အိမ္ေဆာက္ရန္သင့္ေသာလမ်ား

တန္ခူးလ ။ တြင္အိမ္ေဆာက္လ်ွင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ
ကဆုန္လ ။ စပါးဆန္ေရေပါမ်ား

ဝါေခါင္လ ။ ဥစၥာတိုးပြား

နတ္ေတာ္ ။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား

ျပာသုိလ ။ ခ်ီးမႊမ္းလူအမ်ား

တေပါင္းလ ။ ခ်မ္းသာဥစၥာပြား

က်န္သည့္လမ်ား အိမ္ေဆာက္နားၾကသည္ ။ 

မျဖစ္မေနေဆာက္ရန္လုိေသာ အခါ ဇာတာနကၡတ္ ကုိ 
မိမိေမြးေန႕နဲ႕ တြက္ခ်က္စစ္ေဆးျပီးေဆာက္ၾကသည္မ်ား
လည္း ရွိပါသည္ ။ 

————————————-

*****အိမ္ေဆာက္သင့္ေသာရက္မ်ား *******

တနဂၤေႏြ – မေဆာက္သင့္ ဆင္းရဲဒုကၡႀကံဳရတတ္၏ ။

တနလၤာ – ေဆာက္ၿပီးႏွစ္လေျမာက္တြင္ စီးပြားတက္တတ္သည္။ 
သားသမီး ဖြားျမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမည္။

အဂၤါ – ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားၾကြယ္ဝမည္။

ဗုဒၶဟူး / စေန ။ ။ သုခ ခ်မ္းသာမည္

ၾကာသပေတး ။ ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမည္

ေသာၾကာ ။ ။ ေဆာက္ျပီးသုံးလၾကာလ်ွင္သုခရွိမည္။

တနဂၤေႏြေန႕ အိမ္မေဆာက္ရ ၊ 
တနလၤာေန႕ ေက်ာင္းမေဆာက္ေကာင္းပါ ။ 
လုိ႕ ေရွးေဟာင္းမူ ေဗဒင္ က်မ္းက ဆုိထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

အားလံုး အိမ္ေကာင္းေကာင္း ပုိင္ဆုိင္နုိင္ၾကပါေစ 

Credit : ဆရာေဗဒင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *