( ၁၁-၉-၁၇ မွ ၁၇-၉-၁၇ ) ကံၾကမၼာျမင္ကြင္း။

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ 

တကၠသိုလ္ စိုးမိုးႏုိင္ ေဟာတဲ့ တစ္ပတ္စာ

 ( ၁၁-၉-၁၇ မွ ၁၇-၉-၁၇ ) ကံၾကမၼာျမင္ကြင္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *