နဖူးကေျပာေသာသင့္အေၾကာင္း

နိမ့္၍က်ဥ္းေသာနဖူး
———————
ပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်ဥ္းလည္း က်ဥ္း၊ နိမ့္လည္းနိမ့္ေသာ နဖူးပိုင္ရွင္မ်ားသည္ကား အလိုက္မသိတတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တာ၀န္မဲ့ တတ္၊ လုပ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းႀကီး၊ တာ၀န္ႀကီး မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ကိုယ္လုပ္ေသာ အလုပ္ကို တာ၀န္မယူတတ္။ ေလးေလးနက္နက္မ လုပ္တတ္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ လုပ္တတ္သည္။ မည္ သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း မရွိ။ ႐ိုးသားမႈမရွိ။ လိမ္ညာတတ္သည္။ လွည့္စား တတ္သည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာတတ္ျခင္းမရွိ။ အခ်ဳိ႕ေသာအရာမ်ားကို လူမဆန္ဘဲလုပ္တတ္သည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားရွိသည္။ မေကာင္း ေသာကိစၥ၊ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အလုပ္ကိစၥ မ်ားတြင္ ထက္ျမက္သည္။ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ား သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ေခ်ာက္တြန္းတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

…..

ေဗဒင္ဝါသနာအိုး Page မွတင္ဆက္ပါသည္


တစ္ဖက္နိမ့္ တစ္ဖက္ျမင့္နဖူး 

———————————

ဆံပင္တစ္ဖက္ျခမ္းသည္ နားထင္စပ္သို႔၀င္၍ ခပ္ျမင့္ျမင့္ျဖစ္ကာ အျခားတစ္ဖက္သည္ ဆံပင္မ်ား ေပါက္၍ ေခါင္းႀကီးၿပီး တစ္ျခမ္းဖံုး၊ တစ္ဖက္နိမ္႔ တစ္ဖက္ျမင့္နဖူးတြင္ ဆံစအုပ္ေသာ နဖူးပိုင္ရွင္ မ်ားကို အနိမ့္အျမင့္ မညီၫြတ္ေသာနဖူး Unbalance Foreheads ပိုင္ရွင္မ်ားဟုေခၚသည္။ အတတ္ပညာ ေလ့လာမႈပုိင္းတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ တတ္သည္။ တတ္သိေသာပညာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ အလိုအေလ်ာက္ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနမည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ ေနမည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ အထက္ပါနဖူးအနိမ့္အျမင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိက “Delinquency” “ဒယ္လီ ကြမ္စီ”ဟုေခၚေသာ လူငယ္မ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ ငယ္မ်ား ျပဳတတ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ဤသို႔ နဖူးဖံုးထားေသာ ဆံပင္ပံုရွိက အတၱႀကီးမားသည္။ အခြင့္အခါ ေကာင္းကိုအသံုးခ်၍ “Unscrupulous” မသမာေသာစိတ္ ေမြးတတ္သည္။ ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အတက္အက်မ်ားျပားသည္။ တည္ၿငိမ္မႈနည္းပါးသည္။ ဆိုးေသာနဖူးဟု သတ္မွတ္ သည္။ 

….

အနာအဆာရွိေသာ နဖူး 

———————————
နဖူးျပင္ေပၚတြင္ သိသာျမင္သာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေသာ အနာရြတ္(သို႔မဟုတ္)အမည္းကြက္၊ အညဳိကြက္မ်ား အထင္အရွားပါရွိက ဘ၀လမ္း ေၾကာင္းတြင္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ကုသိုလ္ကံဆိုးျခင္း၊ အခက္အခဲႀကဳံျခင္း၊ အတိုက္ အခံ အတားအဆီးမ်ားတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရျခင္း ရွိမည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရလာျခင္းထက္ သဘာ၀အ တိုင္း အညဳိကြက္၊ အျဖဴစက္၊ အမည္းစက္ ေပၚထြန္း က အလြန္ဆိုးသည္။ နဖူးပိုင္ရွင္၏ ကံကိုအညံ့အဆိုး ျဖစ္ေပၚေစသည္။ နဖူးအလယ္ႏွင့္ နီးစပ္ေလ အဆိုး အင္အား ပိုလာေလျဖစ္သည္။ ကံညႇဳိးမွိန္ေစသည္။ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားေလ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ ေလသည္။ နဖူးေပၚတြင္ အမာရြတ္မ်ားေလ ဘ၀ ၾကမ္းေလ ျဖစ္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ ၿပီးမွ ဘ၀တိုးတက္မည္။ 

….

…….

ၾကည္စင္ေသာ နဖူး 

———————————
နဖူးျပင္ေပၚရွိ အေရးျပားသည္ တင္းတင္း ရင္းရင္းနဲ႔ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ကင္းစင္ကာ ၾကည္လင္ ၏။ မွဲ႕၊ အမွတ္အသားဆိုး၊ အညဳိကြက္၊ အမည္းကြက္ ကင္းစင္၍ ၾကည္လင္က ဤနဖူးမ်ဳိးကို ၾကည္စင္ ေသာ နဖူးဟုသတ္မွတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ျမင့္မားေသာ ဘ၀အေျခ အေနကို ကံၾကမၼာ ေစစားမႈႏွင့္ ေရာက္ရွိမည္။ အခက္အခဲႏွင့္ေတြ႕တိုင္း ကူညီသူ ေပၚလာတတ္ သည္။ စိတ္ပူပင္တတ္သည္။ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားတတ္သည္။ ခ်စ္ဦးသူႏွင့္ ေကြ ကြင္းၿပီးမွ အဆင္ေျပေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ရရွိမည့္ သဘာ၀ရွိသည္။

…..

www.baydinwartanaroh.com
နဖူးရစ္ တစ္ရစ္

———————————
နဖူးျပင္တြင္ ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အရစ္တစ္ရစ္ရွိက ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ အခက္ အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ ဘ၀ျပည့္စံုမည္။ ငယ္ရြယ္ ႏုငယ္ စဥ္ကာလတြင္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ႀကဳံမည္။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈကို ပိုင္ဆိုင္တတ္သည္။ အခြင့္အေရးကိုရ လွ်င္ရသလို အသံုးခ်တတ္သည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုလည္း အၿမဲရွာေဖြေနသူျဖစ္သည္။ ေတာ္တန္႐ံု အေျခအေနႏွင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲတတ္သူ မဟုတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမားႏွင့္ အလိုႀကီးစြာ လုပ္ ကိုင္တတ္သည္။ ဇြဲႀကီးသည္။ အလုပ္ႏွင့္လက္ႏွင့္ မျပတ္ေအာင္ လုပ္တတ္သည္.

..
စံ-ဇာဏီဘုိ

( unicode version )

နဖူးကပြောသောသင့်အကြောင်း

*****************************
နိမ့်၍ကျဉ်းသောနဖူး

———————
ပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျဉ်းလည်း ကျဉ်း၊ နိမ့်လည်းနိမ့်သော နဖူးပိုင်ရှင်များသည်ကား အလိုက်မသိတတ်သောသူများ ဖြစ်သည်။ တာဝန်မဲ့ တတ်၊ လုပ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းကြီး၊ တာဝန်ကြီး များကို ကိုင်တွယ်ရန် ခက်ခဲသည်။ ကိုယ်လုပ်သော အလုပ်ကို တာဝန်မယူတတ်။ လေးလေးနက်နက်မ လုပ်တတ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် လုပ်တတ်သည်။ မည် သည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်သည်ဖြစ်စေ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း မရှိ။ ရိုးသားမှုမရှိ။ လိမ်ညာတတ်သည်။ လှည့်စား တတ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောတတ်ခြင်းမရှိ။ အချို့သောအရာများကို လူမဆန်ဘဲလုပ်တတ်သည်။ ကြမ်းကြုတ်သည့် စရိုက်ဆိုးများရှိသည်။ မကောင်း သောကိစ္စ၊ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီသော အလုပ်ကိစ္စ များတွင် ထက်မြက်သည်။ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များ သည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ချောက်တွန်းတတ်သည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

…..

ဗေဒင်ဝါသနာအိုး Page မှတင်ဆက်ပါသည်


တစ်ဖက်နိမ့် တစ်ဖက်မြင့်နဖူး 

———————————

ဆံပင်တစ်ဖက်ခြမ်းသည် နားထင်စပ်သို့ဝင်၍ ခပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်ကာ အခြားတစ်ဖက်သည် ဆံပင်များ ပေါက်၍ ခေါင်းကြီးပြီး တစ်ခြမ်းဖုံး၊ တစ်ဖက်နိမ့် တစ်ဖက်မြင့်နဖူးတွင် ဆံစအုပ်သော နဖူးပိုင်ရှင် များကို အနိမ့်အမြင့် မညီညွတ်သောနဖူး Unbalance Foreheads ပိုင်ရှင်များဟုခေါ်သည်။ အတတ်ပညာ လေ့လာမှုပိုင်းတွင် အဆင်မပြေဖြစ် တတ်သည်။ တတ်သိသောပညာနှင့် ဆောင်ရွက်မှု များ လိုက်လျောညီထွေမရှိသော သဘာဝရှိသည်။ အလိုအလျောက် အားမလိုအားမရဖြစ်နေမည်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ် နေမည်။ လူငယ်များတွင် အထက်ပါနဖူးအနိမ့်အမြင့် ညီညွတ်မှုမရှိက “Delinquency” “ဒယ်လီ ကွမ်စီ”ဟုခေါ်သော လူငယ်များကျူးလွန်သော ပြစ်မှု ငယ်များ ပြုတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ဤသို့ နဖူးဖုံးထားသော ဆံပင်ပုံရှိက အတ္တကြီးမားသည်။ အခွင့်အခါ ကောင်းကိုအသုံးချ၍ “Unscrupulous” မသမာသောစိတ် မွေးတတ်သည်။ ဘ၀ လမ်းကြောင်းတွင် အတက်အကျများပြားသည်။ တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးသည်။ ဆိုးသောနဖူးဟု သတ်မှတ် သည်။ 

….

အနာအဆာရှိသော နဖူး 

———————————
နဖူးပြင်ပေါ်တွင် သိသာမြင်သာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားသော အနာရွတ်(သို့မဟုတ်)အမည်းကွက်၊ အညိုကွက်များ အထင်အရှားပါရှိက ဘဝလမ်း ကြောင်းတွင် မသေချာ မရေရာမှုများ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ ကုသိုလ်ကံဆိုးခြင်း၊ အခက်အခဲကြုံခြင်း၊ အတိုက် အခံ အတားအဆီးများတွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရခြင်း ရှိမည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရလာခြင်းထက် သဘာဝအ တိုင်း အညိုကွက်၊ အဖြူစက်၊ အမည်းစက် ပေါ်ထွန်း က အလွန်ဆိုးသည်။ နဖူးပိုင်ရှင်၏ ကံကိုအညံ့အဆိုး ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နဖူးအလယ်နှင့် နီးစပ်လေ အဆိုး အင်အား ပိုလာလေဖြစ်သည်။ ကံညှိုးမှိန်စေသည်။ ဖြစ်လိုသော ဆန္ဒများလေ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ် လေသည်။ နဖူးပေါ်တွင် အမာရွတ်များလေ ဘ၀ ကြမ်းလေ ဖြစ်မည်။ အခက်အခဲများကို ကျော်လွန် ပြီးမှ ဘဝတိုးတက်မည်။ 

….

…….

ကြည်စင်သော နဖူး 

———————————
နဖူးပြင်ပေါ်ရှိ အရေးပြားသည် တင်းတင်း ရင်းရင်းနဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကင်းစင်ကာ ကြည်လင် ၏။ မှဲ့၊ အမှတ်အသားဆိုး၊ အညိုကွက်၊ အမည်းကွက် ကင်းစင်၍ ကြည်လင်က ဤနဖူးမျိုးကို ကြည်စင် သော နဖူးဟုသတ်မှတ်သည်။ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မြင့်မားသော ဘဝအခြေ အနေကို ကံကြမ္မာ စေစားမှုနှင့် ရောက်ရှိမည်။ အခက်အခဲနှင့်တွေ့တိုင်း ကူညီသူ ပေါ်လာတတ် သည်။ စိတ်ပူပင်တတ်သည်။ ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်များတတ်သည်။ ချစ်ဦးသူနှင့် ကွေ ကွင်းပြီးမှ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရရှိမည့် သဘာဝရှိသည်။

…..

www.baydinwartanaroh.com
နဖူးရစ် တစ်ရစ်

———————————
နဖူးပြင်တွင် ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အရစ်တစ်ရစ်ရှိက ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် အခက် အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ပြီးမှ ဘဝပြည့်စုံမည်။ ငယ်ရွယ် နုငယ် စဉ်ကာလတွင် အတိုက်အခံများနှင့်ကြုံမည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကို ပိုင်ဆိုင်တတ်သည်။ အခွင့်အရေးကိုရ လျှင်ရသလို အသုံးချတတ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများ ကိုလည်း အမြဲရှာဖွေနေသူဖြစ်သည်။ တော်တန်ရုံ အခြေအနေနှင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်သူ မဟုတ်၊ ရည်မှန်းချက် မြင့်မြင့်မားမားနှင့် အလိုကြီးစွာ လုပ် ကိုင်တတ်သည်။ ဇွဲကြီးသည်။ အလုပ်နှင့်လက်နှင့် မပြတ်အောင် လုပ်တတ်သည်.

..
စံ-ဇာဏီဘို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *