( ၉ ) လပိုင္း ၂၀၁၇ တလစာေဟာစတမ္း


ဆရာမင္းသုခရဲ႕ 

( ၉ ) လပိုင္း ၂၀၁၇ တလစာေဟာစတမ္း

 တနဂၤေႏြသာသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

အလြန္ကံေကာင္းတိုးတက္ေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အိုးအိမ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအားလံုး ကံေကာင္းမႈမ်ား ခံစားရမည္။ အိမ္တိုက္ခန္း ၀ယ္ရန္ ႀကံစည္ထားသူမ်ား အႀကံအစည္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္။ အိုးသစ္အိမ္သစ္၀င္ကိန္း ရွိသည္။ အလုပ္သစ္အကိုင္သစ္မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ နာမည္တစ္လံုးျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ား နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားမည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဘ၀အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားမည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္လိမ့္မည္။ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ၊ မိမိစီးပြားေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိတတ္ၿပီး လူပန္းစိတ္ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ 

က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ဂရုျပဳရမည္။ ပင္ပန္းလြန္းၿပီး အားနည္းတတ္သည္။ အိုးအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူအားလံုး အလြန္အက်ဳိးမ်ားမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အက်ဳိးေဆာင္(ပြဲစား) လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ လျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အားနည္းတတ္သည္။ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္ေျပသလို႐ွိေသာ္လည္း ဒီလထဲ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကလို႔ ကြဲကြာရတက္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ယခုလသည္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းတိုးတက္မည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

.-

🔮တစ္လတာယၾတာ 🔮

မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ေမြးေန႕တိုင္း သစၥာပန္း အနီေရာင္ နွင့္ ပန္းေရာင္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေပးပါ။မိမိထက္၅ႏွစ္အသက္ႀကီးေသာသသူကိုအက်ႌ

အျဖဴေရာင္တစ္ထည္လွဴေပးပါ။

🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏

 –


တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေတြ႕လာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား သြားလာရျခင္းမ်ားေၾကာင့္၎ (သို႔) ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္၎ ကံေကာင္းတိုးတက္မည္။ မိမိနာမည္ ၾသဇာ ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျမင့္မားမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ စန္းပြင့္ေနမည္။ ရပ္ေ၀းေဒသမွ သူတစ္ဦးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူမ်ားဘ၀သို႕ ေရာက္ရွိတတ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္။ ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မိသားစုဘ၀ကို ယခုလတြင္ ရရွိႏုိင္သည္။ မိသားစုႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းေနၿပီး လာဘ္လာဘ ရႊင္လန္းေနမည္။ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ယာဥ္ကားကိစၥ အက်ဳိးေပးႏိုင္သည္။ ကား၀ယ္ရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား ယခုလတြင္ ယာဥ္ကား ၀င္ေရာက္ကိန္း ရွိသည္။ ေကာင္းေသာ ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္မည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ယခုလသည္ တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းမႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားမည့္ လ , ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ 

.

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮 

ေမြးေန႔ တနလၤာေန႔ မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ေထာပတ္ဆီမီးခြက္(5)ခြက္

ပန္းအဝါေရာင္(5)ပြင့္ကို ကပ္လွဴပူေဇာ္ေပးပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ထင္တိုင္း ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မည့္ လ,ျဖစ္ေသာ္လည္း လူပန္း စိတ္ႏြမ္းရမႈ မ်ားမည္။ တာ၀န္ႀကီးႀကီးမားမား ယူရတတ္ (သို႔) ပိေနတတ္သည္။ ရန္အတိုက္အခံရွိမည္။ မုဆိုးဖိုမုဆိုးမ,တစ္ခုလပ္မ်ား၏ ဒုကၡေပးမႈကို ခံရတတ္သည္။ အတိုက္အခံရွိေသာ္လည္း ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ခရီးယာယီရွိသည္။ ခရီးမ်ား သြားလာျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္။ အလုပ္ရာထူးတက္ရန္ ရွိသူမ်ား ရာထူးတက္မည္ (သို႔) ေနရာေကာင္း ဌာနေကာင္းသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရတတ္သည္။

 ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥ ပြင့္လန္းတိုးတက္ေနမည္။ ထိခိုက္ရွနာကိန္း ရွိေသာေၾကာင့္ ဒါးႏွင္႕ခၽြန္ထက္ေသာ ကရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိထားပါ။ မီး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း သတိထားကိုင္တြယ္ပါ။ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ကံေကာင္းတိုးတက္ႏိုင္သည္။ ေယဘူယ်ေျပာရလွ်င္ ထိခိုက္ရွနာမႈ ႏွင့္ ရန္အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ကံေကာင္းတိုးတက္မႈ မ်ားႏိုင္သေသာ လ,တစ္လျဖစ္လိမ့္မည္။

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮

 မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ပန္အျဖဴေရာင္(၉)ပြင့္ သစ္သီး(၉)လံုးကို

ဆက္ကပ္လွဴဒန္းေပးပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရရွိတတ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းတြင္မူ ေအာင္ျမင္ေနမည္။ ငယ္ရြယ္သူအခ်ဳိ႕တြင္ လက္ရွိခ်စ္သူႏွင့္ ျပတ္စဲလမ္းခြဲရတတ္ၿပီး အခ်စ္သစ္ ၀င္ေရာက္တတ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စန္း, ထ ေနတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး ႏွင့္ လိင္ကိစၥ အရႈတ္အေထြးမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ကိစၥမ်ား ၊ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေနရတတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ဖ်ားနာ နာမက်န္း ျဖစ္တတ္သည္။ တုပ္ေကြးမိတတ္သည္။ ေငြေၾကးကံ မေကာင္းလွေသးပါ။ ၀င္သေလာက္ ျပန္ထြက္ေနမည္။ 

လူမ်ဳိးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ မိမိေနအိမ္သို႕ အသက္အရြယ္အိုမင္းေနေသာသူမ်ား ေဆးကုေရာက္လာ တတ္သည္။ ယခုလတြင္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေရလမ္းခရီး သြားရတတ္သည္။ ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား အက်ဳိးရွိမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္း/ကံညံ့ ေရာေထြးေနတတ္ေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮

စေနနံဘုရားတြင္ ပန္းအနီေရာင္(၁၀)ပြင့္ ဖေယင္းတိုင္အနီေရာင္(၁၀)တိုင္ အေမႊးတိုင္(၁၀)တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ေပးပါ၊၊
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ရုတ္တရက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္။ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိထားပါ။ လူစုလူေ၀း ႏွင့္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္မႈမ်ားတြင္ ေ၀းေ၀းမွ ေရွာင္ကြင္းသြားပါေလ။ မိတ္တုေဆြတု အတုအေယာင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳတတ္ၿပီး ဒုကၡေပးမႈ ခံရတတ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္းခံရမႈ (သို႔) မိမိစိတ္မပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ အထက္လူႀကီး ႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။

 အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ခံရတတ္သည္။ စီးပြားေရး သမားမ်ား လုပ္ငန္းတိုးတက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ယခုလတြင္ မလုပ္သင့္။ အမွားႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလတြင္ အလုပ္သစ္ အကိုင္သစ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မလုပ္ခင္ စဥ္းစဥ္းစားစား ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ေရာလူပါ ပင္ပန္း ႏြမ္းလ်မည့္ လ, တစ္လျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိုးအိမ္ၿခံေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကံမေကာင္းရမႈ ႀကံဳႏုိင္သည္။ ၿခံဳ၍ ေျပာရလွ်င္ ယခုလသည္ ၾကာသပေတးသားသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ ညံ့ဖ်င္းမည့္ လ,တစ္လ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေလသည္။

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮 

မိမိ၏ေမြးေန႔၌ ရာဟုၿဂိလ္ေဒါင့္ဘုရားတြင္ ေအာင္သေျပ(၁၉)ၫြန္႔ ခ်ိဳခ်င္(၁၉)လံုးကိုကပ္လွဴေပးပါ။မီးခိုးေရာင္အက်ၤီအေဟာင္းတစ္ထည္ကို ေတာင္းရမ္းစားသူတစ္ဦးအား စြန္႔ႀကဲလိုက္ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
စက္ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ရပ္ေ၀းမွာ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ၏ ကူညီမႈရရွိမည္။ စပ္တူ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ရ ကိန္း ရွိပါတယ္။ သင္တန္းတက္ရျခင္း ၊ ဆရာသမားလုိ ပုဂိၢဳလ္ မ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ ေရႊ၀ယ္မည့္ကိစၥပ်က္ တတ္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူး ၊ စေနသားသမီး / လူမ်ိဳးျခားတစ္ဦး ေၾကာင့္ စိတ္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ 

လက္ေအာက္ငယ္သား ၊ အလုပ္သမား မ်ားရွိလွ်င္ ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္း ၊ ကား ၊ ဖုန္း ၊ ေျမ ၀င္ကိန္း ရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကားအသစ္ ခ်ိန္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေငြကေတာ့ အ၀င္ၾကမ္း အထြက္ၾကမ္းျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ား၊အိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ရႈပ္ရတတ္ပါသည္။ခ်စ္သူ႐ွိသူမ်ားအခ်စ္ေရးကံေကာင္းလာမည္ ကြဲကြာေနေသာခ်စ္သူမ်ား ျပန္လည္ဆံုဆည္းႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္၊၊ 

္ခရီးထြက္မည္ ထြက္မည္ဆုိျပီး ခရီးရက္ေရႊ႕ရျခင္း ၊ ၾကံၾကာျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ သူမ်ား အမႈအခင္း ျပႆနာမ်ားကုိ အၾကံေပးေျဖရွင္းေပးရတတ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဒီတစ္လ လံုး စေန၊ ဗုဒၵဟူးေန႕မ်ားတြင္ နာေရး လံုး၀ လုိက္မပို႕ပါနွင့္ ။ စေန ၊ ဗုဒၵဟူးေန႕တြင္ ေတာင္အရပ္ ခရီး ေရွာင္ပါ ။ အေရးၾကီး ကိစၥ သြားလွ်င္ အစိမ္းေရာင္ ၊ အနက္ေရာင္ အ၀တ္အစား ေရွာင္ပါ။ 

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮

ေသာၾကာ္ၿဂိဳလ္ေဒါင့္ဘုရားတြင္ ႏွင္းဆီပန္း(၂၁)ပြင္ သစ္သီး(၂၁)လံုး ကပ္လွဴပူေဇာ္ေပးပါ၊၊
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ဒီလထဲတြင္ ေငြေၾကးကိစၥလုပ္ငန္းမ်ား သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနလိမ့္မယ္။ အရာရာသတိထားေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္မဲ့ကိစၥမ်ား မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆံုးျဖတ္ပါနဲ႔။ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး စိတ္ရႈပ္ေနရပါတယ္။ မသြားခ်င္တဲ့ေနရာသြားရျခင္း၊နယ္ေျပာင္းခံရျခင္းေတြႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အထက္လူႀကီးက မိမိအေပၚအျမင္မၾကည္တာမ်ိဳးေတြလဲ ရွိေနပါတယ္။ စိတ္အရမ္းညစ္ရတတ္တယ္။ 

အိမ္ေထာင္ဘက္အခ်င္းခ်င္းစကားအေျခအတင္မ်ားရတတ္တယ္။ မိသားစုနဲ႔ ခြဲခြာရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရဲ႕ ကူညီမႈအမ်ားႀကီးရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ က်န္းမာေရးလဲ အနည္းငယ္အားနည္းေနပါတယ္။ ေနပူနည္းနည္းမိတာမ်ိဳး၊ အိပ္ေရးပ်က္တာမ်ိဳးႀကံဳတာနဲ႔ ဖ်ားနာတတ္ပါတယ္။ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ခရီးထြက္ျခင္း၊ ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ကံေတြျပန္ျမင့္လာပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ အေနေဝးဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအတြက္ေတာ့ စိတ္ေအးခ်မ္းရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮

မိမိ၏ေနအိမ္ဘုရားတြင္ စေနေန႔မနက္(၇)နာရီတြင္သေဘၤာသီး(1)လံုး

ဖေယာင္းတိုင္ အဝါေရာင္ (၃)တိုင္ကို ထြန္းညိွပူေဇာ္ၿပီး လိုရာဆုေတာင္းလိုက္ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ကံဇာတာ ညိႇဳးမွိန္ေသာ လ, တစ္လျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ား ႀကီးမားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အမႈအခင္းျဖစ္ကိန္း ရွိသည္။ (ဥေပဒႏွင့္ ကင္းသူမ်ား မဆိုလိုပါ)။ လုပ္သမွ်ကိုင္သမွ် အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္သည္။ စုတ္ေရာ လာဘ္ပါ ပိတ္ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးလည္း မေကာင္းျဖစ္မည္။ ရင္၀မ္း ဥပဒ္ေပးတတ္သည္။ 

အသည္း၊ အူအတက္ ႏွင့္ အူမႀကီးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရာဟုသားသမီးမ်ားတြင္ ယခုလတြင္ ခြဲစိတ္ကုသခံရကိန္း ရွိေနတတ္သည္။ အသက္အႏၲရာယ္ မရွိပါ။ ခြဲစိတ္ၿပီးမွ ေရာဂါသက္သာ က်န္းမာလာမည္။ မေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ၾကားမွ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ထီေပါက္တတ္သည္။ သို႕မဟုတ္ ေငြစုေငြပံု၀င္တတ္သည္။ အေမြရတတ္သည္။ ဘာသာတရားကို အထူးအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းတိုးတက္လာႏိုင္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ယခုလသည္ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားမည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

🔮တစ္လတာယၾတာ🔮

 ေညာင္ပင္မွာ(ေရႊေရ-ေငြေရ)ေလာင္းေပးၿပီး မိမိထက္(၃)ႏွစ္ အသက္ႀကီးေသာသူကို ေငြက်ပ္(၅၀၀၀)ေထာင္က်ပ္ႏွင့္အတူ

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း တစ္ခုကိုလွဴဒန္းလိုက္ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏 
ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးေအးခ်မ္းပါေစ

ေသာကဟူသမ်ွ ကင္ေဝးပါေစ

ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တထပ္တည္းၾကပါေစ

ပို႔သေမတၱာရ႐ွိၿပီး ေန႔ရက္တိုင္းေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့

ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္၊၊

              ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ

                 ဆရာမင္းသုခ

         –

( Unicode Version )

ဆရာမင်းသုခရဲ့ 

( ၉ ) လပိုင်း ၂၀၁ရ တလစာဟောစတမ်း

 တနင်္ဂနွေသာသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

အလွန်ကံကောင်းတိုးတက်သော လ, တစ်လ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အိုးအိမ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စအားလုံး ကံကောင်းမှုများ ခံစားရမည်။ အိမ်တိုက်ခန်း ၀ယ်ရန် ကြံစည်ထားသူများ အကြံအစည် အထမြောက်အောင်မြင်မည်။ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဝင်ကိန်း ရှိသည်။ အလုပ်သစ်အကိုင်သစ်များလည်း ၀င်ရောက်နိုင်သည်။ နာမည်တစ်လုံးဖြင့် အသက်မွေးသူများ နာမည်ကျော်ကြား လူသိများမည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ ဘဝအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားမည့် လ, တစ်လ ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူမှုရေးကိစ္စများ ၊ မိမိစီးပွားရေးကိစ္စများဖြင့် မအားလပ်နိုင်အောင် ရှိတတ်ပြီး လူပန်းစိတ်ပန်း ဖြစ်တတ်သည်။ 

ကျန်းမာရေး အနည်းငယ် ဂရုပြုရမည်။ ပင်ပန်းလွန်းပြီး အားနည်းတတ်သည်။ အိုးအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများ ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူအားလုံး အလွန်အကျိုးများမည့် လ, ဖြစ်သည်။ ၀ယ်ရောင်းလုပ်ငန်းများ ၊ အကျိုးဆောင်(ပွဲစား) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများလည်း ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် လဖြစ်သည်။ သို့သော် ငယ်ရွယ်သူများတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အားနည်းတတ်သည်။ စာမေးပွဲများတွင်ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်တတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် အဆင်ပြေသလိုရှိသော်လည်း ဒီလထဲ စကားများရန်ဖြစ်ကြလို့ ကွဲကွာရတက်သည်။ သို့သော်လည်း ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် ယခုလသည် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ကံကောင်းတိုးတက်မည့် လ, တစ်လ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

.-

🔮တစ်လတာယတြာ 🔮

မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မွေးနေ့တိုင်း သစ္စာပန်း အနီရောင် နှင့် ပန်းရောင် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပေးပါ။မိမိထက်၅နှစ်အသက်ကြီးသောသသူကိုအကျႌ

အဖြူရောင်တစ်ထည်လှူပေးပါ။

🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏

 –


တနင်္လာသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ခရီးသွားခြင်းဖြင့် မိမိလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင်မြင်မှု အခွင့်အလမ်းများ တွေ့လာနိုင်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးများ သွားလာရခြင်းများကြောင့်၎င်း (သို့) နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများကြောင့်၎င်း ကံကောင်းတိုးတက်မည်။ မိမိနာမည် သြဇာ ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မြင့်မားမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ စန်းပွင့်နေမည်။ ရပ်ဝေးဒေသမှ သူတစ်ဦးနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီး ချစ်သူများဘဝသို့ ရောက်ရှိတတ်သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်မည်။ 

အချို့သော ၀န်ထမ်းများတွင် အလုပ်နေရာ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်။ ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်မည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုဘဝကို ယခုလတွင် ရရှိနိုင်သည်။ မိသားစုနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ရမည်။ ငွေကြေးကံကောင်းနေပြီး လာဘ်လာဘ ရွှင်လန်းနေမည်။ လူမျိုးခြားများနှင့် အလုပ်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ယာဉ်ကားကိစ္စ အကျိုးပေးနိုင်သည်။ ကားဝယ်ရန် စီစဉ်ထားသူများ ယခုလတွင် ယာဉ်ကား ၀င်ရောက်ကိန်း ရှိသည်။ ကောင်းသော ၀င်ရောက်ခြင်း ဖြစ်မည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ယခုလသည် တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ကံကောင်းမှုများ တိုးတက်များပြားမည့် လ , ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ 

.

🔮တစ်လတာယတြာ🔮 

မွေးနေ့ တနင်္လာနေ့ မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် ထောပတ်ဆီမီးခွက်(5)ခွက်

ပန်းအဝါရောင်(5)ပွင့်ကို ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ထင်တိုင်း ပေါက်မြောက်အောင်မြင်မည့် လ,ဖြစ်သော်လည်း လူပန်း စိတ်နွမ်းရမှု များမည်။ တာဝန်ကြီးကြီးမားမား ယူရတတ် (သို့) ပိနေတတ်သည်။ ရန်အတိုက်အခံရှိမည်။ မုဆိုးဖိုမုဆိုးမ,တစ်ခုလပ်များ၏ ဒုက္ခပေးမှုကို ခံရတတ်သည်။ အတိုက်အခံရှိသော်လည်း ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မည်။ ခရီးယာယီရှိသည်။ ခရီးများ သွားလာခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်။ အလုပ်ရာထူးတက်ရန် ရှိသူများ ရာထူးတက်မည် (သို့) နေရာကောင်း ဌာနကောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရတတ်သည်။

 ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စ ပွင့်လန်းတိုးတက်နေမည်။ ထိခိုက်ရှနာကိန်း ရှိသောကြောင့် ဒါးနှင့်ချွန်ထက်သော ကရိယာများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် သတိထားပါ။ မီး နှင့် လျှပ်စစ်ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်း သတိထားကိုင်တွယ်ပါ။ အိုးအိမ်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ ကံကောင်းတိုးတက်နိုင်သည်။ ယေဘူယျပြောရလျှင် ထိခိုက်ရှနာမှု နှင့် ရန်အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း ကံကောင်းတိုးတက်မှု များနိုင်သသော လ,တစ်လဖြစ်လိမ့်မည်။

🔮တစ်လတာယတြာ🔮

 မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် ပန်အဖြူရောင်(၉)ပွင့် သစ်သီး(၉)လုံးကို

ဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများ၏ အကူအညီကို ရရှိတတ်သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းတွင်မူ အောင်မြင်နေမည်။ ငယ်ရွယ်သူအချို့တွင် လက်ရှိချစ်သူနှင့် ပြတ်စဲလမ်းခွဲရတတ်ပြီး အချစ်သစ် ၀င်ရောက်တတ်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ စန်း, ထ နေတတ်သည်။ အချစ်ရေး နှင့် လိင်ကိစ္စ အရှုတ်အထွေးများ ကြုံရတတ်သည်။ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် ကိစ္စများ ၊ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရမည့် လ, ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းများ နှင့် ပတ်သက်နေရတတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ဖျားနာ နာမကျန်း ဖြစ်တတ်သည်။ တုပ်ကွေးမိတတ်သည်။ ငွေကြေးကံ မကောင်းလှသေးပါ။ ၀င်သလောက် ပြန်ထွက်နေမည်။ 

လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မိမိနေအိမ်သို့ အသက်အရွယ်အိုမင်းနေသောသူများ ဆေးကုရောက်လာ တတ်သည်။ ယခုလတွင် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရမည့် ကိစ္စများတွင် စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သောင်မတင် ရေမကျ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ရေလမ်းခရီး သွားရတတ်သည်။ ၀ယ်ရောင်းသမားများနှင့် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ အကျိုးရှိမည့် လ, ဖြစ်သည်။ ကံကောင်း/ကံညံ့ ရောထွေးနေတတ်သော လ, တစ်လ ဖြစ်လိမ့်မည်။ 

🔮တစ်လတာယတြာ🔮

စနေနံဘုရားတွင် ပန်းအနီရောင်(၁၀)ပွင့် ဖယေင်းတိုင်အနီရောင်(၁၀)တိုင် အမွှေးတိုင်(၁၀)တိုင် ထွန်းညှိပူဇော်ပေးပါ၊၊
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်သည်။ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တတ်သည်။ မီး၊ လျှပ်စစ် နှင့် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် သတိထားပါ။ လူစုလူဝေး နှင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်မှုများတွင် ဝေးဝေးမှ ရှောင်ကွင်းသွားပါလေ။ မိတ်တုဆွေတု အတုအယောင်များနှင့် ကြုံတတ်ပြီး ဒုက္ခပေးမှု ခံရတတ်သည်။ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတင်းအကြပ် စေခိုင်းခံရမှု (သို့) မိမိစိတ်မပါဘဲ လုပ်ဆောင်ရမှုများ ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ အထက်လူကြီး နှင့် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။

 အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ခံရတတ်သည်။ စီးပွားရေး သမားများ လုပ်ငန်းတိုးတက်ချဲ့ထွင်မှုများ ယခုလတွင် မလုပ်သင့်။ အမှားကြီးကြီးမားမား ကြုံရတတ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုလတွင် အလုပ်သစ် အကိုင်သစ် ပေါ်ပေါက်နိုင်သော အခွင့်အရေးကလည်း ရှိနေပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် မလုပ်ခင် စဉ်းစဉ်းစားစား ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်း နွမ်းလျမည့် လ, တစ်လဖြစ်နိုင်သည်။ အိုးအိမ်ခြံမြေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကံမကောင်းရမှု ကြုံနိုင်သည်။ ခြုံ၍ ပြောရလျှင် ယခုလသည် ကြာသပတေးသားသမီးအတော်များများအတွက် ကံဇာတာ ညံ့ဖျင်းမည့် လ,တစ်လ ဖြစ်ဖွယ် ရှိလေသည်။

🔮တစ်လတာယတြာ🔮 

မိမိ၏မွေးနေ့၌ ရာဟုဂြိလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် အောင်သပြေ(၁၉)ညွန့် ချိုချင်(၁၉)လုံးကိုကပ်လှူပေးပါ။မီးခိုးရောင်အကျင်္ီအဟောင်းတစ်ထည်ကို တောင်းရမ်းစားသူတစ်ဦးအား စွန့်ကြဲလိုက်ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 သောကြာသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
စက်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများအဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ရပ်ဝေးမှာ သတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများ ၏ ကူညီမှုရရှိမည်။ စပ်တူ လုပ်ငန်း များ လုပ်ရ ကိန်း ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရခြင်း ၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ် များ ကူညီစောင့် ရှောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ ရွှေဝယ်မည့်ကိစ္စပျက် တတ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေသားသမီး / လူမျိုးခြားတစ်ဦး ကြောင့် စိတ် အနှောက်အယှက်များ ကြုံရတတ်ပါသည်။ 

လက်အောက်ငယ်သား ၊ အလုပ်သမား များရှိလျှင် ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်း ၊ ကား ၊ ဖုန်း ၊ မြေ ၀င်ကိန်း ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်းရှင်များ ကားအသစ် ချိန်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ငွေကတော့ အဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ 

အိမ်ထောင်ရှိသူများ၊အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါသည်။ချစ်သူရှိသူများအချစ်ရေးကံကောင်းလာမည် ကွဲကွာနေသောချစ်သူများ ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်မည့် ကာလဖြစ်သည်၊၊ 

်ခရီးထွက်မည် ထွက်မည်ဆိုပြီး ခရီးရက်ရွှေ့ရခြင်း ၊ ကြံကြာခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ သူများ အမှုအခင်း ပြဿနာများကို အကြံပေးဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒီတစ်လ လုံး စနေ၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့များတွင် နာရေး လုံး၀ လိုက်မပို့ပါနှင့် ။ စနေ ၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တွင် တောင်အရပ် ခရီး ရှောင်ပါ ။ အရေးကြီး ကိစ္စ သွားလျှင် အစိမ်းရောင် ၊ အနက်ရောင် အဝတ်အစား ရှောင်ပါ။ 

🔮တစ်လတာယတြာ🔮

သောကြာ်ဂြိုလ်ဒေါင့်ဘုရားတွင် နှင်းဆီပန်း(၂၁)ပွင် သစ်သီး(၂၁)လုံး ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ၊၊
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 စနေသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ဒီလထဲတွင် ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းများ သတိထားဆောင်ရွက်ရမည်။

ဆုံးဖြတ်ရခက်နေလိမ့်မယ်။ အရာရာသတိထားဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေရပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့နေရာသွားရခြင်း၊နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်လူကြီးက မိမိအပေါ်အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်ရတတ်တယ်။ 

အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်းစကားအခြေအတင်များရတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ ကူညီမှုအများကြီးရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးလဲ အနည်းငယ်အားနည်းနေပါတယ်။ နေပူနည်းနည်းမိတာမျိုး၊ အိပ်ရေးပျက်တာမျိုးကြုံတာနဲ့ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးထွက်ခြင်း၊ ကလေးတွေကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကံတွေပြန်မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အနေဝေးဖို့အကြောင်းဖန်လာလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအတွက်တော့ စိတ်အေးချမ်းရမဲ့အချိန်ပါပဲ။

🔮တစ်လတာယတြာ🔮

မိမိ၏နေအိမ်ဘုရားတွင် စနေနေ့မနက်(၇)နာရီတွင်သင်္ဘောသီး(1)လုံး

ဖယောင်းတိုင် အဝါရောင် (၃)တိုင်ကို ထွန်းညှိပူဇော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏


 ရာဟုသားသမီးများအတွက်

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ကံဇာတာ ညှိုးမှိန်သော လ, တစ်လဖြစ်ဖွယ် ရှိသည်။ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာများ ကြီးမားမည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ဥပဒေနှင့် မကင်းသော အလုပ်များ လုပ်ကိုင်နေသူများ အမှုအခင်းဖြစ်ကိန်း ရှိသည်။ (ဥပေဒနှင့် ကင်းသူများ မဆိုလိုပါ)။ လုပ်သမျှကိုင်သမျှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်သည်။ စုတ်ရော လာဘ်ပါ ပိတ်နေတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးလည်း မကောင်းဖြစ်မည်။ ရင်ဝမ်း ဥပဒ်ပေးတတ်သည်။ 

အသည်း၊ အူအတက် နှင့် အူမကြီးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကြုံနိုင်သည်။ အချို့သော ရာဟုသားသမီးများတွင် ယခုလတွင် ခွဲစိတ်ကုသခံရကိန်း ရှိနေတတ်သည်။ အသက်အန္တရာယ် မရှိပါ။ ခွဲစိတ်ပြီးမှ ရောဂါသက်သာ ကျန်းမာလာမည်။ မကောင်းသော ကိစ္စများတွေ့ကြုံနေရသည့်ကြားမှ ကြံကြံဖန်ဖန် ထီပေါက်တတ်သည်။ သို့မဟုတ် ငွေစုငွေပုံဝင်တတ်သည်။ အမွေရတတ်သည်။ ဘာသာတရားကို အထူးအားစိုက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လ, ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားဆိုင်ရာကိစ္စများ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းတိုးတက်လာနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ယခုလသည်ရာဟုသားသမီးများအတွက် ကံဇာတာ ညံ့ဖျင်းမှုများမည့် လ, တစ်လ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။

🔮တစ်လတာယတြာ🔮

 ညောင်ပင်မှာ(ရွှေရေ-ငွေရေ)လောင်းပေးပြီး မိမိထက်(၃)နှစ် အသက်ကြီးသောသူကို ငွေကျပ်(၅၀၀၀)ထောင်ကျပ်နှင့်အတူ

အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုကိုလှူဒန်းလိုက်ပါ။
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏 
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများနှင့် မိတ်ဆွေများ အားလုံး

ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းပါစေ

သောကဟူသမျှ ကင်ဝေးပါစေ

ဆန္ဒနှင့်ဘဝ တထပ်တည်းကြပါစေ

ပို့သမေတ္တာရရှိပြီး နေ့ရက်တိုင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့

ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်၊၊

              ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ

                 ဆရာမင်းသုခ

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *