ေမြးလရာသီခြင္အလိုက္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ အေဆာင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား


ေမြးလရာသီခြင္အလိုက္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ 

အေဆာင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား

—-

မိႆရာသီ

—–

(မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ဧျပီ ၁၉ ရက္အတြင္း)

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ စိန္ရတနာသည္ မိတ္ဖက္ ျဖစ္ေပသည္။ မိႆရာသီသည္ ပထမဆံုး ရာသီျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဆန္းသစ္ျခင္း အဓိပါယ္ရွိေစသည္။ ၄င္းရာသီ၏ စိုးမိုးျဂိဳလ္သည္ အဂၤါျဂိဳလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆရာသီဖြားမ်ားသည္ နဂါးသြဲ႕ႏွင့္ မဟူရာစိမ္း တို႔ကိုလည္း စိန္အစားဝတ္ဆင္နိုင္သည္။

ျပိႆရာသီ

(ဧျပီ ၂၀ ရက္မွ ေမလ ၂၀ ရက္အတြင္း)

ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မဟူရာေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္သင့္သည္။ ေသာၾကာျဂိဳလ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျမေက်ာက္သည္လည္း ဝတ္ဆင္သူအတြက္ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ကို ရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ျပိႆရာသီဖြားမ်ား အတြက္ ျမေက်ာက္ မရနိုင္ပါက သႏၱာကို ျမေက်ာက္အစား ဝတ္ဆင္နိုင္ပါေသးသည္။

ေမထုန္ရာသီ

(ေမ ၂၁ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အတြင္း) 

ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မဟူရာေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ရမည္။ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဗုဒၵဟူးျဂိဳလ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေမြးဖြားလာသည့္အတြက္ မဟူရာေက်ာက္ သည္ ေမထုန္ရာသီ၏ ကိုယ္စားျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းလ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ မဟူရာေက်ာက္ သည္ က်န္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုေဆာင္ေပသည္။ မဟူရာႏြယ္ဝင္ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ (Scotch pebble)ေခၚ သလင္းေက်ာက္ တစ္မ်ိဳးသည္လည္း ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းေသာ နိမိတ္ကိုေဆာင္ေစသည္။ ဗာရဲ (Beryl) ေခၚ ေက်ာက္မ်က္ရြဲကိုလည္း ေမထုန္ရာသီဖြား ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။
ကရကဋ္ရာသီ
(ဇြန္ ၂၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္အတြင္း)

ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ တနလၤာျဂိဳလ္ စိုးမိုးေသာေၾကာင့္ ပုလဲရတနာကို ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းရာသီဖြားမည္သည္ ေၾကာင္ေက်ာက္ကိုလည္း ပုလဲအစား ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။

သိဟ္ရာသီ 

(ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္အတြင္း) ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေဆာင္ေက်ာက္သည္ ပတၱျမားျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းရာသီဖြားမ်ား ပတၱျမားဝတ္ဆင္ထားပါက ပညာဥာဏ္ ထက္ျမက္ရင္သန္ေစျပီး ကြဲကြာေသာ ခ်စ္သူကို ျပန္လည္ ဆံုဆည္းရကိန္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိပ္ေတာက္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေရာဂါဘယ ကင္းေဝးေစနိုင္ျခင္း စသည့္ အာနိသင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သိဟ္ရာသီဖြားမ်ားသည္ ပတၱျမားအစား ပယင္းကိုလည္း ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည္။ကန္ရာသီ

(ၾသဂုတ္လ ၂၂ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္အတြင္း) 

ဖြားမ်ားသည္ ပါရာေဒါ (Peridot) ေခၚ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းကို ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းရာသီဖြားမ်ား ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းကို ဝတ္ဆင္ထားပါက ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္မ်ား ေျပေပ်ာက္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားမွဳမ်ား တိုးေစတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းရာသီဖြားမ်ားသည္ ေျပာင္ေခါင္စိမ္းအစား မဟူရာနက္(Onyx)၊ မဟူရာညိဳ(Sardonyx)ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔ကိုလည္း ဝတ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ကန္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ လာဘ္ေကာင္းေစ လိုရာဆႏၵျပည့္ဝေစသည္။

တူရာသီဖြား

(စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္)

အတြင္းဖြားမ်ားသည္ နီလာကို ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ နီလာသည္ သစၥာတရားကို ေဖာ္ညြန္းျပီး အမ်ား၏ အေရးေပးျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ရန္သူကိုပင္ ေၾကေအးေစႏိုင္စြမ္း သတၱိထူးအျပင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားမွလည္း ကင္းလြတ္ေစျခင္း စေသာ အက်ိဳးထူမ်ား ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တူရာသီဖြား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ နီလာကို အဓိက ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကို ၾကည္လင္ေစျပီး ဥာဏ္ကို အထူးေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္ ၾကည္လင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ တူရာသီဖြားမ်ား၏ သစၥာရွိမွဳကို ၾကာရွည္ေစႏိုင္ပါသည္။

ျဗိစၦာရာသီဖြား

(ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္မွ ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၂ ရက္အတြင္း) 

ဖြားမ်ားသည္ အိုပယ္ (Opal) ေခၚ ရြဲေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ရမည္။ ရြဲသည္ ျဗိစၦာရာသီဖြားမ်ားမွလြဲျပီး အျခားရာသီဖြားမ်ားအတြက္ မေကာင္းေသာ အတိတ္ကို ေဆာင္သည့္ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျဗိစၦာရာသီဖြားမ်ားသည္ Cat’s eye ေခၚ ေၾကာင္ေက်ာက္ကိုလည္း ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေပသည္။

ဓႏုရာသီဖြား 

(ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အတြင္း) 

ဖြားမ်ားသည္ ၾကာသာပေတးျဂိဳလ္ႏွင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ စိုးမိုးေသာေၾကာင့္ အဝါေရာင္သန္းေသာ ဥႆဖရားကို ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းရာသီဖြားမ်ားသည္ ဥႆဖရားကို ေရႊႏွင့္ကြင္းဝတ္ပါက ၾကီးပြားခ်မ္းသာျပီး အလုပ္အကိုင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္၊ ဖ်ားနာျခင္းစေသာ ေဝဒနာမ်ားကိုပါ ပေပ်ာက္ေစနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဓႏုရာသီဖြားမ်ားသည္ မိုးျပာေရာင္ရွိေသာ တာကြိဳက္ Turquoise ေက်ာက္မ်က္ကိုလည္း ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။

မကာရရာသီဖြားမ်ား

(ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္အတြင္း)

ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ စေနျဂိဳလ္စိုးမိုးေသာေၾကာင့္ ဂါးနက္ (Garnet)ေခၚ ဇီးေက်ာက္ ကိုဝတ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂါးနက္ကိုတခ်ိဳ႕က ပဒဲေက်ာက္၊ ဥေဒါင္းေက်ာက္ဟုလည္း ေခၚေဝၚၾကသည္။ အနီေရာင္ရွိေသာ ဇီးေက်ာက္သည္ သစၥာရွိျခင္း၏ အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါဆိုးမ်ားအျပင္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မကာရရာသီဖြားမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းကို လာဘ္ေကာင္းေစေသာ ေက်ာက္မ်က္အေဆာင္အျဖစ္ ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။ ၄င္းရာသီဖြားမ်ား ေက်ာက္စိမ္းကို ဝတ္ဆင္ထားပါက အသက္ရွည္ေစနိုင္ပါသည္။

ကုမ္ရာသီဖြား

(ဇန္န၀ါရီ ၂၁ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း)

ဖြားမ်ားသည္ အေဆာင္လက္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေဂါမုတ္ကို ေဆာင္ရမည္။ ၄င္းရာသီဖြားမ်ား ေဂါမုတ္ကိုဝတ္ဆင္ ထားပါက သစၥာရွိျခင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းသေသာ အာနိသင္မ်ား ရရွိနိုင္သည္ဟု ဆိုေပသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းရာသီဖြားမ်ား သည္ ဣႏၵနီလာေခၚ သံုးပန္လွေက်ာက္ (Alexandirte)ကိုလည္း ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါေက်ာက္သည္ ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖစ္သလို ညတြင္ အနီေျပာင္းတတ္ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားသည့္ေက်ာက္ ျဖစ္သလို ကံုရာသီဖြားမ်ားသည္လည္း အေျပာင္းအလဲ ျမန္တတ္သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။
မိန္ရာသီဖြား

( ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ မတ္လ ၂၀ ရက္အတြင္း)

မ်ားသည္ ေဂၚမုတ္ကို ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ (Aquamarine) ေခၚ သလင္းျပာ (ျမျပာ) ကိုလည္း ဝတ္ဆင္နိုင္ေပသည္။ အဆိုပါေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္သူသည္ အႏၲရာယ္ကင္းျပီး ပင္လယ္ရပ္ျခား ခရီးမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းေက်ာက္ကို အမွဳန္႔ၾကိတ္ျပီး ေရႏွင့္ ေသာက္ပါက ပ်င္းရိျခင္း၊ ေန႔အခ်ိန္ အိပ္မက္ မက္ျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါသည္။
Credit org

(Unicode version)

မွေးလရာသီခွင်အလိုက် ဝတ်ဆင်ရမည့် 

အဆောင်ကျောက်မျက်ရတနာများ

—-

မိဿရာသီ

—–

(မတ်လ ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၁၉ ရက်အတွင်း)

မွေးဖွားသူများအတွက် စိန်ရတနာသည် မိတ်ဖက် ဖြစ်ပေသည်။ မိဿရာသီသည် ပထမဆုံး ရာသီဖြစ်သည့်အတွက် ၄င်းလတွင် မွေးဖွားသူများသည် ဆန်းသစ်ခြင်း အဓိပါယ်ရှိစေသည်။ ၄င်းရာသီ၏ စိုးမိုးဂြိုလ်သည် အင်္ဂါဂြိုလ်ဖြစ်သောကြောင့် မိဿရာသီဖွားများသည် နဂါးသွဲ့နှင့် မဟူရာစိမ်း တို့ကိုလည်း စိန်အစားဝတ်ဆင်နိုင်သည်။

ပြိဿရာသီ

(ဧပြီ ၂၀ ရက်မှ မေလ ၂၀ ရက်အတွင်း)

မွေးဖွားသူများသည် မဟူရာကျောက်ကို ဝတ်ဆင်သင့်သည်။ သောကြာဂြိုလ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် မြကျောက်သည်လည်း ဝတ်ဆင်သူအတွက် အချစ်စစ် အချစ်မှန်ကို ရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြိဿရာသီဖွားများ အတွက် မြကျောက် မရနိုင်ပါက သန္တာကို မြကျောက်အစား ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသေးသည်။မေထုန်ရာသီ

(မေ ၂၁ ရက်မှ ဇွန် ၂၀ ရက်အတွင်း) 

မွေးဖွားသူများသည် မဟူရာကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ မေထုန်ရာသီဖွားများအနေဖြင့် ဗုဒ္ဒဟူးဂြိုလ်နှင့် ယှဉ်တွဲ မွေးဖွားလာသည့်အတွက် မဟူရာကျောက် သည် မေထုန်ရာသီ၏ ကိုယ်စားဖြစ်လေသည်။ ၄င်းလ မွေးဖွားသူများအတွက် မဟူရာကျောက် သည် ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း ကိုဆောင်ပေသည်။ မဟူရာနွယ်ဝင် ကျောက်မျက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် (Scotch pebble)ခေါ် သလင်းကျောက် တစ်မျိုးသည်လည်း မေထုန်ရာသီဖွားများအတွက် အေးချမ်းသော နိမိတ်ကိုဆောင်စေသည်။ ဗာရဲ (Beryl) ခေါ် ကျောက်မျက်ရွဲကိုလည်း မေထုန်ရာသီဖွား ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။

ကရကဋ်ရာသီ
(ဇွန် ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်အတွင်း)

မွေးဖွားသူများသည် တနင်္လာဂြိုလ် စိုးမိုးသောကြောင့် ပုလဲရတနာကို ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၄င်းရာသီဖွားမည်သည် ကြောင်ကျောက်ကိုလည်း ပုလဲအစား ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။

သိဟ်ရာသီ 

(ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်အတွင်း) မွေးဖွားသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အဆောင်ကျောက်သည် ပတ္တမြားဖြစ်ပေသည်။ ၄င်းရာသီဖွားများ ပတ္တမြားဝတ်ဆင်ထားပါက ပညာဉာဏ် ထက်မြက်ရင်သန်စေပြီး ကွဲကွာသော ချစ်သူကို ပြန်လည် ဆုံဆည်းရကိန်း ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ပြင် အဆိပ်တောက်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ရောဂါဘယ ကင်းဝေးစေနိုင်ခြင်း စသည့် အာနိသင်များလည်း ရှိသည်။ ထို့ပြင် သိဟ်ရာသီဖွားများသည် ပတ္တမြားအစား ပယင်းကိုလည်း ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။

ကန်ရာသီ

(သြဂုတ်လ ၂၂ မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း) 

ဖွားများသည် ပါရာဒေါ (Peridot) ခေါ် ပြောင်ခေါင်းစိမ်းကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းရာသီဖွားများ ပြောင်ခေါင်းစိမ်းကို ဝတ်ဆင်ထားပါက ကြောက်ရွ့ံစိတ်များ ပြေပျောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားမှုများ တိုးစေတတ်သည်။ ထို့ပြင် ၄င်းရာသီဖွားများသည် ပြောင်ခေါင်စိမ်းအစား မဟူရာနက်(Onyx)၊ မဟူရာညို(Sardonyx)နှင့် ကျောက်စိမ်းတို့ကိုလည်း ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ကျောက်စိမ်းသည် ကန်ရာသီဖွားများအတွက် လာဘ်ကောင်းစေ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝစေသည်။
တူရာသီဖွား

(စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်)

အတွင်းဖွားများသည် နီလာကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နီလာသည် သစ္စာတရားကို ဖော်ညွန်းပြီး အများ၏ အရေးပေးခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ ထို့ပြင် ရန်သူကိုပင် ကြေအေးစေနိုင်စွမ်း သတ္တိထူးအပြင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု များမှလည်း ကင်းလွတ်စေခြင်း စသော အကျိုးထူများ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။ အထူးသဖြင့် တူရာသီဖွား ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် နီလာကို အဓိက ဆောင်သင့်သည်။ ယင်းသည် ဦးနှောက်ကို ကြည်လင်စေပြီး ဉာဏ်ကို အထူးကောင်းမွန်စေခြင်း၊ မျက်စိအမြင် ကြည်လင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောကြောင့် တူရာသီဖွားများ၏ သစ္စာရှိမှုကို ကြာရှည်စေနိုင်ပါသည်။

ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား

(အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုင်ဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း) 

ဖွားများသည် အိုပယ် (Opal) ခေါ် ရွဲကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ ရွဲသည် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများမှလွဲပြီး အခြားရာသီဖွားများအတွက် မကောင်းသော အတိတ်ကို ဆောင်သည့်ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများသည် Cat’s eye ခေါ် ကြောင်ကျောက်ကိုလည်း ဝတ်ဆင်နိုင်ပေသည်။

ဓနုရာသီဖွား 

(နိုင်ဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အတွင်း) 

ဖွားများသည် ကြာသာပတေးဂြိုလ်နှင့် တနင်္ဂနွေဂြိုလ် စိုးမိုးသောကြောင့် အဝါရောင်သန်းသော ဥဿဖရားကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းရာသီဖွားများသည် ဥဿဖရားကို ရွှေနှင့်ကွင်းဝတ်ပါက ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အလုပ်အကိုင် အောင်မြင်ကျော်ကြား နိုင်ပေသည်။ ထို့အပြင် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်၊ ဖျားနာခြင်းစသော ဝေဒနာများကိုပါ ပပျောက်စေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ဓနုရာသီဖွားများသည် မိုးပြာရောင်ရှိသော တာကွိုက် Turquoise ကျောက်မျက်ကိုလည်း ဆောင်နိုင်ပေသည်။

မကာရရာသီဖွားများ

(ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀ရက်အတွင်း)

မွေးဖွားသူများသည် စနေဂြိုလ်စိုးမိုးသောကြောင့် ဂါးနက် (Garnet)ခေါ် ဇီးကျောက် ကိုဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဂါးနက်ကိုတချို့က ပဒဲကျောက်၊ ဥဒေါင်းကျောက်ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အနီရောင်ရှိသော ဇီးကျောက်သည် သစ္စာရှိခြင်း၏ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သောကြောင့် ရောဂါဆိုးများအပြင် အဆိပ်အတောက်များကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် မကာရရာသီဖွားများသည် ကျောက်စိမ်းကို လာဘ်ကောင်းစေသော ကျောက်မျက်အဆောင်အဖြစ် ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ၄င်းရာသီဖွားများ ကျောက်စိမ်းကို ဝတ်ဆင်ထားပါက အသက်ရှည်စေနိုင်ပါသည်။ကုမ်ရာသီဖွား

(ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့အတွင်း)

ဖွားများသည် အဆောင်လက်ဖွဲ့အဖြစ် ဂေါမုတ်ကို ဆောင်ရမည်။ ၄င်းရာသီဖွားများ ဂေါမုတ်ကိုဝတ်ဆင် ထားပါက သစ္စာရှိခြင်း၊ အေးချမ်းသာယာခြင်းသသော အာနိသင်များ ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုပေသည်။ ထို့ပြင် ၄င်းရာသီဖွားများ သည် ဣန္ဒနီလာခေါ် သုံးပန်လှကျောက် (Alexandirte)ကိုလည်း ဆောင်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါကျောက်သည် နေ့တွင် ကျောက်ဖြစ်သလို ညတွင် အနီပြောင်းတတ်သော မျက်နှာများသည့်ကျောက် ဖြစ်သလို ကုံရာသီဖွားများသည်လည်း အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်သူများဖြစ်ပေသည်။

မိန်ရာသီဖွား

( ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်မှ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်း)

များသည် ဂေါ်မုတ်ကို ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် (Aquamarine) ခေါ် သလင်းပြာ (မြပြာ) ကိုလည်း ဝတ်ဆင်နိုင်ပေသည်။ အဆိုပါကျောက်ကို ဝတ်ဆင်သူသည် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ပင်လယ်ရပ်ခြား ခရီးများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေတတ်သည်။ ထို့ပြင် ၄င်းကျောက်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ရေနှင့် သောက်ပါက ပျင်းရိခြင်း၊ နေ့အချိန် အိပ်မက် မက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
Credit org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *