ။

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ္၍ သင္၏ ဘ၀အေဖာ္မြန္သည္ ? 

❝ ၁၂၇၄ ၊ ၁၂၈၁ ၊၁၂၈၈ ၊၁၂၉၅ ၊၁၃၀၂ ၊၁၃၀၉ ၊ 

၁၃၁၆ ၊၁၃၂၃ ၊ ၁၃၃၀ ၊ ၁၃၃၇ ၊ ၁၃၄၄ ၊ ၁၃၅၁ ၊ ၁၃၅၈ ၊ ၁၃၆၅ ❞

စေသာျမန္မာ သကၠရာဇ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက…..

? စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

လ်င္ျမန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္တယ္။ မခံခ်င္စိတ္ အရမ္းႀကီးမားတယ္။ ေဒါသလည္းႀကီးတယ္။ မ်ိဳသိပ္မထား တတ္ဘူး။ ေနာက္ ေပါက္ကြဲလြယ္တယ္။

? ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ? 

သူက- အလွအပမက္ေမာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အရမ္းလည္း မြမ္းမံျပင္ဆင္တတ္တယ္တဲ့။ ေခတ္ဆန္တယ္။ မာန္မာန ကေတာ့ ႀကီးသလားမေမးနဲ႔။ ၾကည့္လိုက္ရင္ သြက္သြက္လက္လက္ကေလးပဲ။ 

သိပ္ေတာ့ တည္ၿငိမ္မႈ႔ မရွိဘူး။

? စီးပြားေရးႏွင့္-လူမႈ႔ေရး ? 

လိုရင္တစ္မ်ိဳး မလိုရင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ပရိယာယ္ၾကြယ္တယ္။ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ဟန္ေဆာင္သိပ္ေကာင္း တယ္။ အႏုပညာေတြ ဘာေတြလုပ္ရင္ ထြန္းေပါက္ ေအာင္ျမင္လြယ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ သူ႕စိတ္ ႀကီး ပဲဆိုေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပလွဘူး။ အလ်ိဳေတြ လူပ်ိဳေတြဆိုရင္ေတာ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြ မ်ားတတ္ တယ္ေပါ့။

? က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ? 

ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ေသြးအားနည္းတဲ့ေရာဂါ ၊ ရင္တုန္ျခင္း ၊ သည္းေျခပ်က္တဲ့ေရာဂါ ၊ မူးေ၀ေမာပန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ တယ္။

? လိုက္နာက်င္ေဆာင္ရန္ ? 

စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ။ သည္းခံစိတ္ကို အက်အန ေမြးျမဴပါ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မလုပ္နဲ။ 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❉ ျမန္မာသကၠရာဇ္မသိတဲ့ မိတ္​​ေဆြေတြအတြက္ 

တြတ္နည္းတခုသင္ေပးလိုက္မယ္။ 

❉ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ထဲ က 638 ကိုႏုတ္လိုက္ပါ။

❉ ဥပမာ – 1982 ေမြးတဲ့သူဆို 638 ႏုတ္လိုက္ရင္ ၁၃၄၄ ျမန္မာသကၠရာဇ္ရပါတယ္။

✦ တခုမွတ္ထားရမွာက ✦ 

❉ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို တန္ခူးလကစတာမို ့လို ့ ၁လ၊ ၂လ၊ ၃လပိုင္းနဲ ့၄လပိုင္း သၾကၤန္ မတိုင္ခင္ 

ေမြးတဲ့သူမ်ားကေတာ့ ရတဲ့ အေျဖကို ( ၁ ) တိုးယူပါ။ ၁၃၄၄ တို ၁၃၄၃ ေပါ့။ နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။

Credit -ေဝဒဂၤ


? သင့် ဘ၀ အဖော်မွန် အကြောင်း ?

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍သင်၏ဘဝအဖော်မွန်သည် ?

❝ ၁၂၈၂ ၊ ၁၂၈၉ ၊ ၁၂၉၆ ၊ ၁၃၀၃ ။ ၁၃၁၀ ၊ ၁၃၁ရ ၊ ၁၃၂၄ ၊ ၁၃၃၁ ၊ ၁၃၃၈ ၊ ၁၃၄၅ ၊ ၁၃၅၂ ၊ ၁၃၅၉ ❞ 

စသော မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူဖြစ်ပါက….

? သူ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ?

သူသည် လူဖြောင့်စိတ်တိုဖြစ်၏။ နေရာတကာတွင် ဦးဆောင်လိုသောသူဖြစ်၏။ စိတ်လည်း အလွန်မြန်သူ ဖြစ်၏။ သည်းခံလိုသော စိတ်လည်း မရှိ။ မည်သည့်အရာကိုမျှ အားမနာတတ်ပေ။ သူသည် ခက်ထန်၏။ မခံချင် စိတ်လည်း အလွန်ကြီးမားသူဖြစ်လေသည်။

? သူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ?

သူ့ကိုကြည့်လျှင် အစဉ်အမြဲ ဖြတ်လတ်နေ၏။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် လျင်လျင်မြန်မြန် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိ၏။ သူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် မာကျော၍ ကျစ်လစ်နေ၏။ အရပ်အနည်းငယ် ပုဟန်ရှိ၏။ ဟန်ဆောင်ကောင်း၏။ ရဲရင့်၏။ သူ၏အသံသည် အစဉ်ကျယ်၏။ ? သူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ?

? သူ၏ စီပွားရေး ၊ လူမှု့ရေးဆိုင်ရာ ?

စျေးသည်၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်း အကျိုးမပြုခြင်း ။ လူအများနှင့် ပူးတွဲပေါင်းစပ် အကျိုးမခံစားရခြင်း ၊ သူတစ်ပါး ကို အားကိုးယုံကြည်လျှင် ဒုက္ခဖြစ်လွယ်ခြင်း ၊ ကိုယ်ဒူး ကိုယ်ချွန်မှ အကျိုးခံစားရခြင်း ၊ မိဘ ၊ ဆွေမျိုး ၊အိမ်ထောင်ဖက် ၊ ဆရာတပည့်များ၏ အကျိုး မခံစားရခြင်း။

? ကျန်မာရေးဆိုင်ရာ ?

သူသည် လေရောဂါ ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ ၊ ဒူလာရောဂါ ၊ မီးယပ်ရောဂါ ၊ ၀မ်းကိုက်ရောဂါ ၊ ရင်ခေါင်းစသည် တို့တွင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါများ။ အစာအိမ်ရောဂါ။ သည်းခြေရောဂါ။ ရေချိုးမှားခြင်း။ အဆုတ်ရေဝင်ခြင်း စသောရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

? လိုက်နာကျင့်ဆောင်ဖွယ် ?

လူအောက်ကြို့ပေါင်းရမယ်တဲ့။ သူတစ်ပါးတွေကို လုံး၀ အားမကိုးရဘူး။ ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွါပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ရမယ်။ လူတွေနဲ့ စိတ်ရှည် သီခံတတ်မယ်ဆိုရင် သင်၏ ဘဝကြင်ဖော်သည် မုချ အောင်မြင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မည်။

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ?

❝ ၁၂၆၉ ၊ ၁၂၇၆ ၊ ၁၂၈၃ ၊ ၁၂၉၀ ၊ ၁၂၉ရ ၊ ၁၃၀၄ ၊ ၁၃၁၁ ၊ ၁၃၁၈ ၊ ၁၃၂၅ ၊ ၁၃၃၂ ၊ ၁၃၃၉ ၊ ၁၃၄၆ ၊၁၃၅၃ ၊ ၁၃၆၀ ❞

စသော မြန်မာသက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူဖြစ်ပါက

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

သူဟာ တစ်ဖက်သတ်တစ်ယူသန်ဆန်တယ်။ တရားတစ်ဖက် ဓားတစ်ဖက် ပြုကျင့်လွယ်တယ်။ သူ့ကို အုပ်ချုပ် မှု ကို အလွန်ဆန့်ကျင်တတ်တယ်။ အယူအဆအစွဲအလမ်း ကြီးမားတတ်တယ်။ ဘာသာတရားနဲ့ နတ်ကို ယုံကြည် တတ်တယ်။

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

အကြောများသန်စွမ်းမာကြောခြင်း၊ အနေအထိုင် သတ်ရပ်သိမ်မွေ့ဟန်ရှိခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းနှင့် ပူးတွဲနေထိုင် ပျော်ပါးခြင်း။ ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်။ လက်တွေ့ဆန်လွန်းတယ်။

? စီးပွားရေး၊လက်တွေ့ဆန်လွန်းတယ်။

မိမိသဘောအတိုင်း စွန့်စားလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် အမှားများမယ်။ ပျက်စီးမယ်။ ပူးတွဲပေါင်းစပ် အုပ်ချုပ်မှု့ အောက်မှာ လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ကြီးပွားလွယ်တယ်။ အပေါင်းအသင်းကြောင့် ပျက်စီးလွယ်ခြင်း။ အုပ်ချုပ်မှု့ကို သည်းမခံနိုင်တဲ့ အတွက် သူ့မှာ အတိုက်အခံတွေ များမယ်။ စိတ်ဆင်းရဲရမယ်။

? ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ? 

ဦးနှောက်အာရုံကြောတွေ ပျက်စီးလွယ်တယ်။ နှလုံးရောဂါလည်း ဖြစ်ပွားလွယ်တယ်။ မျက်စေ့၊နား။ အာရုံခံစားမှုများ ပျက်စီးလွယ်တယ်။ သည်းခြေပျက် မှတ်ညာဏ်ပျက်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်တယ်။

? လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရန် ? 

မိမိသဘောနဲ့ စိတ်ထင်ရာ မလုပ်နဲ့။ မိဘ ဆရာ အုပ်ထိမ်းသူတို့၏ သဘောကို လိုက်နာရမယ်။ အရမ်းကြီး လွတ်လွတ်လတ်လတ် မနေရဘူး။ ရုတ်တရက် စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်ရဘူး။ ဒါဆိုသေချာပေါက် အောင်မြင်မယ်။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍ သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ? 

❝ ၁၂၇၀ ၊ ၁၂၇ရ ၊၁၂၈၄ ၊၁၂၉၁ ၊၁၂၉၈ ၊၁၃၀၅ ၊၁၃၁၂ ၊၁၃၁၉ ၊ ၁၃၁၉ ၊ ၁၃၂၆ ၊ ၁၃၃၃ ၁၃၄၀ ၊ 

၁၃၄ရ ၊ ၁၃၅၄ ၊ ၁၃၆၁ ❞

စသောမြန်မာ သက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါက……………. 

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

စိတ်တိုခြင်း ၊ စိတ်မြန်ခြင်း ၊ နှုတ်ထွက်စကားဆိုးခြင်း ၊ ကြမ်းခြင်း ၊ ဘုဘောက်ဆက်ဆံခြင်း ၊ အတိုက်အခံ စိတ် ကြီးမားခြင်း ၊မျိုသိပ်မထားနိုင်ခြင်း ။

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုများခြင်း ၊သွေးသားအုပ်စုနှင့်မတည့်ခြင်း ၊မွေးရပ်မြေမှ လွင့်ပါးနေရခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ရေး ရုတ်တရက်ကျခြင်း ၊ပျက်စီးလွယ်ခြင်း ၊မွေးချင်းမိဘနှင့် ခွဲခွါရတတ်ခြင်း ။

? စီးပွားရေး ၊ လူမှူ ့ရေးဆိုင်ရာ ? 

မခံချင်စိတ်ကြောင့် ပျက်စီးလွယ်ခြင်း ၊ စကားများများပြောက အတိုက်အခံကြုံရခြင်း ၊ ခရီးများများသွားပါက ရန် များခြင်း ၊ ကျန်းမားရေးည့ံခြင်း ၊ သွားလေရာ အိမ်ထောင်ကျလွယ်ခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ဆက်များခြင်း ။

? ကျန်းမားရေးဆိုင်ရာ ? 

ခံတွင်းနှင့်သွား ပျက်စီးလွယ်ခြင်း ၊ လေအောင့် ရင်အောင့် ရောဂါရလွယ်ခြင်း ၊ ခြေထောက် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း ၊ ခွဲစိပ်ရောဂါများ ဖြစ်ပွါးလွယ်ခြင်း ၊လေဖြတ်တတ်ခြင်း ။

? လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရန် ? 

စကားပြောသိမ်မွေ ့ပါ ၊ အတိုက်အခံသဘောရှောင် ၊ ခရီးသွားလာမှူ ့ များခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း တည်ငြိမ်စွာနေခြင်း ၊ရုတ်တရက် တဇွတ်ထိုးစကားမပြောရ ။❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍ သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ?

❝ ၁၂၇၁ ၊ ၁၂၇၈ ၊၁၂၈၅ ၊၁၂၉၂ ၊၁၂၉၉ ၊၁၃၀၆ ၊၁၃၁၃ ၊၁၃၂၀ ၊ ၁၃၂ရ ၊ ၁၃၃၄ ၊ ၁၃၄၁ ၊ ၁၃၄၈ ၊ ၁၃၅၅ ၊ ၁၃၆၂ ❞

စသောမြန်မာ သက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါက…..

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

မခံချင်စိတ်ကြောင့် လောဘကြီးဟန်ဖြစ်ခြင်း ၊ ဖြတ်လမ်းသဘောလုပ်ငန်းလုပ်လိုခြင်း ၊ မခံချင်စိတ်ဖြစ်လွယ် ခြင်း ၊ စိတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှူ ့နည်း၍ အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း ၊အယုံလွယ်ခြင်း ။

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ? 

ဟန်- မာန်-အကြွား သဘောဆောင်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ရာတွင် မသေသပ်ခြင်း ၊ ဂဏာမငြိမ်သော အမူအ ရာ ဖြစ်ခြင်း ၊ ဘုမသိဘမသိ သဘောနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ခြင်း ။

? စီးပွားရေး ၊ လူမှှုရေးဆိုင်ရာ ? 

အတိုက်အခံ ရန်ပေါများခြင်း ၊ လုပ်ငန်းများ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်း ၊ လက်တွေ ့ဆန်ခြင်း ၊ စီးပွားရေးလောဘကြီး သောကြောင့် ရုတ်တရက် ပျက်စီးတတ်ခြင်း ၊ ဧည့်ဝတ် မကျေပွန်တတ်ခြင်း ။ 

? ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ? 

သွေးနှင့်ပတ်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း ၊ ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက် ရောဂါများ ကြုံလွယ်ခြင်း ၊ ရုတ်တရက် ဘေး ဥပါဒ်ကြုံခြင်း ၊ သွေးတိုး ၊ အကြောပြတ် ၊ သွေးသွန် ၊ သားပျက်ဖြစ်လွယ်ခြင်း ။

? လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရန် ? 

ဖြတ်လမ်းသဘောပါသော စီးပွားရေးများမလုပ်ခြင်း ၊မခံချင်စိတ် လောဘစိတ် ၊ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး မပြောင်းလဲခြင်း ၊ တစ်ခုခုကို ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခြင်းပြုပါ 


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍ သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ? 

❝ ၁၂၇၂ ၊ ၁၂၇၉ ၊၁၂၈၆ ၊၁၂၉၃ ၊၁၃၀၀ ၊၁၃၀ရ ၊ 

၁၃၁၄ ၊၁၃၂၁ ၊ ၁၃၂၈ ၊ ၁၃၃၅ ၊ ၁၃၄၂ ၊ ၁၃၄၉ ၊ ၁၃၅၆ ၊ ၁၃၆၃ ❞

စသောမြန်မာ သက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါက…..

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 
တစ်သီးတစ်သန့် နေလိုစိတ်ကြီးမားတယ်။ သွေးသားဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ မပျော်မွေ့ခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်ကုန်မြန်ခြင်း။ အတွေးအခေါ်နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် တည်ငြိမ်ခန့်ငြားတယ်။

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

အနေအထိုင်သန့်ပြန်တယ်။ လူနေဟန်ထား ခန့်ခြားတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်၏ ကောင်းကျိုးကို မခံစားရခြင်း။ အပြင် လူများ၏ လေးစားခံရလွယ်ခြင်း အထင်ကြီးခံရခြင်း။

? စီးပွားရေးနှင့် လူမှု့ရေးဆိုင်ရာ ? 

အိမ်တွင်းစီးပွားရေး မထွန်းကားဘူး။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး စပ်တူစီးပွားရေး လုပ်ကိုင်မရဘူး။ အိမ် အပြင်မှာဆိုရင်တော့ အောင်မြင်လွယ်တယ်။ ကျော်ကြားလွယ်တယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေးတဲ့ ဒုက္ခကို ခါးစည်း ခံရမယ်။

? ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ? 

ဦးခါင်း၊ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်ပွားလွယ်တယ်။ ခေါင်းမူးမယ်။ သွေးတက်တယ်။ ဆီးရောဂါဖြစ်ပွားလွယ်တယ်။ ဒူလာမုတ် ကျရောဂါ ဖြစ်လွယ်တယ်။ ဒူးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများနှင့် အမျိုးသမီးဆိုပါက သားအိမ် တွင်ရောဂါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

? လိုက်နာကျင်ဆောင်ရန် ? 

တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်သင့်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်စွာ မနေသင့်ပါဘူး။ ဆွေမျိုးတွေနှင့် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကို ပျော်ရွှင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုအပေါ်မှာ တစ်ဖက်သတ် အနိုင်မယူသင့်ပါဘူး။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍ သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ? 

❝ ၁၂၇၃ ၊ ၁၂၈၀ ၊၁၂၈ရ ၊၁၂၉၄ ၊၁၃၀၁ ၊၁၃၀၈ ၊ 

၁၃၁၅ ၊၁၃၂၂ ၊ ၁၃၂၉ ၊ ၁၃၃၆ ၊ ၁၃၄၃ ၊ ၁၃၅၀ ၊ ၁၃၅ရ ၊ ၁၃၆၄ ❞

စသောမြန်မာ သက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါက…..

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

သူဟာ စိတ်ကူးအရမ်း ယဉ်တတ်တယ်။ လူတစ်ဖက်သားကို ခွင့်လွှတ်တတ်တယ်။ ဟန်ဆောင် အရမ်းကောင်း တယ်။ အားနာတတ်တယ်။ ပရိယာယ် ကြွယ်ဝတယ်။ လိမ်တတ်တယ် ၊ လှည့်စားတတ်တယ်။ စိတ်အပြောင်း အလဲ မြန်တယ်။ 

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

ဟန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။ စကားကို လွယ်လွယ်ပြောတတ်တယ်။ ဂတိပေး အရမ်းမြန် တယ်။ အာမခံ ရဲတယ်။ လူတွေကို အပေါ်ယံ သကာလောင်း ဆက်ဆံတတ်တယ်။

? စီးပွားရေး-လူမှုရေးဆိုင်ရာ ? 

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းပေမယ့် သူရဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တာရယ်၊ ကြွားတတ်တာရယ်ကြောင့် အောင်မြင်မှု့ မရတတ်ဘူး။ အားနာတတ်လို့လည်း မကြာခဏ အခက်တွေ့ရတတ်တယ်။ သူတို့ဘဝမှာ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အထွေးတွေများတယ်။ နောက်ပြီး ဂတိပေးပြီး ဂတိပျက်တတ်သောကြောင့် လူတွေက သူ့ကို မယုံမကြည် ဖြစ်တတ်တယ်။

? ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ? 

အကြောနှင့်ပါတ်သက်သောရောဂါများ ဖြစ်တတ်တယ်။ အစာအိမ်ရောဂါ နှင့် လေထိုးလေအောင့်ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ နောက်ပြီး ခြေလက်ကပ်ခြင်း အကြောသေခြင်းတွေကိုလည်း သတိထားသင့်တယ်။

? လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရန် ? 

လူတွေကို ဟန်ဆောင်မှု့ မရှိဘဲ ဆက်ဆံပါ။ ပေးထားသော ဂတိတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားပါ။ အားမနာတတ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အချစ်ရေးနျင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် သစ္စာရှိပါ။


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

? အကယ်၍ သင်၏ ဘဝအဖော်မွန်သည် ? 

❝ ၁၂၇၄ ၊ ၁၂၈၁ ၊၁၂၈၈ ၊၁၂၉၅ ၊၁၃၀၂ ၊၁၃၀၉ ၊ 

၁၃၁၆ ၊၁၃၂၃ ၊ ၁၃၃၀ ၊ ၁၃၃ရ ၊ ၁၃၄၄ ၊ ၁၃၅၁ ၊ ၁၃၅၈ ၊ ၁၃၆၅ ❞

စသောမြန်မာ သက္ကရာဇ်များတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါက…..

? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တယ်။ မခံချင်စိတ် အရမ်းကြီးမားတယ်။ ဒေါသလည်းကြီးတယ်။ မျိုသိပ်မထား တတ်ဘူး။ နောက် ပေါက်ကွဲလွယ်တယ်။

? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ? 

သူက- အလှအပမက်မောတယ်။ နောက်ပြီး အရမ်းလည်း မွမ်းမံပြင်ဆင်တတ်တယ်တဲ့။ ခေတ်ဆန်တယ်။ မာန်မာန ကတော့ ကြီးသလားမမေးနဲ့။ ကြည့်လိုက်ရင် သွက်သွက်လက်လက်ကလေးပဲ။ 

သိပ်တော့ တည်ငြိမ်မှု့ မရှိဘူး။

? စီးပွားရေးနှင့်-လူမှု့ရေး ? 

လိုရင်တစ်မျိုး မလိုရင်တစ်မျိုးနဲ့ ပရိယာယ်ကြွယ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ဟန်ဆောင်သိပ်ကောင်း တယ်။ အနုပညာတွေ ဘာတွေလုပ်ရင် ထွန်းပေါက် အောင်မြင်လွယ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ သူ့စိတ် ကြီး ပဲဆိုတော့ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ အလျိုတွေ လူပျိုတွေဆိုရင်တော့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ များတတ် တယ်ပေါ့။

? ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ? 

နှလုံးရောဂါ ၊ သွေးအားနည်းတဲ့ရောဂါ ၊ ရင်တုန်ခြင်း ၊ သည်းခြေပျက်တဲ့ရောဂါ ၊ မူးဝေမောပန်းခြင်းများ ဖြစ်တတ် တယ်။

? လိုက်နာကျင်ဆောင်ရန် ? 

စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။ သည်းခံစိတ်ကို အကျအန မွေးမြူပါ။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်နဲ။ 


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❉ မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိတဲ့ မိတ်​​ဆွေတွေအတွက် 

တွတ်နည်းတခုသင်ပေးလိုက်မယ်။ 

❉ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်ထဲ က 638 ကိုနုတ်လိုက်ပါ။

❉ ဥပမာ – 1982 မွေးတဲ့သူဆို 638 နုတ်လိုက်ရင် ၁၃၄၄ မြန်မာသက္ကရာဇ်ရပါတယ်။

✦ တခုမှတ်ထားရမှာက ✦ 

❉ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို တန်ခူးလကစတာမို ့လို ့ ၁လ၊ ၂လ၊ ၃လပိုင်းနဲ ့၄လပိုင်း သင်္ကြန် မတိုင်ခင် 

မွေးတဲ့သူများကတော့ ရတဲ့ အဖြေကို ( ၁ ) တိုးယူပါ။ ၁၃၄၄ တို ၁၃၄၃ ပေါ့။ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။

Credit -ဝေဒင်္ဂ

 

 မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္းပါ။(ေအာက္တုိဘာ ၂၅ မွ ၃၁) 

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္းပါ။

(ေအာက္တုိဘာ ၂၅ မွ ၃၁) ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္၀္ …

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ၂၉)


ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ၂၉)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာမယ္။ သတင္းေကာင္း၊ ဧည့္သည္ေကာင္းေတြ ေရာက္လာမယ္။ ခရီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ရပ္ေ၀းနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့အလုပ္ေတြ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ၀င္လာမယ္။ ရပ္ေ၀းကလည္း ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အနီးကပ္မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ 

လူရင္းထဲက ျပႆနာႀကီးႀကံဳ တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြ အခက္ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားကလည္း ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ အထင္လြဲခံရတာေတြ အဆင္ေျပသြား မယ္။ ဆရာသမား ႀကီးကဲသူတို႔ရဲ႕ အကူအညီေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မွာလည္း  ထင္ထင္ရွားရွား ေအာင္ျမင္မယ္။ အခြင့္အလန္းေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး ႐ႈပ္ေထြးတာ၊ စာရင္းဇယားမွားယြင္းတာ၊ အလိမ္ခံရတာ၊ ယာဥ္ေတြ၊ စက္ ေတြနဲ႔ ထိခိိုက္မိတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ႀကံဳတတ္တယ္။အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေတာ့္ကိုသတိထားရမယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ။ မိမိရဲဲ႕ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရးညံ့တာမ်ဳိးလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၅^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ႏို႔ထမင္းကပ္လွဴပါေလ။


တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အဘက္ဘက္က ေငြေတြ၀င္လာမယ္။ ရပ္ေ၀းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေငြေတြ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ၀င္တာ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြရတာ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ထြက္ေနတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ျပန္၀င္လာတာ၊ ၀မ္းသာစရာဧည့္သည္ေတြေရာက္လာတာ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ အေဆာက္အဦးကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္မြမ္းမံတာေတြ လုပ္ျဖစ္မယ္။

 ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီးအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ပညာေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသူ အဆင္ေျပသြားၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ၾကားညပ္ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းလုပ္သူေတြေၾကာင့္ မိသားစု စိတ္၀မ္းကြဲရတတ္တယ္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္အႏၲရာယ္ႀကံဳတာ၊ အပူေလာင္တာမ်ဳိးေတြ သတိျပဳပါ။ အလုပ္မွာ အတိုက္အခံအၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ တမင္ေႏွာက္ယွက္တာ ဒုကၡေပးတာေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္က ရန္တိုက္ေပးတာမ်ဳိးေတြ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘက္က ေအာင္ျမင္သြားပါလိမ့္မယ္။  ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၆^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ဆီးယိုကပ္လွဴပါေလ။


အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြႀကံဳတာ၊ အပန္းေျဖခရီးလိုမ်ဳိးသြားရတာ၊ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ၀င္လာတာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ သတင္းေကာင္း၊ ဧည့္သည္ေကာင္း ေရာက္လာတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီေကာင္းေတြ ေပးလာမယ္။ လုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္တာ၊ စီးပြားသိသိသာသာတက္တာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအတြက္လည္း ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာမယ္။ မိဘဆရာသမား ႀကီးကဲသူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳရ၊ ၾကားရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ထီေပါက္သလိုမ်ဳိး ေငြေတြ ေ၀ါကနဲ ၀င္လာကိန္းရွိတယ္။ ဆံုး႐ံႈးမတတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ျပန္၀င္လာတတ္တယ္။ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြကေတာ့ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ 

အိမ္နီးခ်င္းေတြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေၾကာင့္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ လိမ့္က်၊ ေခ်ာ္လဲတာ၊ ထိခိုက္မိတာမ်ဳိးေတြ လည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳမယ္။ ရပ္ေ၀းကလူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၆^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ပဲမုန္႕ကပ္လွဴပါေလ။


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ကိုယ္လုပ္သမွ်ကို ကန္႔ကြက္ေႏွာက္ယွက္မယ့္သူေတြနဲ႔ပဲ ႀကံဳေနရတတ္တယ္။ မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ရတတ္တယ္။ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အလုပ္ေတြ ပ်က္သြားတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ကိစၥေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းဇူးမတင္တဲ့အျပင္ မေကာင္းျမင္ အထင္လြဲတာေတာင္ ခံရတတ္ပါတယ္။ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္း ၀ယ္တဲ့ေရာင္းတဲ့ကိစၥေတြလည္း ထစ္ေငါ့လြဲေခ်ာ္ေနတတ္တယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥေတြမွာ ဆႏၵမေစာသင့္ပါဘူး။ ေအာက္လက္ငယ္သားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ ႀကံဳမယ္။

 သူခိုးခိုးခံရတတ္တယ္။ ေရတြင္းေရကန္ကိစၥ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ခရီးကိစၥအတြက္လည္း စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အထူးသတိထားရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ လမ္းခြဲရမတတ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦကိစၥေတြကေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ႀကီးကဲသူတို႔ရဲ႕ ကူညီေဆာင္မမႈေတြနဲ႔လည္း ႀကံဳလာပါလိမ့္မယ္။ အခက္အခဲၾကားကပဲ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၇^၀။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ အုန္း ၆ ညြန္႔လွဴပါေလ။


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြဆရာသမားေတြရဲ႕ အကူအညီေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥေတြနဲ႔ ခရီးသြားရတတ္ပါတယ္။ ျပည္ပခရီးစီစဥ္ေနသူမ်ား လည္း အဆင္ေျပသြားမယ္။ မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ၀င္လာတတ္ပါတယ္။အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ခရီးသြားရတတ္တယ္။ လူနာ ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဟာင္း၊ ေနရာေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးပတ္သက္ရတတ္တယ္။ အလုပ္အေျခအေန ေနရာထိုင္ခင္း ေကာင္းေသာျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းေတြ ႀကံဳမယ္။ ေငြကိစၥေတြ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္မယ္။ ေသခ်ာေပါက္ရမယ့္ေငြေတြ လြဲသြားတတ္ပါတယ္။ ႐ံုး၊ ဂါတ္မွာ စကားေျပာရတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတစ္ပါးကိစၥ လိုက္လံကူညီရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အင္မတန္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၈^၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ရြက္လွ ၁၇ ညြန္႔လွဴပါေလ။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ခရီးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သြားျဖစ္မယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး စီစဥ္ေနသူမ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္မယ္။ ရပ္ေ၀းက ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အမွတ္မထင္ ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေ၀းဆရာသမား ႀကီးကဲသူေတြက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းႏွစ္မ်ဳိး ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ က်န္းမာေရးညံ့မယ္။ စိတ္ညစ္ရာဧည့္သည္ ေရာက္လာတတ္တယ္။ ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြနဲ႔ ထိမိခိုက္္မိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အလြန္စိတ္႐ႈပ္ရမယ္။ ေရာဂါေဟာင္း ျပႆနာေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔လည္း စိတ္သေဘာကြဲရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ေရွ႕တိုးရခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရခက္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာမယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ေနရာက ေငြေတြအမ်ားႀကီး ၀င္လာတတ္ပါတယ္။စိတ္ညစ္ရတာ ျပႆနာျဖစ္တာေတြႀကံဳမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အလြန္စိတ္႐ႈပ္ရမယ္။ ေရာဂါေဟာင္း ျပႆနာေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔လည္း စိတ္သေဘာကြဲရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၉^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေမႊးေသာပန္း ၉ ပြင့္လွဴပါေလ။

စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ရွည္ရွည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ျပႆနာ သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာပါ ဆက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ကင္းေအာင္ေနေန ျပႆနာေတြက လာၿပီး ပတ္သက္ေနတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာလည္း တစ္ေယာက္တစ္ ေပါက္ဆိုသလို ျဖစ္ေနမယ္။ ၿပီးသြားၿပီလို႔ထင္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္တယ္။ အလုပ္မွာ စိတ္ကုန္ စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အလုပ္ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အင္မတန္ရင္းႏွီးသူထဲက နာေရး ႀကံဳလိမ့္မယ္။ ေနရာကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြ အဆင္မေျပျဖစ္မယ္။ မိခင္အေဒၚ စသူေတြ က်န္းမာေရး ည့ံမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္ ေနတဲ့လူေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္တယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္မရွိဘဲနဲ႔ သင္တန္းတစ္ခု တက္ျဖစ္တာ၊ ပညာေကာင္းရတာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ဆရာသမား၊ ႀကီးကဲသူမ်ား လက္မွာ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တတ္တယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၁^၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔လွဴပါေလ။

သေဗၺဓမၼၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

( unicode version )


ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ ၂၉)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာမယ်။ သတင်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ကောင်းတွေ ရောက်လာမယ်။ ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ ရပ်ဝေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အလုပ်တွေ ပိုပြီးအောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ၀င်လာမယ်။ ရပ်ဝေးကလည်း ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ အနီးကပ်မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ 

လူရင်းထဲက ပြဿနာကြီးကြုံ တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေ အခက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားကလည်း ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ အထင်လွဲခံရတာတွေ အဆင်ပြေသွား မယ်။ ဆရာသမား ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မှာလည်း  ထင်ထင်ရှားရှား အောင်မြင်မယ်။ အခွင့်အလန်းကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ငွေရေးကြေးရေး ရှုပ်ထွေးတာ၊ စာရင်းဇယားမှားယွင်းတာ၊ အလိမ်ခံရတာ၊ ယာဉ်တွေ၊ စက် တွေနဲ့ ထိခိိုက်မိတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကြုံတတ်တယ်။အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အတော့်ကိုသတိထားရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ မိမိရဲဲ့ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ နို့ထမင်းကပ်လှူပါလေ။


တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ငွေတွေဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်တာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတာ၊ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာတာ၊ ၀မ်းသာစရာဧည့်သည်တွေရောက်လာတာ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ အဆောက်အဦးကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်တာတွေ ကြုံလာမယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံတာတွေ လုပ်ဖြစ်မယ်။

 အောက်လက်ငယ်သား သားသမီးအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ အောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံလာမယ်။ အဆင်မပြေဖြစ်နေသူ အဆင်ပြေသွားကြပါလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကြားညပ်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းလုပ်သူတွေကြောင့် မိသားစု စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်တယ်။ မတော်တဆ ထိခိုက်အန္တရာယ်ကြုံတာ၊ အပူလောင်တာမျိုးတွေ သတိပြုပါ။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံအပြိုင်အဆိုင်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရမယ်။ တမင်နှောက်ယှက်တာ ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတစ်ယောက်က ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်က အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။  ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ဆီးယိုကပ်လှူပါလေ။

အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကြုံတာ၊ အပန်းဖြေခရီးလိုမျိုးသွားရတာ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတာ၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ် သတင်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ကောင်း ရောက်လာတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီကောင်းတွေ ပေးလာမယ်။ လုပ်ငန်းတွေ သိသိသာသာ အောင်မြင်တာ၊ စီးပွားသိသိသာသာတက်တာမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်လည်း ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမယ်။ မိဘဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံရ၊ ကြားရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အောင်မြင်မယ်။ ထီပေါက်သလိုမျိုး ငွေတွေ ဝေါကနဲ ၀င်လာကိန်းရှိတယ်။ ဆုံးရှုံးမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာတတ်တယ်။နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေကတော့ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ 

အိမ်နီးချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြောင့်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ လိမ့်ကျ၊ ချော်လဲတာ၊ ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေ လည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အနှောက်အယှက်ကြီးကြီးမားမား ကြုံမယ်။ ရပ်ဝေးကလူတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ပဲမုန့်ကပ်လှူပါလေ။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကိုယ်လုပ်သမျှကို ကန့်ကွက်နှောက်ယှက်မယ့်သူတွေနဲ့ပဲ ကြုံနေရတတ်တယ်။ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေ ပျက်သွားတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင် မကောင်းမြင် အထင်လွဲတာတောင် ခံရတတ်ပါတယ်။ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ၀ယ်တဲ့ရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်း ထစ်ငေါ့လွဲချော်နေတတ်တယ်။ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေမှာ ဆန္ဒမစောသင့်ပါဘူး။ အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ ကြုံမယ်။

 သူခိုးခိုးခံရတတ်တယ်။ ရေတွင်းရေကန်ကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ခရီးကိစ္စအတွက်လည်း စိတ်ညစ်စရာကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အထူးသတိထားရမယ့်အချိန်ပါပဲ။ လမ်းခွဲရမတတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စတွေကတော့ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ ကူညီဆောင်မမှုတွေနဲ့လည်း ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲကြားကပဲ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ရ^၀။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ အုန်း ၆ ညွန့်လှူပါလေ။

ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ ခရီးသွားရတတ်ပါတယ်။ ပြည်ပခရီးစီစဉ်နေသူများ လည်း အဆင်ပြေသွားမယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ၀င်လာတတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ခရီးသွားရတတ်တယ်။ လူနာ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီးပတ်သက်ရတတ်တယ်။ အလုပ်အခြေအနေ နေရာထိုင်ခင်း ကောင်းသောပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းတွေ ကြုံမယ်။ ငွေကိစ္စတွေ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်မယ်။ သေချာပေါက်ရမယ့်ငွေတွေ လွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ရုံး၊ ဂါတ်မှာ စကားပြောရတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတစ်ပါးကိစ္စ လိုက်လံကူညီရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈^၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ရွက်လှ ၁ရ ညွန့်လှူပါလေ။

သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ခရီးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူများ အထမြောက်အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးက ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းနှစ်မျိုး ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ ကျန်းမာရေးညံ့မယ်။ စိတ်ညစ်ရာဧည့်သည် ရောက်လာတတ်တယ်။ ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေနဲ့ ထိမိခိုက််မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အလွန်စိတ်ရှုပ်ရမယ်။ ရောဂါဟောင်း ပြဿနာဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေနဲ့လည်း စိတ်သဘောကွဲရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ နေရာက ငွေတွေအများကြီး ၀င်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်ရတာ ပြဿနာဖြစ်တာတွေကြုံမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အလွန်စိတ်ရှုပ်ရမယ်။ ရောဂါဟောင်း ပြဿနာဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေနဲ့လည်း စိတ်သဘောကွဲရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မွှေးသောပန်း ၉ ပွင့်လှူပါလေ။

စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ ဆက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကင်းအောင်နေနေ ပြဿနာတွေက လာပြီး ပတ်သက်နေတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာလည်း တစ်ယောက်တစ် ပေါက်ဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ ပြီးသွားပြီလို့ထင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ စိတ်ကုန် စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အလုပ်ပြောင်းချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အင်မတန်ရင်းနှီးသူထဲက နာရေး ကြုံလိမ့်မယ်။ နေရာကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေ အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ မိခင်အဒေါ် စသူတွေ ကျန်းမာရေး ည့ံမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ် နေတဲ့လူတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖြစ်တာ၊ ပညာကောင်းရတာတွေ ကြုံလာမယ်။ ဆရာသမား၊ ကြီးကဲသူများ လက်မှာ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်တယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁^၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့်လှူပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မ္မာ

ဇင်ယော်နီ

ဘာပဲေရာင္းေရာင္း အေရာင္းသြက္ေစဖို႔ 

ဘာပဲေရာင္းေရာင္း အေရာင္းသြက္ေစဖို႔ 

     ဝါကၽြတ္ၿပီဆိုေပမဲ့ မိုးကေကာင္းေနဆဲ။ ေကာင္းကင္မွာ တိမ္သားညိဳညိဳေတြ စုေဝးေနျပန္ၿပီ။ ဘယ္အခ်ိန္ရြာခ်အုန္းမလဲ မသိ။ မိုးေၾကာင့္ လမ္းေပၚမွာ လုွပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနရသူေတြ ဒုကၡမ်ားရသလို ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္လဲ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသာကမ်ားရသည္မဟုတ္လား။ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိလာတာဟာအဆင္ေျပေပမဲ့ မလိုအပ္ခ်ိန္မွာ ေရာက္လာတာဟာ ဒုကၡပိုေစတယ္လို႔ ေတြးေနမိသည္။ 

    မိုးစိုမွာ စိုးတာေၾကာင့္အျပင္မထြက္ဘဲ စာအုပ္ဖတ္ေနမိသည္။ အခုလဲ… စာလဲဖတ္တာ တစ္အုပ္ၿပီးသြားျပန္ၿပီ..စာေရးရင္ေကာင္းမလား ….ဘယ္အေၾကာင္းအရာေရးရမလဲ…? တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲဒီေန႔မနက္ေဗဒင္လာေမးသူႏွစ္ေယာက္စလံုး ေစ်းေရာင္းမေကာင္း၍လာေမးၾကသူေတြပင္… ဒီအေၾကာင္းပဲေျပာၾကရေအာင္…

  ဘာလို႔ေစ်းေရာင္းမေကာင္းတာလဲလို႔ ေမးလိုက္ရင္ “ကံညံ့ေနလို႔နဲ႔တူတယ္..ဆရာ”လို႔ေျဖၾကတာအမ်ားအျပားေတြ႕ရပါတယ္။ 

   အဲဒီကံဆိုတာႀကီးကို ခဏထားပါအံုး

       မိမိရဲ႕ဆက္ဆံေရး

       မိမိေရာင္းတဲ့ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း 

       မိမိရဲ႕ေစတနာထားမႈ ….စတဲ့ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကိုအရင္စဥ္းစားပါအံုး …

ငါဘာလိုအပ္ေနလဲ …

ငါဘာျပဳျပင္ရမလဲ ….စတာေတြကို ျပဳျပင္ဖာေထးၿပီးမွ ကံညံ့ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို စဥ္းစားပါ။ 

    ေဗဒင္ဆရာကေတာ့ ဇာတာရွင္ရဲ႕ကံဇာတာကို ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ယၾတာေတာ့ ေပးမွာပါပဲ ။ မိမိကိုယ္တိုင္က စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းေလးနဲ႔ 

မလႉတတ္ရင္ေစ်းေရာင္းဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အညီက်င့္သံုးသင့္သည္မဟုတ္လား

    ေဗဒင္အခန္းက႑ကို သြားလိုက္ရေအာင္….။

ေစ်းေရာင္းမေကာင္းလို႔ ေရာင္းပန္းဝယ္ပန္းေတြပြင့္ေအာင္ စီရင္တဲ့ အစီအရင္ေတြ ယၾတာေတြကလဲ 

အမ်ားႀကီးပါပဲ။ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုသလိုပါပဲ။ အခုေျပာျပမဲ့ အစီအရင္ကေတာ့ မိမိဆိုင္ရဲ႕ ေကာင္တာစားပြဲမွာ တင္ထားရမဲ့ အစီအရင္ပါ။ 

        ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေစ်းေရာင္းေကာင္းခ်င္ရင္စီရင္လို႔ရတဲ့ အစီအရင္ပါ။ 

တနဂၤေႏြ သားသမီး

 –

  ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ အိုးစည္႐ုပ္ေလးကို တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ ၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။ 

တနလၤာ သားသမီး

   ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ ကလပ္ေပၚ ေခါင္းေလာင္းတင္ၿပီး တနလၤာေန႔နံနက္ ၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

အဂၤါ သားသမီး

   ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ ဆင္ျဖဴ ႐ုပ္ေလးကို အဂၤါေန႔နံနက္၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး 

   ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ ေရႊဟသၤာ႐ုပ္ေလးကို ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး သားသမီး

    ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ ပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္ေလးကို ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။ 

ေသာၾကာ သားသမီး 

   ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ သဲအိုးေလးတစ္အိုးကို ေသာၾကာေန႔ နံနက္၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါ။

စေန သားသမီး 

   ဆိုင္ရဲ႕ေကာင္တာမွာ တံခြန္ ၉ လက္တိတိကိုစေနေန႔ နံနက္ ၉:၄၅မိနစ္မွာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔

ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။ 

  ဒါေလာက္ဆို သေဘာေပါက္ေလာက္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ဒီအစီအရင္ကို စီရင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစီအရင္နဲ႔ တြဲလုပ္သင့္တာက ေမတၱာပို႔တာပါ။ ေန႔တိုင္း မိမိရဲ႕ customersေတြကို ေမတၱာပို႔ပါ။ မိမိရဲ႕ ထမင္းရွင္ေတြလို႔သေဘာထားၿပီး ေလးေလးနက္နက္ ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ ေမတၱာမပြားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစီအရင္ကို စီရင္ဖို႔မသင့္ပါဘူး။ 

        ေမတၱသုတ္ရတဲ့ သူေတြကလဲ အခ်ိန္ရတိုင္း ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ေနသင့္ပါတယ္။ မိမိသိသေလာက္ေတာ့ ပညာဒါနျပဳလိုက္ပါၿပီ…၇ရက္သားသမီးအေပါင္း ေရာင္းပန္းဝယ္ပန္းေတြ ပြင့္လန္းၾကပါေစ ။ 

   ၇ရက္သားသမီးအေပါင္း 

       ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝၾကပါေစ။

               ၿငိမ္းေအးလူ (ေဗဒင္သုေတသီ)

              –

( unicode version )


ဘာပဲရောင်းရောင်း အရောင်းသွက်စေဖို့ 

     ဝါကျွတ်ပြီဆိုပေမဲ့ မိုးကကောင်းနေဆဲ။ ကောင်းကင်မှာ တိမ်သားညိုညိုတွေ စုဝေးနေပြန်ပြီ။ ဘယ်အချိန်ရွာချအုန်းမလဲ မသိ။ မိုးကြောင့် လမ်းပေါ်မှာ လုှပ်ရှားရုန်းကန်နေရသူတွေ ဒုက္ခများရသလို တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်လဲ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သောကများရသည်မဟုတ်လား။ လိုအပ်ချိန်မှာ ရောက်ရှိလာတာဟာအဆင်ပြေပေမဲ့ မလိုအပ်ချိန်မှာ ရောက်လာတာဟာ ဒုက္ခပိုစေတယ်လို့ တွေးနေမိသည်။ 

    မိုးစိုမှာ စိုးတာကြောင့်အပြင်မထွက်ဘဲ စာအုပ်ဖတ်နေမိသည်။ အခုလဲ… စာလဲဖတ်တာ တစ်အုပ်ပြီးသွားပြန်ပြီ..စာရေးရင်ကောင်းမလား ….ဘယ်အကြောင်းအရာရေးရမလဲ…? တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီနေ့မနက်ဗေဒင်လာမေးသူနှစ်ယောက်စလုံး စျေးရောင်းမကောင်း၍လာမေးကြသူတွေပင်… ဒီအကြောင်းပဲပြောကြရအောင်…

  ဘာလို့စျေးရောင်းမကောင်းတာလဲလို့ မေးလိုက်ရင် “ကံညံ့နေလို့နဲ့တူတယ်..ဆရာ”လို့ဖြေကြတာအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ 

   အဲဒီကံဆိုတာကြီးကို ခဏထားပါအုံး

       မိမိရဲ့ဆက်ဆံရေး

       မိမိရောင်းတဲ့ပစ္စည်းစျေးနှုန်း 

       မိမိရဲ့စေတနာထားမှု ….စတဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုအရင်စဉ်းစားပါအုံး …

ငါဘာလိုအပ်နေလဲ …

ငါဘာပြုပြင်ရမလဲ ….စတာတွေကို ပြုပြင်ဖာထေးပြီးမှ ကံညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို စဉ်းစားပါ။ 

    ဗေဒင်ဆရာကတော့ ဇာတာရှင်ရဲ့ကံဇာတာကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ယတြာတော့ ပေးမှာပါပဲ ။ မိမိကိုယ်တိုင်က စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးနဲ့ 

မလှူတတ်ရင်စျေးရောင်းဆိုတဲ့ စကားနဲ့အညီကျင့်သုံးသင့်သည်မဟုတ်လား

    ဗေဒင်အခန်းကဏ္ဍကို သွားလိုက်ရအောင်….။

စျေးရောင်းမကောင်းလို့ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်အောင် စီရင်တဲ့ အစီအရင်တွေ ယတြာတွေကလဲ 

အများကြီးပါပဲ။ တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းဆိုသလိုပါပဲ။ အခုပြောပြမဲ့ အစီအရင်ကတော့ မိမိဆိုင်ရဲ့ ကောင်တာစားပွဲမှာ တင်ထားရမဲ့ အစီအရင်ပါ။ 

        ဘာပဲရောင်းရောင်း စျေးရောင်းကောင်းချင်ရင်စီရင်လို့ရတဲ့ အစီအရင်ပါ။ 

တနင်္ဂနွေ သားသမီး

 –

  ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ အိုးစည်ရုပ်လေးကို တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ 

တနင်္လာ သားသမီး

   ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ ကလပ်ပေါ် ခေါင်းလောင်းတင်ပြီး တနင်္လာနေ့နံနက် ၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။

အင်္ဂါ သားသမီး

   ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ ဆင်ဖြူ ရုပ်လေးကို အင်္ဂါနေ့နံနက်၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး 

   ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ ရွှေဟင်္သာရုပ်လေးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။

ကြာသပတေး သားသမီး

    ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်လေးကို ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ 

သောကြာ သားသမီး 

   ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ သဲအိုးလေးတစ်အိုးကို သောကြာနေ့ နံနက်၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီးတင်ထားလိုက်ပါ။

စနေ သားသမီး 

   ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာ တံခွန် ၉ လက်တိတိကိုစနေနေ့ နံနက် ၉:၄၅မိနစ်မှာ စျေးရောင်းကောင်းစေဖို့

ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ 

  ဒါလောက်ဆို သဘောပေါက်လောက်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအစီအရင်ကို စီရင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအစီအရင်နဲ့ တွဲလုပ်သင့်တာက မေတ္တာပို့တာပါ။ နေ့တိုင်း မိမိရဲ့ customersတွေကို မေတ္တာပို့ပါ။ မိမိရဲ့ ထမင်းရှင်တွေလို့သဘောထားပြီး လေးလေးနက်နက် မေတ္တာပို့ပေးပါ။ မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီအစီအရင်ကို စီရင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ 

        မေတ္တသုတ်ရတဲ့ သူတွေကလဲ အချိန်ရတိုင်း မေတ္တသုတ်ကို ရွတ်ဖတ်နေသင့်ပါတယ်။ မိမိသိသလောက်တော့ ပညာဒါနပြုလိုက်ပါပြီ…ရရက်သားသမီးအပေါင်း ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေ ပွင့်လန်းကြပါစေ ။ 

   ရရက်သားသမီးအပေါင်း 

       ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။

               ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ)

              

ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
****************************
မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …


ဇင္ေယာ္နီ
ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၂၂)


ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၂၂)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြကိစၥေတြမွာ အပ်က္အစီး အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားတတ္တယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ကိစၥေတြ လြဲေခ်ာ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ သတိထားပါ။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ စတာေတြ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာကြဲတာ၊ စိတ္ညစ္စရာ ဧည့္သည္ေရာက္လာတာ၊ မ်က္မွန္နဲ႔လူက ဒုကၡေပးတာ၊ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဘးက ၀င္႐ႈပ္လာတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရး ကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ မတင္မက် ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ ေငြဆံုးတာ၊ ေ<ကးတင္တာ၊ သူခိုးခိုးခံ ရတာမ်ဳိးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴမဂၤလာတစ္ခုကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ရပ္ေ၀းက ၀မ္းသာစရာဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာမယ္။

 အဖိုးတန္ပစၥည္း၊ အ၀ယ္အေရာင္းကိစၥ ေအာင္ျမင္မယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးရလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခု ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္သြားမယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြလည္း ပ်က္ဆီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကိစၥ၊ စာရင္းဇယားကိစၥ ေတြ မွားယြင္းတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၃^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေပါက္စီကပ္လွဴပါေလ။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၆^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ လမ္းမွာေတြ႕ေသာေခြးကို ထန္းလ်က္ ၇ ခဲ ေကြၽးပါေလ။

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္တာ၊ ရာထူးတက္သလိုမ်ဳိးေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရတာေတြ လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ပ်က္တတ္ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အလုပ္ကိစၥေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ၀င္႐ႈပ္လာတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စိတ္သေဘာႀကီးစြာ ကြဲတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူမ်ား နဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာလည္း စိတ္ႏွစ္ ခြျဖစ္စရာေတြ မတင္မက်အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ကြဲကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အမွတ္မထင္ျပန္ဆံုမယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ေကာင္းေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ပါတယ္။

 ေအာက္လက္ငယ္သား မဂၤလာကိစၥစီစဥ္ရတာ၊ အိမ္သူ အိမ္သားထဲက ထီေပါက္တာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြ တို႔လို႔တန္းလန္းျဖစ္တာ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြကုန္မ်ားရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နနစီစဥ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကေတာ့ လြဲသြား၊ ပ်က္သြားတတ္တယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ မဆင္မျခင္ မိုက္္မဲမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ ထိခိုက္နစ္နာရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၆^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္လွဴပါေလ။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၇^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ဆန္လွဴဒါန္းပါေလ။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ တမင္ရန္စ ေႏွာက္ယွက္တာ၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္တာေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္ တယ္။ သူတစ္ပါးျပႆနာဟာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္သြားတတ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးပါပဲ။ ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနား၊ ကန္နားကလူေတြကို သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ ေဘးစကားေၾကာင့္ ေသြးကြဲရတတ္ပါတယ္။ လူႀကီးသူမေတြက အထင္လြဲၾကလိမ့္မယ္။ စိတ္ညစ္စရာဧည့္သည္ ေရာက္လာ တတ္ပါတယ္။ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥကေတာ့ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္။

 ကုန္ေရာင္းတာ၊ ကုန္၀ယ္တာ၊ ကုန္ေလွာင္တာေတြ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ။ လူရင္းထဲက ႏိုင္ငံျခားခရီးစီစဥ္ေနသူ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြကေတာ့ မေသမခ်ာျဖစ္ရတတ္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာအခက္အခဲပဲႀကံဳႀကံဳ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး လုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္တယ္။ အေရးအႀကီး စာရြက္စာတမ္း ေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္တယ္။ ေငြဆံုးတာေပ်ာက္တာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပႆနာေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၂^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ကပ္လွဴပါေလ။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၈^၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကစားစရာ လက္ေဆာင္ေပးပါေလ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ  ႀကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးအဆင္ေျပသြားမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ေကာင္းေသာခရီးေတြ သြားရတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာခြဲခြာျခင္းေတြနဲ႔ ခြဲခြာရတတ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အင္မတန္စိတ္ ခ်မ္းသာရမယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာက ေငြေတြအမ်ားႀကီး၀င္လာမယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ဆီက အကူအညီအေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ အလုပ္ႏွစ္မ်ဳိးး၊ ၀င္ေငြႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္လာမယ္။ ထီေပါက္တတ္ပါ တယ္။ ပစၥည္းတစ္ခု အေရာင္းအ၀ယ္မွား ျဖစ္တတ္တယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအရင္းမ်ားထဲက စိတ္ေ၀ဒနာခံစားရတာ၊ အိမ္ကထြက္သြားတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမား၊ ႀကီးကဲသူေတြထဲက နာေရးႀကံဳတတ္တယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြ အဆင္မေျပျဖစ္မယ္။

 ေနရာႏွစ္ခုခြၿပီး ေနရတတ္ ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားထဲက ေျခေထာက္၊ ခါး ထိခိုက္မိတတ္တယ္။ တစ္မိသားစုလံုး က်န္းမာေရး တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္တတ္တဲ့ ရက္ေတြပါပဲ။ စက္ကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ၊ စပ္တူကိစၥေတြမွာလည္း စိတ္႐ႈပ္စရာေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၈^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေျမပဲယိုကပ္လွဴပါေလ။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၉^၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို တရားေခြ ဒါနျပဳပါေလ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ဆံုး႐ံႈးထားတာေတြ ျပန္ရတတ္တယ္။ နစ္နာခဲ့သမွ် အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ႀကံဳလာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားရဲ႕ အလုပ္ကိစၥ၊ ပညာေရးကိစၥေတြမွာလည္း ၀မ္းသာစရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႀကံဳလာတယ္။ မေတာ္တဆထိမိခိုက္မိတာေတြေတာ့ သတိထားဖို႔လိုပါ တယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြလည္း ပ်က္တတ္၊ ထြက္တတ္တယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ မျဖစ္စေလာက္ကိစၥနဲ႔ ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာဆိုေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ေနတာေတြ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ေကာင္း ေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမယ္။ လူႀကီးမိဘဆရာသမားေတြဆီက ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီ ေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ အလုပ္အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ 

လက္ရွိလုပ္ငန္းကိုတိုးခ်ဲ႕တာ၊ လုပ္ငန္းသစ္စတာေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္မေျပျဖစ္မယ္။ ေငြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာ္ေတာ့ကို ရွင္းရလင္းရ၊ ျငင္းခုန္ရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အထစ္အေငါ့ အေႏွာက္အယွက္ေတြၾကားထဲက တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြ ခံစားရမယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၄^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သံပုရာရည္ကပ္လွဴပါေလ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ခရီးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သြားျဖစ္မယ္။ ရပ္ေ၀းအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြလည္း ရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သစ္ေတြ ေပၚလာမယ္။ အလုပ္မွာ အင္နဲ႔အားနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕သင္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ေအာင္ျမင္သေလာက္ ရန္မ်ားတတ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးပစၥည္းေတြ၀င္မယ္။ မိတ္ေဆြ ေမာင္ႏွမမ်ားရဲ႕ အခ်စ္ေရးကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥေတြမွာ ၀င္ေရာက္ကူညီရတတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥေတြမွာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ေကာင္းေသာ အေျပာင္း အေရႊ႕ေတြ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားတစ္ေယာက္ ရပ္ေ၀းကို ခရီးထြက္တာ၊ အေ၀းေရာက္အိမ္သူအိမ္သားေတြ ျပန္၀င္လာတာ၊ အလုပ္မွာ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ခု ေျဖရွင္းရတာ၊ ေငြအခြင့္အေရးေကာင္း လက္လြတ္သြားတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

 အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္ လြဲတတ္ပါတယ္။ ေဘးက၀င္႐ႈပ္လို႔ ပိုဆိုးသြားတတ္ပါတယ္။ မျဖစ္စေလာက္ကိစၥ ေလးေတြကေန ျပႆနာႀကီးထြားသြားတတ္ပါတယ္။ ေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခုကေတာ့ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ မိမိထက္ႀကီးကဲသူမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၂^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ႏွမ္းပ်စ္ကပ္လွဴပါေလ။

စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ဟိုဟာလုပ္ရေကာင္းႏိုးႏိုး၊ ဒီဟာလုပ္ရ ေကာင္းႏိုးႏိုးနဲ႔ အခ်ိန္သြားလိမ့္မယ္။ ဆံုးျဖတ္ရခက္တာေတြလည္း ႀကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ အမွားမွားအယြင္းယြင္းေတြ လုပ္မိ ေျပာမိတတ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမ်ား တိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ခရီးတိုေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သြားေနရမယ္။ ကိုယ့္ကိစၥသာမက သူတစ္ပါးအတြက္ပါ ခရီးေတြသြားရမယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီေကာင္း ရရွိမယ္။ ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ရာထူးတက္တဲ့သတင္း၊ ထီဆုႀကီးေပါက္တဲ့သတင္း စသည္ျဖင့္ ၀မ္းသာစရာ ႀကံဳရ၊ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ အထင္လြဲ စြပ္စြဲခံရတာ၊ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ 

အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာကိစၥ အဆင္မေျပတာ၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ အိပ္မက္ဆိုးေတြမက္တာ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႔၊ ကေလးတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျပာဆိုေျဖရွင္းရတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ရန္လုပ္ ေနတဲ့လူ၊ ဒုကၡ ေပးေနတဲ့လူ ရပ္ေ၀းကိုေရာက္သြားမယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားမွာေတာ့ ညိၽႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြ ၀င္႐ႈပ္လို႔ အပူမီးေတြ ပိုေတာက္တဲ့ကိန္း ဆိုက္သြားတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးေပးဂဏန္း ၃^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုပ္ကပ္လွဴပါေလ။

သေဗၺဓမၼၼာ

ဇင္ေယာ္နီ


ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ ၁၆ မှ ၂၂)

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အလုပ်ကိစ္စ၊ ငွေကိစ္စတွေမှာ အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးများတတ်တယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ လွဲချော်ကုန်တတ်ပါတယ်။ သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်တွေ သတိထားပါ။ မီး၊ လျှပ်စစ် စတာတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကွဲတာ၊ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်ရောက်လာတာ၊ မျက်မှန်နဲ့လူက ဒုက္ခပေးတာ၊ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘေးက ၀င်ရှုပ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး ကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မတင်မကျ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။ ငွေဆုံးတာ၊ ေ<ကးတင်တာ၊ သူခိုးခိုးခံ ရတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူမင်္ဂလာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီး စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးက ၀မ်းသာစရာဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။

 အဖိုးတန်ပစ္စည်း၊ အဝယ်အရောင်းကိစ္စ အောင်မြင်မယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးရလိမ့်မယ်။ နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခု ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း ပျက်ဆီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ စာချုပ်ကိစ္စ၊ စာရင်းဇယားကိစ္စ တွေ မှားယွင်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ပေါက်စီကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် လမ်းမှာတွေ့သောခွေးကို ထန်းလျက် ရ ခဲ ကျွေးပါလေ။

တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်တာ၊ ရာထူးတက်သလိုမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရတာတွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်ပျောက်တတ်ပါတယ်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ၀င်ရှုပ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူများ နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်း စိတ်နှစ် ခွဖြစ်စရာတွေ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကွဲကွာနေတဲ့ မိတ်ဆွေမောင်နှမတွေနဲ့ အမှတ်မထင်ပြန်ဆုံမယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ကောင်းသော ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်။

 အောက်လက်ငယ်သား မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတာ၊ အိမ်သူ အိမ်သားထဲက ထီပေါက်တာ၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စတွေ တို့လို့တန်းလန်းဖြစ်တာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်များရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သေသေချာချာ ကျကျနနစီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ လွဲသွား၊ ပျက်သွားတတ်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မဆင်မခြင် မိုက််မဲမှုကြောင့် ကိုယ့်မှာ ထိခိုက်နစ်နာရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆^၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သစ်သီးဖျော်ရည်ကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ရ^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ဆန်လှူဒါန်းပါလေ။

အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ တမင်ရန်စ နှောက်ယှက်တာ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ် တယ်။ သူတစ်ပါးပြဿနာဟာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အချိန်မျိုးပါပဲ။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ ဘေးစကားကြောင့် သွေးကွဲရတတ်ပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေက အထင်လွဲကြလိမ့်မယ်။ စိတ်ညစ်စရာဧည့်သည် ရောက်လာ တတ်ပါတယ်။ ခက်ခဲကြန့်ကြာနေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စကတော့ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။

 ကုန်ရောင်းတာ၊ ကုန်ဝယ်တာ၊ ကုန်လှောင်တာတွေ အကျိုးအမြတ်များမယ့် အချိန်ပါပဲ။ လူရင်းထဲက နိုင်ငံခြားခရီးစီစဉ်နေသူ အဆင်ပြေ အောင်မြင်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေကတော့ မသေမချာဖြစ်ရတတ်တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာအခက်အခဲပဲကြုံကြုံ တိုးချဲ့ပြီး လုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်။ အရေးအကြီး စာရွက်စာတမ်း တွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်တယ်။ ငွေဆုံးတာပျောက်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး ပြဿနာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ခေါက်ဆွဲကြော်ကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈^၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးငယ်များကို ကစားစရာ လက်ဆောင်ပေးပါလေ။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာ  ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်နေသူတွေနဲ့ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ၀မ်းသာကြည်နူးစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ကောင်းသောခွဲခွာခြင်းတွေနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အင်မတန်စိတ် ချမ်းသာရမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့နေရာက ငွေတွေအများကြီးဝင်လာမယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ဆီက အကူအညီအကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ အလုပ်နှစ်မျိုးး၊ ၀င်ငွေနှစ်မျိုးဖြစ်လာမယ်။ ထီပေါက်တတ်ပါ တယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု အရောင်းအဝယ်မှား ဖြစ်တတ်တယ်။ မိတ်ဆွေရင်းမောင်နှမတွေနဲ့ အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအရင်းများထဲက စိတ်ဝေဒနာခံစားရတာ၊ အိမ်ကထွက်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆရာသမား၊ ကြီးကဲသူတွေထဲက နာရေးကြုံတတ်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေ အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။

 နေရာနှစ်ခုခွပြီး နေရတတ် ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားထဲက ခြေထောက်၊ ခါး ထိခိုက်မိတတ်တယ်။ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်းမာရေး တရှောင်ရှောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရက်တွေပါပဲ။ စက်ကိစ္စ၊ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ၊ စပ်တူကိစ္စတွေမှာလည်း စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈^၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မြေပဲယိုကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉^၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို တရားခွေ ဒါနပြုပါလေ။

ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဆုံးရှုံးထားတာတွေ ပြန်ရတတ်တယ်။ နစ်နာခဲ့သမျှ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ အလုပ်ကိစ္စ၊ ပညာရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ၀မ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံလာတယ်။ မတော်တဆထိမိခိုက်မိတာတွေတော့ သတိထားဖို့လိုပါ တယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ပျက်တတ်၊ ထွက်တတ်တယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ လွဲချော်သွားတတ်တယ်။ မဖြစ်စလောက်ကိစ္စနဲ့ ကြီးကြီးမားမား ပြောဆိုဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အထစ်အငေါ့ဖြစ်နေတာတွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကောင်း သောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေဆီက ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီ ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ အလုပ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ 

လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့တာ၊ လုပ်ငန်းသစ်စတာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ တော်တော်လေး အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ ငွေကိုအကြောင်းပြုပြီး တော်တော့ကို ရှင်းရလင်းရ၊ ငြင်းခုန်ရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထစ်အငေါ့ အနှောက်အယှက်တွေကြားထဲက တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေ ခံစားရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄^၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သံပုရာရည်ကပ်လှူပါလေ။

သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခရီးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားဖြစ်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်း ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သစ်တွေ ပေါ်လာမယ်။ အလုပ်မှာ အင်နဲ့အားနဲ့ တိုးချဲ့သင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ အောင်မြင်သလောက် ရန်များတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ မိတ်ဆွေ မောင်နှမများရဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စ၊ မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာ ၀င်ရောက်ကူညီရတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေမှာ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကောင်းသော အပြောင်း အရွှေ့တွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားတစ်ယောက် ရပ်ဝေးကို ခရီးထွက်တာ၊ အဝေးရောက်အိမ်သူအိမ်သားတွေ ပြန်ဝင်လာတာ၊ အလုပ်မှာ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီးတစ်ခု ဖြေရှင်းရတာ၊ ငွေအခွင့်အရေးကောင်း လက်လွတ်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။

 အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်အမြင် လွဲတတ်ပါတယ်။ ဘေးကဝင်ရှုပ်လို့ ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ မဖြစ်စလောက်ကိစ္စ လေးတွေကနေ ပြဿနာကြီးထွားသွားတတ်ပါတယ်။ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုကတော့ ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မိမိထက်ကြီးကဲသူများရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂^၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ နှမ်းပျစ်ကပ်လှူပါလေ။

စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာလုပ်ရ ကောင်းနိုးနိုးနဲ့ အချိန်သွားလိမ့်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ရခက်တာတွေလည်း ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ လုပ်မိ ပြောမိတတ်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ခရီးတိုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားနေရမယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စသာမက သူတစ်ပါးအတွက်ပါ ခရီးတွေသွားရမယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေလည်း လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကောင်း ရရှိမယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ရာထူးတက်တဲ့သတင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့သတင်း စသည်ဖြင့် ၀မ်းသာစရာ ကြုံရ၊ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အထင်လွဲ စွပ်စွဲခံရတာ၊ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ 

အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စ အဆင်မပြေတာ၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်တာ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့၊ ကလေးတို့ကို အကြောင်းပြုပြီး ပြောဆိုဖြေရှင်းရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ် နေတဲ့လူ၊ ဒုက္ခ ပေးနေတဲ့လူ ရပ်ဝေးကိုရောက်သွားမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးများမှာတော့ ညျိနှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေ ၀င်ရှုပ်လို့ အပူမီးတွေ ပိုတောက်တဲ့ကိန်း ဆိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃^၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်ကပ်လှူပါလေ။

သဗ္ဗေဓမ္မ္မာ

ဇင်ယော်နီ

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ မွ ၁၉ ေဟာစတမ္း


(၁၂) ရာသီဖြားမ်ားအတြက္
မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အစာအိမ္ေရာဂါ ျပန္ျဖစ္မည္။ ေျခမအရင္း အဆစ္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ျပန္ျဖစ္မည္။ ခါးတြင္ ဒဏ္ရာျဖစ္တတ္သည္။ ေမတၱာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ အခ်စ္မွား၊ သံေယာဇဥ္အထားမွားတတ္သည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အက်ိဳးရွိမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ပံုစံသစ္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈသစ္မ်ားေပၚ၍ မိမိအတြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥေပၚမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဇီးညြန္႔သံုးညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

မွန္းသည္တစ္မ်ိဳး၊ ျဖစ္လာသည္ကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္မည္။ မူလစီစဥ္ထား သည္မ်ားႏွင့္မတူေသာပံုစံႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳးလုပ္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ ဖ႐ိုဖရဲ ပရမ္းပတာၾကားမွ ထူးထူးျခားျခား အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္သည္ဟူ၍ ယူဆၿပီး ေခါင္းမီးေတာက္လိမ့္မည္။ 

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီဟိုဠ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ေကာင္းျခင္းႀကံဳက အထူးေကာင္းသလို အဆိုးႀကံဳကလည္း အထူး ဆိုးတတ္ေသာရက္မ်ား ျဖစ္၏။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဝင္ေကာင္း သကဲ့သို႔ အထြက္ၾကမ္းလိမ့္မည္။ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမည္။ ကိုယ္ေရးကိစၥ ဦးစားေပး၍ မရ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆက္ဆံရေသာသူမ်ားအ ၾကား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ားက ဒုကၡေပးတတ္သည္။ 

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လီလီပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အထိအခိုက္ အနာအက်င္မ်ားတတ္သည္။ က်န္းမာေရးကို သတိရွိရ မည္။ မိမိကိုင္တြယ္ေနက် မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေသာအခါ သတိရွိပါ။ သူတစ္ပါးလုပ္ထားေသာဘက္မွ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္းရွိမည္။ ယာဥ္ကား ေမာင္းႏွင္မႈ သတိရွိပါ။ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မ်ားသို႔ ယာဥ္ကားဦးတည္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အထိအခိုက္ျဖစ္တတ္သည္။

 ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ၾကယ္ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အေရးပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ရမည္။ အေျပာင္းအလဲရွိမည္၊ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ကိစၥတစ္ခုႀကံဳမည္။ အရပ္ေဝးမွ ေကာင္းသတင္းကိုလည္း ရမည္၊ အလုပ္တိုးတက္မႈလည္း ရမည္။ မူလတစ္ႀကိမ္မွ မလုပ္ဖူးေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ရမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းညြန္႔ ၁၀ ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ႀကံဳမည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္း သတင္းႏွင့္ မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပၚမည္။ ျပႆနာေဟာင္းႏွစ္ခု ေျပလည္သြားမည္။ ဝင္ေငြႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဝင္မည္။ အိမ္မွသူႏွစ္ဦးအတြက္ စိတ္ ခ်မ္းသာရမည္။ အိမ္၊ ျခံ၊ ကားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လမုန္႔ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အလုပ္တိုးတက္မည္။ စီစဥ္ထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ေသာကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား မိမိလုပ္၍ အဆင္ေျပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ေျပာင္းျပန္၊ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ေျပာင္း လုပ္၍ အဆင္ေျပမည္။ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမည္။ မိမိအားၿပိဳင္သူ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ားေလ တိုးတက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သရက္ယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အျငင္းအခံု မ်ားမည္။ မၾကာခဏ စကားမ်ားရမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္ ျဖစ္စရာမ်ား ႀကံဳၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္မ်ားမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္လိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနသည္။ စိတ္ေရာဂါရသူမ်ားကို ကူညီရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအခက္အခဲ မ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားသူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးက အထူးေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဆန္ႀကဲပက္၍ ၾကက္ငွက္အစာေကြ်းပါ။


ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ စကားအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ ရန္မ်ားမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအႀကံ ပ်က္တတ္သည္။ ကတိစကားမ်ား ပ်က္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးျပႆနာ မ်ား မိမိလိုက္လံ ေျဖရွင္းရမည္။ ရသင့္လ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခား၊ ကျပားမ်ား အက်ိဳး ေပးမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သစ္ခြပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိဘဲ ရရွိမႈမ်ား ႀကံဳမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ရမည္။ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ား ကူညီေျဖရွင္းေပးသူ ေပၚမည္။ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္း၍လည္း အဆင္ေျပသြားမည္။ စိတ္ေကာင္း မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကင္းေဝးလြတ္ေျမာက္မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ကာလအတန္ၾကာ စိတ္ကူးထားေသာကိစၥ မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးျဖဴငါးလက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

စိတ္လြင့္ပါးေနသည္။ လူႏွင့္စိတ္ မၾကာခဏ ကင္းကြာသြားမည္။ ကိုယ္လုပ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္တတ္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္ သည္။ သူခိုးသူဝွက္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ သိမ္းဆည္းရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား သူတစ္ပါးက ခိုးယူမည္။ မိသားစုတြင္ အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

 ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ တံခြန္နီခုနစ္လက္ ဘုရား ကပ္လွဴပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ား ဆက္တိုက္ေျဖရွင္းရမည္။ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးစကား မယံုစားသင့္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား၍ ဆံုး႐ံႈးထားေသာေငြမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရႏိုင္ေသာအေျခအေနရွိသည္။ မထင္မွတ္ဘဲ လုပ္လိုက္ေသာကိစၥမွ အက်ိဳးရွိမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဗလာစာအုပ္လွဴပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို


( unicode version )

(၁၂) ရာသီဖြားမ်ားအတြက္
မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အစာအိမ္ေရာဂါ ျပန္ျဖစ္မည္။ ေျခမအရင္း အဆစ္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ျပန္ျဖစ္မည္။ ခါးတြင္ ဒဏ္ရာျဖစ္တတ္သည္။ ေမတၱာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ အခ်စ္မွား၊ သံေယာဇဥ္အထားမွားတတ္သည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အက်ိဳးရွိမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ပံုစံသစ္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈသစ္မ်ားေပၚ၍ မိမိအတြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥေပၚမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဇီးညြန္႔သံုးညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

မွန္းသည္တစ္မ်ိဳး၊ ျဖစ္လာသည္ကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္မည္။ မူလစီစဥ္ထား သည္မ်ားႏွင့္မတူေသာပံုစံႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳးလုပ္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ ဖ႐ိုဖရဲ ပရမ္းပတာၾကားမွ ထူးထူးျခားျခား အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္သည္ဟူ၍ ယူဆၿပီး ေခါင္းမီးေတာက္လိမ့္မည္။ 

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီဟိုဠ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ေကာင္းျခင္းႀကံဳက အထူးေကာင္းသလို အဆိုးႀကံဳကလည္း အထူး ဆိုးတတ္ေသာရက္မ်ား ျဖစ္၏။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဝင္ေကာင္း သကဲ့သို႔ အထြက္ၾကမ္းလိမ့္မည္။ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမည္။ ကိုယ္ေရးကိစၥ ဦးစားေပး၍ မရ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆက္ဆံရေသာသူမ်ားအ ၾကား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ားက ဒုကၡေပးတတ္သည္။ 

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လီလီပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အထိအခိုက္ အနာအက်င္မ်ားတတ္သည္။ က်န္းမာေရးကို သတိရွိရ မည္။ မိမိကိုင္တြယ္ေနက် မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေသာအခါ သတိရွိပါ။ သူတစ္ပါးလုပ္ထားေသာဘက္မွ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္းရွိမည္။ ယာဥ္ကား ေမာင္းႏွင္မႈ သတိရွိပါ။ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မ်ားသို႔ ယာဥ္ကားဦးတည္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အထိအခိုက္ျဖစ္တတ္သည္။

 ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ၾကယ္ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အေရးပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ရမည္။ အေျပာင္းအလဲရွိမည္၊ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ကိစၥတစ္ခုႀကံဳမည္။ အရပ္ေဝးမွ ေကာင္းသတင္းကိုလည္း ရမည္၊ အလုပ္တိုးတက္မႈလည္း ရမည္။ မူလတစ္ႀကိမ္မွ မလုပ္ဖူးေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ရမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းညြန္႔ ၁၀ ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ႀကံဳမည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္း သတင္းႏွင့္ မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပၚမည္။ ျပႆနာေဟာင္းႏွစ္ခု ေျပလည္သြားမည္။ ဝင္ေငြႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဝင္မည္။ အိမ္မွသူႏွစ္ဦးအတြက္ စိတ္ ခ်မ္းသာရမည္။ အိမ္၊ ျခံ၊ ကားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လမုန္႔ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အလုပ္တိုးတက္မည္။ စီစဥ္ထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ေသာကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား မိမိလုပ္၍ အဆင္ေျပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ေျပာင္းျပန္၊ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ေျပာင္း လုပ္၍ အဆင္ေျပမည္။ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမည္။ မိမိအားၿပိဳင္သူ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ားေလ တိုးတက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သရက္ယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အျငင္းအခံု မ်ားမည္။ မၾကာခဏ စကားမ်ားရမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္ ျဖစ္စရာမ်ား ႀကံဳၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္မ်ားမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္လိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနသည္။ စိတ္ေရာဂါရသူမ်ားကို ကူညီရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအခက္အခဲ မ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားသူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးက အထူးေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဆန္ႀကဲပက္၍ ၾကက္ငွက္အစာေကြ်းပါ။


ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ စကားအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ ရန္မ်ားမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအႀကံ ပ်က္တတ္သည္။ ကတိစကားမ်ား ပ်က္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးျပႆနာ မ်ား မိမိလိုက္လံ ေျဖရွင္းရမည္။ ရသင့္လ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခား၊ ကျပားမ်ား အက်ိဳး ေပးမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သစ္ခြပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိဘဲ ရရွိမႈမ်ား ႀကံဳမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ရမည္။ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ား ကူညီေျဖရွင္းေပးသူ ေပၚမည္။ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္း၍လည္း အဆင္ေျပသြားမည္။ စိတ္ေကာင္း မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကင္းေဝးလြတ္ေျမာက္မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ကာလအတန္ၾကာ စိတ္ကူးထားေသာကိစၥ မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးျဖဴငါးလက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

စိတ္လြင့္ပါးေနသည္။ လူႏွင့္စိတ္ မၾကာခဏ ကင္းကြာသြားမည္။ ကိုယ္လုပ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္တတ္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္ သည္။ သူခိုးသူဝွက္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ သိမ္းဆည္းရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား သူတစ္ပါးက ခိုးယူမည္။ မိသားစုတြင္ အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

 ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ တံခြန္နီခုနစ္လက္ ဘုရား ကပ္လွဴပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ား ဆက္တိုက္ေျဖရွင္းရမည္။ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးစကား မယံုစားသင့္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား၍ ဆံုး႐ံႈးထားေသာေငြမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရႏိုင္ေသာအေျခအေနရွိသည္။ မထင္မွတ္ဘဲ လုပ္လိုက္ေသာကိစၥမွ အက်ိဳးရွိမည္။ 

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဗလာစာအုပ္လွဴပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို

ေန႔ခ်င္းညခ်င္း စီးပြား တက္ေစမယ့္ ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ ရဲ့ ယၾတာ လက္ေဆာင္မြန္ မ်ား


ေန႔ခ်င္းညခ်င္း စီးပြား တက္ေစမယ့္ ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ ရဲ့ ယၾတာ လက္ေဆာင္မြန္ မ်ား

ေရွးဆရာတို႔သည္ ေငြကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ စသည္ စသည္တို႔တြင္ အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္လိုေသာအခါ ေန႔ ခ်င္းညခ်င္းဟူေသာ အစီအရင္ ကုိ စီရင္ေလ့ရွိၾကသည္​။
စီရင္ပံုစီရင္နည္းမွာ ေႂကြပန္း ကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ ေပၚ၌ ခ်င္းတက္တစ္တက္ကုိ တင္ၿပီးသကာလ ထုိ ခ်င္းတက္ေပၚတြင္ မီးထြန္း ၍ ဘုရား တြင္လွဴဒါန္းရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိခ်င္းတက္ေပၚတြင္ပင္ ေန႔ပုိင္း၌တစ္ ႀကိမ္၊ ညပုိင္း၌တစ္ႀကိမ္ မီးထြန္း လွဴဒါန္း ကာ မိမိ၏ အလ်င္အျမန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လုိေသာကိစၥကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္ပါေစသားဟု ဆုေတာင္း ရမည္ျဖစ္ေလ၏။
မိမိ ၏ကိစၥမွာ အေရးႀကီးလွ်င္ ႀကီး သလို ၃ ရက္၊ ၅ ရက္၊ ၇ ရက္၊ ၉ ရက္ စသည္ ျဖင့္ မီးထြန္း နိုင္ေပသည္။
ထုိအစီအရင္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ေနာက္ထပ္ တစ္နည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ စိန္တစ္တင္း၊ ခ်င္းတစ္တက္ဟူေသာ အစီ အရင္ျဖစ္၍ ေငြမွား ပစၥည္းမွား၊ အ၀ယ္မွား၊ အေရာင္းမွား၊ ကတိမွား၊ စာခ်ဳပ္မွား ႀကံဳေသာအခါတြင္ ထုိသို႔လွ်င္ ေႂကြပန္း ကန္ျပားေပၚ၌ ခ်င္းတက္ကုိတင္၍ ခ်င္းတက္ေပၚ တြင္ မီးထြန္းကာ ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္သည္​။
ခ်င္းတက္ဆုိသည္မွာ တနလၤာနံႏွင့္ စေနနံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နံသင့္ ဂဏန္း ခ်င္းကုိ ေပါင္းလိုက္ လွ်င္ ကုိးန၀င္းျဖစ္ေနေ သာ ပစၥည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ ေလသည္။
ေဖာ္ျပပါပံုကုိ ဓာတ္ပံု ကူးယူ၍ မိမိတို႔၏ ဆုိင္ မ်ား၊ အလုပ္ခန္းမ်ား၊ အိမ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား ျခင္းအားျဖင့္လည္း ေန႔ခ် င္းညခ်င္း စီးပြား တုိးတက္ေသာ နိမိတ္ေကာင္းကုိ ရရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဆရာဇင္ေယာ္နီ

( unicode version )

နေ့ချင်းညချင်း စီးပွား တက်စေမယ့် ဆရာ ဇင်ယော်နီ ရဲ့ ယတြာ လက်ဆောင်မွန် များ

ရှေးဆရာတို့သည် ငွေကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ၊ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ စသည် စသည်တို့တွင် အလျင်အမြန် အောင်မြင် ပြီးမြောက်လိုသောအခါ နေ့ ချင်းညချင်းဟူသော အစီအရင် ကို စီရင်လေ့ရှိကြသည်​။
စီရင်ပုံစီရင်နည်းမှာ ကြွေပန်း ကန်ပြားတစ်ချပ် ပေါ်၌ ချင်းတက်တစ်တက်ကို တင်ပြီးသကာလ ထို ချင်းတက်ပေါ်တွင် မီးထွန်း ၍ ဘုရား တွင်လှူဒါန်းရ မည်ဖြစ်ပြီး ထိုချင်းတက်ပေါ်တွင်ပင် နေ့ပိုင်း၌တစ် ကြိမ်၊ ညပိုင်း၌တစ်ကြိမ် မီးထွန်း လှူဒါန်း ကာ မိမိ၏ အလျင်အမြန် ပြီးမြောက်အောင်မြင်လိုသောကိစ္စကို နေ့ချင်းညချင်း အောင်မြင်ပါစေသားဟု ဆုတောင်း ရမည်ဖြစ်လေ၏။
မိမိ ၏ကိစ္စမှာ အရေးကြီးလျှင် ကြီး သလို ၃ ရက်၊ ၅ ရက်၊ ရ ရက်၊ ၉ ရက် စသည် ဖြင့် မီးထွန်း နိုင်ပေသည်။
ထိုအစီအရင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင် နောက်ထပ် တစ်နည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်မှာ စိန်တစ်တင်း၊ ချင်းတစ်တက်ဟူသော အစီ အရင်ဖြစ်၍ ငွေမှား ပစ္စည်းမှား၊ အဝယ်မှား၊ အရောင်းမှား၊ ကတိမှား၊ စာချုပ်မှား ကြုံသောအခါတွင် ထိုသို့လျှင် ကြွေပန်း ကန်ပြားပေါ်၌ ချင်းတက်ကိုတင်၍ ချင်းတက်ပေါ် တွင် မီးထွန်းကာ ဆုတောင်းရန် ဖြစ်သည်​။
ချင်းတက်ဆိုသည်မှာ တနင်္လာနံနှင့် စနေနံ ဖြစ်သောကြောင့် နံသင့် ဂဏန်း ချင်းကို ပေါင်းလိုက် လျှင် ကိုးနဝင်းဖြစ်နေေ သာ ပစ္စည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ် လေသည်။
ဖော်ပြပါပုံကို ဓာတ်ပုံ ကူးယူ၍ မိမိတို့၏ ဆိုင် များ၊ အလုပ်ခန်းများ၊ အိမ်များတွင် ချိတ်ဆွဲထား ခြင်းအားဖြင့်လည်း နေ့ချ င်းညချင်း စီးပွား တိုးတက်သော နိမိတ်ကောင်းကို ရရှိကြပါစေကုန်သတည်း။
ဆရာဇင်ယော်နီ