ဖုန္းေရႊ…နည္းႏွင့္ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း


ဖုန္းေရႊ…နည္းႏွင့္ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

—–

သီရိက်က္သေရ တိုးေဝျဖာၿပီး ရတနာမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးေစတဲ့ ျမတ္မဂၤလာ အိမ္ေဂဟာ ေဆာက္ဖို႔ ပထမဆံုး အေရးႀကီးတာက ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ဖို႔ပါပဲ။ ေျမေကာင္း ေျမသန္႔ဆိုတာ ဘာလဲ… ေျမဆိုးေျမညံ့ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒါကိုသိထားရမယ္။”ဖုန္းေရႊ”ကိုက္ညီတာဟာ ေျမေကာင္း ေျမသန္႔ပဲ။”ဖုန္းေရႊ” မကိုက္ညီတာဟာ ေျမဆိုးေျမညံ့ပဲ။

အဲ့ဒီေျမမွာ အိမ္မေဆာက္သင့္ဘူး။

အိမ္ေဆာက္မယ့္ေျမေနရာ၊ေျမကြက္ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္။


ယခင္ကေဆး႐ုံ႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမကြက္မွာ ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္

ေဆး႐ုံ႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမေနရာဟာ ေျမညံ့သြားၿပီ 

ေဆာက္ၿပီးေနခဲ့ရင္ အိမ္သူအိမ္သားေတြ က်န္းမာေရးညံ့မယ္။

အိမ္သူအိမ္သာေတြထဲမွာ နာတာ႐ွည္ ေရာဂါသည္ေတြ ေပၚလာမယ္။

အဲ့ဒီအိမ္မွာ ကိုယ္ဝန္ရၿပီး ကေလးေတြေမြးလာခဲ့ရင္… ကေလးေတြထဲမွာ မစြမ္းမသန္ကေလးေတြ ပါလာလိမ့္မယ္။

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ေနရာ ေဆာက္တဲ့ ေျမကြက္ေတြမွာ ေဆး႐ုံ႐ွိခဲ့တဲ့ေနရာ မ်ိဳးဟာ မ႐ွိသေလာက္႐ွားပါတယ္။ေဆး႐ုံ ေဟာင္းေနရာမွာ ေဆး႐ုံသစ္ျပန္ေဆာက္တာမ်ိဳး ပဲ႐ွိတာပါ။ေဆး႐ုံတည့္ တည့္က ေျမေနရာ၊ေျမကြက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေဆး႐ုံနဲ႔ ေဘးခ်င္းကပ္၊ေက်ာျခင္းကပ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမေနရာ ေျမကြက္ေတြမွာ ေဆာက္တဲ့အိမ္ေတြဟာ ဖုန္းေရႊ ညံ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေျမေနရာ ေျမကြက္မွာ အိမ္မေဆာက္သင့္ပါ။


ယခင္ကသားသတ္႐ုံ ေျမကြက္ေပၚမွာ ေဆာက္တဲ့အိမ္

သားသတ္႐ုံ၊အမဲသတ္႐ုံ႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမေနရာ၊ ေျမကြက္ေတြကေတာ့ အလြန္ေတြ႔ရခဲပါတယ္။

ၿမိဳ႕သစ္ေဖာ္တဲ့ေနရာ ေတြမွာ လူေနအိမ္ေတြေဆာက္ဖို႔ ေျမေနရာ၊ေျမကြက္ေတြခ်ရင္ေတာ့… သားသတ္႐ုံ၊အမဲသတ္႐ုံ႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမေနရာ ေျမကြက္ေတြ ေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေတြ႔ရခဲတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပါပဲ။

အဲ့ဒီသားသတ္႐ုံ ႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမကြက္ေတြမွာ ေၾကာက္ရႊံမူ႔ ထိတ္လန္႔မူ႔ အၾကင္နာမဲ႔မူ႔ ရက္စက္မူ႔ ဟိတ္ေတြ အ႐ွိန္ေတြ ႂကြင္းက်န္ခဲ့ပါတယ္။

ညံ့တဲ့ေျမအမ်ိဳးအစားလို႔ဘဲေျပာရမွာပါပဲ။

အဲ့ဒီလို ေျမကြက္မ်ိဳးမွာ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေနမယ္ဆိုရင္ အိမ္သူအိမ္သားေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မႈ့မ႐ွိဘဲ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ေနၾကလိမ့္မယ္။

စိတ္ဓာတ္ေတြမာေၾကာခက္ထန္ေနမယ္။

ေဒါသႀကီးေနၾကမယ္။အေၾကာင္းမဲ့ေၾကာက္ရြံမႈ

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြ ျဖစ္ေနၾကလိမ့္မယ္။

အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ေတြေပါမယ္။

အဲ့ဒီေျမမ်ိဳးမွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႔မသင့္ပါ။


ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား႐ွိခဲ့တဲ့ေျမေနရာ မွာေဆာက္တဲ့အိမ္

သိမ္၊ဇရပ္၊ေစတီပုထိုး စတဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမကြက္ေျမေနရာ ေတြမွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ဖုန္းေရႊ ကခြင့္ျပဳမထားပါ

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုရင္…. အဲ့ဒီေျမျပင္ေတြမွာ အလြန္သန္႔စင္တဲ့ ကမ႓ာေျမျပင္ခ်ီဓတ္ ေတြ ပ်ံႏွံ ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

လူေနအိမ္ေတြမွာ႐ွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြနဲ႔ လူမႈေရးကိစၥေတြဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆို သလို ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ဆိုတဲ့စ႐ုိက္ဆိုးေတြ ႐ွိေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီစ႐ုိက္ဆိုးေတြနဲ႔ အလြန္သန္႔စင္တဲ့ ကမ႓ာေျမျပင္ခ်ီဓာတ္ ေတြ နဲ႔ ေတြ႔တဲ့ အခါမွာ ဖုန္းေရႊ ညံ့ပါတယ္။

ျမန္မာ ဆန္းေဗဒင္ ပညာမွာ ဣ႒ နဲ႔ အနိ႒ ေတြ႔ၾကတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။


ရဲဌာန၊အက်ဥ္းေထာင္၊စစ္ေၾကာေရးစခန္း သခ်ိဳင္းကုန္း႐ွိခဲ့တဲ့ေျမကြက္ ေတြေပၚမွာ ေဆာက္တဲ့အိမ္

အဆိုပါ ေျမကြက္ေတြေပၚမွာ ေဆာက္မိရင္ ဖုန္းေရႊ အလြန္ညံ့ပါတယ္ …။

မေကာင္းတဲ့ ကမ႓ာေျမျပင္ခ်ီဓတ္ ေတြပ်ံႏွံေနပါတယ္ ။ငိုေႂကြးမႈ ထိတ္လန္႔မႈ ေၾကာက္ရြံမႈ ရက္စက္မႈ အေငြ႔အသက္ေတြ ဟိတ္ေတြ ပ်ံႏွံေနပါတယ္။အကုသိုလ္ အေငြ႔အသက္ေတြ၊အကုသိုလ္ ဟိတ္ေတြ က်န္ခဲ့တဲ့ ေျမေနရာ ေျမကြက္ေတြပါ။ အဲ့ဒီေျမေနရာ၊ေျမကြက္ေတြေပၚမွာ အိမ္ေဆာက္ခဲ့ရင္….

အိမ္သူအိမ္သားေတြဟာ အမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။ မီးေဘးသင့္တတ္ပါတယ္။

ဓားျပတိုက္ခံရတတ္ပါတယ္။

႐ွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေၾကး ဥစၥာဓန ပစၥည္းေတြဟာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ကုန္ဆံုးသြားရတတ္ပါတယ္။


ဖုန္းေရႊ ဆရာႀကီးေတြ အလြန္ေၾကာက္တဲ့ ေျမေနရာ ေျမကြက္ေတြပါပဲ။

ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔ ေျမကြက္ေတြခ်တဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီလို ေျမေနရာ၊ ေျမကြက္ေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။အထူးသတိထားပါ။

ေျမရာဇဝင္ကို သိထားဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။

အမိႈက္ပံုေဟာင္း႐ွိခဲ့တဲ့ ေျမေနရာ၊ေျမကြက္ ေတြဟာ ဖုန္းေရႊညံ့ေပမယ့္ ေျမလွန္ၿပီး ေျမသန္႔ၿပီး အိမ္ေဆာက္ရင္ရပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္….။

ဆရာသာထက္ဆန္း

( unicode version )

ဖုန်းရွှေ…နည်းနှင့်မြေနေရာ ရွေးချယ်ခြင်း

—–

သီရိကျက်သရေ တိုးဝေဖြာပြီး ရတနာမိုးရွာသွန်းဖြိုးစေတဲ့ မြတ်မင်္ဂလာ အိမ်ဂေဟာ ဆောက်ဖို့ ပထမဆုံး အရေးကြီးတာက မြေနေရာရွေးချယ်ဖို့ပါပဲ။ မြေကောင်း မြေသန့်ဆိုတာ ဘာလဲ… မြေဆိုးမြေညံ့ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒါကိုသိထားရမယ်။”ဖုန်းရွှေ”ကိုက်ညီတာဟာ မြေကောင်း မြေသန့်ပဲ။”ဖုန်းရွှေ” မကိုက်ညီတာဟာ မြေဆိုးမြေညံ့ပဲ။

အဲ့ဒီမြေမှာ အိမ်မဆောက်သင့်ဘူး။

အိမ်ဆောက်မယ့်မြေနေရာ၊မြေကွက်ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို သိအောင် ကြိုးစားထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။


ယခင်ကဆေးရုံရှိခဲ့တဲ့ မြေကွက်မှာ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်

ဆေးရုံရှိခဲ့တဲ့ မြေနေရာဟာ မြေညံ့သွားပြီ 

ဆောက်ပြီးနေခဲ့ရင် အိမ်သူအိမ်သားတွေ ကျန်းမာရေးညံ့မယ်။

အိမ်သူအိမ်သာတွေထဲမှာ နာတာရှည် ရောဂါသည်တွေ ပေါ်လာမယ်။

အဲ့ဒီအိမ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရပြီး ကလေးတွေမွေးလာခဲ့ရင်… ကလေးတွေထဲမှာ မစွမ်းမသန်ကလေးတွေ ပါလာလိမ့်မယ်။

မြို့ပြအိမ်နေရာ ဆောက်တဲ့ မြေကွက်တွေမှာ ဆေးရုံရှိခဲ့တဲ့နေရာ မျိုးဟာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ဆေးရုံ ဟောင်းနေရာမှာ ဆေးရုံသစ်ပြန်ဆောက်တာမျိုး ပဲရှိတာပါ။ဆေးရုံတည့် တည့်က မြေနေရာ၊မြေကွက် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆေးရုံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်၊ကျောခြင်းကပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေနေရာ မြေကွက်တွေမှာ ဆောက်တဲ့အိမ်တွေဟာ ဖုန်းရွှေ ညံ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမြေနေရာ မြေကွက်မှာ အိမ်မဆောက်သင့်ပါ။


ယခင်ကသားသတ်ရုံ မြေကွက်ပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့အိမ်

သားသတ်ရုံ၊အမဲသတ်ရုံရှိခဲ့တဲ့ မြေနေရာ၊ မြေကွက်တွေကတော့ အလွန်တွေ့ရခဲပါတယ်။

မြို့သစ်ဖော်တဲ့နေရာ တွေမှာ လူနေအိမ်တွေဆောက်ဖို့ မြေနေရာ၊မြေကွက်တွေချရင်တော့… သားသတ်ရုံ၊အမဲသတ်ရုံရှိခဲ့တဲ့ မြေနေရာ မြေကွက်တွေ တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် တွေ့ရခဲတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။

အဲ့ဒီသားသတ်ရုံ ရှိခဲ့တဲ့ မြေကွက်တွေမှာ ကြောက်ရွှံမူ့ ထိတ်လန့်မူ့ အကြင်နာမဲ့မူ့ ရက်စက်မူ့ ဟိတ်တွေ အရှိန်တွေ ကြွင်းကျန်ခဲ့ပါတယ်။

ညံ့တဲ့မြေအမျိုးအစားလို့ဘဲပြောရမှာပါပဲ။

အဲ့ဒီလို မြေကွက်မျိုးမှာ အိမ်ဆောက်ပြီး နေမယ်ဆိုရင် အိမ်သူအိမ်သားတွေဟာ အချင်းချင်း သင့်မြတ်မှု့မရှိဘဲ ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်။

စိတ်ဓာတ်တွေမာကြောခက်ထန်နေမယ်။

ဒေါသကြီးနေကြမယ်။အကြောင်းမဲ့ကြောက်ရွံမှု

စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေ ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်။

အတွင်းရန် အပြင်ရန်တွေပေါမယ်။

အဲ့ဒီမြေမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်ဖို့မသင့်ပါ။


ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများရှိခဲ့တဲ့မြေနေရာ မှာဆောက်တဲ့အိမ်

သိမ်၊ဇရပ်၊စေတီပုထိုး စတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများရှိခဲ့တဲ့ မြေကွက်မြေနေရာ တွေမှာ အိမ်ဆောက်ဖို့ ဖုန်းရွှေ ကခွင့်ပြုမထားပါ

ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင်…. အဲ့ဒီမြေပြင်တွေမှာ အလွန်သန့်စင်တဲ့ ကမ႓ာမြေပြင်ချီဓတ် တွေ ပျံနှံ နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

လူနေအိမ်တွေမှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ လူမှုရေးကိစ္စတွေဟာ အနည်းနဲ့အများဆို သလို လောဘ ဒေါသ မောဟ ဆိုတဲ့စရိုက်ဆိုးတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီစရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ အလွန်သန့်စင်တဲ့ ကမ႓ာမြေပြင်ချီဓာတ် တွေ နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါမှာ ဖုန်းရွှေ ညံ့ပါတယ်။

မြန်မာ ဆန်းဗေဒင် ပညာမှာ ဣဋ္ဌ နဲ့ အနိဋ္ဌ တွေ့ကြတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။


ရဲဌာန၊အကျဉ်းထောင်၊စစ်ကြောရေးစခန်း သချိုင်းကုန်းရှိခဲ့တဲ့မြေကွက် တွေပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့အိမ်

အဆိုပါ မြေကွက်တွေပေါ်မှာ ဆောက်မိရင် ဖုန်းရွှေ အလွန်ညံ့ပါတယ် …။

မကောင်းတဲ့ ကမ႓ာမြေပြင်ချီဓတ် တွေပျံနှံနေပါတယ် ။ငိုကြွေးမှု ထိတ်လန့်မှု ကြောက်ရွံမှု ရက်စက်မှု အငွေ့အသက်တွေ ဟိတ်တွေ ပျံနှံနေပါတယ်။အကုသိုလ် အငွေ့အသက်တွေ၊အကုသိုလ် ဟိတ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ မြေနေရာ မြေကွက်တွေပါ။ အဲ့ဒီမြေနေရာ၊မြေကွက်တွေပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်ခဲ့ရင်….

အိမ်သူအိမ်သားတွေဟာ အမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ မီးဘေးသင့်တတ်ပါတယ်။

ဓားပြတိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။

ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေး ဥစ္စာဓန ပစ္စည်းတွေဟာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကုန်ဆုံးသွားရတတ်ပါတယ်။

ဖုန်းရွှေ ဆရာကြီးတွေ အလွန်ကြောက်တဲ့ မြေနေရာ မြေကွက်တွေပါပဲ။

မြို့သစ်တည်ဖို့ မြေကွက်တွေချတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလို မြေနေရာ၊ မြေကွက်တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အထူးသတိထားပါ။

မြေရာဇဝင်ကို သိထားဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။

အမှိုက်ပုံဟောင်းရှိခဲ့တဲ့ မြေနေရာ၊မြေကွက် တွေဟာ ဖုန်းရွှေညံ့ပေမယ့် မြေလှန်ပြီး မြေသန့်ပြီး အိမ်ဆောက်ရင်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်….။

ဆရာသာထက်ဆန်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *